A magyar gazdálkodók szakmai közössége
Corteva Verben Queen
Genezis műtrágya

Napraforgó-ajánlat az igényekre szabva

Növénytermesztés - 2020.03.20

A Limagrain fejlesztési részlegének célja olyan termékpaletta létrehozása, amely összhangban van a gazdálkodók széles körű igényeivel. 
A különböző agronómiai és élelmiszeripari elvárásokhoz igazodó innovatív megoldásainkkal magas hozzáadott értéket kívánunk biztosítani termelő, forgalmazó és feldolgozó partnereinknek.

Napraforgó-ajánlat az igényekre szabva


Az LG napraforgó-kínálatában a linolsavas (LO) és a magas olajsavtartalmú (HO) hibridek egyaránt megtalálhatóak. 
A gyomirtás megkönnyítését segítő, herbicidrezisztens hibridek teszik ki a portfólió jelentős részét. A kimagasló szádorrezisztencia pedig az egyik – saját magunk által támasztott – követelmény a napraforgóinkkal szemben.

Amennyiben jövőre HO-napraforgót kí­­­­­ván termelni, úgy ajánljuk figyelmébe LG 54.92 HO CL hibridünket. Különösen akkor érdemes ezt választani, ha évjára­toktól függetlenül, stabilan teljesítő HO- hibridet keres, és a termény értékesítés so­­rán az olajsavprémiumot is realizálni kívánja. Jó termőképesség, ki­­­­­emelkedően ma­­­­­­­­gas olajsavtartalom 
és na­­­­­­­­­gyon jó re­­zisztencia jellemzi. Ezek a tu­­­­lajdonságok együttesen biztosítják gaz­­­­dasági előnyét a magas olajsavas hibridek között.

Az LG 54.92 HO CL-t döntően azért választják a termelők, mert nagyon jó tapasztalataik vannak a hibrid termés­stabilitásáról, betegség-ellenállóságáról és állóképességéről. Jó betegség-ellenállósága okán ajánljuk azoknak is, akik biogazdálkodást folytatnak, és ehhez keresnek megfelelő magas olajsavas hibridet.

HO-napraforgó-kínálatunk 2019-ben egy olyan hibriddel bővült, amellyel azok­­­nak tu­dunk megoldást nyújtani, akik a magas olajsavas napraforgó gyomirtá­sát is a Clearfield® Plus technológiára kí­vánják alapozni.

Az LG 50.797 HO CLP középérésű hibridünk középmagas, félig bókoló tányérállással rendelkezik. Szár- és tányérbetegségekkel szemben jó az ellenállósága. Kiemelkedő a peronoszpórarezisztenciája, mivel a 100; 330; 700; 710; 730 
és a 704; 714 rasszokkal szemben is ellenálló.

Fejlesztési kísérleteink alapján az LG 50.797 HO CLP termőképessége meg­haladja az ismert magas olajsavtartalmú, herbicidrezisztens hib­­ridekét. Olajsavtartalma 87-89%, stabilan magas.

LG 50 797 1 j

Az LG 50.635 CLP hibridünk to­vábbra is a 3. legnagyobb területen termesztett li­­­­nolsavas Clearfield® Plus napraforgó Ma­­­­gyarországon (for­­­rás: Kleffmann, 2018, 2019). Na­gyon jó termésstabilitásának és be­­tegség-ellenállóságának köszönhetően az ország mindegyik régiójában, az át­­lagos vagy a gyengébb adottságú terüle­teken is sikeresen termeszthető hibrid.

Ezt megerősíti a partnereink körében végzett felmérésünk eredménye is, melynek során az LG 50.635 CLP-t termelők egybehangzóan na­gyon jó állóképességű, jó stressztűrő és a betegségekkel szemben ellenálló hibridként jellemezték. Még a gyengébb adottságú területeken is stabil, jó termést produkált.

LG 50 635 1

Magyarországon forgalmazott hibridjeink legnagyobb része herbicid - rezisztens: Clearfield® vagy Clearfield® Plus. Azon­­­ban napraforgó-ajánlatunk 2020 ta­­­­vaszára egy új hibriddel bővül, mellyel az Express* gyomirtási technológiát igénylő területekre kívánunk megoldást nyújtani.

A legújabb LG 50.479 SX* linol­savas hibridünk nagy termőképességgel, középkorai érésidővel, félig bókoló tányérállással rendelkezik. Fejlesztési kísérleteink eredményei alapján a Ma­­­­­­­­­gyarországon legna­gyobb területen termelt szulfonil- urea-rezisztens hibridekkel azonos ter­­­­mésszint elérésére képes.

LG 50 497xs 1

Betegségekkel szembeni ellenálló képessége – különösen Phomopsis, alternária és Makrofomina esetében– a legnépszerűbb versenytársakénál lényegesen jobb. Széles körű peronoszpóra- és szádorrezisztenciával ren­­­­delkezik. Az LG teljes napraforgó-kínálatáról bővebb tájékoztatást kaphat kereskedelmi képviselőinktől, illetve további információkat talál a http://lgseeds.hu/termekek/napraforgo weboldalon.

LG 50 635 terkep

 

Mórocz Péter termékfejlesztési vezető
Limagrain CE SE Magyarországi 
Fióktelepe

 

*Az Express* és az SX* az FMC és leányvállalatainak bejegyzett márkaneve.
Az egyedi Clearfield® logó és Clearfiel® márkanév a BASF bejegyzett védjegyei. ©BASF, 2020. Minden jog fenntartva.


Címkék: napraforgó, hibrid, napraforgóhibrid, Limagrin