Növényvédelmi teendők – Az őszi búza és a napraforgó gyomirtása két gazdaság technológiájában

Az előttünk álló növényvédelmi feladatok közül ezúttal az őszi búza és a napraforgó gyomirtását vesszük sorra. A két kultúra számos gazdaságban követi egymást 
a vetésváltásban, és a gyomviszonyaik, gyommentesítésük is több szálon kapcsolódik egymáshoz. Számos felfogás és módszer szerint végezhetjük ezek gyomirtását, melyek közül most egy dél-alföldi és egy dél-dunántúli gazdaság technológiájába tekintünk bele.


Elsőként az orosházi Orosfarm Zrt. gyomirtási eljárásait ismerhetjük meg Németh Imre növényvédelmi szakmérnök, növénytermesztés-vezető jóvoltából, majd Pávkovits András, a Dalmand Zrt. növényvédő mérnöke összegzi a náluk bevált módszereket.
Féken tartott gyomok

Németh Imre növényvédelmi szakmérnök Orosfarm Zrt., OrosházaNémeth Imre
növényvédelmi szakmérnök
Orosfarm Zrt., Orosháza


Az Orosfarm Zrt. csaknem 2700 ha bérelt és integrált területen gazdálkodik, zömében csernozjom, kisebb részben kötött réti talajokon. Vetésszerkezetükben az őszi búza 1000 ha körüli területet foglal el, a napraforgó pedig megközelíti a 400 hektárt. Ezeken túl jelentős a részaránya a zöldborsónak, az abrak, csemege és pattogatni való kukoricának, az őszi árpának és az ipari máknak, illetve termesztenek spenótot, édesköményt is.
„A gyomirtás lehetőségeit és kényszereit alapvetően meghatározzák a növénytermesztést támogató agrotechnika és talajművelési eljárások, így mi rendszeresen nagy figyelmet fordítunk ezekre – részletezi Németh Imre. – A megfelelő vetési sorrend jó lehetőségeket biztosít arra, hogy akár a kalászosok, akár a kapás növények veszélyes gyomjait féken tartsuk, és a rendszeres tarlóápolásokkal is jelentős mértékben tudjuk gyéríteni a gyomokat. Ennek köszönhetően jó kultúrállapotot, egy viszonylag mérsékelt gyomnyomást tudunk fenntartani a területeinken. Az évelő gyomoktól tarlóápolással és tarlókezeléssel gyakorlatilag mentesítettük a tábláinkat, és a veszélyes, mélyről kelő fajokat is sikerül egyelőre egy kisebb területre korlátozni. Az így létrejött, kezelhető gyomnyomás lehetőséget teremt számunkra, hogy búzában és napraforgóban is gazdaságos vegyszeres gyomirtási technológiákat válasszunk, és azzal el is érjük a megfelelő szintű gyommentességet. A növényvédelmi technológia összeállításában oroszlánrészt vállaló Palecska Csaba kollégám nevét itt mindenképp szeretném megemlíteni, hiszen jelentős érdeme van a sikeres védekezésekben.”
Az orosházi gazdaságban az őszi búza két leggyakoribb előveteménye a zöldborsó és a napraforgó. Mindkettő jó lehetőségeket teremt a megfelelő talaj előkészítéséhez, az állomány jó indulásához. A gyomosodásban az egyszerű gabonagyomok, például a pipacs és az árvácska jellemző. A veszélyes gabonagyomok közül ebszékfűből mérsékelt a fertőzés, és galaj is elvétve fordul elő. A tavaszra maradó napraforgó árvakelés mértéke pedig attól függ, mennyi kel ki belőle ősszel és fagy el télen. Az egyszikű gyomok közül a nagy széltippan és a vadzab szegélyekben fordul elő, ezek visszaszorítását szegélykezelésekkel, a táblaszélek kaszálásával oldják meg. Nem jellemző egyszikű fertőzés a táblák belsejében.
„A búza vegyszeres gyomirtásában jelenleg alapvetően három készítményre alapozunk, melyek közül az egyik egy hármas »hormonkombináció«, ami bokrosodás végéig kijuttatható, illetve két, rugalmasabban felhasználható szulfunil-urea kombináció – sorolja a szakmérnök. – Ezeket a gyomviszonyoktól, a napraforgó árvakeléstől, a búza fejlettségétől függően osztjuk szét a területen. A vegyszeres gyomirtást úgy szoktuk időzíteni, hogy legkésőbb 1-2 nóduszos állapotig elvégezzük a kezeléseket.
A napraforgó előveteménye kb. 70%-ban őszi búza, aminek a tarlóját rend-szeresen ápoljuk, ha kell, vegyszeres tarlókezelést is végzünk, így a napraforgóra veszélyes gyomokat alaposan meg tudjuk gyéríteni. Szükség esetén az őszi lazítást követően is végzünk még egy tarlóápolást.
A vetésterület nagyobb részén nincs számottevő fertőzés mélyről kelő, veszélyes napraforgó gyomokból, így itt »hagyományos« hibrideket vetünk, és preemergens herbicid kombinációval irtjuk az egy- és kétszikű fajokat is. A bemosó csapadék általában meg szokott érkezni időben, így megfelelő hatékonyságot érünk el. Ahol ez a kezelés mégsem elegendő a foltszerűen előforduló csattanó maszlag, selyemmályva ellen, ott sorközműveléssel vagy kisebb területen akár kézi kapálással is irtjuk ezeket. Előfordult már, hogy a »hagyományos« napraforgót foltokban felül kellett kezelni flumioxazinnal. Azért ez nem adott tökéletes eredményt, a napraforgót is alaposan megperzselte, de a gyomokat meg tudtuk fogni annyira, hogy az állomány felülnője azokat.”
Németh Imre hozzátette: általában 60–80 hektárra szükséges tribenuron-metil ellenálló hibridet vetni, „biztonsági megoldásként”, ahol már számottevő a mélyről kelő gyomok mennyisége. Ezek a területek is megkapják ugyanazt az alapkezelést, mint a hagyományos napraforgó, és csak ott végeznek állománykezelést, ahol elkerülhetetlen.
Az alapkezelések gyakori velejárója a herbicidfelverődésből adódó perzselés. „Ilyenkor nem túl szép a fiatal állomány – fogalmaz a szakember –, de a termésen általában nem szoktunk számottevő negatív hatást észlelni. A tavalyi évben helyenként fokozottan jelentkezett ez a probléma: itt egy jó darabig tragikusan nézett ki a napraforgó, meg is ritkult az állomány. Ilyen esetben persze már termésveszteséggel is kell számolni. Egyébként a herbicid-ellenálló hibrid felülkezelése is meglátszik az állományon: átmenetileg lelassul a növekedése a kezeletlen napraforgóhoz képest.”
Fenntartható gazdálkodással

Pávkovits András növényvédelmi szakmérnök Dalmand Zrt., DalmandPávkovits András
növényvédelmi szakmérnök
Dalmand Zrt., Dalmand

A Dalmand Zrt. a Bonafarm csoport tagjaként gazdálkodik 8800 ha területen, Tolna megye délnyugati részén, alapvetően jó adottságok mellett. „Talajaink átlagos aranykorona értéke 30. Két talajtípus meghatározó nálunk: a löszön kialakult barna erdőtalaj és a humuszos homoktalaj – részletezi Pávkovits András –. Intenzív gazdálkodást folytatunk, aminek köszönhetően az országos átlagot rendszeresen meghaladó terméseredményeket érünk el: búzából az elmúlt 2 évben egyaránt 7 t feletti, napraforgóból 3,5 t feletti átlagtermések születtek. A növénytermesztés és ezen belül a növényvédelem rendszerét is úgy építjük fel, hogy talajvédő műveléssel, a talaj minőségének és szervesanyag-tartalmának a fenntartásával, a lehető legkisebb környezetterheléssel biztosítsuk a fenntartható magas szintű, egyben költséghatékony termelést. A növénytermesztés két egységben fo-lyik: Dal-mandon és Középhídvég térségében, melyek közül a 4200 ha területű dal-mandi egység növényvédelmét irányítom.”
Az őszi búza vetésterülete a dalmandi egységben jelenleg 760 hektár. Itt a gabona általánosan elterjedt gyomjai az árvacsalán-, veronika-, szarkalábfajok és a parlagfű, de helyenként jelentős a galaj- és pipacsfertőzés is. Az évelő gyomok közül a mezei acat csak helyenként károsít, de az apró szulák egyre nagyobb területet fertőz. A gabona egyszikű gyomjai közül nagy széltippan és parlagi ecsetpázsit is előfordul, de egyelőre csak néhány táblán. A jelenlegi gyomosodási helyzetre, illetve a gabona állapotára az őszi csapadékos idő rányomta a bélyegét: az elhúzódó vetés miatt nagy különbségek vannak a gyomosodás mértékében, a gyomok és a búza fejlettségében is.
„A vegyszeres gyomirtásban az őszi kezeléseket célzottan szoktuk használni  – folytatja a növényvédő szakmérnök  –, főleg a repce árvakelése ellen met-szul-fu-ron-metil hatóanyaggal, az egyszikű fajok ellen flumioxazin hatóanyaggal szoktuk ekkor kezelni. Az előbbi után esetenként, az utóbbinál rendszeresen kell tavaszi kezelés is.
A tavaszi gyomirtásnál rugalmasan kijuttatható, széles hatásspektrumú szereket használunk, így például szulfonil-urea kombinációt fluroxipirrel kiegészítve, amivel a kétszikű gyomjainkat teljesen le tudjuk fedni, de van, ahová egy két hatóanyagú szulfo-nil-urea kombi-náció önmagában is ele-gendő. Fontos szempont még a szerválasztásban, hogy ne legyen utóveteménykorlátozás – forgatás nélküli talajművelésben sem, kis dózisú legyen a készítmény a könnyű szállíthatóság miatt, és kellően szelektív legyen a búzára.”
A dalmandi területeken a napraforgó szinte valamennyi veszélyes gyomnövénye megtalálható, így van parlagfű, csattanó maszlag, selyemmályva, vannak libatopfajok, kakaslábfű, köles, muharfajok, helyenként jelentősek az évelők is: az apró szulák és a fenyércirok. „A gyomirtásban a kétszikűek mellett fokozott figyelmet fordítunk az egyszikű gyomokra, például a fenyércirokra is, hiszen ezzel a későbbi kukorica gyomirtásába is be tudunk segíteni – magyarázza a szakember. – A terület jelentős részén »hagyományos« napraforgót termesztünk, csak oda teszünk imidazolinonellenálló hibridet, ahol a gyomosodás feltétlenül indokolja. A szójában ennek az árvakelése nagyon nehezen kezelhető gyom. A napraforgó teljes területén preemergens kezelésekre alapozzuk a gyomirtást – a herbicidtoleráns napraforgóban is. A herbicidfelverődésből rendszeresen adódnak fitotoxikus tünetek, de ezeket ki szokta heverni a napraforgó.
Az alapkezeléseket túlélő gyomok függvényében végzünk állománykezeléseket. „Hagyományos” napraforgóban parlagfű ellen flumioxazint szoktunk bevetni, a napraforgó 2-6 leveles állapotában, odafigyelve arra, hogy a parlagfű semmiképp ne legyen 4 leveles állapotnál fejlettebb, különben kiheveri a kezelést. A kijuttatást 25 °C alatt végezzük, amikor nem harmatos az állomány, 300-400 liter lémennyiséggel, és féldózisú tapadásfokozó adalékot is teszünk hozzá. Utána 2-3 hétig nem kell nézegetni az állományt. Imodazolinon-ellenálló hibridben szükség esetén imazamox hatóanyaggal végezzük a felülkezelést. Itt is fontos, hogy a gyomok optimális fejlettségben legyenek! Ha egyszikűek ellen válik szükségessé a felülkezelés, azt speciális egyszikűirtó készítményekkel oldjuk meg. Ebben a kultúrában, ezekkel a szerekkel jó lehetőség nyílik akár az évelő egyszikűek irtására is, amit ki kell használni.”

 

Szerző: AgrárUnió

Oldalunk cookie-kat ("sütiket") használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információ Elfogadom