A magyar gazdálkodók szakmai közössége
Genezis műtrágya
Corteva Verben Queen

Indul az új borszőlő-telepítések engedélyezése

Hírek - 2016.03.11

Az Európai Unió 2016. január 1-jén új szőlőtelepítési engedélyezési szabályozást vezetett be. A magyar szabályoknak megfelelően 2016. március 10-e és 31-e között új telepítési engedély iránti kérelmet nyújthatnak be a szőlőtermelő hegyközségi tagok 648 hektár összterület mértékéig a területileg illetékes hegybíróhoz.

Indul az új borszőlő-telepítések engedélyezése


A közösségi szabályokkal összhangban kialakított magyar szabályozás minden évben lehetővé teszi, hogy Magyarország évi 1%-kal növelje meglévő borszőlőterületeinek nagyságát. Az új rendszer merőben eltér az uniós csatlakozásunkat követően bevezetett úgynevezett telepítési tilalomtól, hiszen a közelmúltban csak újratelepítési joggal rendelkező termelők telepíthettek új borszőlőültetvényt. A 2016-os változások szerint a tagországok, így Magyarország is, legfeljebb 1%-os mértékig növelhetik éves szinten a borszőlőültetvényeik nagyságát. Ez hazánkban 2016-ban 648 hektárt jelent.

Az újonnan bevezetett rendszerrel kapcsolatban el kell mondani, hogy a Bizottság jelenlegi jogértelmezése szerint nincs lehetőség szőlő-szerkezetátalakítási támogatás igénybevételére az új telepítésekre. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa mint szakmaközi szervezet kiemelt célként fogalmazta meg annak elérését, hogy ezek a borszőlőültetvények is támogatásban részesülhessenek. Ezért más tagországokkal összefogva határozott lobbitevékenységet kíván megvalósítani ezen cél elérése érdekében.

Támogatás várhatóan a jövőben is jár majd azoknak a hegyközségi tagoknak, akik meglévő újratelepítési jogaikat 2020-ig átváltják telepítési engedélyre, vagy meglévő ültetvényük kivágását követően szeretnének új, minőségi borszőlőültetvényt telepíteni.

Az új telepítési engedély iránti kérelmet március 10. és március 31. között lehet benyújtani a területileg illetékes hegybíróhoz. Az ehhez tartozó formanyomtatvány szintén a hegybírókon keresztül érhető el. Az így keletkező új telepítési engedélyt minden esetben 3 évig használhatják fel a hegyközségi tagok.

Abban az esetben, ha a hegyközségi tagok által igényelt összes területnagyság meghaladja a 648 hektárt, akkor a kérelmekben szereplő területnagyságok arányosan csökkentésre kerülnek. 50%-os vagy annál nagyobb mértékű csökkenés esetén a hegyközségi tagok minden jogkövetkezmény nélkül visszavonhatják kérelmüket. Ha a kérelmek alapján az összesített terület nagysága nem haladja meg a 648 hektárt, a hegyközségi tagok április 20-ig megkapják az új telepítési engedélyüket.

Fontos tudnivaló továbbá, hogy amennyiben az új telepítést az engedély érvényességi idején belül nem végzi el a szőlőtermelő hegyközségi tag, úgy a közösségi szabályozás szerint két naptári éven belül nem nyújthat be új telepítési engedély iránti kérelmet az engedélyes.

Az új rendszer nemcsak a szőlőtermelőknek, de a hegybírók munkájában is kihívást jelent. Annak érdekében, hogy a két rendszer között zökkenőmentes legyen az átállás, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa három alkalommal tartott felkészítő továbbképzést a hegybírók részére. Ennek köszönhetően a hegybírók teljes körű felvilágosítást tudnak adni a szőlőtermelőknek az új engedélyezési rendszerről.


Címkék: