Hirdetés
Kertészet korszerűsítése – részletes pályázati feltételek

Kertészet korszerűsítése – részletes pályázati feltételek

Támogatások - 2016.02.05

A Vidékfejlesztési Program keretein belül új pályázati lehetőségek jelentek meg. Az EMÖ szakmailag felkészült és több éves tapasztalattal rendelkező csapata várja, hogy segítséget nyújthasson a tervezés fázisától egészen a projekt sikeres lezárásáig. A támogatás részletes feltételeiért olvasson tovább!  

 Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

Gyógy- és fűszernövény termesztés

Gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 

Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

A pályázat célja, a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 3-ától 2018. március 2-áig van lehetőség.

Kedvezményezettek köre:

Mezőgazdasági termelő
Termelői csoport, termelői szervezet
Konzorcium

A támogatható tevékenységek köre:

Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése. 

új cserjés típusú növényekből létrehozott ültetvény telepítése,
új nem cserjés és félcserje típusú évelő növényekből létrehozott ültetvény telepítése,
meglévő, az 1. melléklet E oszlopában megjelölt, kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat benyújtásának időpontjában meg nem haladott korú cserjés típusú ültetvény területének növelése,
meglévő, az 1. melléklet E oszlopában megjelölt, kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat benyújtásának időpontjában meghaladott korú cserjés típusú ültetvények faj vagy fajtaszerkezetének korszerűsítéséhez vagy megváltoztatásához (ültetvénycsere);
szükséges támrendszer kialakítása, átalakítása, felújítása
gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása, felújítása
kerítés kialakítása, felújítása

A támogatás intenzitás 50%.
A támogatás összege egyéni beruházás esetén maximum 50 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 100 millió Ft.

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

A pályázat célja, kertészeti ágazaton belül a gyümölcstermesztés versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 9-étől 2018. március 8-áig van lehetőség.

Kedvezményezettek köre:

Mezőgazdasági termelő
Termelői csoport, termelői szervezet
Konzorcium

A támogatható tevékenységek köre:

I. Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás
(A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 1 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 ha területnagyságot, kivéve szamóca és spárga telepítése esetén, ahol a legkisebb támogatható ültetvényméret 0,5 ha, a legkisebb támogatható táblaméret 0,5 ha)

az 1. melléklet I. és II. táblázatában meghatározott követelményszintű hagyományos, korszerű vagy versenyképes új ültetvény telepítéséhez, és az ültetvényhez tartozó kerítés kiépítéséhez;
meglévő, a telepítéstől számított, a pályázat benyújtásának időpontjáig 12 évnél nem öregebb ültetvénynek, az 1. melléklet I. és II. táblázatában meghatározott követelményeknek való megfelelés érdekében:
területének növeléséhez, amennyiben a beruházással a támogatást igénylő művelésében levő ültetvény mérete az adott fajból eléri az 1 ha legkisebb támogatható ültetvényméretet;
támrendszerének kialakításához, átalakításához;
meglévő, a termőre fordulástól számított, a pályázat benyújtásának időpontjáig 12 évnél öregebb ültetvény faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítéséhez vagy megváltoztatásához (ültetvénycsere):
ha a cserélt ültetvény életkora meghaladja a termőrefordulástól számított, a pályázat benyújtásának időpontjáig a 20 évet, abban az esetben az 1. vagy 3. mellékletben megjelölt, ültetvénykivágásra elszámolható maximum költség elszámolható

II. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a pályázat benyújtásának időpontjáig a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító a vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen.

geotextíliák elhelyezése,
tározók kialakítása,
tározó terek vízzáró szigetelése,
tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a táblán kialakítandó víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok), amelynek segítségével a területre hulló csapadék összegyűjthető a kialakított tározóba.


III. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása

vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények építése,
vízkivételi művek kialakítása,
új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
szivattyúk,
szűrők,
csővezetékek,
szerelvények,
távvezérlő rendszerek,
meteorológiai állomás,
talajszondák.
vízfogyasztásmérő berendezések telepítése,
mikroöntözés esetén a vízminőséget javító berendezések beszerzése,
korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása,
tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.


IV. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése.

vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények kialakítása,
új rendszer kiépítése, korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
vízfogyasztásmérő berendezések telepítése,
korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása,
tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.

V. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új. vagy cserélt ültetvények energiatakarékos öntözési technológiák beszerzésének támogatása, öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása.

meglévő, alacsony hatásfokú szivattyúk cseréje, amely által legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás,
öntözőberendezések energiaellátásának biztosítása megújuló energiaforrásból (szél-és napenergia felhasználása)

A támogatás intenzitás 50%.
A támogatás összege egyéni beruházás esetén maximum 75 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 150 millió Ft.

Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével

A pályázat célja, a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 7-étől 2018. március 6-áig van lehetőség.

