A magyar gazdálkodók szakmai közössége
Corteva 2023 jan TEFLIX
Corteva Pioneer 15 éves nyeremény
AgroMashExpo

Tudással tápláljuk a növényeket

Növénytermesztés - 2019.02.25

V. Malagrow Növénytermesztési Konferencia A Malagrow Kft. a biostimulátorok vezető szakértője Magyarországon. Nemcsak kiváló minőségű termékekkel szolgálja ki a hazai piacot, hanem nagy hangsúlyt fektet 
a tudástranszferre is, ami az egyes termékek optimális felhasználásához, a technológiába való hatékony beillesztéséhez nélkülözhetetlen.

Tudással tápláljuk a növényeket


A tudás átadásának egyik eszközét jelentik a Malagrow Növénytermesztési Konferenciák, amelyeket idén ötödik alkalommal az ország nyolc helyszínén rendeztek meg.


Tudással a magasabb hozamokért

A Malagrow négy alappillére a megbízhatóság, a magas minőség, az egyedi szakértelem és a folyamatos innováció. Ezek az értékek teszik immár húsz éve a magyar gazdálkodók valódi partnerévé ezt a hazai céget – mondta Malatinszki György ügyvezető igazgató.

A Malagrow Kft. legfőbb beszállítója a világ első számú biostimulátor-gyártója, a Valagro, ami a kiváló termékeken kívül egy nagyon fontos pluszt is ad: a világ 80 országában gyűlő tapasztalatot, melyek mind hozzájárulnak a leghatékonyabb felhasználáshoz. A Valagro a termékfejlesztésben is a világ élvonalába tartozik, és a legkorszerűbb kutatási, fejlesztési módszerek garantálják biostimulátoraik valódi hatékonyságát.

Mit tesz hozzá a Malagrow ezekhez a kiváló termékekhez? Országos szakta­nácsadó hálózattal biztosítja a termékek megismertetését, a leghatékonyabb felhasználásához szükséges tudás átadását. Az elmúlt egy-két évtizedben a bio­­stimulátorok fokozatosan a növényter­mesztési technológia részévé váltak, meghatározott célokkal és elvárásokkal – ez felelősséget rak a gyártókra, forgalmazókra egyaránt.

A biostimulátorok speciális termékek egy speciális piacon, ahol nagyon fontos, hogy az ember a realitás talaján maradjon – hangsúlyozta Malatinszki György. 
A Malagrow szakemberei mindent megtesznek, hogy a gazdálkodók hiteles és megbízható partnerei legyenek: hiteles termékekhez hiteles információkat adjanak.

Lehetőség a fejlődésre

Gyorsan változó világban élünk, és ennek részeként a mezőgazdaság környezete is gyors ütemben változik. A mezőgazdaság eszköztárából talán leggyorsabban a gépi háttér fejlődik, de emellett látványosak a nemesítői munka eredményei is, melyek egyre nagyobb terméspotenciálú fajtákban öltenek testet. A hozzáférhető információk (például a talajjal kapcsolatos ismeretek) köre is rendkívüli ütemben bővült, és a digitális társadalomban gyakorlatilag végtelen a hozzáférhető információk tárháza.

Felmerül a kérdés, hogy ugyanilyen mértékű fejlődés látszik-e a hozamokban… Ha végignézzük a főbb hazai kultúrákat, eléggé vegyes képet kapunk ezen a téren, és a számok arról tanúskodnak, hogy nem használjuk ki megfelelő mértékben a korszerű technológiákban rejlő lehetőségeket. A nagy szántóföldi kultúrák országos termésátlagait tekintve egy kivétellel az uniós átlag alatt teljesít 
a ma­­­­­­­­gyar növénytermesztés. (A kivétel 
a nap­­­­­­­raforgó, amelyben viszont kimagasló tel­­­jesítményt nyújtunk.)

Milyen okai lehetnek a lemaradásnak? A válasz nyilván összetett: szerepet kapnak a tápanyag-visszapótlás hiányossá­gai, a nem megfelelő szervesanyag-gazdál­kodás. Terméscsökkentő tényezők a kü­­lönféle abiotikus stresszhatások is, mint a belvíz, a szárazság, a túl magas vagy éppen alacsony hőmérséklet, a növényvédő szerek által kiváltott stressz, az erős UV-sugárzás. Az időjárási szélsőségek gyakorivá válásával ezek a hatások a termés komoly vámszedői lettek, ahogy azt az elmúlt évek számtalan tapasztalata alátámasztja.

Az időjárás szélsőségeiből, az esetleges növényvédőszer-stresszből eredő károkat azonban megfelelő eszközökkel és azok tudatos használatával mérsékelni lehet. Ebben egyre nagyobb feladat hárul a biostimulátorokra.

malagrow1

Idén nyolc helyszínen 
rendeztek konferenciákat

Feladatra szabva

A mezőgazdaságban egyre nagyobb szerep jut speciális inputanyagoknak, mint amilyenek a biostimulátorok. De mit is jelent az, hogy biostimulátor? Gyakorlatilag olyan termékekről van szó, amelyek a növényben (vagy a gyökér környezetében) lezajló természetes élettani folyamatokat erősítenek, gyorsítanak fel, ennek köszönhetően javul a tápanyagok felvétele, hasznosítása, nő a tolerancia az abiotikus stresszel szemben, végeredményben nő a termés mennyisége és javul a minősége.
Mindez azonban nem jelenti azt, hogy egyetlen biostimulátor látja el ezt a rendkívül komplex feladatot. A biostimulátorok 
a hatásmódok széles tárházát sorakoztatják fel, és minden problémakörnek megvan a maga stimulátora. A biostimulátorok általában számos összetevőből állnak, melyek egymást erősítve fejtik ki kedvező hatásukat adott életfolyamatokra. Hogy ez tényleg a kellő hatékonysággal történjen, és a várt hatást hozza, ismerni kell, hogy egy termék pontosan hol és hogyan avatkozik be a növény életébe – ez jelenti az okszerű felhasználás alapját.

Biostimulátor genomvizsgálatból

Annak érdekében, hogy a biostimulátor meg­­feleljen a fenti elvárásoknak, a Va­­lagro a világon elsőként vezette be ebben a szegmensben a génchip-technológiát, amellyel a hatást gének, gépcsoportok szintjén vizsgálja. A génchip-technoló­giának köszönhetően már a termékfejlesztés korai szakaszában kiszűrhető, hogy melyek azok az anyagok, amelyek a genom célnak megfelelő szakaszait aktiválják, hiszen ez a valós hatás alapja. Ezt követően a fenomikai vizsgálatban, 
a növények valódi reakciói alapján szűkítik le a prototípusok körét a legjobbakra, amelyek a szabadföldi vizsgálatokba kerülhetnek. Végül a világ számos pontján elvégzett tesztekben választják ki azt az egyet, amely a legjobban teljesít, és amelyből valóban termék lesz. Ez a korszerű technológia előnyös a gyártónak, mert gyors és költséghatékony termékfejlesztést jelent, amivel gyorsan reagálhat a változó igényekre, és előnyös a termelőnek, mert adott probléma kezelésére valóban alkalmas és kedvező hektárköltségű biostimulátorhoz juthat.

A génchip-technológia már kereskedelmi forgalomban is kapható terméke 
a YieldON hozamstimulátor.

YieldON a szántóföldre

A Valagro első, kifejezetten szántóföldi növényekhez gyártott biostimulátora 
a YieldON, amelyet hozamnövelés, minőségjavítás céljára fejlesztettek. A YieldON hatása három életfolyamat befolyásolásán alapul:
• 
serkenti a tápanyagok felvételét, hatékonyabbá teszi a cukrok szállítását, raktározását,
• 
fokozza a sejtosztódást, sejtmegnyúlást,
• 
serkenti az olajsavak szintézisét.

Az anyagcsere felpörgetése a fotoszintézis aktivitásának növelésén alapul, ami a nagyobb asszimilátatermelés folytán felgyorsítja a floem- és xylemtranszportot is, így a tápanyagok célsejtekhez szállí­tása és a szervesanyag-építéshez szük­sé­ges tápelemek szállítása is hatékonyabb lesz. A sejtosztódás, -megnyúlás fokozását az auxinok és citokininek megfelelő arányának beállításával éri el 
a YieldON, aminek eredménye a nagyobb szemszám és ezermagtömeg lesz. Az olajsavszintézis serkentése az olajos termények minőségjavulását eredményezi, emellett azonban a búza glutamin-, asz­paraginszintézisét, a nitrát, peptid transzportját is stimulálja, amivel a sikért, fehérjetartalmat növeli.

A YieldON hatékonyságát világszerte és Magyarországon is számos vizsgálat igazolta. A technológiába megfelelően illesztett kezeléssel 7-10 százalék hozamnövekedést eredményez.

Hogyan használjuk?

A rendezervényen a Malagrow szakemberei három biostimulátort emeltek ki, melyek felhasználásának alapelveit ismertették:

A Viva a vegetáció korai szakaszában ajánlott készítmény, levélen és talajon keresztül is hat. Egyrészt aktívabb tápanyagfelvételre sarkallja a növényt, másrészt alkalmas a stresszkezelésre a tipikus téli, kora tavaszi problémák (belvíz, elhúzódó hideg) esetében. Emellett az őszi kezelés látványosan serkenti a repce gyökérnövekedését. Kijuttatása addig célszerű, míg a növényborítás 40 százalék alatti. A Megafol kifejezetten a lomb kezelésére szolgáló stresszoldó készítmény, így felhasználása már jelentős lombot fejlesztő, legalább 40-50 százalékos borítást elért növényállományban célszerű.

Az időjárási szélsőségek (például szárazság, hőstressz, jégverés) okozta hatások mellett a gyomirtószer-stressz kezelésére is alkalmas. Hozamfokozó hatása lényegében a termésmentésből fakad. Gombaölő, rovarölő és gyomirtó szerekkel is jól keverhető.

A YieldON hozamnövelő, minőségjavító stimulátor, nem kifejezetten stressz­oldó termék. Alapvetően jó állapotú nö­­­vényállományok kezelésére ajánlott, amiből szeretnének még nagyobb teljesítményt kihozni. Korábbi felhasználása esetén hozamnövelő hatása dominál, míg virágzás körül kijuttatva a minőségjavító szerepe kerül előtérbe. Kalászosban, repcében, kukoricában, napraforgóban, cukorrépában egyaránt kiváló eredményeket lehet vele elérni.


Malagrow Környezetvédelmi Program

A Malagrow a mezőgazdaság mellett a hulladékgazdálkodásban is tevékenykedik, és e két divízió együttműködése hívta életre 2018-ban a Malagrow Környezetvédelmi Programot. A program keretében a cég a gazdák rendelkezésére bocsátott gyűjtőzsákokban, a kijelölt gyűjtőpontokon keresztül visszaveszi 
a Valagro-termékek göngyölegét. A környezettudatos gazdákat cserébe vásárlási kedvezménnyel ajándékozza meg, amely a következő évi vásárláskor érvényesíthető.
Szerző: AgrárUnió


Címkék: növénytermesztés, konferencia, YieldON, Malagrow Kft.