A magyar gazdálkodók szakmai közössége
AgroMashExpo
Corteva Pioneer 15 éves nyeremény
Corteva 2023 jan TEFLIX

Pályázatok, támogatások SUPER A PÁLYÁZATOKÉRT

Agrárgazdaság - 2015.07.02

Aktuális pályázatok és támogatások

Pályázatok, támogatások SUPER A PÁLYÁZATOKÉRT


 

SUPER A PÁLYÁZATOKÉRT
Országos roadshow indult júniusban új és már működő vállalkozások számára. 
A SUPER (Sikeres Uniós Pályázatokat Előkészítő Rendezvénysorozat) fantázianéven futó program célja, hogy bemutassák az uniós pályázatok fortélyait, amelyekkel a vállalkozások sikeresek lehetnek a következő ciklusban. A rendezvény az ország fejlesztéspolitikai régióinak központi városaiban kétnapos programmal várja az érdeklődőket, június elején ugyanis mintegy 80 milliárd forint értékben jelentek meg pályázati kiírások. Az ingyenes rendezvényeken első kézből értesülhetnek a Széchenyi 2020 pályázatok részleteiről az érintettek.
SUPER-helyszínek: június 23-24.: Debrecen; június 30.-július 1.: Eger; július 7-8.: Szeged; július 14-15.: Szombathely; július 21-22.: Pécs, július 28-29.: Budapest.
A rendezvényre regisztrálni az alábbi linken lehet: http://sikerstory.hu/roadshow
FIATAL KUTATÓKNAK
határidő: 2015. június 30.
Fiatal magyar szakemberek pályázhatnak diplomamunkájuk és doktori disszertációjuk díjazására a növény- és állat-egészségügyi kutatások, valamint az élelmiszer-biztonság területéről. Az elnyerhető díj: 1000-2000 euró. A pályázat célja a fiatal magyar szakemberek támogatása az agrártudományok és az élelmiszer-tudományok terén. A Wolfgang Kessler Agrárkutatási Díjakat ünnepélyes keretek között 2015 őszén a Magyar Tudományos Akadémián adják át. A pályázatot 
dr. Palkovics László egyetemi tanárhoz kell benyújtani (laszlo.palkovics@uni-corvinus.hu, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Növénykórtani Tanszék, 1118 Budapest, Ménesi út 44.).
Információk: http://u4.hu/x/3Qo
KAPACITÁSBŐVÍTÉSRE
határidő: 2015. július 9-től
Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására tette közzé felhívását a Nemzetgazdasági Minisztérium a Széchenyi 2020 GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) keretében. A kiírásra mikro-, kis- és középvállalkozások pályázhatnak 5-50 millió forint értékben vissza nem térítendő támogatásra, kapacitásbővítés beruházásaikhoz. A kiírás célja a kkv-k gazdasági szerepének, piaci pozíciójának erősítése. A vállalkozásoknak legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkezniük kell. A pályázat célcsportjába azok a vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadottérték-növekedési vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, s fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főként nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be. A támogatás maximális értéke az összes elszámolható költség maximum 50%-a. Támogatható többek között új eszköz beszerzése, ehhez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlanberuházás, információs technológia-fejlesztés. A támogatási kérelem on-line úton, elektronikus kitöltőprogramon keresztül nyújtható be 2017. július 10-ig.
Információk: 06-40-638-638, 
e-mail: palyazat@me.gov.hu
Kiírás: http://palyazat.gov.hu/doc/4470
NAGYOBB TERMELÉSI 

 KAPACITÁST
határidő: 2015. július 9-től
Korszerű telephely kialakítása, kapacitásbővítés, modern eszköz- és gépparkok megvalósítása, a versenyképesség feltételeinek megteremtése – többek között ezek a céljai a Nemzetgazdasági Minisztérium mikro-, kis- és középvállalkozások részére termelési kapacitás bővítésére kiírt pályázatnak. A GINOP keretében meghirdetett pályázaton 50 és 500 millió forint közötti összeget nyerhetnek a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai kkv-k. A pályázat keretösszege 65 milliárd forint. Támogatható többek között gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése, az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése, infrastrukturális és ingatlanberuházás. 
A támogatási kérelem on-line úton, elektronikus kitöltőprogramon keresztül nyújtható be 2017. július 10-ig.
Információk: 06-40-638-638, e-mail: palyazat@me.gov.hu
Kiírás: http://palyazat.gov.hu/doc/4471
KÖRNYEZETVÉDELMI PROJEKTEK
határidő: 2015. szeptember 15-től
Környezetvédelmi projektek támogatására hirdetett nemzetközi pályázati lehetőségeket az Európai Bizottság a LIFE program keretében, két alprogramra, melyek: a környezetvédelmi és éghajlat-politikai alprogramok. A kiírásra állami szervezetek, vállalatok és magán szervezetek egyaránt pályázhatnak többek között az alábbi témakörökben: az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése, alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, természet és biológiai sokféleség, környezet és erőforrás-hatékonyság. Támogatás különböző projektekre nyerhető, melyek határideje szeptember 15. és október 30. közötti. 
A projektenkénti határidők és bővebb információk: http://u4.hu/x/3Qn
HAGYOMÁNYOK, ÍZEK, RÉGIÓK
határidő: folyamatos
A Földművelésügyi Minisztérium a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy használati jogának elnyerésére pályázatot ír ki a követelményeknek megfelelő termelők, előállítók részére. A pályázat célja a HÍR védjegy használatával a hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termékeink és élelmiszereink ismertségének növelése, az ilyen termékeket gyártók piaci lehetőségeinek bővítése. A pályázat nem terjed ki az élő állatokra, borokra és ásványvizekre. A pályázat postai úton és személyesen egyaránt benyújtható, illetve ezzel párhuzamosan elektronikusan is beküldendő az alábbi címre: hir@fm.gov.hu. A borítékon fel kell tüntetni, hogy HÍR-pályázat.
Információk: dr. Kisérdi Imola, 
tel.: 06-1-795-1705, e-mail: hir@fm.gov.hu.


Címkék: