TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza: 70.966,83 Ft (tonna)
Napraforgómag: 151.196,52 Ft (tonna)
Takarmánykukorica: 72.635,98 Ft (tonna)
Takarmányárpa: 61.341,59 Ft (tonna)
Repcemag: 165.397,45 Ft (tonna)
Full-fat szója: 222.208,59 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára: 613 Ft
Benzin ára: 598 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR: 395,85000
USD: 369,26000
CHF: 415,37000
GBP: 468,22000
Hirdetés
A kémiai növényvédő szerek használata hosszú távon drasztikusan csökken

A kémiai növényvédő szerek használata hosszú távon drasztikusan csökken

Növényvédelem - 2021.04.22

A peszticideknek, vagy ahogy még nevezik, a kémiai növényvédő szereknek (CCPP-k) jelenleg kritikus a szerepük a világ mezőgazdasági termelésének fenntartásában. Ez a cikk ezeknek a termékeknek a jelentőségéről szól, miközben bemutatja a trendeket és piaci hatásokat, melyek csökkentik vagy akár teljesen meg is szüntetik a hosszú távú használatukat.

A kémiai növényvédő szerek jelentősége rövid távon

Ezen termékek (kémiai növényvédő szerek) nélkül a terméscsökkenés elérné a 20-40%-ot. A művelt területek méretének növelése, ami ellensúlyozhatná a terménycsökkenést, ökológiai katasztrófával járna. Emiatt, annak érdekében, hogy a természetes élőhelyeket megóvjuk és fenntartsuk a biodiverzitást, nem növelhetjük a Föld mezőgazdasági művelésbe fogott területeinek arányát. Az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlődési céljai a „mezőgazdaság fenntartható intenzifikálását” tekintik megoldásnak. A termelők csak akkor tudják teljesíteni ezeket a célokat, ha a jelenlegi tevékenységeik hatékonyságát fokozzák, és ezzel úgy emelik a termésmennyiséget, hogy nem növelik a termesztőterületeket. Emiatt a kémiai növényvédő szerek kritikus szerepet töltenek be és elterjedtek maradnak rövid és középtávon. Ha azelőtt vonnák ki a piacról a kémiai növényvédő szereket, hogy megfelelő alternatívák léteznének, annak negatív következményei lennének a gazdálkodókra, a globális élelmiszer-ellátásra és fenntartható mezőgazdaságra.

Biztonságosak-e a kémiai növényvédő szerek?

A kémiai növényvédő szerek nem csupán fontosak a termésmennyiség fokozása és a fenntartható mezőgazdasági intenzifikáció szempontjából, de az európai és amerikai szabályozó hatóságok szerint biztonságosak is. Mielőtt engedélyeznének egy-egy ilyen terméket, a hatóságok szigorú szabályok szerint végrehajtott toxikológiai értékelések alapján meghatározzák, mennyi a maximális kitettség, amely még biztonságos az emberek számára. Aztán ezt a biztonsági értéket még elosztják százzal, és így határozzák meg azt a maximális értéket, amennyi egy adott kémiai növényvédő szerből egy-egy terményen még megengedett (toleranciaszint). Mivel a mérési technikák folyamatosan fejlődnek, még extrém alacsony szermaradványszintek is kimutathatóak a terményeken. Amíg ez a szermaradványszint a toleranciaszint alatt marad, ami a még biztonságos maximális érték a századrésze, a kémiai növényvédő szereknek nincs hatásuk az emberi egészségre. A szermaradványokról folyó vitáknak a toleranciaszinthez viszonyított aktuális szermaradványértéket kellene figyelembe venniük. Különben az emberek tévesen azt gondolhatják, hogy bármilyen szermaradványszint ártalmas, pedig valójában az alacsony érték biztonságos. A megengedett szermaradványérték átlépése egyre ritkábbá válik, főleg a fejlett országokban.

