Hirdetés
Interra Farm Hálózat

Interra Farm Hálózat

Növényvédelem - 2016.12.10

Fókuszban a vizek kockázatának csökentése A vízszennyezések eredetét tekintve a növényvédelmi tevékenységre visszavezethető szennyezések aránya a legalacsonyabb, mégis fontos, hogy körültekintően járjunk el az emberi egészség és a környezet megóvása érdekében.

A növényvédő szerek felhasználása során a gazdaságokban kiemelt figyelmet kell fordítani a környező felszíni vizek, illetve a talajvíz védelmére. A mezőgazdasági eredetű vízszennyezések nagy része a pontszerű szennyeződésekből adódik.

Hogyan előzhető meg a pontszerű szennyeződés?

A Jó Mezőgazdasági Gyakorlat előírásainak betartásával biztosította vízek megóvása a növényvédelmi tevékenységből eredő szennyezésektől növényvédelmi tevékenység teljes folyamatában – a növényvédőszerek megvásárlásától a felhasználáson át 
a veszélyes hulladékok szakszerű megsemmisítéséig.

Biztonságos növényvédőszer-felhasználás lépésről lépésre Kijuttatás előtt

A növényvédelmi tevékenység környezeti kockázatának a tárolástól a permetezési munkálatokig történő elemzése azt mutatja, hogy a környezeti kockázat a munka teljes folyamatában jelen van, de a permetezési munkálatok, a permetlékeverés és a növényvédelmi kezelés elvégzése során fokozottan jelentkezik.Ezért a növényvédő szerek címkéjének elolvasása minden felhasználás előtt – még az ismert növényvédő szerek felhasználása esetén is – kiemelten fontos!

aspr2

Permetező gép beállítási gyakorlat

A növényvédő szer címkéje rögzíti az adott növényvédő szer felhasználása során kötelezően betartandó kockázatcsökkentő előírásokat. A címke a vízi szervezetek védelme szempontjából is pontos információt ad a felszíni vizektől a permetezési munka során kötelezően betartandó puffersáv meghatározásával. A legújabb engedélyokiratok már növényzettel borított védőövezet kialakítását írják elő a lefolyásból eredő vízszennyezések elkerülésére. A címke a permetlé-elsodródás kockázatának csökkentésére az elsodródásgátló szórófejek használatára vonatkozóan is tartalmazhat előírást, amellyel egyes esetekben a kötelezően betartandó puffersáv csökkenthető.

2016-ban felmérést végeztünk a mezőgazdasági termelők körében arra vonatkozóan, hogy a címke kockázatcsökkentésről szóló mondatait figyelemmel kísérik-e. A felmérés eredménye szerint ismert növényvédő szer használata esetén a felhasználók többsége nem olvassa el a címkét. Ez arra ösztönzött bennünket, hogy az Interra-képzések során hangsúlyozzuk a címkeszöveg fontosságát a régóta használt növényvédő szerek esetében is a kockázatcsökkentő előírások változása miatt. A címkék rendszeres átnézése, értelmezése és az előírások maradéktalan betartása a fenntartható növényvédőszer-használat egyik alappillére.

Permetezés közben

A helyes alkalmazástechnika és a növényvédelmi gépek időszakos felülvizsgálata a környezetvédelem szempontjából is fontos. A permetezőgépek felülvizsgálatát az Európai Unióban a 2009/128/EK-direktíva és annak megfelelően Magyarországon a 43/2010. FVM-rendelet előírásai szabályozzák. A növényvédő gépeket háromévenként felülvizsgálatra kell vinni és 2016. november 26. után a háromévesnél idősebb, nem felülvizsgált vagy a felülvizsgálaton nem megfelelt géppel növényvédelmi tevékenységet végezni tilos. A gépek felülvizsgálatával biztosítható, hogy a permetezőgép csepegésmentesen, a beállításoknak megfelelően egyenletes szórásképet adjon.

Az alkalmazástechnika a felszíni vízek kockázata szempontjából is nagy gondosságot követel. Az elsodródás a permetezőgép keretmagasságának beállításával, a permetezési sebesség helyes megválasztásával és az elsodródáscsökkentő szórófejek alkalmazásával csökkenthető. A keretmagasság helyes beállítására egyszerű mérőeszközt ajánlunk partnereinknek, és javaslatot adunk az elsodródásgátló szórófejek alkalmazására is.

asel

Elsodródás gátló és hagyományos szórófejek bemutatása a gyakorlatban

Kijuttatás után

A Syngenta Interra -bemutatóin a permetező gépek tisztítására, a mosólé kezelésére is gyakorlati tanácsokat adunk partnereinknek. Felhívjuk figyelmüket, hogy a gépek külső tisztítását kizárólag a felszíni vizektől megfelelő távolságban, egy erre alkalmas betonozott területen szabad elvégezni, ahonnan a mosóvizet biztonságosan össze lehet gyűjteni. 2016-os felmérésünk szerint a nagy gazdaságok 75%-a rendelkezik a telephelyén elkülönített, a gépek tisztítására szolgáló betonozott területtel, de a mosóvíz összegyűjtése és veszélyes hulladékként történő kezelése csak az üzemek 50%-ában megoldott.

Manapság már számos megoldás létezik erre a problémára. Tavaly a Syngenta dióskáli bemutatógazdaságában egy speciális ülepítőberendezés – Heliosec – került beállításra. A rendszerből a napfény és a szélenergia felhasználásával a víz elpárolog, a növényvédőszer-maradék pedig visszamarad a berendezés tartályában, amit egyszerűen el lehet távolítani és zárt műanyag zsákban veszélyes hulladékként tárolni az előírásszerű megsemmisítésig. Ezzel elkerülhető a gépek mosásából adódó talaj- és vízszennyezési kockázat.

Kiürült csomagolóanyag

Az üres csomagolóanyagok kezelése Magyarországon megoldott. A növényvédő szerrel szennyezett hulladékok esetében aranyszabály, hogy tilos a csomagolóanyagokat elásni, eldobni vagy bármilyen célból újrahasznosítani. A jogi szabályozásnak megfelelően a III-as forgalmi kategóriájú, 1 liter vagy 1 kg alatti kiürült flakonokat háromszori alapos öblítés után a kommunális hulladékba lehet dobni. Minden más növényvédőszer göngyöleget – a csávázott vetőmag-zsákokat is – elkülönítve, a növényvédő szer felhasználásától számítva maximum egy évig lehet tárolni az üzem területén annak visszagyűjtéséig és veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséig, amit a CSEBER (Csomagoló Eszköz Begyűjtési Rendszer) Nonprofit Kft. végez. Ennek költségeit a növényvédőszer-gyártó cégek fedezik.

asmos

Heliosec – a Syngenta javaslata a gépek mosóvízének helyes kezelésére

A növényvédő szerek fenntartható használata érdekében minden felhasználó alapvető érdeke, hogy a teljes növényvédelmi munkafolyamatban minden rendelkezésre álló eszközzel biztosítsa a felszíni vizek védelmét és betartsa a címkén szereplő kockázatcsökkentő előírásokat (speciális S mondatok). 
A Syngenta Interra Farm bemutatói ehhez adnak a gyakorlatban alkalmazható ajánlásokat felhasználó partnereinknek.

József Csilla, Horváth Boglárka /
 Syngenta Kft.Címkék:
Kiemelt hírek