TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza: 68.435,53 Ft (tonna)
Napraforgómag: 143.567,17 Ft (tonna)
Takarmánykukorica: 68.437,43 Ft (tonna)
Takarmányárpa: 55.382,91 Ft (tonna)
Repcemag: 173.966,47 Ft (tonna)
Full-fat szója: 220.650,66 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára: 618 Ft
Benzin ára: 610 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR: 390,17
USD: 358,68
CHF: 402,97
GBP: 463,56
Hirdetés
Kukoricát dönt a kukoricabogár

Kukoricát dönt a kukoricabogár

Növénytermesztés - 2023.05.03

Alig három évtizede van jelen a kártevő, mégis óriási változásokat idézett elő a technológiában

Az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera) 1990 táján került be Európába, nagy valószínűséggel amerikai segélyszállítmányokkal érkezett Belgrád körzetébe, onnan kezdte meg hódító útját. Mára Európa jelentős részén, a kukoricatermesztő körzetek mindegyikében megjelent.

A kukoricabogár esetében az okozott kár meghatározó részéért a lárva a felelős. Azok a kukorica gyökérzetén fejlődnek, amelyet táplálkozásuk során súlyosan, akár végzetesen is károsíthatnak (1. kép), ami a nem megfelelő víz- és tápanyagellátáson keresztül közvetlen terméskieséshez vezet.

Kukoricát dönt a kukoricabogár

1. kép: Kukoricabogár súlyos gyökérkártétele

Azonban a kártételnek közvetett hatása is van a hozamra, a gyökérzet gyengült megtartóképessége miatt gyakran „összedőlő” állományok óriási betakarítási veszteséggel arathatók csak le (2. kép).

Kukoricát dönt a kukoricabogár

2. kép: Kukoricabogár gyökérkártétele miatt „összedőlt” állomány

Miközben a gazdasági szintet elérő károkozásért főként a lárvák a felelősek, a kifejlett egyedek, a bogarak is okoznak kárt a növényeken. Ez megmutatkozhat a levelek hámozgatásában (3. kép), amelynek következménye kisebb-nagyobb lombfelület elvesztése lesz, ami egyben az asszimilációt szolgáló levélfelület csökkenését is jelenti.

Kukoricát dönt a kukoricabogár

3. kép: Kukoricabogár levélkártétele

Azonban a legnagyobb probléma a bogárkártételnél akkor jelentkezik, amikor a kifejlett egyedek a virágzó kukoricanövényen a bibeszálakat, a „kukoricabajuszt” rágva okozzák azok súlyos károsodását, rövidülését (4. kép). A kártétel miatt azok hossza olyan mértékben csökkenhet (1,5 cm alá), ami már nem biztosít kellő felületet a pollen fogadására, ezért terméskötődési problémák következnek be.

Kukoricát dönt a kukoricabogár

4. kép: Kukoricabogarak és bibekártételük a virágzó kukoricacsövön

Az amerikai kukoricabogár mára a kukorica legveszélyesebb rovarkártevőjévé vált.

A kártevőről

Az amerikai kukoricabogár egynemzedékes kártevő, amely a telet tojás alakban tölti a talajban. Azok kelése általában május második felében kezdődik meg, de akár több hétig is elhúzódhat. A kikelő lárvák kizárólag a kukorica gyökérzetén képesek fejlődni, eleinte a gyökerek belsejében, majd az idősebb lárvák már azok felületén táplálkoznak. Amennyiben a lárvák száma tövenként eléri a 6-8 darabot, a gyökérzet már jelentős veszteséget szenvedhet el, aminek nyomán súlyos állománydőlés is bekövetkezhet. A lárvaállapot mintegy négy hétig tart, ezt követően a lárvák a talajban bábozódnak, amelyekből 5-7 nap fejlődés után kelnek ki a bogarak. Ezek a kukoricaállományok lombozatán, valamint a virágzó csöveken táplálkoznak, majd megkezdődik a tojásrakás. A nőstények a tojásaikat a talajban, 20-30 cm-es mélységben, kisebb, 70-80 darabot számláló csomókban helyezik el. Mivel egy nőstény ezt akár többször is megismételheti, a tojásrakás időszaka elhúzódik, ami hatással lesz a következő évi kelésre is, ugyanis az eltérő időben lerakott tojások kelése is ilyen módon, időben elnyújtva történik majd meg.

Mikor számíthatunk a kukoricabogár kártételére?

A kukoricabogár egyedfejlődése szorosan kötődik a kukoricához, ezért kártételére különösen azokon a területeken kell számítanunk, ahol a kukorica önmaga után kerül vetésre.

Azonban előfordulhatnak olyan körülmények, amelyek mellett akkor is bekövetkezhet kisebb mértékű állománydőlés, ha az elővetemény nem kukorica volt. A kukoricabogár kifejlett egyedei szívesen táplálkoznak a keresztes virágú növényekből álló, bevirágzó zöldítéseken. Mind a mustár, mind az olajretek kedvező körülményeket teremt az érési táplálkozáshoz, zárt állományuk, a terület sokszor üde, nedves talaja pedig a tojásrakáshoz. Ezért fordulhat elő gabonatarlóba vetett zöldítés után is, hogy kukoricabogár kártételére bukkanunk a következő évi kukoricaállományban, bár annak mértéke általában nem éri el a gazdasági kár szintjét.

