A magyar gazdálkodók szakmai közössége
Corteva 2023 jan TEFLIX
AgroMashExpo
Corteva Pioneer 15 éves nyeremény

Az utolsó pillanatban – Permetezőgépek felülvizsgálata – igazodunk Európához

Egyéb - 2015.04.28

Növényvédelmi törvényünk* értelmében az újonnan forgalomba helyezett növényvédő gépek vizsgálata és engedélyezése 2004-től a gödöllői MGI feladata. A már használatban lévő gépek rendszeres ellenőrző felülvizsgálata azonban máig nincs megoldva. Ezt szintén a gödöllői intézetnek kell koordinálnia, ők ellenőrzik a majdani felülvizsgáló állomások személyi és tárgyi feltételeinek meglétét. Ilyen állomások azonban csak vállalkozásként vagy legjobb esetben önköltséges alapon létesülhetnének, erre pedig az eltelt 11 évben még kísérlet sem történt.

Az utolsó pillanatban – Permetezőgépek felülvizsgálata – igazodunk EurópáhozKözben – 2009-ben – ránk nézve is kötelező EU-direktíva** látott napvilágot, amely szerint 2016. december 14-ig minden használatban lévő permetezőgépet felül kell vizsgálni. Ezt követően 2020-ig legalább 5 évenként, ez után pedig 3 évenként kell sort keríteni a felülvizsgálatra.
Az utolsó pillanatban vette kezébe az ügyet a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Fejér megyei szervezete, amikor egy permetezőgép-vizsgáló mintaállomás kialakítását kezdeményezte.

ifjabb Bakonyi István Hajnalpír Kft., igazgató

Az első fecske
Bakonyi István növényvédő mérnök – 
a szervezet növényvédelmi tanácsadója és szakirányítója – vállalta a nem kis beruházás anyagi kockázatát, amikor tavaly a belga AAMS-Salvarani összes mérőműszerét megvásárolta. Ezek már a legújabb európai uniós szabványoknak*** is megfelelnek. A sínen mozgó vályúsor lépésenként, automatikusan meg-megállva fogja fel a szórókeret fúvókáinak egymást átfedő sugarait. A keret végére érve – ami 24 méteres munkaszélességnél mintegy 10 percet vesz igénybe – a teljes mérési jegyzőkönyv számítógépen rögtön megjeleníthető. Ebből megállapítható, hogy melyik fúvóka mennyire kopott, oda nem illő vagy rosszul beállított. A cél az, hogy a kijuttatás egyenletességének variációs együtthatója 10% alatt legyen.

 

 

{guest}

Előfizetői tartalom megtekintéséhez jelentkezzen be, vagy fizessen elő!

{loadposition popupLogin} {/guest} {!guest} {user_group !10}


Az egyes fúvókák kibocsátása elektronikusan már 10 másodperc alatt is meghatározható. A manométerek kijelzési pontosságának ellenőrzése, a szivattyú szállításának és nyomásának mérése, valamint a szórókeret egyes szakaszai közötti nyomáskülönbség meghatározása rutinfeladat.
A sárbogárdi mintaállomás menedzselését a Hajnalpír Kft. keretében ifjabb Bakonyi István és 5 munkatársa vállalta. Bíznak abban, hogy az MGI folyamatban levő értékelése**** pozitívan zárul, és hamarosan hivatalosan is megkezdhetik a munkát.
„A felülvizsgálat megerősítheti a gazdát abban, hogy permetezőgépe a lehető legjobban működik. A célirányos, egyenletes, jó permetléeloszlás által 20-30%-kal is csökkenthető a növényvédőszer-felhasználás. Mivel a szerfelhasználás a növényvédelmi költségek 80%-át is eléri – milliós nagyságrendről van itt szó! –, a jobb hatás mellett gazdasági haszon is jelentkezik. A kevesebb növényvédő szer a környezetet is kevésbé terheli. Ez nem csak környezetvédelmi szempontból kedvező, de a biológiai aktivitásra is pozitív hatással van, mert így a műtrágya és a szerves anyag is jobban hasznosul. 
A hatékonyabb növényvédőszer-kijuttatással csökken a környezeti terhelés, védettebbek a felszíni vizek és a szomszédos táblák, kultúrák. Kevesebb a szermaradvány, nő az élelmiszer-biztonság, biztonságosabb és egészségesebb termékek kerülnek a fogyasztókhoz!”

