A magyar gazdálkodók szakmai közössége
Genezis műtrágya
Corteva Verben Queen

Állásajánlat - gépészmérnök - mérnöktanár

Hírek - 2016.03.24

FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központa "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjánpályázatot hirdet

Állásajánlat - gépészmérnök - mérnöktanárFM ASZK- Pétervásárai Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma

gépészmérnök - mérnöktanár
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3250 Pétervására, Keglevich út 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Mezőgazdasági gépész, kertész és mezőgazdasági gépésztechnikus tanulók elméleti ls gyakorlati oktatása, valamint egyéb iskolai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§ Főiskola, gépészmérnök - mérnöktanár,
§ Gépészmérnöki munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ Egyetem, mezőgzadasági gépészmérnök - mérnöktanár,
§ Mezőgazdasági gépészmérnök munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Asztalos Anna nyújt, a 36/568-300 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a FM ASZK- Pétervásárai Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma címére történő megküldésével (3250 Pétervására, Keglevich út 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gépészmérnök - mérnöktanár.
§ Elektronikus úton Asztalos Anna részére a mezoszaki@gmail.com E-mail címen keresztül
§ Személyesen: Asztalos Anna, Heves megye, 3250 Pétervására, Keglevich út 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 02.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§ www.peterkeszaki.hu - 2016. március 31.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.peterkeszaki.hu honlapon szerezhet.


Címkék: