A magyar gazdálkodók szakmai közössége
Genezis
Corteva Verben Queen

Napraforgó herbicides gyomirtása

Növényvédelem - 2019.04.05

A rezisztens hibridek megjelenésével átalakult a technológia A napraforgó hazai vetésterülete az utóbbi években 600-700 ezer hektár körül alakul, ezzel a harmadik legnagyobb területen vetett kultúra, és messze elhagyja a sorban utána következő növényeket.

Napraforgó herbicides gyomirtása


Ha visszatekintünk az elmúlt egy-két évtizedre, látható, hogy a napraforgó termesztése mennyire megközelítette a kukoricáét, amely a KSH adatai szerint 2018-ban 1 millió hektár alá szorult Magyarországon. A herbicidtoleráns hibridek bevezetésének köszönhetően kétségtelenül sokat bővültek a napraforgó-gyomirtás lehetőségei, de a két nagy kapás kultúra szerválasztékát összehasonlítva ezen a téren a vetésterülethez hasonló mértékű felzárkózás nem történt.

Kiegészítő alapkezelések

A másfél évtizede bevezetett – herbicidtoleráns napraforgóhibridekre alapozott – posztemergens megoldások alapvetően átformálták a napraforgó-gyomirtás technológiáját. A viszonylag gyors átrendeződést a kényszer is sürgette: egyrészt az alapkezelések számára gyakran megoldhatatlan feladatot jelentő veszélyes gyomok (parlagfű, szerbtövisek, selyemmályva, csattanó maszlag) elterjedése, másrészt a preemergens kijuttatású herbicidek számára nélkülözhetetlen bemosó csapadék bizonytalansága.

A presowing és preemergens gyomirtás mára elsősorban az állománykezelések kiegészítő elemévé vált, ebben a szerepében azonban továbbra is nagy jelentőségű maradt. Az alapkezelések több egyéves gyomfaj irtásával vagy gyérítésével, mások fejlődésének a visszafogásával a posztemergens herbicidek „keze alá dolgoznak”. Lehetővé teszik minél jobb hatáskifejtésüket, befoltozzák a hatásspektrumukban lévő lyukakat.

A napraforgó presowing és preemergens felhasználású gyomirtó szereinek köre az ezredforduló óta jelentősen csökkent, de még így is több hatóanyag közül választhatunk a magról kelő egy- és kétszikű gyomok elleni védelemhez. Vetés előtti bedolgozással (presowing) használható a benfluralin. Vetés után, kelés előtt (preemergens) kijuttatható a dimetenamid-P, S-metolaklór, petoxamid, pendimetalin, flumioxazin, fluorkloridon, terbutilazin.

A napraforgó kelése előtt lehetőség van glifozát hatóanyagú készítmények felhasználására is. Ez indokolt lehet, ha a napraforgót megelőzve kikelnek a gyomok, illetve a magágykészítést sok egyéves, esetleg évelő gyom is túléli, amelyek elnyomhatják a kelő napraforgót, és túlfejlettek lehetnek az állománykezelés idejére. A glifozát (szemben a valódi alapkezelésekkel) nem rendelkezik tartamhatással, így a későbbi gyomkelésre nem lesz hatással. Ha a glifozát a napraforgóval érintkezik, akkor azt is elpusztítja, ezért ügyeljünk rá, hogy a kezeléskor a csírázó kultúrnövényt legalább 2-3 cm talaj takarja.

Állománykezelések

A napraforgó posztemergens gyomirtásában szét kell választani a „hagyományos” gyomirtású és a herbicidtoleráns hibrideket. Előbbiben a napraforgó kelését követően jelenleg a flumioxazin használható magról kelő kétszikű gyomok ellen, továbbá a fűféle gyomok ellen számos speciális egyszikűirtó hatóanyag (propaquizafop, cikloxidim, fluazifop-P-butil, quizalofop-P-etil, haloxifop-R-metilészter, quizalofop-P-tefuril, kletodim). A herbicidtoleráns napraforgókban – a fentieken túl – az adott hibrid tulajdonságától függően a következő lehetőségek vannak:

• Clearfield (imidazolinon-ellenálló) hibridekben imazamox hatóanyagú készítmények,
• Express (szulfonil-urea-ellenálló) hibridekben a tribenuron-metil erre engedélyezett készítménye.

Mielőtt áttekintenénk e két gyomirtási rendszer néhány fontosabb tulajdonságait, meg kell említeni, hogy az imazamox, a tribenuron-metil és a tifenszulfuron-metil hatásmódját tekintve egy herbicidcsoportba – az acetolaktát-szintetáz (ALS) enzimet gátló vegyületek közé – tartoznak. Az ALS-gátló herbicidek nagyon elterjedtek napjaink kémiai gyomirtásában, ugyanakkor viszonylag gyorsan alakul ki velük szemben rezisztencia a gyomnövényekben. Ennek köszönhetően ma a legtöbb rezisztens gyombiotípus a világban éppen e csoport tagjaival szemben mutat ellenállóságot.

napraforgó

Parlagfű- és vadkenderfertőzés a napraforgóban

Ha figyelembe vesszük, hogy a 600 ezer hektárt meghaladó hazai napraforgó-vetésterület több mint 90 százalékán Clearfield vagy Express gyomirtási rendszert használnak, a herbicidrezisztencia kialakulása valós veszélyt jelent nálunk is. Mit tehetünk a kockázat csökkentése érdekében? Napraforgóban az alapkezelésekkel csökkenthetjük a gyomnyomást, mellyel a posztemergens herbicideknek kell megbirkózniuk, ráadásul a preemergens herbicidek az ALS-gátlóktól elérő hatásmódokat képviselnek. A napraforgót váltó kultúrákban használjuk ki az egyéb hatásmódú herbicidek adta lehetőségeket, egyrészt az ALS-gátlókkal való kombinálásban, másrészt a herbicidrotációban.

Herbicidtoleráns napraforgók

A herbicidtoleráns napraforgók alapvetően két csoportba sorolhatók: az egyik csoportot az imidazolinon-ellenálló Clearfield-hibridek, a másikat pedig a szulfonil-urea-ellenálló Express-hibridek alkotják. A két csoport gyomirtó szerei nem felcserélhetők!

A gyomirtási technológiák fejlődésével mindkét gyomirtási rendszeren belül megjelentek újabb megoldások, melyek az eredeti technológiához képest a hatásspektrum bővülését, a hatásbiztonság javulását eredményezték.

A Clearfield* gyomirtási rendszer

A Clearfield gyomirtási rendszer az imazamox herbiciden és a vele szemben ellenálló hibrideken alapszik. A Clearfield technológián belül megjelent Clearfield Plus gyomirtási rendszer az imazamox hatóanyag olyan készítményeire épül, melyek adjuváns rendszere erőteljesebb hatást biztosít, ehhez azonban magasabb szintű herbicidrezisztenciával rendelkező (Clearfield Plus) hibridek használata szükséges.

Az imazamox alapvetően a napraforgó magról kelő kétszikű gyomjai (például szerbtövisek, csattanó maszlag, parlagfű, disznóparéjfajok) ellen hatékony, azonban jó hatékonyság érhető el magról kelő egyszikűek (például kakaslábfű, vadzab) ellen is, továbbá – mérsékelt fertőzésnél – elfogadható hatást ad néhány évelő gyomnövény ellen (például mezei aszat, sóskafajok).

napraforgó

Imazamox-kezelés tünetei szikleveles és egyleveles selyemmályván

Az imazamox a napraforgó állománykezelésére használható, a gyomnövények 2–4 leveles fejlettségére időzítve. Ha a gyomnövények túlfejlettek, száraz időjárás miatt erősen viaszos a levelük, akkor hatáscsökkenésre kell számítani, különösen olyan fajoknál, mint a fehér libatop, keserűfűfélék, selyemmályva, egyszikűfajok. A Clearfiled Plus gyomirtási rendszerben – a hatékonyságot fokozó adjuvánsoknak köszönhetően – éppen ezeknél a kritikus fajoknál javul a hatásbiztonság.

Az Express** gyomirtási rendszer

Az Express technológia alapja a tribenuron-metil hatóanyag és a vele szemben ellenálló hibridek. Az idei évtől az Express gyomirtási rendszer új megoldással bővült: a tribenuron-metil és a tifenszulfuron-metil hatóanyagok meghatározott arányú kombinációja (kifejezetten erre a célra engedélyezett készítményben) felhasználható megfelelő szintű rezisztenciát hordozó, és azt szélsőségesebb időjárási körülmények között is egyenletesen biztosító Express-toleráns hibridek gyomirtására.

A szükséges mértékű rezisztencia meglétéről kérje ki az ön által termesztett napraforgóhibrid fajtatulajdonosának véleményét.

A tribenuron-metil hatóanyag a napraforgó magról kelő kétszikű gyomjai (például csattanó maszlag, selyemmályva, szerbtövisek, parlagfű, disznóparéj és libatopfajok), továbbá mezei aszat (mérsékelt-közepes fertőzés) ellen hatékony. Kijuttatása állománykezelés formájában, a magról kelő gyomnövények 2–4 leveles állapotáig, a mezei aszat tőlevélrózsás fejlettségében célszerű. Amennyiben erős parlagfűfertőzés, a gyomnövény elhúzódó kelése fordul elő, akkor osztott kezelés javasolt az optimális időzítés biztosításához.

napraforgó

Tribenuron-metil-kezelés tünetei parlagfűn, mezei aszaton és fehér libatopon

A tribenuron-metil és a tifenszulfuron-metil kombinációja a hatékonyság és a hatásbiztonság javulását eredményezi, különösen olyan fajoknál, mint például a parlagfű, selyemmályva, szerbtövisek, disznóparéjok, keserűfűfélék, mezei aszat.

A Clearfield és az Express gyomirtási rendszerben egyaránt a hatásbiztonság javulását, az eredményesen irtható fajok körének bővülését érhetjük el, ha megfelelő alapkezelést követően végezzük el az állománykezeléseket.

Amennyiben – akár a Clearfield akár az Express technológiában – szükségessé válik speciális egyszikűirtók használata, azt a napraforgó biztonsága érdekében végezzük külön menetben.

*A Clearfield a BASF márkaneve
**Az Express az FMC márkaneve

 

Szerző: Dávid István AgrárUnió

Címkék: napraforgó, gyomirtás, herbicid