A lárvák kelésére és kártételére egyes időjárási körülmények is hatással lehetnek. A hűvös viszonyok, az alacsony hőmérsékletű talaj a tojások kelését és a lárvák fejlődését is hátráltathatja, így ilyen körülmények között a kártevő egyedfejlődése lassulhat, rajzása időben a megszokottnál későbbre tolódhat. Erősen aszályos körülmények között, amikor a talaj a mélyebb rétegekig kiszárad, a lárvák nagy számban pusztulhatnak el, ami a gyökérkártétel várható mértékét csökkenti.

Azonban az időjárási viszonyok alakulása a kukoricára hatva is mérsékelheti a kártételt, az állománydőlés veszélyét. Amennyiben kedvező körülmények uralkodnak, amelyek segítik az állomány egyöntetű, gyors fejlődését, támogatják a gyökérzet regenerálódását, a növények sokkal nagyobb gyökérkártételt is különösebb károsodás nélkül vészelhetnek át.

A kártétel megelőzése nem kizárólag a növényvédelem feladata, a sikeres védekezés komplex megközelítést igényel.

A védekezésről

A kukoricabogár kártétele elleni védekezés a kukorica monokultúrában történő termesztésének kerülésével, a megfelelő vetésforgó kialakításával megoldható, ez már önmagában is nagy biztonságot jelent.

A lárvakártétel elleni védekezéskor nem lehet eltekinteni a növényvédő szerek alkalmazásától, azonban a védekezés eredményességét más módon is erősíthetjük. Ilyen a fajtaválasztás, az erős gyökérzettel, jó gyökérregenerációs képességgel rendelkező hibrid vetése a segítségünkre lehet a kártétel mérséklésében.

Ugyancsak segít az elszenvedett kár mérséklésében, ha mindent megteszünk növényállományunk gyors, egyöntetű és dinamikus fejlődéséért. Ez komplex megközelítése a kártétel elkerülésének, magában foglalja a jó minőségű, ülepedett magágy készítését, a talajban lévő nedvesség megőrzését, a kezdeti fejlődést és a gyökérképződést támogató, magas foszfortartalmú starterműtrágyák használatát.

Bár az előzőekben említettek hasznos elemei lehetnek védekezési stratégiánknak, a kukoricabogár esetében nem lehet eltekinteni a lárvákat célzó növényvédelmi beavatkozástól. Ez a gyakorlatban rovarölő hatású talajfertőtlenítő készítmény kijuttatását vagy ilyen hatással rendelkező csávázószer felhasználását jelenti. A talajfertőtlenítő szereket, amelyekből a gyakorlat kizárólag a granulátumokat alkalmazza, a vetéssel egy menetben a magárokba kell kijuttatni. Jelenleg piretroid típusú hatóanyagokat tartalmazó termékek engedélyezettek a védekezésre, ezért fokozott figyelemmel kell végezni kijuttatásukat, annak során biztosítani kell – például diffúzor segítségével –, hogy a granulátumok egyenletesen vegyék körbe a magot. Ennek jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni, mert – az alkalmazott hatóanyagtól függően – az érintő- és légzésméreghatás kialakulása, valamint a kártevőre gyakorolt riasztó tulajdonság érvényesülése kizárólag ilyen módon érhető el.

A talajfertőtlenítő készítmények esetében a legjobb esetben is csak 6-7 hét hatástartammal érdemes számolni, amit a vetés időzítésénél érdemes figyelembe venni. Túlságosan korai felhasználásuk esetén hatékonyságuk elmaradhat az elvárttól, ugyanis a talajban lévő hatóanyagokat érő hatások miatt már nem lesznek elegendő koncentrációban jelen, amikorra a kártevő lárvakelése tömegessé válik.

Amennyien monokultúrában történik a kukoricatermesztés, és a megelőző évben nagy bogártömeget láttunk a kezelendő területen, érdemes megfontolni a rovarölő csávázó- és talajfertőtlenítő szerek együttes alkalmazását.

A kukoricabogár nagyon komoly ellenfele a kukoricatermesztőknek, ezért nem szabad alábecsülniük kártételének veszélyét. Komplex, minden részletre kiterjedő stratégiával érdemes készülni az ellene történő védekezésre, ami éppúgy kiterjed a növényvédelmi és agrotechnikai megoldásokra, mint a fajtaválasztásra és növénytáplálásra.


Szerző: AgrárUnió

Címkék: kukorica, kukoricabogár
Friss hírek
Kiemelt hírek

Ezt olvasta már?

Ultrasekély tarlóhántás - LEMKEN Koralin 9

A humuszban gazdag talajok tárolják a vizet és tápanyagokkal látják el a növényeket, azaz termékenyek. Ez biztosítja ...