A magyar gazdálkodók szakmai közössége
Corteva Verben Queen
Genezis műtrágya

Téma a fenntartható mezőgazdaság

Növényvédelem - 2019.01.04

A BASF konferenciáján elismert szakemberek szólaltak fel Együttműködés a fenntartható mezőgazdaságért címmel rendezett nemzetközi konferenciát 2018. november 19-én a Magyar Tudományos Akadémia épületében a világ egyik legnagyobb vegyipari vállalata, a BASF.

Téma a fenntartható mezőgazdaság


A rendezvény kiváló fórumot teremtett 
a BASF növényvédelmi üzletágának globális vezetői és a magyar növényvédelmi hatóság szakemberei közötti párbeszédre, melynek témája a mezőgazdaság jövője volt.

Christoph Hofmann Christoph Hofmann
a BASF Hungária Kft. Mezőgazdasági Megoldások üzletágának vezetője

 

A konferencia platformmá kíván válni, ahol a különböző érintettek (kormányzat, termelők, ipar) megvitathatják a mezőgazdaság jövőjének kérdéseit – emelte ki Christoph Hofmann, a ren­­­­dezvényt szer­­­­­­vező BASF Hungária Kft. Mezőgazdasági Megoldások üzletágának vezetője. A fenntarthatóság ho­­­lisztikus megköze­lítése elengedhetet­len, ha a mezőgazdaságról beszélünk, amely csak akkor válhat fenntarthatóvá, ha a környezeti, társadalmi és gazdasági szempontok egyaránt érvényesülnek a döntésekben.

dr. Feld­man Zsoltdr. Feld­man Zsolt
az Agrárminisztérium Me­­­­ző­gaz­­­­daságért fe­­­­lelős államtitkár

 

A ren­­dezvény fő­­­­­védnöke, dr. Feld­man Zsolt, az Agrárminisztérium Me­­­­ző­gaz­­­­daságért fe­­­­lelős államtitkára megnyitóbeszédében ez­­­­­­zel kapcsolatban el­­­­mondta, hogy a gaz­da­ságilag életképes, hatékony és erőforrásaival fenntarthatóan gazdálkodó mezőgazdasági ter­­melés elérésének egyik kulcsa a precíziós gazdálkodás és a digitalizáció lehet.

Zsigó RóbertZsigó Róbert
az Élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár

 

Idén Zsigó Róbert, az Élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár is részt vett a konferencián, bemutatva az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia főbb elemeit, aktualitásait. Beszédében kiemelte: a növényvédőszer-használatból eredő, az emberi egészségre és a környezetre jelentette kockázatokat is úgy kell csökkenteni, hogy az ne veszélyeztesse a növények és növényi termékek károsítóktól való megvédését és a jó minőségű, biztonságos élelmiszer megtermelését.

Az innováció iparági szerepe

Dr. Thomas NarbeshuberDr. Thomas Narbeshuber
a BASF Hungária Kft. ügyvezetője

 

Dr. Thomas Narbeshuber, a BASF Hungária Kft. ügyvezetője, a BASF közép- és kelet-európai vezetője kijelentette: az innováció tette a BASF-et vezető vegyipari vállalattá, és ma a BASF-nek egyedülálló forrásai és lehetőségei vannak a vegyiparban. Az innováció és a digitalizáció témája mellett a BASF új stratégiájáról 
és a visegrádi együttműködés fontosságáról is szólt az egybegyűlteknek. Szintén az innováció, elővigyázatosság és fenntarthatóság témakörét járta körbe prezentációjában Paul Leonard, a BASF mezőgazdasági megoldások üzletága, állami és kormányzati ügyek globális igazgatója. Az innováció fontos a fenntartható mezőgazdaság eléréséhez, a gazdaság új életre keltéséhez és a fenntarthatósághoz. Kiemelte, hogy a technológiai innováció kockázatvállalást igényel és bizonytalanságra épül. A politikának meg kell találnia a módját, hogy megértse és csökkentse 
a technológiai kockázatokat, de nem szabad azokat teljesen felszámolnia.

Petőházi TamásPetőházi Tamás
a Gabonatermesztők Or­­­­­­szágos Szövetségének elnöke

 

Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Or­­­­­­szágos Szövetségének elnöke szerint a csak a jövedelmet termelő mezőgazdaság fenntartható, az állandó függés a tá­­­­­­­­­­mogatástól az iparágat nem jó irányba viszi. „Egyértelműen látszik, hogy 
az ed­­­di­­­­giektől eltérő korszak jön majd 
az unióban a mezőgazdaságban, jelentős kihívások, feladatok elé nézünk. A GOSZ-nak meg kell találnia azokat a lépéseket, amelyekkel a teljes tagság eredményesebbé tehető” – fejtette ki.

Hamisítás: többrétegű a kár

dr. Bognár Lajosdr. Bognár Lajos
he­­­lyettes államtitkár

 

A konferencia egyik ki­emelt blokkja a nö­­­­­vényvédőszer-ha­­­­­­­­­­misítás elleni fel­­­­­­­lépéseké volt. A kor­­­mányzat részéről dr. Bognár Lajos, az Agrárminisztérium he­­­lyettes államtitkára a jogi keretekről beszélt, a Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága, valamint a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület munkájáról tartott előadásában pedig hangsúlyozta, hogy a minisztérium az egyik legfontosabb feladatának tartja a hamisított növényvédő szerek felderítését és a piacról való kivonását. A hamisított és illegális növényvédő szerek világkereskedelme növekszik, ami veszélynek teszi ki a gazdálkodókat, a környezetet, a gazdaságot és nem utolsósorban a fo­­­­­gyasztók egészségét is.


dr. Philippe Baudoindr. Philippe Baudoin
a BASF európai engedélyezési vezetője

 