A modern kémiai növényvédő szerek kompatibilisek az integrált növényvédelemmel

Mivel a kémiai növényvédő szerek kis dózisban is nagy hatékonyságúak, és a hasznos szervezeteket kímélik, a modern kémiai növényvédő szerek az integrált növényvédelmi programokba is jobban beleillenek, ami a fenntartható mezőgazdasági intenzifikáció alapja. A kémiai növényvédő szerek új technológiák bevezetéséhez is felhasználhatók, mint amilyenek a biológiai növényvédő szerek vagy az ellenállóbb terményfajták. Az új, innovatív technológiák jelentős része esetében nem tekinthetünk el a kémiai növényvédő szerek használatától, ami miatt ezeket a kémiai növényvédő szerekkel közös, integrált rendszerben kell alkalmazni, amíg az új technológiák annyira kidolgozottá nem válnak, hogy teljesen elérik azt a szintet, amire valójában képesek.

Noha a kémiai növényvédő szerek eladása még nő, a használatuk több piacon visszaszorul

A teljes piac, amelynek értékét több mint 60 milliárd dollárra becsülik, globálisan még tovább nő a következő öt évben, és az iparág új kémiai növényvédő szerek hoz majd forgalomba. A globális élelmiszerpiac növekedésének szükségessége a mezőgazdasági termelés intenzívebbé válását segíti elő, ami miatt mind többre van szükség. Ennek eredményeként bizonyos piacok, amelyeknek még a termésmennyiséget fokozniuk kell, főleg a fejlődő országokban, továbbra is többet fognak használni. A herbicidtoleráns fajták bevezetése, a talajművelés elhagyása és a bioüzemanyagok használata is fokozza a kémiai növényvédő szerek iránti igényt.

Ugyanakkor sok ország hoz olyan intézkedéseket, amelyekkel igyekszik visszaszorítani használatukat. Mivel alternatív biológiai technológiák válnak egyre elérhetőbbé, a kémiai növényvédő szerekre további korlátozások és tiltások várnak. Ez a trend már most látható: az Egyesült Államokban a genetikailag módosított Bt kukorica szükségtelenné tette ebben a kultúrában a kémiai rovarirtó szerek használatát. Továbbá az organikus termesztésben nem használhatók, és a zöldségtermesztésben az integrált növényvédelem esetében az üvegházakban csak kis mennyiséget, vagy egyáltalán nem használnak. Mivel több betegség, kórokozó, illetve gyomnövény vált rezisztenssé egy-egy kémiai eredetű hatóanyagra, és az új hatóanyagok korlátozott mennyiségük miatt nem tudják ezeket helyettesíteni, a bio növényvédő szerek vonzó alternatívát jelentenek. Az amerikai környezetvédelmi ügynökség szerint a bio növényvédő szerek közé tartoznak természetben is előforduló anyagok, olyan mikroorganizmusok, amelyek megfékezik a betegségeket, továbbá növényvédő hatású anyagok, amelyeket olyan növények termelnek, amelyekben valamilyen genetikai változás ment végbe. A piac felismerte az igényt a bio növényvédő szerek iránt, és elkezdett befektetni a kémiai növényvédő szerek alternatíváinak fejlesztésébe.

A mezőgazdasági cégek kihívásokkal szembesülnek az új kémiai növényvédő szerek fejlesztésekor

Évről évre nehézkesebbé és költségesebbé válik az új hatóanyagok engedélyeztetése. Ez tükröződik a jelenleg kiadott engedélyek számának csökkenésében. Egy új hatóanyag forgalomba hozatalának átlagos K+F költsége megduplázódott, 286 millió dollárra, és az utóbbi 20 évben a fejlesztés ideje 8-ról 11 évre nőtt. Ráadásul egy-egy új hatóanyag fejlesztésének költsége is nő, mivel az új engedélyek száma csökken, és a növényvédelem K+F fix költsége is magas. A megemelkedett költségek miatt a mezőgazdasági vállalatok kénytelenek széles spektrumú, nagy forgalmat elérő termékeket gyártani, amelyek a fejlesztés költségeit kitermelik és hasznot hoznak. Azonban a gazdaságossági célok, amelyek a széles spektrumú termékek fejlesztéséhez vezetnek, szemben állnak a piaci igénnyel a specifikusabb, célzott hatású termékekre, amelyek beilleszthetők az integrált növényvédelem rendszerébe. Ezeknek a célzott hatású termékeknek jelenleg szűkebb a piacuk, ami miatt kevésbé éri meg velük foglalkozni.

Miközben az agrárvállalatok magasabb költségekkel és más hátráltató tényezőkkel szembesülnek az új kémiai hatóanyagok fejlesztésekor, a bio növényvédő szerek a termékek egy teljesen új csatornáját képviselik. Az új termékcsatornák is vonzóak az iparág számára a szabadalmi oltalom határidejének lejárta miatt, aminek következtében a generikus gyártók lemásolhatják és csökkentett áron eladhatják el ezeket a termékeket, ami viszont fenyegetően hat a fejlesztő cégekre, és kompenzálniuk kell új termékek fejlesztésével.

Az új technológiák alkalmazásának forradalma csökkenteni fogja a kémiai növényvédő szerek iránti igényt

A mezőgazdasági gyakorlat a fenntarthatóság felé tart az integrált növényvédelemnek és az olyan helyreállító hatású növényvédelmi gyakorlatoknak köszönhetően, amelyek az egészségesebb talajra, fokozott élelmiszer-biztonságra irányulnak, figyelembe veszik a klímaváltozást és megőrzik a biológiai sokféleséget. A helyreállításra irányuló mezőgazdasági rendszerben a gazdák olyan eljárásokat alkalmaznak, melyek a hasznos szervezetek (pl. ízeltlábúak és mikrobiom) számát növelik. A kémiai növényvédő szerek ezzel a trenddel nem kompatibilisek. A bio növényvédő szerek nem csupán helyettesíthetik a kémiai növényvédő szereket, de segítik a hasznos szervezeteket is a kórokozók, kártevők és gyomok visszaszorításában.

A bio növényvédő szerek piaca óriási ütemben fejlődik, és két külön tanulmány szerint 3,1 milliárd dollárt ért 2018-ban, és 10 milliárdot fog érni 2025-ben. Ráadásul több szabadalmat nyújtottak be 2017-ben a biotermékekre, mint a kémiai növényvédő szerekre. A bio növényvédő szerek forgalma magasabb lesz, mint kémiai növényvédő szereké, de az kérdés, hogy mikorra jutunk el idáig. A bio növényvédő szerek lehetővé teszik más biológiai termékek bevezetését is, mint a biotrágyák, oltóanyagok, probiotikumok, biostimulátorok. Mindinkább képessé válunk ilyen tudású bio növényvédő szereket felfedezni a fejlett technológiák fejlődésével. A precíziós technológiák, digitális gazdálkodás, integrált rendszerek alkalmazása és más technológiák, mint a célzott alkalmazás és a nanotechnológia, kiegészítik a biológiai megoldások hatásosságát. A helyben rendelkezésre álló lehetőségek védelme és felhasználása a növényvédelemben forradalmi jelentőségű lesz, és áttörést hoz majd a bio növényvédő szerek számára kémiai növényvédő szerek helyettesítésében.

Mindezen fejlesztéseknek köszönhetően szignifikánsan kevesebb kémiai növényvédő szerre lesz szükség. Felhasználásuknak csökkenése kezdetben lassabb ütemű lesz a fejlődő országokban. De ahogy a bio növényvédő szerek és biológiai innovációk igazán hatásossá válnak, felhasználásuk visszaszorulását okozzák.

A közvélemény a kémiai növényvédő szerek használatának további korlátozását vagy betiltását akarja

A közvélemény egyre nagyobb hányada akarja elérni a kémiai növényvédőszer-használat további korlátozását vagy betiltását. Rengeteg a felvetés, ami hatással van az emberek véleményére, például hogy a glifozát karcinogén hatású lenne, hogy a neonikotinoidok okoznák a méhek számának csökkenését vagy hogy egyesek szerint nő a szermaradványszint. Nem állami szervezetek még rá is tesznek egy lapáttal ezekre az aggodalmakra, és a kémiai növényvédő szerek ellen kampányolnak. Mindmáig az iparág képtelen volt megfelelően reagálni a vádakra és kommunikálni a kémiai növényvédő szerek szerepéről a mezőgazdaság hatékonyságában és fenntarthatóságában. Emiatt az emberek nem hiszik el, hogy a szabályozás megfelelő lenne.

Még a legjobban kidolgozott biztonsági és szabályozási keretek is a hibákra és a szabályok megszegésére vonatkoznak, és használatuk sosem válik kockázatmentessé. Noha a jelenlegi szabályozások szerint ezek a termékek biztonságosak, az olyan kérdések, mint a munkaegészségügyi vonatkozások vagy a környezeti hatások (a biodiverzitásra és a mikrobiomra vonatkozó), fokozott figyelmet érdemelnek. Emiatt a tudományos világ folyamatosan felülvizsgálja a kémiai növényvédő szerekre vonatkozó előírásokat, például a kis koncentrációban lehetséges hatásokra vonatkozóan (endokrin működés vagy többféle kémiai eredetű hatóanyag összesített hatása). Amit most biztonságosnak tartanak, talán mégis átkerül a nem biztonságos kategóriába a jövőben az új kutatások tükrében vagy a még szigorúbb biztonsági elvárások következtében. A szabályozás fejlődése miatt több régi növényvédő szer forgalmazását megszüntették, és ezeket továbbiak követik. A kémiai növényvédő szerek jelentette kockázat mértéke erősen vitatott, és az esetleges kockázatok továbbra is felkeltik majd a közvélemény figyelmét. Emiatt a kereskedelmi láncok a termelőkön keresztül nyomást gyakorolnak a mezőgazdasági szektorra, hogy az szorítsa vissza a kémiai növényvédő szerek használatát.

Összefoglalás

A kémiai növényvédő szerek rövid távon fontos szerepet töltenek be, mivel a termés mennyiségének növelésében hatékonyak és fontosak. Az a tény, hogy a modern kémiai eredetű hatóanyagok kompatibilisek az integrált növényvédelemmel és biztonságosak, fontos eszközzé teszi őket a mezőgazdaság fenntartható intenzifikálásában. Használatuk az előrejelzések alapján még világszerte fokozódni fog az elkövetkező öt évben a mezőgazdaság intenzívebbé válása miatt, főleg a fejlődő országokban. Pillanatnyi fontosságuk ellenére számos trend vetíti előre a visszaszorulásukat, és a mezőgazdasági vállalatoknak egyre nehezebbé válik új kémiai növényvédő szereket fejleszteni. Az iparágnak a széles spektrumú termékek fejlesztése éri meg, ami szemben áll a piaci igényekkel a célzott hatású, integrált növényvédelembe illeszthető termékekre. Ráadásul a közvélemény veszélyesnek tartja ezeket, ami miatt a felhasználásuk korlátozását támogatja. Az új technológiák bevezetése forradalmának köszönhetően a kémiai növényvédő szerekre egyre kevésbé lesz szükség, és a szektor a fenntarthatóbb mezőgazdasági intenzifikáció és a megújító mezőgazdaság irányába fog elmozdulni. Ezen trendek miatt az új kémiai eredetű hatóanyagok engedélyezése drasztikus mértékben csökkent, a bio növényvédő szereké pedig nőtt. Ezek a hatások összességében hosszú távon drasztikus mértékben csökkentik vagy akár el is tüntetik a kémiai növényvédő szereket a piacról.

 

Ha tetszett a cikk regisztráljon az AgrárUnió hírlevélre: https://www.agrarunio.hu/regisztracio
Forrás: Agrow

Címkék: növénytermesztés, mezőgazdaság, növényvédő szer, integrált növényvédelem, biológiai növényvédő szerek, kémiai növényvédő szer
Friss hírek
Kiemelt hírek

Ezt olvasta már?

A legjobb ár/értékű technológiát választotta – Látogatóban ...

A korábban kiírt tisztítós-szárítós pályázat kapcsán valósult meg 2020-ra a Cimbria technológiával működő, ...