Hirdetés
Újraéledő termőföld

Újraéledő termőföld

Növénytermesztés - 2020.03.14

Konferenciát rendeztek a hazai talajbaktérium-gyártók és -forgalmazók Nagy örömünkre szolgált, hogy a legrangosabb agrár-szakkiállításon, az AGROmashEXPO, AgrárgépShow 2020 rendezvényén a gazdálkodói igényeket kielégítve a magyar termőföld újra középpontba került.

Ennek alapot adott az a folyamat, amely az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának megújításához kapcsolódóan jelenleg is zajlik. Az új Közös Agrárpolitika szerves részét képezi a talaj és talajélet helyreállítása, védelme. A fogyasztói társadalom részéről is egyre nagyobb igény mutatkozik az egészséges élelmiszerek és a környezettudatos mezőgazdasági technológiák iránt. Ennek az elvárásnak eleget téve a Magyar Talajbaktérium-gyártók és -forgalmazók Szakmai Szervezete szakmai rendezvénye keretében az Agrárminisz­­­té­rium, a NAK, a Nébih és dr. Németh Ta­­­­­­­más (Kaposvári Egyetem) részvételével kerek­asztalfórumot szervezett.

A KAP 2020

Dr. Juhász Anikó helyettes államtitkár 
„A magyar termőföldek állapotának ja­­ví­­­­tási lehetőségei és az új KAP” címmel tartott előadást. Jelenleg az Agrár­mi­nisz­­­­térium intenzíven dolgozik a 2021-től életbe lépő új KAP támogatási rendszeren, amelynek tervezett célrendszeréből rendezvényünkhöz kapcsolódóan három fontos dolgot emelt ki: klímaváltozás, kör­­nyezetvédelem és természetvédelem. A klí­­­­­­­­maváltozással kapcsolatban az ég­­haj­­­­­­­­­­­­­­latváltozás hatásainak mérséklése, 
a környezetvédelmi területen a természeti erőforrások fenntartható használata (például talaj, víz, levegő), a természetvédelem esetében pedig a biológiai sokféleség megőrzése a fő célkitűzés.

Az új KAP-tervezet I. pillérének zöld eszközei közül akad kötelező a gazdálkodók számára, a többi önkéntes lehetőség. A tervezett II. pillér nyolc vidékfejlesztési beavatkozásból áll, többek között Agrár-környezetgazdálkodás, Különböző irányelveknek megfelelő gazdálkodás, Fiatalgazdák támogatása témáiból.

Előadások a talajminőségről

Dr. Németh Tamás akadémikus „A termőtalaj minőségi és mennyiségi változása, következménye” című előadásában kiemelte, hogy noha Magyarország jó talajadottságokkal rendelkezik, az elmúlt évtizedekben drasztikusan nőtt a művelés alól kivont területek nagysága, amiben az urbanizáció is jelentős szerepet játszik. A termőföldek állapota és minősége szempontjából kiemelten fontos lenne talajaink pontos ismerete, ami meghatározza az alkalmazandó technológiát is.
Dr. Németh Csilla engedélyezési referens a Nébih képviseletében arról számolt be, hogy változás várható a termésnövelő anyagok engedélyezési eljárásaiban. 2022. július 16-tól új EU-rendelet lép életbe, mely mellett a nemzeti szabályozás is megmarad. Ezen új rendelet szerint 
az EU bármely tagállamában engedélyezett termésnövelő termék minden EU-tagországban szabadon forgalomba hozható. Jogosan merül fel az a félelem, hogy 
a mezőgazdasági input anyagok ezen kategóriájában a minőséggel problémák lehetnek.

Farkas László okleveles agrármérnök előadásában kiemelte a precíziós szemlélet használatának előnyeit, aminek szerves részét képezi a baktériumos talajoltás is. Véleménye szerint a támogatási rendszerben a GPS-alapú mintavételezésre épített talajvizsgálatok nagyban segítenék a talajismeretet, és erre építve sokkal tudatosabb gazdálkodást lehetne folytatni.


Együttműködések 
és szervezeti változások

A kerekasztal-beszélgetés keretében Petőházi Tamás, a NAK Szántóföldi Növénytermesztési és Beszállítóipari Osztálya elnöke bejelentette: a NAK és a talajoltó-szervezet megállapodott abban, hogy idén a NAK-szaklapban cikksorozat jelenik meg a talajjal és talajélettel kapcsolatban. To­vábbá szakmai konferenciát rendeznek ősszel a talajélet és baktériumos talajol­­­­­­­­tás témájában.

A Magyar Talajbaktérium-gyártók és -for­­­­­­­galmazók Szakmai Szervezete ünnepélyesen bejelentette, hogy magasabb szerveződési szintre lép: szakmai szövetséggé alakul. Az erről szóló szándéknyilatkozatot a tagok alá is írták.

Nagy eredménynek tartjuk, hogy a termőföld védelme mint találkozási pont összehozta a szegmens különböző szakterületeit. A közeljövőben megfogalmaz­zuk a közösen elvégzendő feladatokat. En­­nek a munkának az a célja, hogy 
a gaz­­­­­­­dák, növénytermesztők érdekeit és a környezettudatos gazdálkodást szem előtt tartva az új információk, technoló­giai ismeretek, kutatási anyagok mindenki számára elérhetővé és használhatóvá váljanak, ezzel segítve a termelő agrárszektor tevékenységeit.

 

(Sajtóközlemény)

Címkék: talajbaktérium, konferencia, termőfld
Kiemelt hírek