Termeljünk, de ne terheljünk!

2020.11.20

Képes-e egy multinacionális cég csökkenteni az ökológiai lábnyomát, miközben tisztában van vele, hogy az emberiséget egyre több jó minőségű élelmiszerrel kell ellátnia? A BASF szerint a gazdákkal összefogva, sok munkával ez is lehetséges.

Termeljünk, de ne terheljünk!


A BASF világos és mérhető célok mellett kötelezte el magát a fenntartható mezőgazdaság 2030-ig történő fellendítése érdekében. A mezőgazdaság fenntarthatóbbá tételének és a legégetőbb társadalmi szükségletek kielégítésének érdekében a vállalat abban segíti a gazdákat, hogy egy tonna megtermelt terménynél 30%-os CO2-kibocsátás-csökkenést érjenek el. A divízió emellett olyan megoldások értékesítését növeli évente 7%-kal, melyeknek jelentős a fenntarthatósági hozzájárulása az élelmiszer-ellátási értékláncon belül. Mindezeken túl a BASF több mint 400 millió hektárnyi mezőgazdasági földterületen vezeti be digitális technológiáit, melyeket a lehető legbiztonságosabb felhasználási útmutatóval kombinálnak, ezzel segítve a helyes alkalmazást. Az új kötelezettségvállalások elősegítik a BASF mezőgazdasági stratégiájának megvalósítását, amelyet a vállalat 2019-ben indított el.

„A mezőgazdaság alapvető fontosságú a világ jóléte szempontjából. Az elkövetkező évtizedekben mezőgazdasági élelmiszer-termelő rendszerünk egyre gyorsabb átalakuláson fog keresztülmenni, hogy elegendő egészséges és megfizethető élelmiszert biztosítson a növekvő népesség számára. Ugyanakkor enyhítenünk kell a rendszer bolygónkra gyakorolt hatását is. Ezt az átalakulást a nagyobb terméshozam iránti igény vezérli. Olyan hozamra van szükségünk, amelyet a társadalom szempontjából értékes módon termelünk meg, és amely kíméletes a bolygóval, valamint segíti a gazdálkodók megélhetését is” – mondta Vincent Gros, a BASF Mezőgazdasági Megoldások divízió elnöke. – Kapcsolt ajánlatainkkal az egész Földön támogatjuk a gazdálkodókat a világ legnagyobb feladatában: hogy közös munkával pozitív hatást gyakoroljunk a mezőgazdasági élelmiszerrendszerre.”

Azzal kapcsolatban, hogy a BASF globális kötelezettségei hogyan jelennek meg az európai mezőgazdaság világában, Livio Tedeschi, a BASF Mezőgazdasági Megoldások divíziójának Európáért, a Közel-Keletért, Afrikáért és a FÁK-országokért felelős alelnöke a következőket emelte ki: „Egy egészségesebb és fenntarthatóbb élelmiszer-termelő rendszer az európai zöld megállapodás sarokköve. Noha »a termelőtől a fogyasztóig« és a biodiverzitási stratégiák ütemterve és céljai még igen korai stádiumban vannak, az irányvonal egyértelmű: azt várják az európai gazdálkodóktól, hogy tovább optimalizálják a ráfordításaikat, valamint segítsék a biológiai sokféleség növelését és az éghajlatváltozás mérséklését – közben pedig fektessenek hangsúlyt a nagyobb fokú digitalizációra és az ökológiai gazdálkodásra.”

A BASF – a gazdálkodók szolgálatában töltött több mint 100 éves tapasztalatával és az innováció iránti szenvedélyével – örömmel néz szembe a fenntarthatóbb mezőgazdasági élelmiszerrendszer kialakításában rejlő kihívásokkal. A fenntarthatóságra vonatkozó kötelezettségvállalás fontos lépés a közös cél irányába. Tedeschi kifejtette: „Bár még mindig úgy látjuk, hogy több párbeszédet kell folytatni »a termelőtől a fogyasztóig« stratégia főbb elemeiről, úgy látjuk, hogy jó esélyünk van pozitív változást elérni. Az európai élelmiszer-termelés jövőjének alakítása olyan összetett átalakulás, amelyhez innováció és együttműködés szükséges. Arra bátorítunk minden érdekelt felet, hogy közös munkával találják meg a sikerhez vezető egyensúlyt a gazdálkodók, a mezőgazdaság és a jövő generációi számára.”

Éghajlattudatos gazdálkodás

A BASF továbbra is támogatja a gazdálkodókat abban, hogy hatékonyabbak legyenek a szén-dioxid-kibocsátás terén, és jobban ellenálljanak a változó időjárási körülményeknek. Ebben olyan technológiák vannak segítségükre, amelyek növelik a terméshozamot, hatékonyabbá teszik a gazdaság irányítását, és csökkenthetik a környezetre gyakorolt hatást. Ugyanakkor a vállalat folyamatosan keresi annak módjait, hogy ösztönözze a CO2-hatékonyságot, és új értékáramokat teremtsen a gazdálkodók számára. A megtermelt termények tonnánkénti CO2-kibocsátásának 30%-os csökkenését olyan termékek és megoldások segítik, melyek között a magas hozamú, éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó és stressznek ellenálló növényfajták nemesítése is szerepet kap. Utóbbiak csökkenthetik az ökológiai hatásokat, és növelik a gazdaság jövedelmezőségét a kihívást jelentő mezőgazdasági környezetben. A hibrid búzafajták például jelentős terméshozam-növekedést és magasabb minőségű vetőmagot eredményeznek.

