A magyar gazdálkodók szakmai közössége
Corteva Verben Queen
Genezis műtrágya

Kiváló 
növényorvosok

Növényvédelem - 2015.07.10

Megalakulása óta minden évben kitüntetésben részesíti a Hajdú-Bihar megyei Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara azokat a növényvédő mérnököket, szakmérnököket, növényorvosokat, akik tevékenységük során több évtizeden keresztül kiemelkedő növényvédelmi, szaktanácsadási és oktatási feladatokat láttak el vagy folytatnak.

Kiváló 
növényorvosokA Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagjainak szakmaszeretete, magas mesterségbeli tudása a nemzeti élelmiszer-biztonság alapja. Igaz, valamennyi növényvédő mérnök e téren magas képzettségi szintjének megfelelően megállja helyét. 
A kiemelkedők példamutató szakmaszeretetükkel, szakmai ismereteikkel, a szaktanácsadásban és az oktatásban való tevékenységükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtanak az egyébként is igen magas szintű átlag felett. Ezt a teljesítményt ismeri el és honorálja megyei szervezetünk, amikor az alább felsorolt kollégákat kitüntetésben részesíti.


Csathó Ferenc
1945-ben született a Békés megyei Füzesgyarmaton. A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Tudományi Karán 1969-ben okleveles agrármérnökként végzett.
Az egyetemtől való távollét nem tartott sokáig, az 1970-73 közötti időszakban ugyanis elsőként vett részt a növényvédő mérnök képzésben, s az alma mater falai között 1973-ban sikeresen megvédte növényvédő szakmérnöki diplomáját.
Első munkahelye a Biharugrai Tsz volt, ahol a főágazat-vezetői, majd főagronómusi munkája mellett növényvédelmi ismereteit is sikeresen kamatoztatta. 1979-től a berekböszörményi tsz-ben főmezőgazdász munkakörben dolgozott egészen nyugdíjazásáig, 2005 december végéig.
Kamaránknak megalakulása óta tagja. Több évtizedes szakmai munkája elismeréséért a kamara Hajdú-Bihar megyei szervezetétől az év növényorvosa kitüntetésben részesült.


Csótó András

1965-ben született Földesen. A növényvédelem rejtélyeivel már a pallagi mezőgazdaságiszakközépiskolában „megfertőződött”, ahol ekkor indult a szakképzésben az első növényvédelmi osztály. Felsőfokú tanulmányait a DATE Szarvasi Főiskolai Karán folytatta, ahol 1986-ban növénytermesztési üzemmérnöki oklevelet szerzett.

Első munkahelyén, a Földesi Rákóczi Mg. Tsz-ben a növénytermesztés és a kertészet gyakorlati fortélyait a ranglétra alsó fokától kezdve nagy odaadással és figyelemmel sajátította el. Már fiatal szakemberként felismerte a növényvédelem és növénytáplálás jelentőségét. 1991-ben a Kertészeti Egyetem Kecskeméti Főiskolai Karán tápanyag-gazdálkodási és növényvédő szaküzemmérnöki diplomát szerzett.
Elméleti ismereteit továbbra is az átalakult Földesi Rákóczi Mg-i Kft.-ben kamatoztatta. Sikeres szakemberként ma is ott dolgozik, de nagy figyelmet szentel a település gazdálkodóinak is, akik bátran fordulhatnak hozzá szaktanácsért, iránymutatásért. Sikerének egyik titka, hogy folyamatos képzésekkel a legújabb technológiákat alkalmazza munkája terén.
Kamaránk alapító tagja. 2000 óta aktívan részt vesz a megyei kamarai szervezet életében, előbb a felügyelőbizottság tagjaként, majd elnökeként. Szakmai és kamarai munkája elismeréseként, kiemelkedő növényvédelmi és szaktanácsadói tevékenységéért a kamara Hajdú-Bihar megyei szervezete aranygyűrű adományozásával tüntette ki.


