A magyar gazdálkodók szakmai közössége
Genezis műtrágya
Corteva Verben Queen

Kedves Olvasóink,

Növénytermesztés - 2017.04.16

A lentebb közzétett levelet kaptuk, amelynek alapján vitára invitáljuk önöket.

Kedves Olvasóink,


Vissza-visszatérő témánk a génmódosított növények (GMO) termesztésének magyarországi tiltása, arra az okra hivatkozva, hogy lehetséges közvetett vagy közvetlen, az emberi szervezetre kifejtett káros hatásukat nem mérték fel korábban megfelelően. Másik érv a GMO-kkal szemben, hogy a természetben előforduló fajokkal keresztbeporzás történhet, és az új rezisztens tulajdonság megjelenése az adott ökoszisztémában nagy károkat okozhat. A kártevő fajok is ellenállóvá válhatnak. Ráadásul a GMO-kra épülő technológia drága, és a hazai, hagyományosan nemesített fajtákat, illetve a nem GM hibrideket kiszorítaná a piacról.

A génmódosított fajták támogatói viszont arra hivatkoznak, hogy adott területen nagyobb termésmennyiség és jobb minőség érhető el kevesebb vegyszer (például növényvédő szerek, gyomirtók) felhasználásával, más fajták pedig a módosítással kifejezetten hasznos anyagokat képesek termelni. Ők azt mondják, hogy ezek nem egészségkárosítóak, viszont a tilalom a mezőgazdaság fejlődését korlátozza, és a géntechnológia egy újabb területté válhat, amelyen az ország lemarad a többiektől.

Az Európai Unió szabályozása a tagországokra bízza annak eldöntését, hogy engedélyezik-e ezeknek a növényeknek a köztermesztését. Hazánkban 2008-tól törvény tiltja a GM vetőmagok felhasználását, és nem úgy tűnik, hogy a tiltást a közeli jövőben fel kívánnák oldani.

Az AgrárUniónak nem tiszte eldönteni, kinek van igaza, de kíváncsiak vagyunk a gazdák, gyakorló szakemberek és a téma iránt érdeklődők véleményére.

Kérjük, írjanak nekünk!

Tisztelt Főszerkesztő Asszony!

Hálás köszönettel vettem az AgrárUnió legutóbbi számát. Ha helyet tudnak neki biztosítani, szeretném megírni a véleményemet a genetikailag módosított növények használatáról. Az inspirációt az adta, hogy a lapjuk 12. és 42. oldalán Fazekas Sándor miniszter úr mint a GMO-ellenesek táborának egyik élharcosa nyilatkozott, és hangoztatta, hogy a mezőgazdasági termelők ne foglalkozzanak a GMO-s növények termesztésével. Felháborodtam azon, amit mondott, már csak amiatt is, mert egy szakértő, Dudits Dénes növénygenetikus, biotechnológus, az MTA rendes tagja nyilatkozott erről a Klubrádióban, és ex katedra közölte, hogy a GMO-s növényeknek semmiféle káros hatásuk nem bizonyosodott be, amivel jómagam is egyetértek.

Véleményem szerint nem jó irányba megyünk, sőt nagyon nem jó irányba! Gondolom, a napi eseményeket figyelemmel kísérő, elfogulatlan szemlélő ezt látja és egyre jobban aggódik. Volt növényvédősként tapasztaltam, hogy az ötvenes évektől esztelen vegyszerhasználat indult meg, ami ugyan finomodott, amikor kiderült, hogy a DDT és társai súlyosan károsítják az emberi genomot. Ezért manapság 
a gyártók sokkal jobban odafigyelnek egy-egy új szer bevezetése előtt, de utána is a káros hatások csökkentésére, vagy éppen hogy ne legyen ilyen probléma az adott szerrel. De legyen szabad utalnom Dudits Dénes nyilatkozatára, amelyben hangsúlyozta, hogy mindenféle hírrel ellentétben a GMO-s módosított növényeknek nincs – vagy legalábbis jelenleg nem ismert – semmiféle káros hatásuk, például a kukorica esetében kizárólag a kukoricabogárra ártalmasak, ezért fejlesztették ki.

Továbbá gyér ismereteim szerint a professzor úr államilag finanszírozott kutatóhelyen dolgozik és nem hinném, hogy máshonnan külön díjaznák azért, hogy a GMO hatásairól egyebet mondjon, mint amit az objektív, tudományos vizsgálatok igazolnak. Nota bene, mint volt növényvédős mondom – ha tetszik, ha nem –, a legtöbb mesterségesen előállított növényvédő szer végül is méreg valamilyen módon, ami most ismert, vagy ezután derül ki. A GMO-ról viszont egyelőre legalábbis osztom Dudits Dénes állításait, amelyek szerint, ismétlem, nincs káros hatása az emberre! Továbbá nem éppen indulatmentesen azt is mondta, hogy a kormány által generált és ébren tartott GMO-ellenes propaganda és az erről szóló egész médiafelhajtás egyszerűen – nem ezt a kifejezést, hanem durvábbat használva – szándékos hozzá nem értésről tanúskodik!

Végül, hogy mi az ország valós gazdasági érdeke, arról az átlagembernek 
is megvan az álláspontja, egy szakmailag is hozzáértőnek meg pláne, ami sok tekintetben eltér, sőt szemben áll a kormányéval. Sajnos az emberek többségének tudatában már leülepedett, amit a GMO-ról sugallnak, és még hosszú időnek kell eltelnie, amíg – ha nem derül ki róla mégis valami negatív – kikopik onnan.

Egyelőre ennyit kívántam elmondani, a többit, ha erről vita indul, majd kifejtem.

Köszönöm a lehetőséget,
Hollósi Mihály nyugdíjas, szaktanácsadó


Címkék: GMO, génmódosított növények