Fenntartható megoldások

A BASF célja azon fenntartható megoldások számának növelése, amelyeket évről évre kínál a gazdálkodóknak. Ennek érdekében a vállalat folyamatosan befektetet komoly K+F portfóliójába, amelyet szisztematikusan a fenntarthatóság kritériumaira alapoz. A BASF K+F portfóliója olyan megoldásokat tartalmaz, amelyek támogatják az erőforrások hatékony felhasználását, és csökkentik a környezeti lábnyomot. Ilyenek például a Revysol® gombaölő szerre épülő megoldások, amelyek a meglévő földterületeken a búza terméshozamának 4%-os növekedését eredményezik, és ezzel lehetővé teszik, hogy a gazdálkodók gondoskodjanak a természetes élőhelyek védelméről. De idetartoznak az olyan biológiai megoldások is, mint a RAK® feromonok célzott alkalmazása. Ezek megzavarják bizonyos lepkék párzását, és így biztosítják a növények védelmét teljes életciklusuk során – mint egy természetes partner, amely kiegészíti a hagyományos növényvédelmet.

Mindezeken túl a BASF teljes termékportfóliója tartalmát egyértelműen meghatározott és harmadik fél által hitelesített fenntarthatósági kritériumok alapján veti össze az erre kidolgozott Fenntartható megoldások irányítása módszerrel. A BASF Mezőgazdasági Megoldások divíziója jelentősen hozzá fog járulni a BASF-csoport azon céljához, hogy 2025-re az ún. Accelerator termékekkel – amelyek jelentősen hozzájárulnak az értékláncban a fenntarthatósághoz – elérjék a 22 milliárd euró összegű értékesítést. A Mezőgazdasági Megoldások divízió célja, hogy fenntartható megoldásainak értékesítési részesedését évi 7%-ra növelje.

Digitális gazdálkodás

A digitalizáció erőforrás-hatékonyabbá, inkluzívabbá és fenntarthatóbbá teheti a mezőgazdaságot. A BASF ezért digitális eszközökkel nyújt segítséget a gazdálkodóknak abban, hogy növeljék vállalkozásuk nyereségességét, miközben csökkentik környezeti lábnyomukat is. A digitális technológiák használata lehetővé teszi, hogy a gazdálkodók kevesebb ráfordítással többet termeljenek, és hatékonyabbá tegyék a termőterületek monitorozásától az élelmiszer-ellátási láncig terjedő mezőgazdasági folyamatokat. A BASF xarvio™ digitális mezőgazdasági megoldásai lehetővé teszik a növényvédelmi termékek pontosabb kijuttatását, a tápanyag-gazdálkodást, az automatizált pufferzónákat és a biológiai sokféleség nyomon követését. A digitális eszközökkel a gazdálkodók nagy hányada érhető el, beleértve a kevésbé fejlett országokban tevékenykedőket is, és használatukkal bővíthetők az ismereteik és fokozható a fenntarthatósággal kapcsolatos tudatosságuk. A BASF célja, hogy 2030-ig összesen több mint 400 millió hektárnyi mezőgazdasági földterületen vezesse be a digitális technológiákat.

Különös gondosság – intelligens formában

A BASF nagyon komolyan veszi az emberi egészség és a környezet biztonsága iránti elkötelezettségét, és minden terméket a különös gondosság elve alapján bocsát rendelkezésre, hogy garantálható legyen termékeinek biztonságos használata a gazdaságban és a földeken egyaránt. A vállalat hozzáférést biztosít a különös gondosság elve mentén kialakított eszközökhöz és szolgáltatásokhoz, amelyeket az egyes gazdálkodók mindennapi munkájához igazítanak. Ezek közé tartozik a védőfelszerelés, a személyre szabott képzés, a digitális megoldások, valamint az új és jövőorientált alkalmazási technológiák. Az easyconnect zárt áttöltési rendszert például partnereivel együtt fejlesztette ki, és a megoldást a mezőgazdasági iparág kulcsfontosságú szereplői is támogatják. A rendszer piaci megjelenése 2021/22 során várható.

Ha többet szeretne megtudni a BASF mezőgazdasági innovációs folyamatairól, kérjük, látogasson el az innovációs honlapra.

A BASF Mezőgazdasági Megoldások divíziójáról

A gyors népességnövekedés miatt a világ számára egyre égetőbb kérdés, hogy képesek vagyunk-e fenntartható mezőgazdaságot és egészséges környezetet kialakítani és fenntartani. Termelőkkel, mezőgazdasági szakértőkkel, növényvédelmi szakemberekkel és másokkal együttműködve az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk ennek megvalósításában. Emiatt ruházunk be számottevő K+F tevékenységekbe és a termékek széles portfóliójába, ideértve a vetőmagokat és jellemzőket, a kémiai és biológiai növényvédelmet, a talajgazdálkodást, a növényegészségügyet, a kártevők elleni védekezést és a digitális gazdálkodást. A laboratóriumban, a szántóföldön, az irodában és a termelés területén tevékenykedő szakértő csapatainkkal azon dolgozunk, hogy az innovatív gondolkodást a gyakorlatias cselekvéssel összekapcsolva működő ötleteket hívjunk életre a gazdák, a társadalom és a bolygó érdekében. 2019-ben divíziónk 7,8 milliárd eurós eladást ért el. További információért látogasson el a www.agriculture.basf.com oldalra, vagy keresse fel valamelyik közösségimédia-csatornánkat.

 

basflogo


TOVÁBBI  HÍREK MEGTEKINTÉSE...

A MAGYAR GAZDÁLKODÓK SZAKMAI KÖZÖSSÉGE