agrárgazdasági képzés

Változott az agrárgazdasági képzések pályázat felhívása

Több ponton is módosult az „Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek” című (VP1-1.1.1-17 kódszámú) felhívás.

Beépítésre kerültek az alábbiak:

Ø 3.4.1.1 k) Termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele elszámolása esetén a támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három, - egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőtől származó, egymással összehasonlítható - árajánlatot. A támogatási kérelemben a költséghatékonyságot, az „értéket a pénzért” elvet és a pályázat céljait figyelembe véve legkedvezőbb árajánlattal rendelkező terméket, szolgáltatást kell feltüntetni, melyet szakmai indoklással kell ellátni.

Ø 3.4.1.1 e) A támogatást igénylő köteles a közvetett kedvezményezettek (kivéve a vidéki térségekben működő kkv-k) részére a képzést térítésmentesen biztosítani.

Ø A támogatást igénylő köteles a képzésen résztvevő közvetett kedvezményezettektől az 5.5 fejezet 2.2 alpontjában meghatározott, a képzés lebonyolítási költségeinek 10%-a értékében képzési hozzájárulást kérni. (Az egységköltség esetében (képzés lebonyolítási költségei) lehetséges a 10% hozzájárulási költség megállapítása.)

Ø Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

Ø Amennyiben a közvetett kedvezményezett vidéki térségben működő középvállalkozásnak minősül úgy a támogatási összeg a képzés egységköltségének 60%-a, amennyiben a közvetett kedvezményezett vidéki térségben működő mikro- és kisvállalkozásnak minősül úgy a támogatási összeg a képzés egységköltségének 70%-a.

Ø Saját teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet:
o 3.5 pontjában leírtak szerint az alábbi költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható el:
• Közbeszerzés költségei;
• Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei;
o 5. sz. melléklet 3.5.4. értelmében az alábbi számolható el:
· a közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai

Ø Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelemhez a támogatásra csak olyan árajánlat alapján jogosult, amelyet a felhívás megjelenését követően állítottak ki, és tartalmazza:
• az ajánlatkérő nevét, címét és az ajánlattevő nevét, címét és adószámát vagy adóazonosító jelét,
• a kiadási tétel műszaki adatait,
• a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,
• a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét,
• a kiadási tétel pénznemét, amennyiben az forinttól eltérő,
• az ajánlattevő aláírását, valamint
• az árajánlat kiállításának dátumát.

Ø Elektronikus formában beküldött árajánlat is elfogadható.

Ø Termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele elszámolása esetén, amennyiben közbeszerzéssel nem érintett, három független ajánlattevőtől származó árajánlat.

Ø Önköltség számítása szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségeinek alátámasztására: Önköltségszámítási szabályzat

Módosításra kerültek az alábbi szövegrészek:

Ø Módosult a 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezete a célterületenkénti bontás tekintetében:

Célterület ezer Ft
I. célterület 3.008.335
II. célterület 1.581.588
III. célterület 589.212
IV. célterület 1.025.852

Ø Kiegészült a 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek fejezet a „Tananyagfejlesztés” szövegrésszel.

Ø A támogatási kérelmek benyújtása 2017.04.18 - 2017.05.18-ig lehetséges

Ø A 2.1.1-2.1.3 pontban meghatározott költségek nem haladhatják meg az elszámolható költségek 10%-át. (Rögzítésre került, hogy a tananyagfejlesztés költsége max. 10% lehet.)

• 2.3. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának elszámolhatósága maradt (maximális mértéke 0,5%), de meghatározott költségtételei törlésre kerültek:
• 2.3.1. Kommunikációs terv készítésének költsége
• 2.3.2. A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla, molinó elkészítésének és elhelyezésének költsége
• 2.3.3. Sajtóközlemény kiadása, sajtónyilvános esemény szervezésének költsége
• 2.3.4. Egyéb nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (Széchenyi 2020 Arculati Kézikönyv)
• 2.4. Projektszintű könyvvizsgálat költsége és annak 0,5 %-os elszámolhatósága
• A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: a támogatási kérelem benyújtását követő nap.
• A 4.1 fejezetben meghatározott végzettséget, illetve szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok (oklevél, bizonyítvány, oktatók szakmai önéletrajza) benyújtása.

Törlésre kerültek a következő szövegrészek:

Ø 3.4.1.1 f) A támogatást igénylő köteles a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében legalább 1 fő projektmenedzsert (a vállalt tevékenységgel arányosan, de legalább heti 10 órában), 1 fő pénzügyi menedzsert (a vállalt tevékenységgel arányosan, de legalább heti 10 órában)kötelezően alkalmazni a projekt teljes ideje alatt.

Ø 3.4.1.1 j) A támogatást igénylő köteles a támogatási kérelemhez költségkalkulációt készíteni.

Megjelent a felhíváshoz tartozó, az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv is. A változásról és a segédletekről részletek itt.

Forrás: NAK, Fotó: hoa.hu

Tags: pályázat

Oldalunk cookie-kat ("sütiket") használ. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információ Elfogadom