A magyar gazdálkodók szakmai közössége
AgroMashExpo
Corteva Pioneer 15 éves nyeremény
Corteva 2023 jan TEFLIX

Zöldítéssel a biológiai 
sokszínűségért

Növényvédelem - 2015.05.26

Az Európai Unió új agrártámogatási rendszerének határozott célkitűzése a természeti erőforrások védelme. Egyik ilyen terület a biológiai sokszínűség fenntartása, sőt ezen túlmenően a valamikori változatos növényi és állati faji összetétel és egyedszám állapotának visszaállítására való törekvés a mezőgazdasági művelésű területeken.

Zöldítéssel a biológiai 
sokszínűségértZöldítő célkitűzés maga a növénytermesztés diverzifikációja és az ökológiai fókuszterületek müködtetése, amelyek a biodiverzitás visszaállításának lehetőségei is. Ezen célkitűzésekhez jól illeszkedik a „rovarlegelők” kialakítása. Ezúttal egy ilyen kezdeményezésről számolunk be.

Kövi poszméh (B. Lapidarius) pohánkán

Beporzóprogram
A Syngenta 2009-ben indította el biodiverzitás programját Európa több országában, így Magyarországon is. A program kettős célt tűzött ki, egyrészt, hogy a Beporzóprogramot mint „jó mezőgazdasági gyakorlatot” terjessze a mezőgazdasági termelők körében, másrészt, hogy kutatási adatokkal támassza alá a biológiai sokszínűség javításának ezen gyakorlatát. A program a beporzó rovarok számára alakít ki nektárban és virágporban gazdag táplálkozási helyeket és teremt új élettereket .


Hazai tapasztalatok
A Beporzóprogram 2009-es indítása óta országos szinten 650 hektárnyi területen történtek rovarlegelő-telepítések hazai fejlesztésű vetőmagkeverékkel. A területek elhelyezése és nagysága változó, alkalmazkodik a mezőgazdasági táblák vagy ruderális területek nyújtotta lehetőségekhez. Az elhelyezés leggyakrabban a táblaszegélyekben vagy gyenge termőképességű táblarészeken, nem művelt területeken történik. A gondot okozó, ruderális, invazív gyomokkal fertőzött területek kiváltására is alkalmazható.

Nyári virágok méhlegelőn

Monitoringvizsgálatok
A kutatási program célja, hogy felmérje a telepített beporzó legelők rovarlátogatottságát és összevesse azt a ma jellemző mezőgazdasági szegélyterületeken megfigyelhető rovarlátogatottsággal. Magyarországon több mint tízezer felvételezés történt az elmúlt öt évben, és bebizonyosodott, hogy a telepített rovarlegelőkön a vad beporzó rovarfajok faj- és egyedszáma többszöröse, mint a ma jellemző mezőgazdasági szegélyeké. A háziméhek szintén jelentős számban látogatják a beporzó legelőket, elsősorban a növénytermesztés virágban szűkös időszakaiban.

 

Kora tavaszi méhlegelő pohánkával és mustárral

Fontos kiemelni, hogy hazánkban a természetesen előforduló, vad rovarfajok szerepe ma is óriási a beporzásban, ami talán azért nem tudatosul, mert nehezen észlelhető, apró rovarokról van szó. 
A vizsgálatok azt mutatták, hogy a poszméhek, a virágport a lábukon gyűjtők (mint a bányászméhek), a virágport hasukon hordók (mint a szabóméhek), zengőlegyek, háziméhek, lepkék egyedszáma 5–15-ször magasabb a beporzó legelőkön, mint a ma jellemző mezőgazdasági szegély területeken. A faji sokszínűség is emelkedik évről évre a beporzó szegélyekben, ritka fajok is szaporodási és táplálkozási helyként használják.
A beporzók egyedszámát az adott év tavaszi időjárása, a virágzások kezdete, illetve a rovarok áttelelési lehetőségei befolyásolják elsősorban, ami az elmúlt évek tapasztalataiból elmondható. Mindenesetre a felmérések azt mutatják, hogy a vad beporzó fajok jelen vannak a mezőgazdasági területeken, és megfelelő táplálék- és élettér-támogatással számuk növelhető.


Jó mezőgazdasági gyakorlat
A virágkeverék kialakítása több éven keresztül folyt azzal a céllal, hogy egy több éven át fenntartható és minél változatosabb, virágos növényi összetételű vetőmagkeveréket nyerjenek.
Nyár végi vagy tavaszi vetéssel, majd szakaszosan, sávos kaszálással a beporzó legelők folymatosan virágzásban tarthatók.
A vetőmag összetétele 3-4 évig fennmaradó telepítést eredményez. Ennek szerepe a rovarok számára az áttelelési, szaporodási feltételek megteremtése és több éven át való bolygatatlan fenntartása. A vad beporzó rovarok zöme ugyanis a talajban vagy a lehullott növényi maradványok között telel át és készíti 
a fészkét.

Táblaszegélybe telepített méhlegelő

A beporzó legelők
Termelőkkel, kutatási programokkal való együttműködésben keresték a biodiverzitás növelése melletti más használati lehetőségeket is. Lejtős mezőgazdasági táblák aljában, hosszú sávban, táblaszegélyként telepítve a vetőmagkeveréket, csökkent a heves esők okozta talajeróziós talajveszteség. Például a Natura 2000 területeken vagy ezek szegélyeiben is okszerűen alkalmazható a keverék. Ezen sávoknak kiemelkedő szerepük van az agrár-szennyezés (mint a lehordott talaj és kemikália) csökkentésében a vízgyűjtőkön és a felszíni vizekben.
Táblán belüli eróziós árkok, összefolyások vetőmaggal való betelepítése a tábla folyamatos művelhetőségét biztosítja. 
A művelő gépek átjárását ez a növényzet jól tűri. A termelők megfigyelték, hogy a táblák szegélyezése csökkenti a termőföldre bejáró vad állatok károkozását, mert azok kielégítően tudnak táplálkozni a szegélyekben.
Vadvédelmi programokhoz csatlakozva bebizonyosodott, hogy a keverék a fácán, fogoly, nyúl, őz táplálkozását és búvóhelyét is biztosítja, így az vadgazdálkodási céllal is hasznosítható. Nemzeti parkokban területrekultivációra alkalmazzák.
A szakaszos kaszálás folyamatos szénatermést ad, ami szarvasmarha takarmányozására magas fehérje értékű takarmányként szolgál. Amennyiben a kaszáláskor a szénát szecskázzák és terítik, az a terület biológiai és talajtani értékét növeli.
A beporzó legelők a környezetvédelmi és gazdasági előnyökön felül esztétikai élményt is nyújtanak az agrártájban.


A vetőmagkeverék a Syngenta Kft. és a Lajtamag Kft. fejlesztése. További információ az info.hungary@syngenta.com címen vagy a www.syngenta.com weblapon. Vetőmag-forgalmazó: Lajtamag Kft. 96-578-280, info@lajtamag.hu. Technológiai tanácsadás Benke Szabolcstól (20-519-2721) a poszmehlegelo@gmail.com e-mail címen kérhető.

 
Szerző: Pecze Rozália Benke Szabolcs Syngenta


Címkék: