A magyar gazdálkodók szakmai közössége
Corteva Verben Queen
Genezis műtrágya

Falusi távfűtés Dollnsteinben

Hírek - 2017.04.18

Németország Bajorország tartományába a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szervezett szakmai utat. Ennek egyik állomása Dollnstein település volt, ahol egy falusi távfűtési projektet mutattak be. A község az Altmühltal Natúrparkban található Felső-Bajorországban, hegyek rejtekében, és csaknem 2800 lakosa van.

Falusi távfűtés Dollnsteinben


München felől érkezve a településre vezető út bal oldalán, közvetlenül a község elején építették meg a kommunális hőtermelő központot, amelyből a beruházás részét képező távfűtő vezetéken keresztül biztosítják a település egy részének fűtési és használati melegvíz-ellátását (HMV). Az energetikai rendszert a település által alapított Kommunalunternehmen Energie Dollnstein Anstalt des Öffentlichen Rechts üzemelteti. A jelenleg is sikeresen működő energetikai rendszer megvalósításához hosszú út vezetett.

Veszteséges a hagyományos fűtés

Az első felmérésben egy biomassza-alapú fűtési rendszer megvalósítását elemezték. Az elvégzett számítások azt mutatták, hogy a biomassza-tüzelésű távfűtő hálózatot nyáron nem lehet gazdaságosan üzemeltetni, mert az átlagosan 80 ˚C-os hálózati vízhőmérsékletre nincs szükség az ellátás során. 
A hagyományos tekinthető távhőhálózatok, mint ismeretes, 70-80 ˚C-os előremenő vízhőmérséklettel üzemelnek. Nyáron a lakóházakban, intézményekben viszont csak használati meleg vizet fogyasztanak. Ennek előállítása az éves teljes hőigénynek csupán 20 százalékát teszi ki, aminek a fele a nyári szezonra esik. Ebből az következik, hogy a számszerű hőveszteség nyáron azonos a télivel, viszont a relatív hőveszteség jóval magasabb.

Falisi távfűtés Dollnsteinben, áram-hő összekapcsolás

Energiaellátás igény szerint

A tájékoztatás szerint a beruházó – az előzőek mérlegelését követően – egy propángáz-tüzelésű ellátási rendszer megvalósítása mellett döntött. Primer céljai a jövőbiztonság, az energia- és ellátási függetlenség, a flexibilitás és az árbiztonság voltak. Másodrendű célként vette figyelembe az alternatív energiák minél magasabb szintű alkalmazását, a vezetékveszteség minimumra csökkentését, a természetes források felhasználását, a gazdaságos előállíthatóságot és az alacsony karbantartási, valamint személyi költségeket.

A távfűtési hőközpont épülete előtt helyezték el a PRIMAGAS  propángáztartályát

A település szélén építették meg az energetikai hőközpontot, amelyet Alfons Kruck, a Ratiotherm vezetője mutatott be. 
A megvalósult falusi távfűtési rendszer elvi kapcsolási sémáját az 1. ábra mutatja be. Az épülettől balra látható a Primagas szolgáltató fekvő elrendezésű, 25 m³ térfogatú propángáztartálya. A kialakított épületben helyezték el az energiatermelő és -szabályozó egységeket. A gáztartályból látják el propángázzal 
az épületben elhelyezett gázmotoros fűtőerőművet – BHKW – és a Buderus gyártmányú kondenzációs gázkazánt. A gázmotor ezenfelül kialakításának köszönhetően 150 kW elektromos áramot termel, amelynek jelentős részét átadják a villamosenergia-szolgáltatónak a közcélú hálózaton keresztül.

A DOOSAN–Erdgasmotor GE12 TIC gyártmányú gázmotor hajtja meg a generátort

Legmodernebb technológia

A berendezések gázfogyasztását a beszerelt Elster gyártmányú gázmennyiségmérővel mérik meg. A gázmérőállás 6383 m³-t 
mutatott a látogatás időpontjában. A gázmotor Doosan gyártmányú, Erdgasmotor GE12 TIC típusú. Maximális motorteljesítménye 175 kW, 6 hengeres, termikus teljesítménye 200 kW + a kondenzációs hőcserélőé 25 kW. Elektromos teljesítménye modulálható 50–150 kW között. A beépített szinkrongenerátor Stamford UCI 434 gyártmányú, teljesítménye 228 kVA/185 kW cos fi 0,8, feszültség/frekvencia: 400/231 V/50 Hz.

A csúcshőigényt a BRUDERUS kondenzációs gázkazán biztosítja

Az épületben telepítettek ezenkívül egy villamos meghajtású talajvizes hőszivattyút, amely a hideg vizet felmelegíti és rátáplál a távfűtő hálózatra. A talajvizes hőszivattyút a gázmotor által termelt villamos energia hajtja meg. A szükséges téli hőigény körülbelül felét a hőszivattyú állítja elő, a hiányzó hőmennyiséget pedig a már említett gázmotoros fűtőerőmű termeli meg. A hőszivattyú működtetéséhez szükséges villamos energiát az energiaház tetejére szerelt napelemes berendezések állítják elő. A hőtermelő telep villamos energiából önellátónak tekinthető, de biztonsági okokból természetesen összekötötték a közcélú hálózattal, hiszen a gázmotor is rátermel a hálózatra. A HZL hőszivattyú közege szén-dioxid–víz–víz, teljesítménye modulálható, 30–440 kW között van. A kondenzációs gázkazánt a rendszer csúcshőigényének biztosítására és egy esetlegesen bekövetkező üzemzavar esetén a hőellátás biztosítása érdekében építették be. A kazán Buderus Logano plus SB 625 típusú, 300 kW teljesítményű.

Az energiaközpont épületének tetejét napkollektorok és napelemek borítják

Mint erre már utaltam, az épület tetejét energetikailag is kihasználták, befedték napkollektorokkal és napelemekkel. A napkollektorokból 200 négyzetméter felületet építettek be, amelyek két darab Solar tartályba – 27 és 15, összesen 42 m– termelik a meleg vizet. Ez a 30 ˚C-os hálózati meleg víz hőmérsékletének biztosítását segíti elő. Az energetikai rendszert egy vezénylő és információs központ figyeli folyamatosan. Az ismertetés szerint ez a koncepció egyedinek és szabályozástechnikai szempontból is minőséginek számít.

„Okos” távfűtés

A 2014-ben kialakított „okos” falusi távfűtési rendszer a település iskoláját és a hozzá tartozó sporttelepet, valamint 27 háztartását látja el. Működése megújuló energián és rugalmas előremenő hőmérsékleten alapul, és képes az egyedi fogyasztói szokásokhoz alkalmazkodni. Dollnsteinben az energiaközponttól kiinduló, megvalósult távfűtővezetéket és a főbb fogyasztókat a 2. számú ábra (forrás: Energie Dollstein-Adör) mutatja be.
A kedvező üzemeltetési tapasztalatok birtokában bővíteni kívánják a távfűtővezeték-rendszert – az Altmühl folyón átvezetve –, és ezzel összhangban újabb fogyasztók rákötését tervezik. Az indulás óta a kedvező tapasztalatoknak köszönhetően már 
47 fogyasztót kapcsoltak rá az 1800 méter hosszú távhővezetékre. Így a számított fajlagos érték 666 kWh/a. Ezzel a rendszer hőigénye elérte az 1300 MWh/a-t, a teljesítménye pedig az 
1750 MWh/a-t.

Meleg víz a hideg hálózatból

A fűtési hálózat veszteségeinek csökkentése érdekében május 1-től október 15-ig csak 20-30 fokos meleg vizet szállítanak a távvezetékben. Ennek az igényelt hőmennyiségnek az épület tetején lévő termikus napkollektoros rendszer a 80%-át biztosítja. Ez egyben azt is jelenti, hogy a telepített napkollektorok részben elláthatják meleg vízzel a fogyasztókat. A fogyasztókhoz szállított HMV megfelelő tisztaságát és kórokozómentességét úgy oldják meg, hogy a hálózatra csatlakoztatott épületekben kisméretű hőszivattyúkat építettek be, amelyekkel a víz hőmérsékletét 
a szükséges értékre (60 Celsius-fok) emelik. A megvalósult kombinált energiarendszer kialakításával a teljes energiaigény 50%-át primer energia felhasználásával biztosítják.

Meleg víz hálózat

Az általuk hideg hálózatnak nevezett ötlettel a felső-bajorországi Dollnsteinben olyan távfűtési rendszert építettek ki, amellyel a falu energiaráfordításait a felére tudta csökkenteni. Büszkén mondták, hogy a megépített energiarendszer a Bayerischer Staatzeitungtól (Bajor Állami Újság) megkapta a Bayerischer Energiepreis 2015 (Bajor Energiadíj 2015) elismerést.

Végezetül álljon itt egy szám: a megvalósult projektre az eichstätti Ratiotherm GmbH a rendelkezésre álló információk szerint kereken 1,6 millió eurót költött. A kialakított és kiépített helyi fűtési rendszerrel az energiaráfordítást a felére csökkentették. A bemutatott és üzemeltetett falusi távfűtő rendszerrel – a gázmotor, a hőszivattyú, a napelemek, a napkollektorok és 
a kondenzgázkazán komplex rendszere – a kombinált energiatermelés szinte teljes skáláját felvonultatták az érdeklődő szakemberek előtt.

 

A távfűtési hőközpont épülete előtt helyezték el a PRIMAGAS propángáztartályát

A DOOSAN–Erdgasmotor GE12 TIC gyártmányú gázmotor hajtja meg a generátort
Az energiaközpont épületének tetejét napkollektorok és napelemek borítják
A csúcshőigényt a BRUDERUS kondenzációs gázkazán biztosítja

Szerző: Dr. Barcsik József A fotók a szerző felvételei.

Címkék: alternatív energia