Ki gépen száll fölébe – A légi növényvédelem jogi szabályozása, engedélyezése dióhéjban

Az Európai Unión belül a légi növényvédelem környezetvédelmi szempontból kockázatos megítélésű, ezért az alkalmazását tiltják vagy csak szigorú felügyelet mellett engedélyezik. Hazánkban a légi növényvédelmi tevékenységet a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V.6.) FVM–GKM–KVVM együttes rendelet (továbbiakban: rendelet) szabályozza.

A légi növényvédelmi rendelet 2012. április 7-én hatályba lépett módosítását követően Magyarországon légi növényvédelmet csak hatósági engedéllyel lehet végezni.
 Légi növényvédelmi tevékenység során a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V.6.) FVM–GKM–KVVM együttes rendelet a légi kijuttatás engedélyezése szempontjából két esetet különböztet meg:
 • A: adott naptári évre vonatkozó kijuttatási terv alapján,
 • B: kijuttatási tervben foglaltaktól eltérően.
 A rendelet 3/A. §-a szerint az adott naptári évre vonatkozó kijuttatási terv engedélyezése iránt a rendelet 2. melléklete szerinti kérelmet a szakirányító nyújtja be, a tervezett kezelés helye szerint illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályához. A kijuttatási terv engedélyezése iránti kérelmet a tervezett első légi permetezés megkezdése előtt legalább harminc nappal kell benyújtani. (A gyakorlat azért ennél rugalmasabb, és az elbírálás általában nem vesz igénybe ennyi időt.).
 A kérelemben a kötelező adattartalmon túl meg kell indokolni, hogy miért szükséges a légi védekezés.
 A rendelet 3/A. § (2) alapján a légi permetezés akkor engedélyezhető, ha:
 • a termés mennyiségét, minőségét veszélyeztető károsító megjelenésével, illetve az ilyen hatású meteorológiai és egyéb természeti körülmény  bekövetkezésével járó állapot a légi kijuttatáson kívüli más növényvédelmi módszerrel eredményesen nem hárítható el, vagy
 • a növényvédő szer földi úton történő alkalmazásával összehasonlítva a légi kijuttatás előnyösebb az egészségre és a környezetre gyakorolt kisebb  hatása miatt.
 A rendelet 3/B. §-a szerint a termés mennyiségét, minőségét súlyosan veszélyeztető károsító megjelenésével, illetve ilyen hatású meteorológiai, természeti esemény bekövetkezésével járó állapot esetén el lehet térni az engedélyezett kijuttatási tervben foglaltaktól (például még néhány tábla kezelése válik indokolttá, elfogyott a kérelemben megnevezett növényvédő szer). Ezt kell alkalmazni arra az esetre is, ha az előbbiekben említett károsító, meteorológiai, illetve természeti állapot fennállása (azonnali) légi permetezést tesz indokolttá, azonban a szakirányító az adott területre engedélyezett kijuttatási tervvel nem rendelkezik (vagyis azonnali beavatkozást igénylő, előre nem látható esemény esetén). Ebben az esetben a szakirányítónak a tervezett légi permetezést a légi permetezés kezdőnapját megelőző munkanapon délelőtt 9 óráig a növény- és talajvédelmi osztálynál a rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal be kell jelentenie. A bejelentésben igazolni kell a termés mennyiségét, minőségét súlyosan veszélyeztető károsító megjelenésével, illetve ilyen hatású meteorológiai, természeti esemény bekövetkezésével járó állapot fennállását, vagyis azt, hogy a védekezés csak légi úton végezhető el. A bejelentésben meg kell említeni a lehullott csapadék mennyiségét, formáját (jég) és a károsítófertőzöttség mértékét, például repcefénybogár/növény; amerikaiszőlőkabóca-fogás/színcsapda/nap vagy műszeres kórokozó-előrejelzés esetén a riasztás adatait. Amennyiben a növény- és talajvédelmi osztály a bejelentésben foglaltakat nem tartja megalapozottnak, a légi permetezést a tervezett kezelést megelőzően megtiltja.

lnov1

A kérelem benyújtása

A kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor, illetve annak közlésekor el kell döntenie, hogy milyen típusú kérelmet nyújt be. A kijuttatási terv szerinti kérelem az általános és gyakori, mivel a legtöbb növényvédelmi légi munka ebbe a kategóriába tartozik. Ide tartozik minden tervezhető, előre látható növényvédelmi munka, például deszikkálás, gyomirtás, gombaölő szeres kezelések többsége, amelyek elvégzése valamilyen időjárási, környezeti ok miatt légi úton kerülhet csak elvégzésre.
 A kijuttatási kérelemtől való eltérés vagy épp annak a hiányában végzett kezelés csak olyan esetben indokolt, illetve elfogadható, ha olyan előre nem látható meteorológiai esemény vagy ká-ro-sí-tó-helyzet alakult ki, amelynek kezelése azonnali légi beavatkozást igényel. például jégverés utáni gombaölő szeres kezelés gyümölcsösben, eső után nagy mennyiségű rovarkártevő gradációja vagy a kijuttatási tervben engedélyezett táblák mellett más táblákon is indokolttá válik a kezelés, és a földi védekezés nem lehetséges.
 A légi permetezés engedélyezett kijuttatási tervnek megfelelő elvégzéséért, az engedélyező határozatban foglalt, valamint a jogszabályban előírt egyéb kötelezettségek betartásáért a szakirányító felelős, ami nem érinti a légi jármű vezetőjének felelősségét. A szakirányító felelőssége a légi permetezést engedélyező határozatban foglaltak betartása, a mezőgazdasági repülés helyszíni irányítása, a felhasználásra kerülő készítmény átmeneti tárolása, illetve a növényvédő szer megfelelő előkészítése, a munkavédelemre vonatkozó biztonsági és a visszamaradt veszélyes hulladék ártalmatlanítására vonatkozó, külön jogszabályban foglalt előírások betartása, betartatása. A szakirányító köteles leállítani a légi permetezést, ha a meteorológiai, kijuttatástechnológiai vagy munkavédelmi feltételek nem felelnek meg a jogszabályban, illetve az engedélyokiratban foglaltaknak. A szakirányító felelőssége továbbá, hogy a kijuttatási tervben (kérelemben) szereplő növényvédő szer az adott kultúrában engedélyezve legyen légi kijuttatásra.
 A kérelem beadása, illetve a szakmai döntés előtt a kiválasztott növényvédő szer engedélyokiratának alapos ismerete fontos, mert sok esetben mind a kijuttatástechnológiai rész, mind a védőtávolságokat tartalmazó rész (felszíni vizektől, egyéb kultúráktól) tartalmazhat olyan előírást, amely a kijuttatást meghiúsíthatja. Az engedélyokiratok a NÉBIH által működtetett https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso elektronikus felületen megtalálhatóak. Nagyon fontos, hogy ha szükséghelyzeti engedély alapján történik a növényvédő szer légi kijuttatása, az engedélyokirat áttanulmányozásán túl célszerű annak a mellékletét is átolvasni, mivel csak az ott felsorolt területeken, gazdaságokban használható fel a készítmény (erről a forgalmazó nem mindig tájékoztatja a felhasználókat). Ha az engedélyokirat nem tartalmaz a légi kijuttatás tekintetében a védőtávolságokra elírásokat, akkor a 44/2005. (V.6.) FVM–GKM–KVVM együttes rendelet előírásait kell követni.

Illetékkötelesség

Amennyiben a mezőgazdasági repülés védett természeti területet vagy különleges rendeltetésű vadászterületet érint, a kijuttatáshoz az illetékes természetvédelmi, illetve vadászati hatóság engedélye szükséges, amelyet a légi permetezés esetén a szakirányítónak, egyéb esetben a megrendelőnek kell előzetesen beszereznie. A szakirányító felelőssége a mezőgazdasági légi jármű vezetőjének szabálytalan munkavégzésével, kijuttatástechnikai hibával okozott kárra nem terjed ki.
 A szakirányító, amennyiben megkapja a légi permetezést engedélyező határozatot, a rendelet 3/A. § kijuttatási terv szerinti légi permetezés esetén a kezelés megkezdése előtt, de legkésőbb a kijuttatást megelőző munkanapon délelőtt 9 óráig az illetékes növény- és talajvédelmi osztálynál a rendelet 3. melléklete szerinti adattartalommal kell a légi munkavégzést bejelentenie.
 Talajerő-gazdálkodási mezőgazdasági repülés esetén a légi növényvédelmi tevékenységet szabályozó mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V.6.) FVM–GKM–KVVM együttes rendelet a szakirányítóra vonatkozó 10. § (1)–(5) bekezdésekben foglalt rendelkezéseket a mezőgazdasági repülés megrendelőjére kell alkalmazni.
 Mind a kijuttatási terv szerinti, mind a kijuttatási tervtől eltérő, illetve az ún. ad hoc kérelem illetékköteles, amelynek mértékét külön jogszabály írja elő. Az illetéket az adott kormányhivatal által megadott számlára vagy a helyi gyakorlatnak megfelelően kell befizetni. A kérelem beadása előtt célszerű tájékoztatást kérni az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályától.

lnov2

Szerző: Nagy László Hajdú-Bihar Megyei Növényvédő 
Mérnöki és Növényorvosi Kamara

Oldalunk cookie-kat ("sütiket") használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információ Elfogadom