A magyar gazdálkodók szakmai közössége
Genezis Green Max
Corteva Pioneer NF 15 eves nyeremenyjatek 2023 marcius
Fókuszban a kukoricamoly – A kártétel utat nyit a mikotoxinokat termelő gombáknak

Fókuszban a kukoricamoly – A kártétel utat nyit a mikotoxinokat termelő gombáknak

Növényvédelem - 2022.06.02

A kukoricatermesztésben az állományok rovarkártétellel szembeni védelme egyre fontosabbá válik, érezhetően nagyobb figyelem irányul a növényvédelemnek erre a területére. A gazdálkodóknak a molykártevők megjelenését és károsítását kiemelt kockázatként kell kezelniük. E kártevők egyike a kukoricamoly.

Fókuszban a kukoricamoly – A kártétel utat nyit a mikotoxinokat termelő gombáknak


A kártételről

A kukoricamoly (1. kép) és lárvájának kártétele sokak által jól ismert. Ez a növény csaknem minden föld feletti részére kiterjedhet, a címertől kezdve a száron és lombozaton keresztül egészen a kukoricacsőig.

1. kep 083 v

1. kép: Kukoricamoly kifejlett egyede

A lárva fejlődését sok esetben a címerben kezdi, ott a portokokat rágásával (2. kép) befolyásolja a képződött pollen mennyiségét. Bár elvileg megtörténhet, hogy az ilyen kártétel a virágpor mennyiségének csökkentésén keresztül terméskötődési problémát okoz, ez a gyakorlatban soha nem fordul elő. Hasonlóan alacsony a kockázata a lombozatot érintő kártételének, amikor egyes lárvák a levelek főerében fejlődnek, amelynek meggyengülése levéltöréshez vezethet. Bár gyakorisága miatt minden évben találkozhatunk ilyen jellegű kártétellel, ennek azonban nincs érdemi hatása a terméseredményre.

2. kep 031 v

2. kép: Kukoricamoly lárvája és kártétele a címeren

A szárat érintő kártételt azonban már egészen más szemmel kell nézniük a kukoricatermesztőknek, ez már valódi veszélyt jelent a hozam szempontjából. A kukoricamoly lárvája a szárban fejlődik (3. kép), táplálkozása során roncsolja a tápanyag- és vízellátást biztosító edénynyalábokat, ami miatt a károsítás feletti növényi részek ellátása kárt szenved. Fejlődése során a talaj felé halad a szárban, ami egyben azt is jelenti, hogy több szártagot is károsíthat. A kártétel olyan mértékű is lehet, ami már kihatással van a szár stabilitására, azaz érés során vagy viharos körülmények között eltörhet. Ez már önmagában lassítja a betakarítást, de ha a törés a cső alatti szárrészen következik be, akkor az súlyos betakarítási veszteséghez is vezethet.

3. kep 102 2 v

3. kép: Molylárva és kiterjedt kártétele a kukoricaszárban

A szárat érintő károsításhoz hasonló súlyúként kell kezelniük a gazdálkodóknak a kukoricacsövet érintő kártételt is. Gyakori, hogy a szárból kiindulva a lárva behatol a csutkába (4. kép), ott fejlődik, ezzel rontva a szemek víz- és tápanyagellátását.

4. kep 135

4. kép: Kukoricamoly lárvája a csutkában

Azonban az is előfordul, hogy kirágja magát a cső felszínére, ahol a csuhélevelek védelmében fejlődik és károsít. Ez az, amit különösen nagy kockázatként ki kell kezelnünk, ugyanis ennél a kártételnél a szemeken okozott sérülések lehetőséget teremtenek a cső gombabetegségekkel való fertőződéséhez (5. kép).

5. kep 082 v

5. kép: Molylárva és csőfuzáriózisra utaló tünetek a kukoricacsövön

Ilyen körülmények között leginkább a fuzáriumfajok jelenhetnek meg, kialakul a csőfuzáriózis. A kártétel mennyiségi kárral is jár, de ennél sokkal jelentősebb és fontosabb az a minőségi kár, amit a gombák által termelt, veszélyes mikotoxinok megjelenése és felhalmozódása jelent. Ez egy bizonyos határérték felett megnehezíti vagy el is lehetetleníti a szemesként betakarított termés értékesítését, és kizárhatja az állomány szilázsként, takarmányozásra történő felhasználását a tejben is megjelenő toxinok miatt.

Mennyiségi és minőségi kár egyaránt okoz a kukoricamoly kártétele.

A kártevőről

A kukoricamoly hazánkban kétnemzedékes kártevő, amely lárva alakban telel át a kukorica szármaradványaiban (6. kép) vagy a lábon hagyott növények szárában. Mivel jól tolerálja a hideg és nedves körülményeket, az áttelelése igen nagy arányban tekinthető sikeresnek. A lárva a következő év tavaszán a szárrészben bábozódik, ott lepkévé fejlődik, majd általában május végétől kezdődően repül ki az első nemzedék.

6. kep 085

6. kép: Telelőre vonult molylárva a szármaradványban

A lepkék tojásaikat a kukorica leveleire, általában annak fonáki részére, kisebb csomókban rakják le. Az első tojásrakás azonban gyakran a még ki nem bomlott címert fedő levelekre történik, ahol a kikelő lárvák a leveleket átrágva jutnak be a címerig. Ennek jellegzetes nyoma a kibomló leveleken mutatkozó, sokszor látványosan szabályos lyuksor (7. kép).

