TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza: 64.203,61 Ft (tonna)
Napraforgómag: 140.553,90 Ft (tonna)
Takarmánykukorica: 60.021,85 Ft (tonna)
Takarmányárpa: 55.089,02 Ft (tonna)
Repcemag: 159.621,06 Ft (tonna)
Full-fat szója: 210.961,02 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára: 653 Ft
Benzin ára: 643 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR: 393,4
USD: 369,7
CHF: 406,26
GBP: 461,09
Hirdetés
Szent István Egyetem 2017-ben induló képzései

Szent István Egyetem 2017-ben induló képzései

Sulihíradó - 2016.12.09

A Szent István Egyetem 2017-ben is várja leendő hallgatóit változatos agrár és gépész ágazati képzéseire. Figyelmükbe ajánljuk a Karok képzési kínálatát.

Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar

Kar címe: 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
Link: www.gk.szie.hu
E-mail cím: info@gk.szie.hu

ALAPKÉPZÉS (BSC):

VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI BSC SZAK

A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési és irányítási feladatok ellátására. Az elsajátított ökonómiai, menedzsment, regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint ökológiai szemléletük alapján képesek a munkaerő piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére.

MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI BSC SZAK

A képzés célja olyan mezőgazdasági mérnökök képzése, akik a megszerzett természettudományi, műszaki, mezőgazdasági és gazdasági ismereteik birtokában a mezőgazdasági termelés, feldolgozás és gazdálkodás területén általános jártassággal rendelkeznek. Az ismeretek tartalmi korszerűsítése miatt előtérbe kerültek a speciális környezet- és talajkímélő növénytermesztési eljárások, valamint az ökológiai gazdálkodás korszerű technológiájának ismertetése és bemutatása.

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖK BSC SZAK

A képzés célja olyan gépészmérnökök képzése, akik természettudományi alapképzésre épülő műszaki, gazdasági és humán ismereteik birtokában képesek a termelés és gépüzemeltetés műszaki vezetői feladatainak ellátására.

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS (FOSZ):

MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖK FOSZ (FELSŐFOKÚ MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖK-ASSZISZTENS)

A felsőfokú szakképzés célja olyan agrárszakemberek képzése, akik részt vesznek a mezőgazdasági termelési folyamat, a termék-előállítás technológiai változatainak kidolgozásában; tervezik, szervezik és irányítják a mezőgazdasági termelést végző kis- és középüzemek munkáját, a termék-előállítás folyamatát, a feldolgozást, értékesítést, közreműködnek a pénzügyi tervek összeállításában, a pénzügyi döntés-előkészítésben.

SZAKMÉRNÖK KÉPZÉS ÉS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS:

KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKMÉRNÖK

4 félév; 140 000 Ft/félév, főiskolai vagy egyetemi oklevél. Környezetvédelmi szakterületre olyan szakemberek képzése ill. továbbképzése, akik képesek a környezetvédelem szakterületén építési, üzemeltetési, szakértői, tervezési és fejlesztési eredmények követésére és alkalmazására, specialisták a víz-, a levegő-, valamint a hulladékgazdálkodás területén. A képzés elősegíti a környezetszennyeződés és a környezetvédelem alapvető és átfogó hazai, valamint nemzetközi kérdéseinek elmélyült megismerését, ennek alapján a különböző környezetvédelmi problémák felismerését és megoldását.

NÖVÉNYVÉDELMI SZAKMÉRNÖK

4 félév; 170 000 Ft/félév, kizárólag egyetemi oklevéllel. A növényvédelmi szakmérnökök ismerjék a növények termesztésével és védelmével, az egészséges élelmiszerek és takarmányok előállításával és minőségük biztosításával kapcsolatos rendszabályokat, folyamatokat; továbbá a növények termesztésének kockázatait, károsítóit, a védelemhez használt növényvédő vegyületek hatásmechanizmusát, azok környezeti és humán vonatkozású összefüggéseit. Ennek megfelelően alkalmassá váljanak adott gazdaságban vagy a növényvédelmi szakigazgatásban fellépő bármilyen jellegű növényvédelmi probléma kezelésére. Készüljenek fel növényvédelmi szaktanácsadásra, növényvédelmi kutató, fejlesztő tevékenységre.

VETŐMAG-GAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK

2 félév; 150 000 Ft/félév, főiskolai vagy egyetemi oklevél. A képzés célja posztgraduális képzés keretén belül olyan vetőmag-gazdálkodási szakmérnökök képzése, akik a vetőmagvertikum valamennyi területén képesek kreatív, önálló, elmélyült, sokoldalú munkát végezni és a megszerzett oklevél birtokában a vetőmag-gazdálkodás valamennyi területének (vetőmagtermesztés, fenntartás, szaporítás, ellenőrzés, feldolgozás, minősítés, kereskedelem, fajtakísérletezés, minősítés) művelésére.

MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

4 félév; 140 000 Ft/félév, főiskolai vagy egyetemi oklevél. A képzés célja új ismeretek adásával, régebbi ismeretek elmélyítésével a mezőgazdasági üzemek, szaktanácsadó intézmények, vízügyi igazgatóságok, szakigazgatási intézmények, Vízgazdálkodási Társulatok, környezet- és természetvédelmi hivatalok vízgazdálkodási jellegű problémák megoldásával foglalkozó munkatársak képzése.

A szakon tanuló hallgatók a mezőgazdasági vízgazdálkodás és öntözési feladataik jobb, szakszerűbb ellátására, illetve a mérnöki diplomával rendelkező mezőgazdasági vállalkozók a legújabb mezőgazdasági vízgazdálkodási technológiák alkalmazására válnak képessé.

További cél az EU vízhasználatot, illetve vízvédelmet szabályozó és támogató programok irányítását, bonyolítását végző szakemberek képzése.

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

Kar címe: 2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.
Link: www.mkk.szie.hu
E-mail cím: tanulmanyi@mkk.szie.hu

OSZTATLAN KÉPZÉS

AGRÁRMÉRNÖK OSZTATLAN KÉPZÉS

Igazán profi mezőgazdász szeretnél lenni? Az osztatlan agrármérnök képzés egyszerre nyújt megalapozott tudást és gyakorlatközpontú oktatást többek között az állattenyésztés, növénytermesztés és kertészet terén is.

ALAPSZAK

MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI BSC

Szeretnéd megismerni és megtanulni a mezőgazdasági termelés folyamatait? Ha igen, válaszd a mezőgazdasági mérnöki szakot és tanulj Gödöllőn! Megtanulhatod a fenntartható mezőgazdaság lényegét.

TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI BSC

A gödöllői képzés célja ökológiai szemléletű, környezettudatos természetvédelmi szakemberek képzése, akik a természetvédelem feladatainak megtervezéséhez, szervezéséhez, irányításához és végrehajtásához szükséges elméleti tudással és gyakorlati készséggel rendelkeznek.

VADGAZDA MÉRNÖKI BSC

A magyar vadgazdálkodás magas szintű eredményeinek szakmai letéteményesei a felsőfokú végzettséggel rendelkező vadgazdálkodási szakemberek, a gödöllői vadgazda mérnökök.

ÁLLATTENYÉSZTŐ MÉRNÖKI MSC

Szereted a kutyákat, macskákat, lovakat? Ez fontos és első lépésként jó, de nem elég! A gödöllői képzés alkalmassá tesz arra, hogy a haszonállatok tenyésztését, takarmányozását, tartási technológiáját is megismerd és majdan magad is végezhesd.

MESTERSZAK

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC

Hogyan lehet fenntartható módon gazdálkodni? Szeretnél arról tanulni, hogyan kell megtervezni egy gazdaságot? Válaszd a környezetgazdálkodási agrármérnöki szakot Gödöllőn!

NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI MSC

Inkább a növények és azokkal kapcsolatos élettani-, termesztési, feldolgozási ismeretek érdekelnek? Nálunk sokat tanulhatsz szántóföldi növényekről, a biomassza alapú energiatermelésről vagy a legelőgazdálkodásról is.

TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC

A gödöllői képzés célja ökológiai szemléletű, környezettudatos természetvédelmi szakemberek képzése, akik a természetvédelem feladatainak megtervezéséhez, szervezéséhez, irányításához és végrehajtásához szükséges elméleti tudással és gyakorlati készséggel rendelkeznek.

VADGAZDA MÉRNÖKI MSC

A vadászati jogszabályok számos munkakör betöltését ilyen végzettséghez kötik. Az EU-csatlakozás kapcsán előtérbe kerültek az agrár-környezetvédelmi, természetvédelmi és megőrzési kérdések, ezek mind a felkészült vadgazda mérnökök iránti igény növekedését eredményezik.

MEZŐGAZDASÁGI BIOTECHNOLÓGUS MSC

Érdekel a biotechnológia? Kíváncsi vagy az állat- és növénynemesítés genetikai hátterére és a legújabb géntechnológiákra? Gödöllőn a helyed!

NÖVÉNYORVOS MSC

A növényorvos feladata a növényi kártevők, kórokozók és gyomnövények diagnosztizálása, az ellenük való hatékony védekezés megtervezése, kivitelezése, vezetése. A leendő növényorvosnak természettudományi, gazdálkodási, kereskedelmi, tájvédelmi és vidékfejlesztési, vállalkozási, szaktanácsadási illetve szakigazgatási ismereteket kell elsajátítania.

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSC

Jelszó: minden, ami bio! A képzés célja, hogy olyan, mérnöki tudással rendelkező szakemberek kerüljenek ki az egyetemről, akik képesek megtervezni, kivitelezni és működésben tartani egy komplett ökogazdaságot, akiknek nem jelent problémát egy meglévő gazdálkodási gyakorlat ökológiai gazdálkodásra történő átállítása sem.

TAKARMÁNYOZÁSI ÉS TAKARMÁNYBIZTONSÁGI MÉRNÖKI MSC

Mit eszik a ló, a marha vagy a juh? Hogyan lehet előállítani egészséges tejet? A takarmányozás az állattenyésztési ágazat egyik legsokoldalúbb területe. Gyere hozzánk, tanulj meg mindent a haszonállatok takarmányozásáról!

Gépészmérnöki Kar

Kar címe: 2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.
Link: www.gek.szie.hu; www.gepeszmernok.hu
E-mail cím: info@gek.szie.hu

ALAPSZAK

GÉPÉSZMÉRNÖK (BSC)

Klasszikus gépészmérnök képzés, az ipari gépgyártás követelményeinek eleget tevő tervező és technológus mérnök igény kielégítésére.

MECHATRONIKAI MÉRNÖK (BSC)

A mai kor igényeinek megfelelő, elektromos és informatikai elemeket is tartalmazó mechanikai eszközök, rendszerek megalkotására és működtetésére alkalmas rendszerintegrátor mérnök (system engineer) képzése.

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖK (BSC)

A szakon végzettek a mai kor polihisztorai lesznek. Alkalmassá válnak a mezőgazdasági és élelmiszeripari tevékenységek támogatására, közmű üzemek, önkormányzatok, gépforgalmazó és javító üzemek irányítására.

MŰSZAKI MENEDZSER (BSC)

Műszaki, gazdasági, jogi és menedzsment ismeretekkel felvértezett diplomás szakember, aki képes a sikeres vállalati működés feltételeinek megteremtésére.

MESTERSZAK

GÉPÉSZMÉRNÖK (MSC)

A mesterképzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek gépészeti berendezések és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, gépipari technológiák fejlesztésére.

