A magyar gazdálkodók szakmai közössége
Corteva Queen 2023. ápr. 1-15
Corteva Pioneer NF 15 eves nyeremenyjatek 2023 marcius
Genezis Green Max

Hogyan javítható a talajminőség?

Hogyan javítható a talajminőség?

Növénytermesztés - 2019.10.23

Direkt vetéssel és takarónövényekkel óriási változás érhető el Augusztusban a Szent István Egyetemen tartott exkluzív előadást Ray Weil, a Maryland Egyetem professzora. A talajspecialista szerint egyértelmű, hogy a forgatásos talajművelésnél előnyösebb a direkt vetéses művelés, amelyben a főnövények mellett 
a talajminőség fenntartására és javítására is takarónövényeket alkalmazunk a főszezonon kívül.

Hogyan javítható a talajminőség?


„Amikor néhány éve először jártam Magyarországon, igencsak megdöbbentem a rengeteg szántáson. Nálunk, Marylandben ez már szinte teljes mértékben múlt időnek számít” – kezdte a Talajreform és a Kertészettudományi Kar Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék közös szervezésében megvalósuló budapesti előadását az amerikai professzor, aki a takarónövényekre és a talaj szervesanyag-tartalmára irányuló kutatások egyik legjelentősebb képviselője az Egyesült Államokban. Ray Weil a nálunk még csak igen kevéssé elterjedt irányzat, a „no-till” (direkt vetéses) gazdálkodás fő előnyeit ismertette, tudományos kutatások eredményeivel alátámasztva.

talajmin Ray WeilRay Weil professzor

 

Azt, hogy a talajok földi ökoszisztémában betöltött szerepéről és a szénkörforgalomról még három évtizeddel ezelőtt is csak viszonylag szerény ismereteink voltak, Ray Weil az 1991 szeptemberében indult Bioszféra 2 elnevezésű projekt kudarcával illusztrálta. A nagyszabású kísérletben arra keresték a választ, hogy fenntartható lehet-e egy olyan zárt ökológiai rendszer, amelyet az ökoszisztémák törvényei szerint alakítottak ki, és képes lesz-e a megfelelő szinten élelemmel ellátni a benne lakókat. A projektet ökológusok tervezték meg, ám nem olyan talajt használtak, amely az adott rendszerrel ökológiai egyensúlyban volt, hanem sokkal magasabb szervesanyag-tartalmút. Emiatt a talajbaktériumok gyors ütemben kezdték bontani a talajok szerves anyagait, a légkör szén-dioxid-tartalma az elvártnál magasabbra növekedett, az oxigén pedig alacsonyabbra. „A kísérlet második évére az oxigénkoncentráció olyan mértékben csökkent, hogy a bent lakóknál a magashegyi betegség tünetei kezdtek megjelenni, így szükséges volt kívülről oxigént juttatni a rendszerbe. 
A kísérlet egyik legkomolyabb tanulsága, hogy a talaj élő, lélegző rendszer, szerepét nem választhatjuk el a földi szénkörforgás, valamint a légköri anyag- és energiafolyamatoktól” – hangsúlyozta a professzor.

A talaj széntartalmának növelése

A szántás levegőt visz a talajba, és a vízellátottság is általában javul. Megvalósul a talajrétegek cseréje, keveredése és a gyommentesítés is. A forgatás következtében azonban olyan oxidációs folyamatok indulnak el, melyek a mikrobiális élet intenzívebbé válásával egy időben a talaj szerves anyagát nagyobb mértékben használják, bontják. Ez a szervesanyag-vesztés sok esetben meghaladhatja azt a mennyiséget, ami a szántás során 
a ta­­­­­­­­lajba kerül. Az állati trágyák hiányá­­­­­­­ban történő szántással ezért a talaj évszázadok, évezredek alatt kialakult eredeti szervesanyag-készlete is fokozatosan csökken(het). Márpedig azzal mindenki egyetért, hogy a talaj fenntarthatóságát és folyamatos megújulóképességét is 
a talajba vitt vagy került szerves anyagok biztosítják.

A cél tehát a termőtalajok szervesanyag-tartalmának megőrzése, illetve lehetőség szerint gyarapítása, karbongazdag talaj kialakítása. „Erre több lehetőség is adódik. A talajművelés elhagyásával vagy csökkentésével is már fokozatosan kezd feldúsulni a szén a talajban. Az eróziós talajvesztés megállítása érdekében is érdemes takarónövényeket használnunk, hogy mindig legyen élő gyökér a talajban. Takarónövényként a minél nagyobb biomassza termelésére képes növények kiválasztására kell törekedni, mivel ezek több szerves szenet tudnak a talajba juttatni. Tovább növelhető a talaj széntartalma, ha állatállománnyal is rendelkezünk, amelynek trágyájával a takarónövényeinket és a talajt is tápláljuk” – említett néhány példát Ray Weil.

A víztartó képesség javítása

A forgatás nélküli, direkt vetéses talajművelés és a takarónövények alkalmazása Magyarországon még alig terjedt el, holott ennek a módszernek számos előnye van. Takarónövények alkalmazásával egész évben élővé tehető a talaj, csökkenthető továbbá a tápanyag-kimosódás mértéke, javítható a talaj szerkezete és a levegő-, illetve a víztartó képesség is, amire a talaj morzsaállékonyságának 
(az aggregátumstabilitásnak) a méréséből következtethetünk.