Mit ellenőriznek?
Szemrevételezéssel, funkcionális próbákkal és mérésekkel ellenőrzik:
• 
a kifogástalan működést, a jó műszaki állapotot és a tömítettséget;
• 
a szivattyú(k) teljesítményét (a névleges érték min. 90%-a legyen);
• 
a manométer(ek) megfelelő osztását, méretét és pontosságát;
• 
a szórófejek szórásteljesítményének 
hibáját (szántóföldi gépnél max. 10%, ültetvénypermetezőnél max. 10% [át--lag] vagy max. 15% [névleges]);
• 
a nyomásváltozást (nyomásesés – szántóföldi gépnél max. 10%, ültetvénypermetezőnél max. 15%);
• 
a szántóföldi gépek keresztirányú szórásegyenletességét bemérő kocsival (CV≤10%).


EU-helyzetkép
A 28 tagállamból 18 kötelező érvénnyel bevezette már a növényvédő gépek rendszeres ellenőrző felülvizsgálatát. Egyelőre önkéntes alapon működik ez néhány olyan országban, ahol ennek jelentőségét és hasznát a gazdák már korábban is megértették (Ausztria, Nagy-Britannia, Portugália, Svédország). Nem maradhatunk sokáig a tétovázók között, mert várható, hogy a mezőgazdasági termények exportját az ellenőrzött, dokumentált növényvédelemhez és ennek eszközéhez, a permetezőgéphez kötik.
A közelgő határnap miatt gyorsuló ütemre jellemző számok: Dániában az AAMS-Salvarani cég 2013 decemberétől már több mint 80 ellenőrző állomást szerelt fel! A nálunk mezőgazdasági szempontból jelentéktelenebb, EU-tagjelölt Szerbiában tavaly 38 komplett állomás létesült. Mi az, amit ott már tudnak, de mi még mindig nem?

Mérés után azonnal megjelenik az eredmény

* A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 
és a végrehajtását szabályozó 5/2001 (I. 16.), továbbá 
a 81/2003 (VII. 9.) FVM rendeletek
** Az Európai Parlament és a Tanács 2009/128/EK irányelve a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról
***MSZ EN 13790 szabvány, illetve az ezt felváltó 
prEN ISO 16122:2011
**** A növényvédelmi tevékenységről szóló 
43/2010.(IV. 23.) FVM rendelet

 

 

 

Magyar Növényvédő Mérnöki 
és Növényorvosi Kamara Növényvédő Gépellenőrző Állomás
web: www.ngea.hu
e-mail: igazgatosag@ngea.hu

Sárbogárdi alállomás:
HAJNALPÍR Kft. 
Permetezőgép-vizsgáló állomás
telephely: 7000, Sárbogárd, 
Május 1. major 0128/9 hrsz.
tel.: +36 20/222-2279 
fax: +36 25/461-051
e-mail: info@hajnalpir.hu 
Skype: hajnalpir.pva

Felülvizsgálatok

A remélhetőleg hamarosan országos lefedettséggel működő állomások a jelentkezőket értesítik a vizsgálat időpontjáról. A működőképes, jó állapotú, tiszta permetezőgéppel a névleges térfogat feléig vízzel feltöltött tartállyal kell jelentkezni. Az állomáson a felhasznált permetlevet felfogják, összegyűjtik és a gép tartályába visszatöltik. Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül. Ha csak kisebb hiányosságokat észlelnek (fúvókák, manométerek), akkor helyszíni javításra is mód nyílik. Az alkalmasnak minősített gépek igazoló matricát kapnak.

A cikk további tartalmának megtekintéséhez online előfizetés szükséges!

{/user_group} {user_group 10} Ide jöhet az előfizetői tartalom!!!{/user_group} {/guest}

 
Szerző: Dr. Tátrai György


Címkék: