kalászos

A kalászos gombaölő szerek jövője – Minőségi védelem a BASF-től

A BASF Hungária Kft. február végén Hévízen tartott növényvédelmi tanácskozásának témáját a kalászos gabonák kórokozók elleni védelme adta. A probléma összetettségén túl a fungicides védelemhez rendelkezésre álló hatóanyagok és készítmények terén várható változások is aktuálissá teszik ezt a kérdést.

A régóta használt triazol fungicidek esetleges kiváltása jelenti a közeljövő növényvédelmének egyik nagy kihívását, amelyre a BASF, innovációja révén, már kézzelfogható megoldást kínál.

Újat és jobbat

Pál Bertalan Pál Bertalan, regionális értékesítési vezető

 

A kalászosfungicidek piacán jelentős változások várhatók az elkövetkező két-három évben – mondta Pál Bertalan regionális értékesítési vezető. Az Európai Unió veszélyalapú növényvédőszer-engedélyezési és -felülvizsgálati rendszere számos hatóanyag eltűnését eredményezheti az unió országaiban. A triazol típusú fungicidek jelentős része áldozatul eshet a szigorodó követelményeknek, ezzel azonban a kalászos gabonákban jelenleg használatos gombaölő szerek egyik alapköve tűnne el. A kiváltásukra új megoldásokat kell találni, ami komoly kihívást jelent az innovatív gyártók számára. A BASF fejlesztései az események elé mennek: a gombaölő szer portfólió átalakításával már kipróbált és a termelésbe bevezetett technológiát tudnak kínálni a gabonatermesztők számára, mire a triazolok esetleges kivonása megtörténik.

A karboxamid-csoportba tartozó Xemium® (fluxapiroxad) hatóanyag 2017-ben már két készítményben is (Systiva®, Priaxor®) elérhetővé vált a magyar termelők számára. A Xemium® révén azonban nemcsak egy új hatóanyagot ad a termelők kezébe a BASF, hanem egy új gondolkodásmódot is közvetít, a csávázással végrehajtott lombvédelmet.

Systiva® – lombvédelem csávázással

Hangyel AttilaHangyel Attila, fejlesztőmérnök 

 

Az új Xemium® hatóanyagot a jövőbeni, gombák elleni védekezés meghatározó tényezőjeként jellemezte Hangyel Attila, a BASF Hungária Kft. fejlesztőmérnöke. Az ezt tartalmazó egyik készítmény, a Systiva® 2017 őszétől elérhető, és egyedi megoldást kínál a levélbetegségek elleni védelemben. A Systiva® felhasználása jelenleg őszi és tavaszi árpában engedélyezett, de folynak a vizsgálatok a búzában való felhasználás lehetőségéről is.
A Systiva® a vetőmag kezelésére szolgál, és a csávázással egy menetben, a gazdálkodó által használt szokásos csávázószer mellé adagolva kell felhasználni. Hangyel Attila ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: nem az eddig használatos csávázószerek kiváltására, hanem azok kiegészítésére való a Systiva®, hiszen alapvető feladata a fiatal növény lombvédelme lesz.

A Xemium® különleges tulajdonságai lehetővé teszik, hogy a csávázással a magra felvitt hatóanyag a keléstől induló és hosszan tartó védelmet adjon a levélbetegségek ellen, különös tekintettel az árpa pirenofórás és ramuláriás levélfoltosságára, melyek ellen a triazol és strobilurin fungicidek hatása korlátozott. A csávázással felvitt Xemium® hatóanyag meghatározó részét a fiatal növények a gyökerükkel veszik fel, így folyamatosan eljut az újonnan képződő levelekbe. Ezzel télen és kora tavasszal teljes védelmet nyújt az árpa számára, kiváltva az első fungicides kezelést. Többről van azonban szó, mint az első tavaszi kezelés kiváltása – mondta az előadó. A Systiva® preventív védelmet ad, és teljesen egészségesen tartja a növényt, emellett kedvezően hat a kezdeti fejlődésére is. Ezzel szemben a tavaszi gyomirtással együtt elvégzett gombaölő szeres kezeléssel jellemzően a már tüneteket mutató árpaállományt kezeljük. Az utólagos kezelés nem ad tökéletes eredményt, ráadásul már rengeteg új fertőző anyag képződött, ami a későbbi védelmet is nehezíti. Az árpák jelenlegi állapota kiválóan demonstrálja a Systiva® előnyeit: a kezelt állományok egészségesek, míg a kezeletlenek jelentős levélfertőzéssel kezdik a tavaszt.