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖK (MSC)

Ez a szakma Karunk aktív közreműködésével alakult ki, és fejlődött olyanná, hogy a Gödöllőn végzett gépészmérnökök alkalmasak a szorosan vett mezőgazdasági tevékenységek támogatásán túl, az élhető vidék infrastruktúrájának kialakítására és üzemeltetésére.

LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖK (MSC)

A létesítménymérnök képzésével az a célunk, hogy olyan mérnököt képezzünk, aki megfelelő szakértelemmel, rendszerelvű gondolkodással, tudással felvértezve a létesítmény tervezésétől egészen az üzemeltetésig átlátja az egész rendszert.

MŰSZAKI MENEDZSER (MSC)

A szakot elvégzők olyan kompetenciák birtokába jutnak, amelyek alkalmassá teszik őket a különböző típusú, méretű és tevékenységű vállalkozások topmenedzseri feladatainak ellátására – akár idegennyelv-tudást igénylő munkakörökben is.

A gyakorlat teszi a mestert! Kooperatív szakmai gyakorlat

A kooperatív szakmai gyakorlat során a hallgatók a tanulmányok mellett szakmai tapasztalatot is szerezhetnek egy-egy neves nemzetközi cégnél. A vállalatnál végzett munka alatt jelentős tapasztalat birtokába jutnak, gyakorlatot és magabiztosságot szereznek, továbbá hozzásegítik őket a sikeresebb pályakezdéshez, amely számos esetben a gyakorlatoztató cégnél történik. A kooperatív képzés elvégzését a cég és az egyetem külön oklevéllel igazolja, mely a munkába lépéskor igen nagy előnyt biztosít.

Kertészettudományi Kar

Kar címe: 1118 Budapest, Villányi út 29-43..
Link: www.kertk.szie.hu
E-mail cím: info@kertk.szie.hu

ALAPSZAK

KERTÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

A kertészeti ágazat iránt érdeklődő jelentkezők képzésünk elvégzésével magas szintű, gyakorlatközpontú képzésen sajátíthatják el az önálló kertészeti magángazdaságok létrehozásához és gazdaságos üzemeltetéséhez szükséges ismereteket.
https://kertk.szie.hu/kepzesek/alapkepzesek/kerteszmernoki-alapkepzesi-szak

SZŐLÉSZ-BORÁSZ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

A szakmai tapasztalatokon nyugvó, színvonalas képzést elvégző diákok megtanulják oktatóinktól a különféle méretű termelőegységekben folyó szőlészeti-borászati munka szervezését és irányítását, és alkalmasakká válnak borászati gazdaságok létrehozására, üzemeltetésére és a borászati termékek forgalmazására.
https://kertk.szie.hu/kepzesek/alapkepzesek/szolesz-borasz-mernoki-alapkepzesi-szak

MESTERSZAK

KERTÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

A hallgatók a BSc-szakon szerzett ismereteiket modern kertészeti innovációk ismereteken alapuló, önfejlesztésre alkalmassá tevő készségsel, vállalkozási, szaktanácsadási és szervezői képességekkel, a minőségbiztosítás, a menedzsment, a kül- és belpiaci értékesítés kompetenciáival egészíthetik ki.
https://kertk.szie.hu/kepzesek/mesterkepzesek/kerteszmernoki-mesterkepzesi-szak

NÖVÉNYORVOSI MESTERKÉPZÉSI SZAK

A szakon végzett hallgatóink ökonómiai szemléletmóddal képesek a növénybetegségek megelőzésére, felismerésére és kezelésére, ismerik a károsítók elleni védelem lehetőségeit. Felsőfokú növényvédelmi képesítéshez kötött vezetői munkakört tölthetnek be.
https://kertk.szie.hu/kepzesek/mesterkepzesek/novenyorvosi-mesterkepzesi-szak

