A magyar gazdálkodók szakmai közössége
Corteva Verben Queen
Genezis műtrágya

Indul a tavaszi kalászos vetőmagok beszerzése

Hírek - 2018.02.05

Nettó 92.000 forintos tájékoztató árat tett közzé a tavaszi árpa és a zab vetőmagok egy tonnájának vonatkozásában a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. A testület szerint közepes vetőmag keresletre lehet számítani idén a tavaszi kalászosok esetében.

Indul a tavaszi kalászos vetőmagok beszerzése


„A széleskörű felmérés után a tájékoztató árral az a célunk, hogy jelzést adjunk a vetőmag-szaporítók felé, hogy készleteiket ne árugabonaként, hanem vetőmag-ként értékesítsék, biztosítva a gazdálkodók számára szükséges mennyiségű ve-tőmagot”, hangsúlyozta Polgár Gábor, a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szerve-zet és Terméktanács ügyvezető igazgatója.

Az idei szezon előtt a szövetség a tavaszi kalászosok II. szaporulati fokú vetőmag-jaira nettó 92.000 forintos tonnánkénti árat tett közzé, amely zsákban, csávázot-tan, fémzárolva, az eladó telephelyén gépkocsira rakva értendő, nem fix ár és nem kötött, illetve nem ajánlott ár, a konkrét szerződéses árat a felek maguk ha-tározzák meg. A vetőmag ár tájékoztatás nem jelent árrögzítést és elsődleges célja orientáló, a várható piaci árinformáció közreadása.

Mint Polgár Gábor kifejtette: a tavaszi árpa szaporító terület csaknem azonos az előző évivel. Az utóbbi években csökkenő árutermő terület maga után vonta a szaporító területek csökkenését is, így az a 8-10 évvel ezelőtti 4-6 ezer hektáros szintről az elmúlt években 2-2,5 ezer hektáros nagyságrendre állt be. A söripari cégek szerint a tavaszi árpa szaporítóterület csökkenése az árutermő területek visszaszorulása mellett a söripari célú őszi árpa térnyerésének is köszönhető. A tavalyi évben előállított vetőmag mennyiség a becsült fémzárolási arány alapján rekordszintű, 60% feletti felújítási arányra adhat lehetőséget.

A zab árutermő területe is jelentősen visszaesett, a szaporítóterület az utóbbi években 1000 hektár körüli szinten stabilizálódott, amely az idei évben jó, nagy-jából 40%-os becsült felújítási arány elérésére ad lehetőséget. Az ókészletek mi-nimálisak, a sörárpa tekintetében a egyelőre a piac nem mutat érdemi mozgást, a takarmányárpa esetében azonban megindult a kereskedés. A tavaszi árpa vonat-kozásában a vetőmag készletek elegendőek lesznek, azonban a zab esetében elő-fordulhat, hogy nem lesznek elegendőek a készletek. A kedvező időjárási körül-ményeknek köszönhetően egyik növénynél sem jelentkeztek számottevő minőségi problémák. A visszajelzések szerint közepes vetőmag keresletre lehet számítani a tavaszi kalászosok esetében.

A kalászos növények esetében az átcsomagolás, átürítés miatti újraminősítési feltételek enyhítésével vagy a kötelezettség megszüntetésével kapcsolatban a Vetőmag Szövetség tárgyalásokat kezdett a hatóságokkal. Várhatóan egy olyan eljárásrendet dolgoznak ki, amely meggyorsítja a kalászos vetőmagok kiszerelését és forgalomba hozatalát.

A szövetség az értékesítési szezon végén összegyűjti a tényleges értékesítési adatokat, így már pontos képet lehet kapni az árak alakulásáról. Egy tonna tava-szi árpa vetőmagért 2016-ban és az elmúlt évben egyaránt átlagosan 93 ezer forintot körüli összeget fizettek. 2017-ban egy tonna zab vetőmag átlagosan 89 ezer forintért kelt el.

 

Kapcsolat: Vetőmag Szövetség
Szellő Gábor
KRQ Communications
E-mail: szello.gabor@krq.hu
Telefon: 30/7498810


Címkék: vetőmag, tavaszi kalászos