„A fenntartható mezőgazdaság több élelmet termel kevesebb erőforrás felhasználásával, ga­­­­rantálja a termelő, a fo­­­­­gyasztó és a környezet biztonságát, valamint lehetővé teszi a gazdálkodók számára a nyereséges termelést. A rendkívül szigorú európai szabályozás és a szű­­­­külő erőforrások azonban összetett problémahalmazt je­­lentenek a gazdáknak” – tette hozzá 
dr. Philippe Baudoin, a BASF európai engedélyezési vezetője, a hamisításellenes tevékenységek koordinátora. Érdekes összevetni, hogy amíg az Egyesült Államokban két év, addig Európában hat év az átlagos piacra lépési idő egy-egy új termék esetében. Egyetlen új molekula engedélyezése átlagosan 11 évig tart, és 266 millió euróba kerül. Beszédes, hogy 2011 óta az 58 bejelentett molekulából 7 kapott engedélyt az EU-ban. Dr. Philippe Baudoin a rendkívül összetett engedélyezési rendszer egyszerűsítésében látja a megoldást.

Dr. Tőkés GáborDr. Tőkés Gábor
a Nébih igazgatóhe­lyet­­­­­­­­tese

 

Dr. Tőkés Gábor, a Nemzeti Élelmiszer­lánc-biztonsági Hi­­­­­­­­­vatal igazgatóhe­lyet­­­­­­­­tese szintén az engedélyezési ne­­héz­­­­­­­­ségekről be­­szélt, de pozitívumokat is megemlített: a hatóság elérhető az ügyfelek számára, minden ügyfél azonos bánásmódban részesül, és a céljuk a gyorsabb ügyin­­tézés. Viszont az erő­­­­­­forráshiány nagyban megnehe­zíti az együttműkö­dést a partnerekkel, a mezőgazdaság je­­­­­­­­­­­­­­­lentőségéhez képest a hazai az egyik leg­­­­­­­­­­kisebb létszámú hatóság 
az Európai Unióban.

Megoldások a gyakorlatban

Julia RichterJulia Richter
BASF-munkatárs

 

Julia Richter, a BASF Mezőgazdasági Megoldások üzletágának fenntarthatósági munkatársa konkrét példákkal mutatta be, hogy mit jelent a fenntartható mezőgazdaság a BASF olvasatában. A modern termelőknek olyan innovatív technológiákkal, megoldásokkal kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy képesek legyenek a szükséges élelmiszert, takarmányt vagy üzemanyagot a fogyasztó, a környezet és a termelő számára is biztonságos módon előállítani. Ilyen az AgBalance™ mérőeszköz, amely magában foglalja a termelési jövedelmezőségi mutatókat, a termékgondozás mérését és a biológiai sokféleség javítását. Tudományos értékelést nyújt a legszélesebb körű forgatókönyvekről, és ajánlásokat tesz arra vonatkozóan, hogyan javítható a fenntarthatóság a mezőgazdaságban. 
A különböző partnerekkel együttműködve a BASF már számos tanulmányt végzett a világon ezen értékelési rendszerrel.

A termékgondozás a vállalati stratégia középpontjában áll. Az állandó termékfejlesztés egyik példája a Stick and Stay technológia. Ennek az innovációnak köszönhetően a gombaölő szerek közvetlenül a levél felületére ragadhatnak, így a növények hatékonyabban képesek felszívni az anyagot. A Supply Chain Track and Trace technológia segítségével pedig nyomon követhetjük a növényvédő szerek útját a gyártástól a felhasználásig.

Agrárképzés digitális platformon

Glattfelder BélaGlattfelder Béla
a Digitális Agrárstratégia munkacsoport­ vezetője

 

Glattfelder Béla, a Digitális Jólét Program Digitális Agrárstratégia munkacsoport­jának vezetője az agrárdigitalizáció fejlesztési irányairól beszélt. A Digitális Agrárstratégia célja, hogy a magyar mezőgazdaság rugalmasan, hatékonyan tudjon alkalmazkodni a digitalizációhoz, és ennek eredményeképpen versenyképesebb legyen – több és jobb terméket állítson elő, alacsonyabb költségekkel és kisebb környezeti terhelés mellett. 
A szükséges beavatkozási területek közül Glattfelder Béla elsőként az oktatást említette. A modern mezőgazdasághoz kevesebb, de jobban képzett ember kell. 
A képzést digitális agrárakadémiák létrehozása segítheti, emellett egyszerűbbé és olcsóbbá kell tenni a digitális megoldásokat. Mindezeken túl pedig támogatni kívánják az innovációt és a digitális beruházásokat, a közös agrárpolitikába beemelve az okos megoldások kiemelt támogatását.

 

A BASF-ről

A BASF-nél a vegyészetet a fenntartható jövő szolgálatába állítják, és környezetvédelemmel és társadalmi felelősségvállalással ötvözik gazdasági sikereiket. 
A BASF Csoport több mint 115 000 dolgozója azon dolgozik, hogy hozzájárulhasson az ügyfelek sikeréhez, akik a világ szinte minden országában, illetve mindenféle üzleti szektorban megtalálhatóak. A portfólió öt szegmensre oszlik: Vegyi anyagok, Nagy teljesítményű anyagok, Funkcionális anyagok és megoldások, Mezőgazdasági megoldások, illetve Olaj és gáz. 2017-ben a BASF 64,5 milliárd euró értékű forgalmat ért el, részvényeivel frankfurti (BAS), a londoni (BFA) és 
a zürichi (BAS) tőzsdén is kereskednek. További információk: www.basf.com.

 

Szerző: AgrárUnió

Címkék: BASF, konferencia, fenntartható mezőgazdaság