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

A szakot elvégzett okleveles mérnökök megismerik az ökológiai gazdálkodás elveit és szintetizálóan alkalmazzák az ökogazdálkodási, természettudományi, műszaki, társadalomtudományi és gazdasági alapismereteket a komplex ökológiai gazdaság termelési folyamatainak tervezése, megvalósítása, fejlesztése és ellenőrzése során.
https://kertk.szie.hu/kepzesek/mesterkepzesek/okologiai-gazdalkodasi-mernoki-mesterkepzesi-szak

MEZŐGAZDASÁGI BIOTECHNOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK

Végzett biotechnológusaink alkalmasak a legmodernebb biotechnológiai módszerek növénytermesztési, kertészeti és állattenyésztési alkalmazására és a gyakorlati bevezetés irányítására, miközben értik és alkalmazzák a terület etikai és jogi elvárásait is.
https://kertk.szie.hu/kepzesek/mesterkepzesek/mezogazdasagi-biotechnologus-mesterkepzesi-szak

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Kar címe: 2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.
Link: www.gtk.szie.hu
E-mail cím: info@gtk.szie.hu

ALAPSZAK

VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPSZAK

A képzés célja olyan vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési és irányítási feladatok ellátására.
http://gtk.szie.hu/kepzesek/alap-es-osztatlan-kepzesek/gazdasagi-es-videkfejlesztesi-agrarmernok-bsc

MEZŐGAZDASÁGI SZAKOKTATÓ ALAPSZAK

A szakoktató-képzés az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a gyakorlati oktatás tervezésére, szervezésére, vezetésére valamint oktatási tevékenységre való felkészítés, amely kiterjed a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó laboratóriumi foglalkozások, valamint a vállalati képzőhelyeken folytatott üzemi (tanműhelyi) gyakorlatok lebonyolítására.
http://gtk.szie.hu/kepzesek/alap-es-osztatlan-kepzesek/mezogazdasagi-szakoktato-bsc

MESTERSZAK

AGRÁR-MÉRNÖKTANÁR MESTERSZAK

A képzés célja olyan agrár-mérnöktanárok képzése, akik alkalmasak a közoktatásban az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben, valamint a felnőttoktatásban a tanulók agrárszemléletének és ismereteinek, szaktudásának megalapozására.
http://gtk.szie.hu/kepzesek/mesterkepzes/agrar-mernoktanar-ma

VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI

A vidékfejlesztési agrármérnök képzés mindenek előtt agrár, gazdasági, menedzsment, vidékszociológiai, valamint területfejlesztési ismeretekre építve a fenntartható fejlődés és a vidéki térségek mai problémáinak megértésére, a fejlesztések lehetséges irányainak meghatározásában való közreműködésre, a konkrét fejlesztési programok megfogalmazására, azok megvalósításának menedzselésére és a folyamatok monitoringjának végzésére lesz alkalmas.
http://gtk.szie.hu/kepzesek/mesterkepzes/videkfejlesztesi-agrarmernoki-msc

OSZTATLAN KÉPZÉS

AGRÁRMÉRNÖKTANÁR OSZTATLAN KÉPZÉS

A képzés célja olyan agrármérnöktanárok képzése, akik alkalmasak a közoktatásban az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben, valamint a felnőttoktatásban a tanulók agrárszemléletének és ismereteinek, szaktudásának megalapozására, képesek a szakmai tárgyak elméleti és gyakorlati oktatására, a pedagógiai tervezési, fejlesztési és kutatási feladatokra, továbbá aktív részesei lehetnek a vidékfejlesztésnek, előmozdíthatják az elmaradott régiók felzárkózását
http://gtk.szie.hu/kepzesek/alap-es-osztatlan-kepzesek/osztatlan-tanari-szak-agrarmernoktanar

 

Címkék:
Friss hírek
Kiemelt hírek

Ezt olvasta már?

Fenntarthatóság az élelmiszerbiztonságban

Az agrártárca kiemelten kezeli az élelmiszercsomagolás és a fenntarthatóság közötti kapcsolatot, mert ...