Ez utóbbit egy egyszerű kísérlettel szemléltette Ray Weil. Az eliszapolási („slake”) tesztet légszáraz talajjal lehet elvégezni egy hosszú üvegcsőben (vagy befőttesüvegben is), amelybe vizet töltünk, de a tetejét sűrű szövésű hálóval kötjük le, és ebbe a hálóba teszünk 
a ki­­­­­­­­szárított talajmintáinkból. Ezután figyeljük a talajrögök szétmállását, iszapolódását. A forgatás nélkül és a hagyományos szántással művelt, azonos típusú hazai talajminták összehasonlításakor az előbbinél a talaj nem mállott szét, a víz tiszta maradt. A hagyományos művelés mellett a talaj porosodott szerkezete miatt azonban a víz az üvegcső aljára mosta az egymáshoz csak gyengén kötődő, ezért könnyebben szétiszapolódó talajrészecskéket. Érdemes lehet tehát 
a saját talajokat is ilyen tesztelés alá vetni.

Mikrobiológiai folyamatok

Ray Weil előadását a Kertészettudományi Kar Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék munkatársainak az előadásai követték. Biró Borbála a talajlakó élőlények 
(a talajbióta, az edafon) szerepét, fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, hogy a modern genetikai vizsgálatoknak köszönhetően egyre több olyan, a talajban élő organizmusról sikerül tudomást szerezni és beazonosítani, amelyek kapcsolatban vannak a talaj szerves anyagainak, illetve a makro-, mezo- és mikroelemek körforgalmával. A talajélőlények szerepének minél jobb megértése azért is lényeges, mert a talajok szervesanyag-tartalmát elsősorban a talaj táplálékháló-szervezetei és a hozzájuk kapcsolódó mikrobiológiai folyamatok határozzák meg. A mikroorganizmusok a már említett aggregátumstabilitás növelésében is jelentős szerepet játszanak: részt vesznek a különálló talajrészecskék összetartásában, ez a mikroaggregáció folyamata. Ebben a talajok gombáinak is fontos szerepe van, mi több, a gombaszám növelése előmozdítja és jelzi a talajoknak az idővel történő ére(de)ttségét is. A talajélet 
a humuszképződéshez és a humuszfelhasználáshoz is szükséges, ahhoz a folyamathoz, hogy a talaj szervesanyag-tartalma a növények által ismét felvehető szervetlen anyagokká alakuljon.

Biró Borbála a saját kutatási témáján keresztül is megvilágította a talajbiológiai ismeretek mezőgazdasági jelentőségét. Felmerült, hogy a kukoricát és a búzát műtrágya alkalmazása nélkül is lehetne termeszteni úgy, hogy a növényt 
a trópusi cukornádültetvényeknél ismert Azospirillum-oltással kezeljük (a növényi gyökérrendszerben élő nitrogénkötő baktériumfaj, amely képes a növénynek akár 60 kg/ha nitrogént is biológiai úton biztosítani). A kutatások azonban kiderítették, hogy a hazai talajokban inkább a Pseudomonas baktériumok az egyeduralkodók. Ezek az őshonos, hazai rhizobaktériumok is segíthetik a növénynövekedést és növényvédelmet a talajeredetű kórokozó gombák távoltartásával. A talajok ilyen jótékony hatású (mikro)szervezeteinek szerepét és működőképességét nem használjuk ki kellőképpen, pedig mind a műtrágyák, mind pedig 
a peszticidek felhasználása is csökkenthető általuk.

talajmin Bakteriumok

Baktériumok a talajban

Szervesnitrogén-ellátottság

Juhos Katalin a szerves anyagoknak a tápanyag-gazdálkodásban betöltött szerepét foglalta össze, a takarónövények agrokémiai hatásait is részletezve. Ezek közé tartozik például az a vizsgálat, amelyben a forgatással, valamint a forgatás nélkül, takarónövényekkel művelt talajoknál hasonlították össze a talajból kivonható, könnyen hidrolizáló szervesnitrogén-mennyiségeket. A vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy ez a könnyebben mobilizálódó szervesnitrogén-frakció minden talajminta esetében a forgatás nélkül művelt talajoknál bizonyult magasabbnak. Ez arra utal, hogy a takarónövényes technológia hozzájárulhat az ásványi nitrogénkészletek stabilizálásához, tehát a műtrágyaveszteségek csökkentéséhez.

A szakmai eseményt Ray Weil professzor korábbi marylandi diákja, Baranyai Vitália zárta, aki jelenleg a Kertészettudományi Doktori Iskola hallgatója. Doktori munkájának egyik kiemelt témája a takarónövényeket alkalmazó, forgatás nélküli művelés talajbiológiai vizsgálata, ezért két gazdaság talajának összehasonlító mikrobiológiai eredményeit mutatta be. A víztartó képességet, a gyökérfejlődést és az erózióvédelmet is javító aggregátumstabilitás, valamint a talajok mikrobiológiai sokfélesége is jobb értékeket mutat takarónövények alkalmazása és forgatás nélküli művelés esetén 
a hagyományos, szántással művelt talajokhoz viszonyítva.

 
Szerző: AgrárUnió


Címkék: vetés, talaj, direktvetés, talajminőség

LEGOLVASOTTABB HÍREK

2023.03.05

ZÖLDSÉGFÉLÉK TÁPANYAGIGÉNYE

TOVÁBB OLVASOM...

2023.02.19

Mit ültessek a kert árnyékos oldalára?

TOVÁBB OLVASOM...

2023.02.17

Miért válasszunk magyar burgonyafajtákat?

TOVÁBB OLVASOM...

2023.01.28

Ukrán gabona, uniós fejfájás

TOVÁBB OLVASOM...

2023.01.27

Nemcsak olcsó gabona, hanem silány liszt is érkezik Ukrajnából

TOVÁBB OLVASOM...

2023.01.25

Videón, ahogy az autó felborít egy pótkocsis traktort

TOVÁBB OLVASOM...

2023.01.24

Páratlan technológiai újítás a Huntractornál

TOVÁBB OLVASOM...
TOVÁBB A HÍREK OLDALRA...