TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza: 68.094,20 Ft (tonna)
Napraforgómag: 155.194,32 Ft (tonna)
Takarmánykukorica: 66.682,42 Ft (tonna)
Takarmányárpa: 53.633,74 Ft (tonna)
Repcemag: 167.114,95 Ft (tonna)
Full-fat szója: 212.655,20 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára: 623 Ft
Benzin ára: 616 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR: 392,92
USD: 360,91
CHF: 402,89
GBP: 467,23
Hirdetés
A ciroktermesztés technológiájának vizsgálata

A ciroktermesztés technológiájának vizsgálata

Növénytermesztés - 2023.03.25

Bizonyítottuk, hogy a fejlettebb eszközöknek köszönhetően a termésmennyiség jelentősen nő. 2018-ban a Discovery Center Kft. által elképzelt projekt megvalósításához talált partnerekre a Jász-Agro Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Jászapáti), a JÁSZ-FÖLD Mezőgazdasági Zrt. (Jászladány), a Jászsági – Agrár Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. (Kisköre), a Jász-Kun Agrár Termelő és Szolgáltató Kft. (Törökszentmiklós), valamint Király Csaba (Jászapáti) és Dr. Felföldi János (Debrecen) képviseletében. Az általuk létrehozott konzorcium „Kukorica termőterületek alternatív hasznosítása az állattenyésztési igények tükrében, különös tekintettel a ciroktermesztésre” címmel nyújtott be pályázatot a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 kódszámú – Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása című pályázati felhívásra.

A pályázat pozitív elbírálását követően a megvalósítás során beszerzésre kerültek a cirok termesztéstechnológia megvalósításához szükséges nagy értékű, egyben nagy területteljesítménnyel rendelkező erő- és munkagépek, melyek az agronómiai követelményeknek megfelelő gyors, hatékony munkavégzést meg tudják valósítani. Külön ki kell emelni a beszerzett, forgatás nélküli talajművelő eszközöket, amelyek alkalmazása a kísérletbe vont „nehéz” talajokon a talajnedvességgel történő optimális gazdálkodás elengedhetetlen eszközeivé váltak a vizsgált időszakban (is).  

Eredmények szemes cirokkal és silócirokkal

A projekt végrehajtása során Jászladányban silócirkot, Jászapátiban, Kiskörén és Törökszentmiklóson pedig szemes cirkot vetettek mind a három kísérleti évben. A Jász-Föld Zrt. területén a silócirok 2020-ban üzemi körülmények között 28,3 t/ha, a kísérletben 31,3 t/ha termést adott, 2021-ben a hozam üzemi körülmények között 27,03 t/ha, a kísérletben a szántott területen 28,5 t/ha, forgatás nélküli alapműveléssel 31,5 t/ha volt. 2022-ben a silócirok terméseredménye 3,1 t/ha volt. A Jász-Agro Kft. Jászapátiban beállított kísérletében 2020-ban a szemes cirok terméseredménye 4,3 t/ha, 2021-ben az üzemi termésátlag 6,032 t/ha, a kísérlet hozama 10,091 t/ha volt. 2022-ben a szemes cirok terméseredménye 1,14 t/ha-t ért el. Király Csaba Jászapátiban beállított kísérletében 2020-ban az üzemi termésátlag 4,57 t/ha volt, 2021-ben az üzemi termésátlag 6,926 t/ha, a kísérletben mért hozam pedig 9,417 t/ha. 2022-ben a szemes cirok hozama 1,21 t/ha volt. A Jász-Kun Agrár Kft. törökszentmiklósi mintaterületén 2020-ban 5,13 t/ha szemes cirok került betakarításra. 2021-ben az üzemi termésátlag 7,55 t/ha volt, a kísérletben 8,17 t/ha hozam realizálódott. 2022-ben a szemes cirok hozama 0,76 t/ha volt. A Jászsági Agrár Kft. kiskörei mintaterületén 2020-ban 5,6 t/ha szemescirok-termést értek el, 2021-ben az üzemi termésátlag 6,855 t/ha, a kísérlet terméseredménye 9,148 t/ha volt.

Differenciált technológia előnyei

A termesztéstechnológia fejlesztése során differenciált tápanyag-gazdálkodást és a differenciált vetést alkalmaztuk, melyek alapját a talaj termőképessége (NDVI) és a rendelkezésre álló talajvizsgálati eredmények biztosították. Emellett a több menetben kijuttatott alap- és fejtrágyázás kérdéskörét is bevontuk a kísérletekbe. Megállapítható, hogy a 2021-ben az üzemi termésátlagok szemes cirok esetében nagyobbak voltak valamennyi üzem esetében, mint 2020-ban. Ez a kedvezőbb csapadékellátásnak volt köszönhető. 2021-ben a kísérletekben betakarított termésátlagok silócirok esetében szántásban 5,4%-kal, forgatás nélküli alapművelésben 16,5%-kal haladták meg az üzemi átlagot. Szemes cirok esetében a Jász-Agro Kft.-nél 67%-kal, Király Csaba gazdaságában 36%-kal, a Jász-Kun Agrár Kft.-nél 8%-kal, a Jászsági Agrár Kft.-nél 33%-kal haladta meg a kísérletekben betakarított termésátlag az üzemi eredményeket. A differenciált technológia bevezetése (vetés, tápanyag-gazdálkodás), valamint a termesztéstechnológia fejlesztése során beszerzett erő- és munkagépek alkalmazása egyértelműen a ciroktermesztés versenyképességének növelését eredményezték.

Sajnos a 2022-es évben mind cirok, mind kukorica tekintetében a vizsgálat területein (is) értékelhetetlen hozamok kerültek betakarításra. Kedvező adottságú években mind a szemes cirok, mind a silócirok termésmennyisége kedvezőnek tekinthető, ha összevetjük a kutatási tevékenységbe vont gazdaságokban a szemes-, illetve a silókukorica-hozamokkal. Kedvezőtlen adottságú években a szemes és a silócirok jobb tápanyag- és vízhasznosító képességének köszönhetően a szemes- és silókukoricánál kedvezőbb hozamokat tud realizálni.

Dr. Sulyok Dénes – Dr. Felföldi János – Lapis Miklós – Czakó Iván

A ciroktermesztés technológiájának vizsgálata

Címkék: cirok, projekt, magyarország, pályázat, erőgép, talajművelés, differenciált technológia
Friss hírek
Kiemelt hírek

Ezt olvasta már?

Hungarikum lett a kocsi, a szaloncukor és a hatvani Aranyfácán ...

A hungarikumok és a nemzeti értékek nem csupán az értékőrzés miatt fontosak számunkra. Ezek a sajátosan magyar ...