A magyar gazdálkodók szakmai közössége
Genezis Green Max
Corteva Pioneer NF 15 eves nyeremenyjatek 2023 marcius
Tarlókezeléssel a nehezen irtható gyomok ellen

Tarlókezeléssel a nehezen irtható gyomok ellen

Hírek - 2017.07.18

Rövidesen elérkezik a tarlókezelés elvégzésének ideje, amely az egyik leghatékonyabb és egyben legköltségtakarékosabb beavatkozás a nehezen irtható gyomnövények ellen.

Tarlókezeléssel a nehezen irtható gyomok ellen


 

Elhanyagolt gabonavetés – nehezen helyrehozható terület
Elhanyagolt gabonavetés – nehezen helyrehozható terület

Országszerte zajlik az aratás, amely az évjárati hatás miatt hamarabb kezdődött a szokásosnál és az időjárásnak köszönhetően valószínűleg hamarabb is végződik. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy az egyre nagyobb gondot okozó évelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen védekezzünk. Az eredményes gyomirtás első lépése a tarlóhántás elvégzése. Ennek a beavatkozásnak számtalan előnye van, elsősorban a talajnedvesség megőrzése, ami egyben elősegíti a gyommagvak csírázását vagy a gyomnövények föld alatti részeinek kihajtását. De növényvédelmi szempontból előnyei közé sorolható még az egyes kórokozók és kártevők gyérítése is. A tarlóhántás során 8–15 cm mélyen dolgozzuk meg a talajt, majd lehetőleg azonnal zárjuk is le pálcás hengerrel vagy gyűrűs hengerrel. Így létrejön egy felszíni tömörödöttebb réteg, amely lehetővé teszi, hogy a talajpára átnedvesítse a gyommagvak csírázási zónáját, illetve kellő nedvességet biztosítson az évelők kihajtásához is. Ez a beavatkozás felaprítja az évelő gyomnövények föld alatti részeit, rizómáit, amelyek így nagyobb számban fognak kihajtani, de egyúttal csírázási pozícióba juttatja a gyommagvak jelentős részét is. A jól elvégzett tarlóhántást követően készülhetünk a gyomirtó készítménnyel végzett tarlókezelésre. Ismerve a területünket tudjuk, milyen gyomnövények találhatók ott, így kiválaszthatjuk a legjobb és leghatékonyabb készítményt. Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy egyetlen beavatkozással nem minden gyomnövény ellen fogunk tudni teljes eredményt elérni, lesznek, amelyeknél ezt a beavatkozást pusztán a gyomirtási technológia egyik elemeként kell kezelni. 

Milyen gyomnövények ellen tudunk tarlón eredményesen védekezni?

Évelő kétszikűek:

- mezei acat
- hamvas szeder
- apró szulák
- selyemkóró

Évelő egyszikűek:

- fenyércirok
- tarackbúza
- nád
- csillagpázsit

A fenti gyomnövények valamelyike szinte biztosan megtalálható az ország összes mezőgazdaságilag művelt területén, vagy ha még nem, a legtöbbjükre jellemző agresszív terjedés miatt hamarosan megtalálható lesz

mezei acatMezei acat

 

A mezei acat ellen a tarlókezeléskor a legjobb eredményt a tőlevélrózsás állapotban végzett kezeléssel tudjuk elérni. A glifozát hatóanyagot tartalmazó készítményeket jó hatékonysággal használhatjuk ellenük. Sajnos a gyomnövénynek már megjelentek olyan biotípusai, amelyek levele vagy szőrözöttebb, vagy vastagabb viaszréteg fedi, és ezek a tulajdonságok csökkenthetik a növény által felvett gyomirtó hatóanyag mennyiségét. Így akár az is előfordulhat, hogy ugyanazon tábla esetében az egyik acatfolton láthatóak a gyomirtó készítmény hatástünetei, míg a szomszédos acatfolt növényei tünetmentesek. E mögött a jelenség mögött akár a fenti okok is állhatnak, amennyiben nem kezelési hiba történt. Ezért a kezelés során a permetlébe tegyünk hatásfokozó adalékanyagot, amellyel egyrészt elősegítjük a jobb fedettséget, másrészt segítségükkel több hatóanyagot vesz fel a gyomnövény. Ilyen esetben még akkor se csökkentsük a gyomirtó szer dózisát, ha egyébként ez az adalékanyag használatára vonatkozó javaslatban így szerepel.

