Az új támogatási rendszerről

Azt már alighanem minden Kedves Olvasó tudja, hogy indulnak az új pályázatok a Vidékfejlesztési Program keretében (VP). A következőkben összefoglalom, hogy a gyakorlatban hogyan tudnak pályázatot benyújtani, mik az alapvető feltételek, mire kell odafigyelni, és mi a lényege 
az új eljárásrendnek.

 

Dr. Jobbágy KrisztinaMiben tér el az EMVA-tól?
Nem jogszabályok (ún. jogcímrendeletek) jelennek majd meg, hanem pályázati felhívások, és leghamarabb a megjelenést követő harmincadik napon lehet a pályázatot benyújtani. A pályázat feltételeiről részletesen a pályázati felhívás rendelkezik, illetve ha lesz, annak a melléklete a pályázati útmutató, amelyben mindent szabályoznak. Aki nyer, támogatási okiratot vagy támogatási szerződést kap. Valószínűleg majdnem minden pályázatnál lehet majd előleget igényelni, de kötelező lesz hozzá biztosítékot nyújtani. Támogatást kizárólag a pályázónak fizetnek ki, tehát ún. szállítói finanszírozásra nem lesz lehetőség, hanem marad a klasszikus utófinanszírozás.
Támogatási szerződés és okirat
Támogatási szerződés: a nyertes pályázó és az irányító hatóság (IH) között létrejött, a támogatás felhasználását szabályozó polgári jogi szerződés. Ez speciális szerződés, amelyben a támogató (az irányító hatóság) szélesebb ellenőrzési jogkörét rögzítik. Ha a pályázó nem tartja be a szerződésben foglaltakat, akkor a szerződéstől az irányító hatóság elállhat, és visszakövetelheti a kifizetett támogatást. Elszámolási probléma esetén a pályázó nem fellebbezéssel, hanem „kifogással” élhet majd, amelyet ha elutasítanak, polgári bíróság előtt indíthat pert.
Támogatói okirat: polgári jogi nyilatkozat az irányító hatóságtól, a támogatási jogviszony létrehozására irányuló akarat nyilatkozatát tartalmazó okirat. Joghatálya ugyanaz, mint a szerződésnek, viszont elegendő hozzá a támogató IH egyoldalú nyilatkozata, hogy a nyertes pályázatot támogatásban részesíti. A feltételek ugyanazok, mint a szerződésnél, és a későbbi jogorvoslati eljárások is.
Ki nem kaphat?
Nem adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki
a) a támogatási vagy pénzügyi eszköz esetén valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll,
c) a jogszabályban meghatározott jognyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
d) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek (munkaügyi kapcsolatok követelménye),
e) mint kedvezményezett a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le, amíg e késedelem fennáll, vagy
f) mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson.
A pályázat benyújtásáról
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton lehet majd benyújtani az ügyfélkapun keresztül vagy a www.palyazat.gov.hu honlapon. Az elektronikus rendszeren keresztül érkeznek majd a pályázattal kapcsolatos értesítések is.
Újdonság, hogy a gazdák konzorciumként is pályázhatnak majd, és magasabb támogatási intenzitást érhetnek el. A konzorcium a gazdák együttműködése, amihez be kell majd nyújtani a konzorciumi vagy együttműködési megállapodás tervezetét is.
Lehet-e hiánypótlást benyújtani?
Ha a pályázati felhívás nem zárja ki, akkor lehet hiánypótolni/hiánypótoltatni, legalább hétnapos határidővel, azonos tárgykörben egy alkalommal küldhető hiánypótlási felszólítás.
Az értékelés során, ha a pályázatban valami nem egyértelmű, az IH tisztázó kérdést tehet fel az ügyfélnek, legalább háromnapos határidővel. Határidőn túli választ nem lehet figyelembe venni. Lehetősége lesz IH-nak szóbeli egyeztetést is tartani.
Új szabály: a KÖZBESZERZÉS!
Az új közbeszerzési törvény (2015. évi CXLIII. tv) értelmében 2015. november 1-től a támogatásból megvalósuló beszerzés esetén közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az a klasszikus közbeszerzésre nem kötelezett szervezet, amelynek beruházását legalább huszonötmillió forint összegben közvetlenül támogatják. Nem tartoznak ide a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók! Ha a szervezet nem folytat le közbeszerzést, nem kap támogatást. Ha a közbeszerzési törvény előírásait megsérti, a támogató a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordul, és a támogatásból levonják a jogszabálysértés összegét, és a bizottság pénzbírságot is kiszabhat. A pályázat benyújtásakor meg kell vizsgálni, hogy fennáll-e a közbeszerzési kötelezettség, mert annak lefolytatása pluszköltséggel jár. Javasolt közbeszerzés terén jártas szakemberhez fordulni, akár hozzám is.
Ki hozza a döntést?
Általában az IH hozza a döntést. Ha valaki nem vagy csak részben nyer, a döntést az IH köteles részletesen megindokolni. A döntés ellen kifogást lehet majd benyújtani.
Dönteni a kérelmek hiánytalan beérkezését követően és a helyszíni ellenőrzések lezárását követő harminc napon belül kell. Ebbe nem számít bele a hiánypótlás, a tisztázó kérdések, illetve a helyszíni ellenőrzés időtartama sem, tehát a döntésre minimum kilencven nap a reális.
Mi a feladata az MVH-nak?
Az MVH ellenőrzi a pályázatokat formai és tartalmi szempontból. Szükség esetén hiánypótlási felszólítást küld, és lefolytatja a helyszíni ellenőrzéseket. Nyertes pályázatok esetében a kifizetési kérelmeket dolgozza fel, és intézkedik a támogatási összeg kiutalásáról. Ellát egyéb, az IH-t támogató feladatokat. Az MVH a feladatai ellátásához más szervezetet is igénybe vehet.
Milyen pályázatok lesznek?
2015. október 6-án megjelent az 1721/2015. (X.6.) kormányhatározat, amely részletesen tartalmazza az ebben az évben tervezett pályázati felhívások körét:
Érdemes még áttanulmányozni a 272/2014. (XI.5.) kormányrendeletet, amely sok eljárási szabályt, illetve ellenőrzési szempontot, határidőket meghatároz. Fontos már a pályázat benyújtását megelőzően is alaposan tájékozódni a támogatás feltételeiről, mert a pozitív pályázat még nem jelenti a hozzájutást a támogatáshoz. A megvalósítás megkezdésekor számos jogszabálynak kell majd megfelelni, de a konzorciumi megvalósításnál is többlet jogi előírások vannak.

Dr. Jobbágy Krisztina
www.drjobbagykrisztina.hu
drjobbagy@upcmail.hu
+36 (30) 682-5009

 

Oldalunk cookie-kat ("sütiket") használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információ Elfogadom