Kedvezményezettek köre:

Mezőgazdasági termelő
Termelői csoport, termelői szervezet
Konzorcium

A támogatható tevékenységek köre:

A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése:

új üvegházak (üvegborítású növényházak) építése;
új, fóliaborítású, nagy légterű, blokkrendszerű növényházak (blokkfóliaházak) építése;
új, nagylégterű, egyhajós hideg hajtató fóliasátrak építése;
blokkrendszerű hideg hajtató fóliaházak építése;
telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése).

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);
Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak világítási rendszerek korszerűsítése. (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.),
Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak technológiai korszerűsítése,
Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházakhoz kapcsolódóan temperált levegőjű létesítményeinek (válogató, csomagoló tér, terem, közlekedők, kiszolgáló terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák) technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése.

Új vagy meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Geotermikus energia hasznosítása Új termelő kút/rendszer fúrása. Meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt, vagy leromlott termál kutak, meddő szénhidrogén-kutak felújítása és termelőkúttá alakítása.
A használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése és az elhelyezését szolgáló projektek. A kapcsolódó tartozékok, berendezések, szerelvények, szűrőrendszerek, hő és ioncserélők, sótalanítók valamint hűtőtó kialakítása – beleértve a vízvisszasajtoló kutat és berendezéseit is -, valamint a működést szolgáló építmények beszerzése.
A geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése, új berendezések beszerzése. Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer hatékonyság-növelése, puffertartály, kaszkádrendszer, hőszivattyú, szerelvények, vezetékek kiépítése.
Vízfogyasztásmérő eszközök telepítése.
Egyéb megújuló energia hasznosítása
Napkollektorok alkalmazása használati meleg víz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre.
Amennyiben termálvízből már meglévő hőhasznosítás után kinyerhető hulladékhő nem áll rendelkezésre, földhő kinyerésére hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.
Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és egyéb melléktermék felhasználása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre (kazánrendszer kiépítése).
Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából.

A támogatás intenzitás 50%.
A támogatás összege egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1 milliárd Ft.

Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése

A pályázat célja, a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 4-étől 2018. március 3-áig van lehetőség.

Kedvezményezettek köre:

Mezőgazdasági termelő
Termelői csoport, termelői szervezet
Konzorcium

A támogatható tevékenységek köre:

A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése

új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítése
új gombatermesztő létesítmények építése,
új, gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem létesítése,
telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek, hűtőtó építése, közművek kiépítése)új üvegházak (üvegborítású növényházak) építése;

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek temperált levegőjű létesítményeinek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése. (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.)
Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése. (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.)
Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek temperált levegőjű létesítményeinek világítási rendszereinek korszerűsítése. (Fényforrások, világítótestek cseréje, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.)
Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek temperált levegőjű létesítményeinek (válogató, csomagoló tér, terem, közlekedők, kiszolgáló terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák)) technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése
Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, szabályozott légterű tárolóként való hasznosítását lehetővé tevő korszerűsítése (gáztömör szigetelés, tárolóterek ajtóinak cseréje, szabályozott légterű tárolás technológiai berendezéseinek beszerzése/cseréje (Nitrogén generátor, CO2 abszorber, vezérlés, tágulási tartályok, szelepek, összekötő elemek, egyéb)

Hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Geotermikus energia hasznosítása
Új termelő kút/rendszer fúrása. Meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt vagy leromlott termál kutak, meddő szénhidrogén-kutak felújítása és termelőkúttá alakítása. A használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése és az elhelyezését szolgáló projektek.. A kapcsolódó tartozékok, berendezések, szerelvények, szűrőrendszerek, hő és ioncserélők, sótalanítók valamint hűtőtó kialakítása – beleértve a vízvisszasajtoló kutat és berendezéseit is -, valamint a működést szolgáló építmények beszerzése. A geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése, új berendezések beszerzése. Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer hatékonyság-növelése, az ehhez szükséges puffertartály, kaszkádrendszer, hőszivattyú, szerelvények, vezetékek kiépítése. Vízfogyasztásmérő eszközök telepítése.

Egyéb megújuló energia hasznosítása
Napkollektorok alkalmazása használati meleg víz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre.
Amennyiben termálvízből már meglévő hőhasznosítás után kinyerhető hulladékhő nem áll rendelkezésre, földhő kinyerésére hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre.
Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és egyéb melléktermék felhasználása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre (kazánrendszer kiépítése).
Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergiatermelés céljából.

A támogatás intenzitás 50%.
A támogatás összege egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1 milliárd Ft.

Amennyiben segítségükre lehetünk pályázatuk szakmai elkészítésében, kérem, jelezzék felénk az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

Üdvözlettel,

Szabó Alexandra
Pályázati tanácsadó

+36 70/850-9770
szabo.alexandra@emort.hu

Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.

1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. IV. em. 3.

Tel/fax: 06-1/302-8011, 06-30/607-7071

email: palyazat@emort.hu

 

 

 

Címkék:
Kiemelt hírek