A hamvas szeder az ország egyes területein egyre nagyobb problémát okoz. Mélyen gyökerező gyomnövény, így állományban nagyon nehéz ellene védekezni. Tarlókezelés során a glifozát hatóanyagú készítmények jó hatékonysággal használhatók ellene. A kezelést lehetőleg a gyomnövény 30 cm-es állapotában végezzük el.

apró szulákApró szulák

 

Az apró szulák hagyományosan jelen van a mezőgazdaságilag művelt területeken is. A tarlókezelés szempontjából fontos tulajdonsága, hogy a glifozát hatóanyagú készítmények hatása nem kielégítő vele szemben. Így ha a területen nagy számban található ez a gyomnövény, akkor a teljes adagú glifozát hatóanyagú készítmény mellé a tankkeverékbe keverjünk féladagú, hormonhatású (MCPA) hatóanyagot tartalmazó készítményt. A kezelést lehetőleg akkor végezzük el, amikor a gyomnövény éppen a virágzás kezdetén vagy pedig a virágzást közvetlenül megelőző állapotban van.

selyemkóró Selyemkóró 

 

Az alföldi vidékek egyik legagresszívebben terjedő gyomnövénye az utóbbi egy-két évtizedben a selyemkóró vagy vaddohány. Míg korábban inkább a műveletlen vagy parlagon hagyott területek gyomnövénye volt, mára egyre többször találkozunk vele a művelt területeken is. Rendkívül sikeresen szaporodik, nehéz ellene a védekezés. Sajnos a tarlókezeléstől sem várható teljes siker, ezt az ellene folytatott védekezési stratégia részének kell tekinteni. A tarlókezelés szempontjából nehezítő körülmény, hogy későn jelenik meg a tarlón és általában nem éri el a bimbózás állapotát, amikor legérzékenyebb a kijuttatott gyomirtó hatóanyagra. A glifozát hatóanyagú készítmények hatással vannak ugyan a gyomnövényre, de hatásuk inkább gyérítésnek tekinthető. A gyomnövény levelein a bőrszövet vastag, a levél erősen viaszos, így a tankkeverékbe mindenképpen szükséges hatásfokozó adalékanyagot keverni.

Tarlón kihajtó évelő fenyércirokTarlón kihajtó évelő fenyércirok

 

Az évelő fenyércirok sajnos az ország egyre nagyobb hányadán okoz problémát. A gyomnövény szaporodása nagyon sikeres, ahol egyszer megtelepedik, onnan csak nehezen, nagy odafigyeléssel irtható ki. A tarlókezelés során viszonylag egyszerűen és sikeresen irthatjuk glifozát tartalmú készítményekkel. A kellő mélységben és jó minőségben elvégzett tarlóhántással a föld alatti részek, a rizómák alvórügyeinek nagy része bírható kihajtásra, így a védekezés eredményes lehet, amely akár több évre is kihathat. Az évelő fenyércirokkal fertőzött terület kezelésével lehetőleg várjuk meg a gyomnövény 40-50 cm-es magasságát.

A tarackbúza és csillagpázsit évelő egyszikű gyomok, és bár általában inkább a táblaszéleken, a ruderáliákon találhatók, egyes területeken szükség lehet az ellenük való védekezésre. Kétszikű növénykultúrákból elvileg könnyen irthatók lennének a szuperszelektív egyszikűirtó készítményekkel, azonban azok csak olyan magas dózisban hatásosak ellenük, amelynek költsége lényegesen meghaladja a tarlókezelés költségét. Az ellenük felhasználandó magas dózis sajnos egyes kétszikű növényeken, így például a napraforgón fitotoxikus tüneteket okozhat, ami levéltorzulásban, tányérképzési zavarban mutatkozhat meg, így ezt lehetőleg kerülni kell. A tarlókezelés során glifozát hatóanyagú készítményekkel jó hatás érhető el velük szemben. A kezelést a gyomnövények 20-30 cm-es magasságánál kell elvégezni. A keskeny levélszerkezet és a levelek fokozott viaszossága miatt célszerű hatásfokozó adalékanyag használata, és fokozottan figyelni kell a jó fedettség elérésére is.

Nádfolt a búzatáblánNádfolt a búzatáblán

 

Ahogyan azt korábban is írtuk, a tarlókezelés nem minden gyomnövény esetében jelent tökéletes megoldást. Ilyen növény a nád is, amely helyenként jelentős problémát képes okozni. Az ellene való védekezésben a tarlókezelés fontos beavatkozás lehet, de a tarlón történő kezeléskor a nád fejlettségi állapota miatt a tápanyagáramlás a föld alatti részekbe jellemzően még nem indul meg, így a gyomirtó hatóanyag lejutása is kérdéses. Ennek ellenére azonban nem szabad elszalasztani a viszonylag alacsony költséggel járó beavatkozást a védekezéskor. A védekezés során a glifozát hatóanyagú készítmények jöhetnek szóba, de kizárólag azok legmagasabb engedélyezett dózisában. A gyomnövény levélzetét fedő vastag viaszréteg miatt a permetlébe hatásfokozó adalékanyagot kell keverni a gyomirtó hatóanyag minél nagyobb arányú felvételének biztosítására. A permetezéskor a nád lehetőleg 40-50 cm-es magasságú legyen.

Bár a fentiekben a nehezen irtható évelő gyomnövények elleni hatékony védekezésről beszéltünk, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a tarlókezelés a magról kelő gyomnövények elleni védekezésben is a segítségünkre lehet. Gondoljunk itt a tarlón egy-egy nagyobb eső után tömegesen kelő parlagfűre, amely akár komolyabb bírsághoz is „hozzásegíthet” minket. Vagy gondoljunk akár a gabonát követő repcevetésben gondokat okozó árvakelésre.

Ezek ellen a tarlókezelés ugyanúgy a segítségünkre lehet, mint az évelők elleni védekezésben.

A tarlókezelés elvégzésekor vegyük figyelembe, hogy az általában meleg és csapadékszegény időszak miatt a gyomnövények levélzetének viaszrétege vastag, így a hatóanyag felvételét segítenünk kell. Ezt részben a megfelelő vízmennyiség megválasztásával tudjuk megtenni, ami a szokásos, gyomirtásnál használt minimum 230–250 l/ha legyen. A hatásfokozó adalékanyagok ugyancsak segítenek a hatóanyag gyomnövénybe bejutásában, így azokat szinte kötelező jelleggel kell alkalmaznunk. Bár az ilyen típusú anyagok ajánlásaiban szerepel a dóziscsökkentés lehetősége, ne éljünk ezzel, tarlókezeléskor a teljes dózisú gyomirtó készítményt juttassuk ki. Magról kelő gyomnövények elleni védekezéskor az alacsonyabb, évelő gyomnövények elleni védekezéskor a magasabb dózist válasszuk. Különösen az évelő gyomnövények elleni tartós hatás biztosítása érdekében a kezelést követő két-három hétben ne végezzünk talajmunkát, hogy a hatóanyag minél nagyobb hányada tudjon lejutni a föld alatti részekbe és ott kifejthesse hatását a rizómák, tarackok stb. elpusztításával. A hatóanyag gyomnövénybe bejutását és annak növényen belüli mozgását elősegíthetjük, ha a permetlében négy-öt kg ammónium-nitrát hatóanyagú műtrágyát oldunk fel. Sajnos a legtöbb gyomnövény ellen alkalmazható glifozát hatóanyag érzékeny a permetezéskor használt víz keménységére. Így ha tudjuk, hogy az általunk használt víz ilyen tulajdonságú, vagy használjunk vízlágyító adalékanyagot, vagy az engedélyezett legmagasabb dózist juttassuk ki.

A tarlókezelés az egyik leghatékonyabb beavatkozás lehet mind a gyomirtó hatás, mind pedig költségek tekintetében, így érdemes megfontolni az elvégzését.

 
Szerző: AgrárUnió


Címkék: gyomirtó, növényvédelem, gyomirtás, gyomnövény, tarlókezelés, kezelés

LEGOLVASOTTABB HÍREK

2023.03.05

ZÖLDSÉGFÉLÉK TÁPANYAGIGÉNYE

TOVÁBB OLVASOM...

2023.02.19

Mit ültessek a kert árnyékos oldalára?

TOVÁBB OLVASOM...

2023.02.17

Miért válasszunk magyar burgonyafajtákat?

TOVÁBB OLVASOM...

2023.01.28

Ukrán gabona, uniós fejfájás

TOVÁBB OLVASOM...

2023.01.27

Nemcsak olcsó gabona, hanem silány liszt is érkezik Ukrajnából

TOVÁBB OLVASOM...

2023.01.25

Videón, ahogy az autó felborít egy pótkocsis traktort

TOVÁBB OLVASOM...

2023.01.24

Páratlan technológiai újítás a Huntractornál

TOVÁBB OLVASOM...
TOVÁBB A HÍREK OLDALRA...