7. kep 026

7. kép: Molykártételre utaló lyuksor a címert körülvevő levelek egyikén

A kártétel érinti a fejlődő címert is, majd a lárva a növény alsó részei felé húzódik, károsítva a címer alatti szárrészt, később a szár alsó szakaszait. A jelenléte könnyen nyomon követhető, mivel a berágás helyén gyakran halmozódik fel rágcsálékból és ürülékből álló kisebb csomó, amely megmutatja annak helyét. Az első nemzedék lárvái a növények szárában bábozódnak, ott fejlődnek imágóvá, a második nemzedék lepkéivé. Ezek tojásrakása után alakul ki az a lárvanemzedék, amely a kukorica talaj közeli szárrészeibe húzódva telel át, majd indítja a következő évi fertőzést.

A kukoricamoly elleni védekezés a szármaradványok megfelelő kezelésével kezdődik.

Körülmények, amelyek a kártételt befolyásolják

A kukoricamoly állandóan jelen van a hazai kukoricatáblákon. Az azonban, hogy mekkora egyedszámban, nagyban függ a környezeti körülményektől. Elegendő visszagondolni a 2021-es szezonra, amikor az első nemzedék egyedszámát látva erős kártételre számíthattak a kukoricatermesztők, ez azonban nem következett be, amiben az időjárási hatásoknak volt döntő szerepe. A kukoricamoly a párás és meleg körülményeket kedveli, ezzel szemben a tavalyi nyár meleg és száraz volt, időnként rendkívül alacsony légköri páratartalommal. Ezeknek a hatásoknak köszönhetően az első lepkenemzedék által lerakott tojások beszáradtak, az arányaiban nagy mortalitás miatt a kikelő lárvák, így a második nemzedék lepkéinek száma is alacsony volt.

Az időjárási körülmények alakulásán túl az alkalmazott talajművelési rendszer is alapjaiban határozza meg a kukoricamoly fertőzésének alakulását. Minden olyan körülmény, amely lehetővé teszi a kukorica szármaradványainak talajfelszínen maradását, növeli a kártétel veszélyét. Az áttelelő lárvák számára ugyanis kedvező, ha a telelésre szolgáló szárrész a talajfelszínen marad vagy csak sekélyen kerül bedolgozásra, ahonnan a kifejlődő lepke a talajfelszínre tud jutni. A legbiztosabb megoldás ennek elkerülésére a szármaradványok leforgatása vagy más módon történő megsemmisítése. Ezt a növényvédelemről szóló törvényi rendelkezések kötelezővé is teszik, a kukoricaszár-maradványokat legkésőbb április 15-ig a gazdálkodóknak a leírt módon meg kell semmisíteniük, így csökkentve a sikeresen áttelelő lárvák számát. Mivel az első nemzedék lepkéi nagy távolságra is elrepülnek, egy-egy „száras” területről mint gócpontból kiindulva nagy területen képesek elindítani az az évi fertőzési hullámot.

A védekezésről

A kukoricamoly elleni védekezés első lépése az áttelelő lárvák számának csökkentése, aminek okairól az előzőekben már részletesen írtunk. Emellett természetesen növényvédelmi megoldások is a rendelkezésünkre állnak.

A kukoricamoly egyre fokozódó – gyakran a gyapottok-bagolylepkével együttesen jelentkező – kártétele (8. kép) miatt egyre gyakoribb a célzottan ellene irányuló vegyszeres védekezés a vetőmag- és csemegekukorica-előállításon túl már az áru- és silókukoricákban is. Erre célra már igen jó hatékonysággal rendelkező hatóanyagok (például klorantraniliprol) is a gazdálkodók rendelkezésére állnak.

8. kep 130

8. kép: Kukoricamoly (jobbra) és gyapottok-bagolylepke (balra) egyidejű károsítása

Egy jól időzített, hidas permetezővel végrehajtott kezeléssel akár egyszerre védekezhetünk a kukoricamoly és a gyapottok bagolylepke kártétele ellen. Ennek kulcsa a kártevők egyedszámának, a rajzás dinamikájának alakulását figyelemmel kísérő eszközök alkalmazása. Ilyen forrásból származó információk ma már könnyen elérhetők és ingyenesen hozzáférhetők egyes fórumokon, amelyekkel mindenképpen érdemes élniük a kukoricatermesztőknek.

A védekezés alapja a szármaradványok leforgatása, de hatékony rovarirtó szerek is rendelkezésre állnak.

A kártétel nyomán fellépő mennyiségi, valamint a termés mikotoxin-tartalma nyomán kialakuló minőségi kár miatt ma már egyetlen kukoricaállomány sem maradhat kukoricamoly elleni védelem nélkül. A betakarított termés értékesítése múlhat rajta!

 
Szerző: AgrárUnió


Címkék: kukorica, kukoricatermesztés, kukoricamoly

LEGOLVASOTTABB HÍREK

2023.03.05

ZÖLDSÉGFÉLÉK TÁPANYAGIGÉNYE

TOVÁBB OLVASOM...

2023.02.19

Mit ültessek a kert árnyékos oldalára?

TOVÁBB OLVASOM...

2023.02.17

Miért válasszunk magyar burgonyafajtákat?

TOVÁBB OLVASOM...

2023.01.28

Ukrán gabona, uniós fejfájás

TOVÁBB OLVASOM...

2023.01.27

Nemcsak olcsó gabona, hanem silány liszt is érkezik Ukrajnából

TOVÁBB OLVASOM...

2023.01.25

Videón, ahogy az autó felborít egy pótkocsis traktort

TOVÁBB OLVASOM...

2023.01.24

Páratlan technológiai újítás a Huntractornál

TOVÁBB OLVASOM...
TOVÁBB A HÍREK OLDALRA...