TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza: 66.763,18 Ft (tonna)
Napraforgómag: 148.008,84 Ft (tonna)
Takarmánykukorica: 69.737,71 Ft (tonna)
Takarmányárpa: 55.016,91 Ft (tonna)
Repcemag: 171.742,02 Ft (tonna)
Full-fat szója: 212.934,45 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára: 623 Ft
Benzin ára: 616 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR: 391,11
USD: 359,51
CHF: 404,72
GBP: 464,38
Hirdetés
Korai gombabetegségek őszi kalászosokban

Korai gombabetegségek őszi kalászosokban

Növénytermesztés - 2023.03.08

Az átlagosnál lényegesen enyhébb és párás tél kedvez a kórokozók túlélésének és szaporodásának

Az elmúlt évben talán az évszázad egyik legsúlyosabb aszályát szenvedte el a szántóföldi növénytermesztés. A gazdálkodók erre reagálva a kockázatok mérséklése érdekében megnövelték az őszi kalászosok vetésterületét, ezekben igyekeznek megtalálni működésük biztonságos alapjait.

Azonban ezeken a területeken is veszélyes folyamatok indultak el, amelyeket érdemes nyomon követni. De melyek az említett veszélyek? A legnagyobb közülük ezúttal is az időjárási körülményekben keresendő.

Tél? Hol? Mikor?

E sorok a tél derekán íródnak, a január közepéig eltelt időszakról pedig bátran kijelenthetjük, a tél elmaradt, talán csak napokra találkozhattunk télies viszonyokkal. Szokatlanul meleg nappalok, mérsékelt lehűlést hozó éjszakák, gyakori csapadékhullás, köd és pára. Ilyen körülmények között a gabonaállományok lombozata gyakran nedves, nem ritka az egész napos vízborítás sem a levélfelületen, ami egyik alapvető feltétele egyes gombabetegségek fertőzésének. Amennyiben a hátralévő hetek is hasonló körülmények között telnének el, megnő a veszélye annak, hogy az őszi kalászosokban ezek felszaporodnak és kártételük a gazdasági kár szintjét is eléri. Mire lenne szükség ahhoz, hogy ez ne következzen be? Legalább kéthetes periódusnak, amikor a hőmérséklet az éjszaka során –10 °C alá csökken és nappal sem emelkedik 0 °C fölé.

Azonban más okból is leselkednek veszélyek a növényeinkre, leginkább az árpavetésekre. A hosszú és a szokásosnál melegebb őszi időjárásban a korai, de akár a normál vetésidőben vetett növények is gyorsan és töretlenül fejlődtek, így magas, nagy zöldtömegű és zárt állományok alakultak ki országszerte. Ezekre még inkább igaz, hogy nem tudnak kiszáradni, párás, nedves körülmények alakulnak ki bennük, ami gyakorlatilag az összes olyan gombabetegségnek kedvez, amelyek ebben a korai időszakban megjelenhetnek a gabonaállományokban. Melyek ezek a betegségek?

Az eddigi téli időjárás egyes gombabetegségek korai károsításának veszélyét vetíti előre.

Gabonalisztharmat

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az elmúlt év őszén az árpatáblákon az utóbbi tíz év legerősebb lisztharmatfertőzése alakult ki (1. kép).

Korai gombabetegségek őszi kalászosokban1. kép: Gabonalisztharmat fertőzésétől szürkülő, sárguló árpaállomány

A kórokozó számára kedvező körülmények miatt már a nagyon fiatal, alig néhány leveles növényeken megjelentek a tünetei (2. kép).

Korai gombabetegségek őszi kalászosokban2. kép: Gabonalisztharmat tünetei a néhány leveles árpanövényen

A fertőzés a későbbiekben tovább fokozódott, a nagy és zárt állományokban rendkívüli szintet ért el, ezekben már november közepére tömegével találkozhattunk a kórokozó miatt sárguló, pusztuló levelekkel (3. kép).

Korai gombabetegségek őszi kalászosokban3. kép: Gabonalisztharmat miatt sárguló, pusztuló árpalevelek

A gabonalisztharmat megítélése vegyes, annak veszélyességét eltérő módon ítélik meg a gabonatermesztők. Olyan véleményekkel is találkozni, melyek szerint nem kell foglalkozni e kórokozóval, az lent marad, csak az alsó leveleket károsítja, különösebb kárt nem okoz. Az állományok jelenlegi képe – és ez egyaránt igaz az árpákra és a búzákra – nem ezt mutatja. Amennyiben nem következik be gyökeres változás az időjárási körülményekben, nem maradhat el a korai, a gabonalisztharmattal szemben hatékony gombaölő állománykezelés.

Kórokozók árpában

Az őszi árpát megbetegítő kórokozók közül az egyik, károkozás terén nagy potenciállal bíró gombabetegség a hálózatos levélfoltosság. Ennek tünetei egyes árpavetésekben már az ősz során tömegesen jelentek meg (4. kép), bár fertőzésének mértéke nem érte el a gabonalisztharmatnál látottakat.

Korai gombabetegségek őszi kalászosokban4. kép: Hálózatos levélfoltosság tömegesen megjelenő tünetei egy árpavetésben

A kórokozó viszonylag melegigényes, így veszélyt leginkább a tavaszi időszakban jelenthet, de ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne találni már most is a károsítása miatt sárguló, pusztuló leveleket. A jelenlegi időjárási körülmények kedveznek a fennmaradásának, így abban az esetben, ha a kitavaszodás csapadékos lesz és nem ugranak hirtelen magasra, nyárias szintre a hőmérsékleti értékek, számítani lehet fertőzésének felerősödésére. A korai gombaölő állománykezelés e kórokozó ellen is szükségessé válhat.

Kisebb károkozási potenciál rejlik a barna levélfoltosságban, amelynek tünetei jelenleg is megtalálhatók az árpaállományokban. A kórokozó a hűvösebb körülményeket kedveli, ezért a tavaszi felmelegedés az esetek nagy részében önmagában gátat szab a terjedésének és károkozásának, amire csak hűvös és nedves körülmények között kell számítani.

Az árpaállományokban észlelési szinten jelenleg is megtalálhatók egy rozsdabetegség, az árpa-törperozsda (5. kép) tünetei.

Korai gombabetegségek őszi kalászosokban5. kép: Árpa-törperozsda tünetei

A kórokozó melegigényes, ezért fertőzése a hűvösebb körülmények között lassan terjed, azonban az állományokban a tél során fennmarad és gyors, nagymértékű tavaszi felmelegedés esetén terjedése felgyorsulhat.

Kiemelés: Az őszi kalászosokban kialakult növénykórtani állapotok az állományok rendszeres ellenőrzését teszik szükségessé.

Kórokozók őszi búzában

A búzatáblákon a korábbiakban már említett gabonalisztharmaton kívül a korai időszakban a szeptóriás levélfoltosság tüneteinek (6. kép) megjelenésére kell számítanunk, azok helyenként máris láthatók.

Korai gombabetegségek őszi kalászosokban6. kép: Szeptóriás levélfoltosság jellegzetes tünetei őszi búzán

Fertőzése tömeges levélszáradással, a lombozat pusztulásával, az asszimilációs felület jelentős csökkenésével járhat (7. kép).

Korai gombabetegségek őszi kalászosokban7. kép: Szeptóriás levélfoltosság fertőzése miatt tömegesen pusztuló búzalevelek

A tünetek az alsó leveleken jelennek meg, de a környezeti körülményektől függően a felsőbb levélemeletekre is kiterjedhetnek. A kórokozó számára a mérsékelten meleg, csapadékos viszonyok a legkedvezőbbek, de a fertőzés megtörténhet szárazabb körülmények között is, amennyiben az éjszakai vagy hajnali harmatképződés erőteljes.

Az őszi búza egyik legnagyobb károkozásra képes kórokozója a sárgarozsda. Bár járványszerű fellépése viszonylag ritka, a legutóbbi majd tíz éve történt, veszélyessége miatt érdemes figyelemmel kísérni ezt a megbetegedést. A kórokozó szaporítóképletei gyakorta az északi vagy nyugati légáramlatokkal érkeznek, azonban áttelelése, köszönhetően a mind enyhébb téli időjárásunknak, haza viszonyok között is megtörténhet. Érdemben csak a tartós –10 °C alatti hőmérséklet tudja meggátolni az áttelelését, az idei télen eddig mért -5-6 °C körüli minimumértékek azt nem befolyásolják. Fertőzésének felgyorsulására már a kora tavaszi időszakban is lehet számítani, abban az esetben, ha kellő mennyiségű csapadék hullik és a hőmérsékleti értékek a 10-15 °C közötti tartományban alakulnak. A kitavaszodáskor gyakorta tapasztalható gyors és erőteljes felmelegedés általában már önmagában megakasztja a fertőzési hullám kialakulását, ennek ellenére figyelemmel kell kísérni állományainkban a sárgarozsda-fertőzés alakulását, ugyanis kizárólag megelőző gombaölő szeres kezeléssel érhető el jó hatékonyság. A megkésett védekezések eredményessége e kórokozónál messze elmarad az elvártaktól.

Az őszi kalászosokra komoly feladat hárul az idei évben, ezeknek kell biztosítaniuk az eredményes gazdálkodásunkat még abban az esetben is, ha ismételten vízhiányos körülmények gátolnák tavaszi vetésű növényeink fejlődését. Azonban azért, hogy e küldetést betölthessék, nekünk is segítenünk kell. Ennek egyik lépése megóvásuk a korai gombabetegségek fokozott pusztításától.

Hajlamosító körülmények

A kórokozók fertőzésének mértéke nagyban függ az időjárási körülmények alakulásától. Azonban léteznek egyéb hajlamosító tényezők is, amelyek tovább segítik a folyamatot. Ezek egyike a monokultúrában történő gabonatermesztés, az ilyen területek mindig nagyobb veszélyben vannak, különösen akkor, ha a fertőzött szármaradványok nem kerülnek aláforgatásra, azok tömegesen találhatók meg a talajfelszínen. Az ezeken eredményesen áttelelő szaporítóképletek fogják elindítani a következő évi fertőzési hullámot. Ezért a növényi maradványokat talajfelszínen hagyó talajművelést kockázati elemként kell kezelnünk.

Hasonlóan jelentős veszélyforrás lehet a korábbiakban már említett nagy zöldtömegű, zárt állományok kialakulása. Ezek fokozott figyelmet érdemelnek, mert a bennük kialakult párás körülmények, a tartósan nedves, nehezen kiszáradó lombozat számos kórokozó fertőzését és felszaporodását segíti elő.
Szerző: AgrárUnió

Címkék: gombabetegségek, őszi kalászos, kórokozók, gabonalisztharmat, hálózatos levélfoltosság, törperozsda, szeptóriás levélfoltosság
Friss hírek
Kiemelt hírek

Ezt olvasta már?

TopDown – 20 éve a gazdálkodók és a talajok szolgálatában

A kultivátorra nem csupán egy eszközként kell gondolni. Alkalmazása segít a talajnedvesség megőrzésében, ...