Jól időzített védelem

dr. Füzi Istvándr. Füzi István, fejlesztőmérnök

 

A BASF két évtizedet felölelő vizsgálatsorozata számos tanulsággal szolgál a kalászos gabonák gombaölő szeres kezeléséről. Ezeket dr. Füzi István, a BASF Hungária Kft.fejlesztőmérnöke mutatta be az őszi búza és az őszi árpa példáján.

A búzatermesztők tudják, hogy a termésképzéshez szükséges asszimiláták 80-90 százalékát a felső két levél állítja elő. A kórokozók által előidézett mennyiségi veszteséget tehát ezek tökéletes védelmével tudjuk a legnagyobb mértékben kiküszöbölni. Az elmúlt 20 év vizsgálatai alapján a kórokozók átlagosan 1,52 t/ha termésveszteséget okoznak évente, és ennek 70-80 százalékát a felső levelek egészségének megóvásával lehet elkerülni.

A búza esetében kiemelt jelentőségű a zászlóslevél, amelyet a kiterülése után, a kalászhányásig elvégzett kezeléssel tudunk a legeredményesebben megvédeni. Egykezeléses vizsgálatok eredményeire utalva dr. Füzi István elmondta: a kalászhányáshoz képest előre hozott és késleltetett kezelések – a csúszás mértékével arányosan – csökkenő eredményt mutattak. A túl korán elvégzett kezelések hibája abból adódik, hogy a lombra kijuttatott szisztemikus gombaölő szerek szállítódása a levélben és nem a levélemeletek között valósul meg. Ezért a felső levelek kibomlása előtt kijuttatott gombaölő szer éppen ezeknek nem ad közvetlen védelmet.

Árpa esetében a zászlóslevél kisebb jelentőségű, de a termésképzésben így is a felső három levél szerepe a meghatározó. Ennél a kultúrnövénynél a korai védelmet biztosító Systiva®-kezelést követően, a zászlóslevél kiterülésekor elvégzett permetezés adja a legjobb eredményt.

A búza kalászvédelmében a teljes virágzásban elvégzett Osiris®-kezelés mutatta a legjobb hatékonyságot, amivel – megfelelő permetezéstechnikával – a DON-toxin mennyiségét 80%-kal sikerült csökkenteni. Az egy és két héttel korábban, illetve később elvégzett permetezések egyaránt jelentős mértékben csökkenő hatást mutattak.

A lomb- és kalászvédelmet együttesen tekintve az előadó hangsúlyozta: bár a két kezelés optimális időzítése között csupán két-három hét van, köztes időpont választása mégsem tűnik célravezetőnek, mert mennyiségi és minőségi veszteség kockázatát rejti, a fent említett okok miatt.

Élet a triazolok után – Priaxor®

A zászlóslevél és a felső levelek védelmére ideális megoldást kínál az új Priaxor® gombaölő szer. Kiváló hatékonyságán túl egyediségét az adja, hogy a karboxamidok közé tartozó Xemium® és a strobilurinokat képviselő piraklostrobin kombinációja, tehát triazolmentes fungicid. A Priaxor® hatásspektruma kiterjed valamennyi, jelentős kártétellel fenyegető levélbetegségre, emellett zöldítő hatása is kiemelkedő, hiszen mindkét hatóanyag rendelkezik juvenilizáló hatással.

A Priaxor® használatát a zászlóslevél kiterülése után javasolta dr. Füzi István, a legjobb eredmény érdekében. Használata nemcsak búzában, hanem árpában is perspektivikus, hiszen Xemium®-tartalmának köszönhetően a hálózatos levélfoltosság ellen is kiváló hatású, melyeket triazolokkal alig és strobilurinokkal is csak mérsékelt eredménnyel kezelhetünk. A Priaxor® dózisa búzában 1,0 l/ha, árpában 0,8 l/ha.

A Priaxor® előtti, első kezelésre az előadó búza esetében a Tango® Star készítményt javasolta, melyet úgy célszerű időzíteni, hogy a két kezelés között legfeljebb négy hét teljen el, a folyamatos védelem érdekében. Árpában optimális megoldást ad a betegségek elleni korai védelemre a Systiva®-s csávázás: normál évjáratokban a hatása elegendő a Priaxor®-kezelésig.

A Priaxor® és versenytársai az őszi búza levélbetegségei ellen

A Priaxor® és versenytársai az őszi búza levélbetegségei ellen
4 kísérlet átlaga. Egyszeri védekezés kalászhányás kezdetén (BBCH 51), Szekszárd, 2014–2016

 

 A Priaxor® és versenytársai az árpa levélbetegségei ellen


A Priaxor® és versenytársai az árpa levélbetegségei ellen
3 kísérlet átlaga. Egyszeri védekezés a zászlóslevél kiterülése (BBCH 39) és kalászolás kezdete (BBCH 51) között, Szekszárd, 2012, 2015 és 2016

Új, korszerű „azol” fungicid a BASF-től

Ádámszki TamásÁdámszki Tamás, fejlesztőmérnök

 

A BASF egy új, innovatív termékét mutatta be Ádámszki Tamás, a BASF Hungária Kft. fejlesztőmérnöke, mely egy új generációs triazolszármazék, a Revysol®. A jelenleg használt „azol” hatóanyagok többsége 20-30 évvel ezelőtt jelent meg a növényvédőszer-piacon. Időközben megváltozott az engedélyezési környezet, és ezek a fungicidek már jórészt nem felelnek meg napjaink sokrétű elvárásainak. Az új hatóanyagok engedélyezésének megemelkedő költsége, az egyre szigorodó szabályok pedig nem kedveztek e hatóanyagcsoport megújításának.

A probléma megoldásaként a BASF egy olyan új, „azol” típusú hatóanyagot keresett, mely megfelel a jelenkor ökotoxikológiai követelményeinek, emellett pedig kiemelkedő a biológiai hatása.

Triazol fungicidként a Revysol® is az ergoszterol bioszintézisét gátolja, akárcsak a csoport többi tagja, azonban speciális térbeli szerkezetének köszönhetően sokkal erősebben kötődik a hatáshelyhez, így nagyobb hatékonysággal képes roncsolni a kórokozó gombák membránjait.

A hatóanyaggal történt eddigi vizsgálatok alapján elmondható, hogy a Revysol® kiemelkedő hatékonyságú, széles hatásspektrumú, hosszú hatástartamú, a szelektivitása kiváló. A levélbe gyorsan felszívódik, így jó az esőállósága is. A védendő növények leveleiben depókat képez, ahonnan képes a levélcsúcs irányába szállítódni.

Az engedélyezési eljárásoktól függően, várhatóan két-három év múlva válnak elérhetővé az első Revysol®-tartalmú fungicidek.

 

Nitrogén menedzsment

Molnár SzabolcsMolnár Szabolcs, termékmenedzser

 

Molnár Szabolcs, a BASF Hungária Kft. termékmenedzsere mutatta be a BASF új, hatékony megoldásait a nitrogén feltáródás dinamikájának és a növények nitrogén felvételének összehangolására. A nitrogén inhibítorok használatával csökken a kimosódásból és az elpárolgásból eredő nitrogén veszteség, a kijuttatott nitrogén nagyobb mértékben hasznosul, melynek köszönhetően nagyobb termés érhető el.

A Vizura® a hígtrágyákhoz használható nitrifikáció inhibítor. Bár a növény számára mind az ammónium, mind a nitrát értékes nitrogén forrás, de a nitrát – ellentétben az ammóniummal – gyorsan kimosódhat a talajból, mely a növény számára veszteség, a környezet szempontjából pedig káros folyamat. A Vizura® használatával gátoljuk az ammónium átalakulását nitrát-tá, így a talajban a stabilabb ammónium nitrogén forma tovább lesz elérhető a növények számára.

A másik termék a Limus® Colourless, mely egy ureáz inhibítor. A termék minden karbamid tartalmú folyékny nitrogén műtrágyához használható. Mivel a folyékony nitrogén műtrágyák egyaránt tartalmaznak karbamidot, ammóniumot és nitrátot, így három eltérő feltáródási dinamikájú nitrogén forrás áll a növények rendelkezésére. A készítmény hatóanyagai lassítják a karbamid átalakulását ammóniummá, így csökken az ammónia kipárolgása. A karbamid hidrolízisének blokkolása révén a növény először a nitrát majd az ammónium nitrogént használja fel, majd a Limus® Colourless hatóanyagainak bomlása után a karbamid átalakulása során keletkező újabb ammónium és nitrát nitrogén formák biztosítják a szükséges nitrogén mennyiséget a növények számára.

Szerző: Agrárunió

Tags: gombaölő szer, BASF, Xémium, kalászos, növéyvédelem, Systiva, Limus, Vizura, Priaxor, Tango® Star

Oldalunk cookie-kat ("sütiket") használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információ Elfogadom