A magyar gazdálkodók szakmai közössége
Genezis
Corteva Verben Queen

Mi a fontosabb: 
mennyiség vagy minőség?

Növénytermesztés - 2015.03.25

A kukorica világszerte az egyik legelterjedtebb gazdasági növény, mind nagyobb mennyiségben van szükség rá állati takarmányként, bioetanol alapanyagként és a biogáz termeléséhez. A növekvő igények kielégítéséhez viszont a meglévő, rendelkezésre álló szántóföldjeinken nagyobb hozamot kell elérni.

Mi a fontosabb: 
mennyiség vagy minőség?


Az egységnyi területre kivetett magasabb tőszámmal, számos régióban ritkább vetésváltás, sok esetben pedig még mindig monokultúrában vetett kukorica is megszokott gyakorlat. Ezzel egy időben a forgatás nélküli talajművelés is nagyobb teret hódít hazánkban. Több más mellett ez a három tényező is nagymértékben növeli a kukorica kórokozó gombák okozta megbetegedésének kockázatát.
Kórokozó gombák
A kórokozó gombák által okozott károk bizonyos éghajlati feltételek mellett erősen csökkenthetik a kukoricatermés mennyiségét és minőségét. Arra a kérdésre vonatkozóan, hogy mi alapján választanak a gazdálkodók kukoricahibridet, az elmúlt 3 év alapján a KLEFFMANN kukoricapanel az alábbi eredményeket mutatja:
1. a saját tapasztalat útján történő döntés és annak fontossága (emelkedett),
2. a termés mennyisége alapján történő döntés (stagnál),
3. az aszálytűrés fontossága és az az alapján történő választás (növekszik).
Az elmúlt 3 év kutatási eredményeiben nem szerepelt a termés egészségére vonatkozó megjegyzés és a hibrid választásában döntésünket lényegesen befolyásolni tudó információ súlya. Ez elsősorban annak tudható be, hogy a 2014-es szezont megelőző három év egyike sem volt olyan esztendő, amikor a fertőzések száma és annak nagysága nagy mennyiségű termésveszteséggel járó tüneteket produkált volna.
Direkt fertőzéses kísérletek kis parcellán
A muronyi nemesítőállomás tevékenységei lehetővé teszik, hogy helyi viszonyokra adaptált, különböző klimatikus körülmények között vizsgált vonalak és hibridek kerülhessenek ki a nemesítő kezéből. A KWS tenyészkertek alapvető tevékenységi körébe tartozik a fuzárium kisparcellás kísérletek kivitelezése, amely során a KWS nemesítőállomásairól több száz, esetenként ezernyi vonal és új hibridkombináció érkezik, amit mesterségesen fertőzünk. Ezzel láthatóvá és mérhetővé válik azok fogékonysági szintje. 
A vizsgálat kiterjed az új fajtajelöltekre és a kereskedelmi forgalomban lévő hibridekre. Célunk minden esetben az, hogy alapos információt gyűjtsünk a genotípusok érzékenységéről, támogatva ezzel a KWS hibrideket választó termelőket.


A fuzáriumprogramokban mesterségesen fertőzött genotípu-sok száma évenként változik.
Valamennyi genotípus fertőzését F. graminearium és F. verti-cillioides inoculumokkal, illetve külön programokban azok különböző koncentrátumával végezzük, oltással, az 50%-os virágzást követő 5-6. napon, bibecsatornába.
A betakarítást megelőzően vizuális pontozással értékeljük a fertőzöttséget, egyazon genotípus oltott és oltatlan csöveinek egyedi vizsgálatával. A KWS einbecki laboratóriumában határozzák meg a toxinértékek szintjét.
A KWS folyamatosan bővülő portfóliója szükségessé teszi, hogy egyre nagyobb hangsúlyt fordítsunk a direkt fertőzéses kísérletekre. A rezisztenciavizsgálatokban történő egyre növekvő részvételi igény is ezt igazolja.
Eredmények
Az idei év is azt bizonyította be, hogy egyre inkább a minőség helyezkedik előtérbe a mennyiségi termeléssel szemben. A KWS rendelkezik azzal a genetikai sokszínűséggel és azzal a német minőséggel, amivel kivívta magának az elégedettséget a termelők körében. A KWS szakemberei által végzett kísérletek eredményei és a nemesítőházak átlagértékeinek eredménye a Magyar Kukorica Klub kivitelezésében is hasonló tendenciát mutatott 
a 2014-es esztendőben.

A KWS genetikai háttere, amely az arid klimatikus viszonyokra történő nemesítés alapjául is szolgál a közép-kelet-európai országok nemesítőállomásainak, azzal a jósággal is rendelkezik, amely nagyobb ellenállóságot mutat a vizsgált fuzáriumfajok esetében. Az az előny, hogy az óceáni éghajlattal rendelkező nyugat-európai nemesítőállomásaink folyamatosan biztosítanak számunkra alacsony fogékonysággal rendelkező vonalakat, teszi lehetővé azt, hogy a minőségi paraméterek terén magasabb értékkel rendelkező vetőmagot és egészségesebb végterméket garantáljunk a KWS-t választó partnereink számára.

Lagzi Éva tenyészkertvezető, 
KWS Nemesítő Állomás, Murony
Pintér János termék- és marketingmenedzser, 
KWS Magyarország Kft.


Címkék: