A gabona őszi gyomirtása – Tapasztalatok korai felhasználású gyomirtó szerekről

A gabona gyomirtó szerei között régóta szerepelnek olyan hatóanyagok, amelyek felhasználása ősszel vagy ősszel is lehetséges. Ennek ellenére a gabona gyomirtása hosszú időn át a tavaszi időszakra korlátozódott. Bár napjainkban is meghatározó 
a tavaszi gyomirtás aránya, folyamatosan nő az igény az őszi felhasználású szerek iránt. 
Ezzel párhuzamosan az őszi gyomirtó szerek kínálata is folyamatosan bővül, így 
a gabonatermesztők számos, akár több hatóanyagú készítmény közül is választhatnak.


Ebben az írásban konkrét eseteket, egyes őszi készítményekkel kapcsolatos tapasztalatokat írunk le. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet erre a gyomirtási lehetőségre, bemutassuk a helyét a gabona technológiájában, illetve rávilágítsunk azokra a problémákra, amelyekre jó megoldást nyújthat.


A nagy széltippan a célnövény
Országos tendencia az egyszikű gyomnövények térnyerése kalászos gabonákban, és ezalól Nógrád megye sem kivétel. A megyében is folyamatosan előretörő egyszikű fajok közül jelenleg a nagy széltippan a célnövény a kalászosokban, de növekszik a vadzab, a rozsnokfélék, a tarackbúza előfordulása, illetve több helyen az utóbbi években megjelent a vékony egércsenkesz is. Az egyszikű fajokat sokan még mindig nem veszik annyira komolyan, mint amekkora kárt képesek okozni. Ennek szemléltetésére egyik vizsgálatom helyszínét hozom példaként. A nagy széltippan, amelyből négyzetméterenként több száz egyed fordult elő, önmagában okozott ötvenszázalékos terméskiesést azon a területen, ahol csak kétszikűek ellen védekeztek, összehasonlítva a kísérleti területtel, ahol a nagy széltippan ellen is hatékony volt a védekezés.
Akik felismerték az egyszikűek elleni kezelések jelentőségét, azok az őszi kezelésekkel alapvetően éppen ezeket a fajokat célozzák meg, közülük is elsősorban a nagy széltippant. Ez a szemlélet megegyezik az én véleményemmel is, miszerint az egyszikű gyomnövények ellen elengedhetetlen lenne az őszi gyomirtás alkalmazása. Ha már ősszel védekezünk ellenük (a kétszikűek elleni jelentős mellékhatással), akkor a rendelkezésre álló tápanyagot, nedvességet a kultúrnövényünk hasznosítja. Továbbá a tavaszi gyomirtásokat sokkal könnyebb időzíteni, mivel a talajon keresztüli hatás következtében a gyomkelés teljesen más mértékben történik őszi védekezést követően, mint amikor nincs ősszel herbicides védekezés.

Hornyák Attila (38) herbológus, növényvédelmi felügyelő Nógrád Megyei Kormányhivatal

Hornyák Attila (38) herbológus, növényvédelmi felügyelő Nógrád Megyei Kormányhivatal


Az őszi készítmények több hónapos tartamhatással is rendelkezhetnek, így gyakran tavasszal már nem szükséges újabb kezelést végezni. Azt azonban nem lehet általánosságban kijelenteni, hogy egy őszi gyomirtást követően elhagyható a tavaszi gyomirtás: sok tábla évelő gyomnövényekkel is fertőzött, illetve a tavaszi gyomkelés is lehet olyan mértékű, hogy szükséges a tavaszi gyomirtás elvégzése. Felhívnám itt a figyelmet az árvakelésű napraforgóra, ragadós galajra, ebszikfűre, amelyek már alacsony egyedszámban is jelentős kárt okoznak.

 

Bódis József (49) agrárkémikus, agrármérnök, Agro-Centrál Kereskedelmi Bt. Kaposvár

Munkámból adódóan az egyszikű gyomnövények ellen ható őszi gyomirtó szerek közül szinte mindet kipróbáltam, vizsgáltam már akár több éven keresztül is, és ezek kellően hatékonyak a gyomspektrumukba tartozó gyomnövények ellen. Természetesen jó eredményt az engedélyokiratnak megfelelő felhasználás esetén várhatunk – legyen szó a hatékonyságról vagy a fitotoxikus tünetek elkerüléséről. A gabonában ősszel felhasználható készítmények köre folyamatosan bővül. A legújabb – 2015-ben – engedélyezett herbicidek közül a Bizont láttam dolgozni a gyomnövények ellen, amivel egy újabb kiváló gyomirtó szer kerül a gazdálkodók kezébe az egyszikű gyomnövények elleni harcban. Az Expert Met gyomirtó szerrel pedig magam is végeztem vizsgálatokat őszi korai posztemergens kijuttatásban, őszi búzában és őszi árpában. A készítmény kiemelt hatékonyságú a nagy széltippan ellen, továbbá a magról kelő kétszikű gyomnövények széles köre ellen is hatékony. A kísérleti területen igen erős széltippanfertőzéssel kellett megküzdeni (400-500 db/m2), de a kezelt parcellák így is szinte gyommentesek lettek.


A korai gyomirtás híve vagyok
Részben növényvédelmi szakirányítóként, részben szaktanácsadóként körülbelül tízezer hektár termőföld növényvédelmét felügyelem, amelyek nagyrészt Somogy megyében találhatók, egy kisebb rész pedig Baranya megye déli részén. A vetésváltás révén a terület egésze érintett a gabonatermesztésben, így a nagy kiterjedés és a széttagoltság miatt változatos a gyomflóra. Néhány faj azonban, mint például a veronikák, tyúkhúr, ebszékfű, általánosan és nagy tömegben előfordulnak. Külön ki kell emelni a nagy széltippant, amely a terület kilencven százalékán komoly problémát okoz.

Fejes ZoltánFejes Zoltán (45), termelési, termeltetési, feldolgozási igazgatóhelyettes, Gabonakutató Nonprofit Kft. Szeged


A gyomosodási helyzet miatt, ha az időjárás megengedi, a saját gabonánk teljes területén végzünk őszi gyomirtást, de a szaktanácsolt gazdaságokban is elérte ez az arány a hetven százalékot. Alapvetően őszi posztemergens kezeléseket végzünk, amire több készítményt használunk, közöttük a Herbaflexet is. A kijuttatást a gabona kettő–négy, esetleg hatleveles állapotára időzítjük: kelőfélben lévő, legfeljebb kétleveles gyomokat célzunk meg a kezelésekkel. Fontos, hogy ne hagyjuk túlfejlődni a gyomokat. Ezzel a technológiával meg tudjuk oldani az ősszel-télen kelő gyomok okozta problémát, beleértve a széltippant is, és az ősszel gyomirtott gabonák hetven százalékában semmilyen tavaszi felülkezelésre nincs szükség. Ez utóbbit annak is köszönhetjük, hogy a területeinket folyamatosan mentesítjük az évelő gyomoktól – például tarlókezelésekkel –, így tavasszal nincs rájuk gondunk. Az őszi kezelések gyenge pontját adhatná még a napraforgó-elővetemény utáni árvakelés, de ez még nem okozott nekünk problémát. Az árvakelés jelentős hányada ősszel kikel, amivel legkésőbb a tél végez. Ami tavasszal csírázna, azt pedig elnyomja a búza: jellemzően erőteljes növekedésű, jól bokrosodó fajtákat használunk. Somogy megyében egyébként napjainkban van felfutóban a napraforgó-termesztés, így majd ezután derül ki, hogy nagyobb területen, más-más körülmények között hogyan viselkedik az árvakelés.


Gazdaságos megoldás
A vetőmag-előállításban és -feldolgozásban is érintett vagyok: közel 1800 hektár, a Gabonakutató kezelésében álló szántóterület tartozik a felügyeletem alá, amelynek 90%-án vetőmag-előállítás folyik, továbbá 800 hektárnyi magyarországi termeltetés és két vetőmagüzem. A megfelelő gyomirtás súlyát kétszeresen is érzem, hiszen amit a termesztés során nem tudunk kiszedni a búzából, az bekerül a vetőmagüzembe.
160 hektáron maszekban is gazdálkodom, így amikor négy éve a figyelmembe ajánlották a Legato Plust, először a „saját bőrömön” próbáltam ki. Erős veronika (Veronika spp) fertőzésem volt, amely tavaszra elhatalmasodik, és a búza fejlődését gátolja. Jó tapasztalatokat szereztem, és a következő évben a munkahelyemen is ajánlottam a szert: egy harminchektáros árpatábla egyik felén használtuk, amelynek a gyomirtását teljes egészében megoldotta. Ennek köszönhetően a következő évben növeltük az így kezelt területet, idén pedig már a teljes gabona-vetésterület őszi gyomirtását tervezzük.
Körülbelül nyolcvanszázalékos hatékonyságot tudunk elérni a készítménnyel parlagi ecsetpázsit ellen, és elég jó gyérítő hatása van vadzabra (Avena fatua) is, noha ez utóbbi alapvetően tavasszal kelő gyom. Tavasszal ezeket a gyomokat csak nagy költséggel tudnám irtani, ezért nagy megtakarítást jelent az őszi Legato Plus-kezelés.
Használtuk a készítményt preemergens és posztemergens kijuttatással is. Ha kapott bemosó csapadékot, akkor nagyon jó hatékonyságot értünk el az előbbivel is. Amikor kelés után kezelünk, a gabona két–három leveles állapotára időzítünk, ekkor még a gyomok sem nagyobbak két levélnél. A tavaszi munkacsúcsban sok időt nyerünk azzal, hogy a gabona gyomirtásával már nem kell foglalkozni. Ha napraforgó-elővetemény után kerül kalászos, akkor az árvakelést – az őszi kezelés ellenére is – irtani kell tavasszal, de nyugodtan megvárhatjuk, hogy kikeljen, nem sanyargatják ősszel kelt gyomok a gabonát.


Termést ment az őszi gyomirtás
Családi gazdálkodóként 120 hektár földet művelünk, emellett növényvédelmi szolgáltatást is végzünk, amihez két önjáró permetezőnk van. Az észak-békési adottságokhoz igazodva viszonylag egyszerű a vetésváltásunk: gabona és napraforgó a meghatározó növényeink, kis területen termelünk kukoricát, és időnként fénymag is helyet kap a vetésszerkezetben. Ennek következtében a gabona egyszikű gyomnövényei komoly gondot okoznak. Legnagyobb tömegben nagy széltippan jellemző, helyenként ecsetpázsit is gyomosít, és gyakori a tavasszal kelő vadzab is. A kétszikűek közül ki kell emelni a szikfűfajokat, pipitéreket, ragadós galajt, tyúkhúrt, veronikafajokat, vadrepcét.
Az egyszikűeket különösen veszélyesnek tartom a gabonában, ezért próbáltam ki az őszi kezeléseket a Bizon készítmény termékmintájával, 2013-ban és 2014-ben. Mindkét évben korai posztemergens kijuttatást végeztem a kelőfélben lévő gabonában, gyakorlatilag még a gyomok kelése előtt. Idén ősszel azonban úgy tervezem, hogy a vetést, hengerezést követően azonnal elvégzem a kezelést – akkor még biztosan rá lehet menni a területre. Nem akarom megkockáztatni, hogy egy nagyobb csapadék után már ne tudjuk elvégezni a gyomirtást.
Mindkét évben nagyon jó tapasztalatot szereztem az őszi kezelésről: tökéletes munkát végzett az egy- és kétszikű gabonagyomok ellen is. Aratásig tiszta maradt a kezelt terület. Különösen meggyőző volt a 2013 őszén elvégzett gyomirtás. Széltippannal, szikfűvel, pipitérrel, galajjal, árvacsalánnal és tyúkhúrral erősen fertőzött tábla egy részén juttattam ki a készítményt. A kezelés blokkolta a gyomokat, míg a tábla többi része tavaszra nagyon elgyomosodott. Aztán ezen a területen is sikeres gyomirtást végeztünk tavasszal, de a búza már nem tudta behozni a korai gyomosodás okozta lemaradást. Szemmel látható volt a különbség az állományon, de még a kalász méretén is.

 

 

Szerző: Összeállította: Dávid István

Oldalunk cookie-kat ("sütiket") használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információ Elfogadom