Dr. Sápi Levente

1951-ben született Debrecenben. Felsőfokú tanulmányait a Debreceni Agrártudományi Egyetemen végezte, ahol növény- és talajerő-gazdálkodási, valamint növényvédő szakmérnöki képesítést szerzett 1976-ban egyéb szakirányulás mellett.
Diploma után a Komádi Bihar Népe Termelő Szövetkezetben gyakornokoskodott, majd 1978-tól a Nádudvari Vörös Csillag Mg. Tsz tetétleni üzemegységében talajerő-gazdálkodási, növényvédelmi és egyéb növénytermesztési feladatokat látott el. 1981-ben a DATE Géptani Tanszékén megvédte doktori disszertációját, majd 2000-ben az agrártudományi egyetemen környezetgazdálkodási, környezetvédelmi szakon újabb diplomát szerzett.
1991 óta szakirányú előadásokat tart külső oktatóként a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumában, ugyanakkor sikeres vállalkozást működtet szaktanácsadóként is. Sokoldalú képzettsége révén pályázatírással, válságmenedzseléssel, ügyviteli és gazdasági tanácsadással is foglalkozik.
Megalakulása óta részt vesz a kamara munkájában, tagja a Növény- és Környezetbiztonsági Bizottságnak, megyei küldöttként pedig az Országos Kamara Küldött Közgyűlésének. Szakmai és kamarai munkája elismeréséért, több évtizedes kimagasló növényvédelmi és szaktanácsadói tevékenységért a kamara Hajdú-Bihar megyei szervezete kiváló növényorvos aranygyűrű kitüntetésben részesítette.


Korcsmáros János

Korcsmáros János1946-ban született Debrecenben. Az érettségit követően a Debreceni Agrártudományi Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol három év megszakítás után sikeresen államvizsgázott.
Gyakornoki munkáját a HEFAG- nál töltötte, majd hét évig a cég mezőgazdasági ágazatának volt gazdasági irányítója. Kokadon és Létavértesen főagronómusként dolgozott, miközben 1979-ben a DATE növényvédő mérnöki szakán diplomázott. Létavértesről egy megajánlott, de nem vállalt pozíció miatt kellett továbblépni. A következő négy év változatossága után a Hajdúszoboszlói Vörös Lobogó Tsz-ben növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodói munkakörben dolgozott elnökké választásáig, 1992-ig. 2002-ben betegsége miatt leszázalékolták, azóta a családi gazdálkodás területén hasznosítja szakmai tudását. Kamaránknak megalakulás óta tagja. Izgalmas és sok kihívással tűzdelt szakmai munkájának elismeréséért több évtizedes növényvédelmi tevékenységéért Kiváló Növényorvos kitüntetésben részesült.


Molnár László

1951-ben született Mezőkövesden. Mivel a mezőgazdaság a szülői gazdálkodás révén nagyon közel állt hozzá, az agrár pályát tűzte ki életcéljának. 1969-től a Debreceni Agrártudományi Egyetemen tanult, ahol 1974-ben végzett. Agrármérnökként kezdte meg a gyakorlati munkát a Mikepércsi Rákóczi Mezőgazdasági Szövetkezetben, egy év után növénytermelési vezetőnek nevezték ki.
Munkaköre megkívánta a magasabb szintű növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási ismereteket, ezért 1976-ban beiratkozott a DATE növényvédelmi szakára, ahol eredményesen diplomázott, és mint növényvédő szakmérnök végezhette munkáját a továbbiakban. Tevékenysége során szinte minden szántóföldi és kertészeti növény növényvédelmével, termelésének problémakörével találkozott.
1979-ben a szövetkezet elnökének választották, de szakmai munkáját továbbra sem hanyagolta el. 1986 után a szövetkezetek összevonása révén még nagyobb területen kellett a növénytermelést és növényvédelmet irányítania. A rendszerváltást és átalakulást követően nyugdíjasként gyakorolta a szakmát, amit még jelenleg is folytat. Ezen tevékenység mellett saját családi gazdálkodását is irányítja és más termelőket is szaktanácsol. 
A kamarának megalakulás óta tagja.
A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamar Hajdú-Bihar megyei szervezete több évtizedes szakmai munkájának elismeréséül aranygyűrű adományozásával tüntette ki.

Szerző: AgrárUnió

Címkék: