A magyar gazdálkodók szakmai közössége
Genezis műtrágya
Corteva Verben Queen

Nem kaphatnak támogatást a nem aktív gazdák

Támogatások - 2016.10.14

A közvetlen támogatások kifizetésének feltétele az aktív mezőgazdasági termelő státusz megállapítása – közölte egy életbe lépett uniós rendelkezésre hivatkozva a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.

Nem kaphatnak támogatást a nem aktív gazdák


Az Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU rendelete, valamint a 8/2015. (III.13.) FM rendelet bevezette az aktív mezőgazdasági termelő (aktív gazda) fogalmát, valamint meghatározta vizsgálatának folyamatát. Az aktívgazda-vizsgálatot azon ügyfelek esetében – hivatalból indított eljárás keretében – folytatja le a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), akik a 2016-ban nyújtottak be egységes kérelmet, valamint a Vidékfejlesztési Program egyes felhívásaira adtak be pályázatot.

A 8/2015. (III. 13.) FM rendeletben tételesen felsorolt feltételek alapján történik az aktív gazda státusz vizsgálata. Az egyes vizsgálati követelmények sorrendisége meghatározott. Figyelemmel a rendelet előírásaira, az elsődleges vizsgálati tényező a kizárt tevékenységek alapján történő kiszűrés, amely a jogszabály 1. és 2. számú melléklete alapján valósul meg. A rendelet 3. § (1) bekezdése szerint támogatásra való jogosultságra kizáró ok, ha kérelmező
- állandó sport- és rekreációs terület-,
- ingatlanvállalat,
- repülőtér-,
- vasúttársaság- vagy vízmű üzemeltetője.
Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik olyan fő- vagy melléktevékenységgel, amely kizártnak minősül, nem vizsgálják tovább.

Mentesül a kizárás alól az az ügyfél, aki az igénylést megelőző évben benyújtott egységes kérelem alapján ötezer euró vagy annál kevesebb közvetlen támogatásban részesült, valamint az a természetes személy, aki nem rendelkezik adószámmal.

A fent ismertetett kizáró okok valamelyikének fennállása esetén is részesülhet az ügyfél közvetlen támogatásban vagy egyes vidékfejlesztési támogatásban, azaz aktív gazdának minősülhet a 8/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. § (2) bekezdés a), b) vagy c) pontjában foglaltak bármelyikének való megfelelés esetén.
A rendelet 3. §-a az alábbiakról rendelkezik:
„(2) A kizárt mezőgazdasági termelő közvetlen támogatásban részesülhet, ha ellenőrizhető bizonyítékkal szolgál az alábbiak közül bármelyikre nézve:
a) a legutolsó lezárt pénzügyi évben a közvetlen támogatások éves összege eléri a nem mezőgazdasági tevékenységekből származó teljes bevételének legalább 5%-át,
b) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló tárgyévi miniszteri rendelet szerinti egységes kérelmen bejelentett, legalább húsz hektár nagyságú, megállapított mezőgazdasági területtel jogszerű földhasználóként rendelkezik, vagy
c) elsődleges üzleti tevékenysége mezőgazdasági tevékenység.”

Az aktív gazda követelményeinek való megfelelést ellenőrizhető bizonyítékkal kell alátámasztani, amelyek jelentős része az MVH nyilvántartásaiban szereplő adatok lekérdezésével és a közhiteles nyilvántartásokban rendelkezésre álló adatok alapján, az ügyfél bevonása nélkül hivatalból indult eljárásban vizsgálhatók. Azokban az esetekben, amelyek ellenőrzéséhez az ügyfél bevonása is szükséges, nyilatkozattételre felszólító végzés kiadásának van helye, illetve a nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumokat helyszíni ellenőrzés során vizsgálja az MVH.

Amennyiben az ügyfél 8/2015. (III. 13.) FM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti feltételeknek a nyilatkozattétel alapján nem felel meg, nem jelent automatikus kizárást, mivel a 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogszerű földhasználat vizsgálat még jelenleg folyamatban van. Ha az ügyfél nem nyújt be nyilatkozatot és a jogszerű földhasználat sem igazolható, akkor a rendelet szerinti vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a kizárt mezőgazdasági termelő nem aktív gazda, ennek következményeként pedig közvetlen támogatásra nem jogosult.
Az aktív gazda vizsgálattal kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket az alábbi elérhetőségeken keresztül juttathatják el az MVH részére: ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu, valamint a www.mvh.gov.hu oldal kérdés-válasz menüjén keresztül (Aktív gazda kategória).

Forrás: MVH

Címkék: