TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza: 75.123,94 Ft (tonna)
Napraforgómag: 145.473,72 Ft (tonna)
Takarmánykukorica: 72.407,87 Ft (tonna)
Takarmányárpa: 59.387,20 Ft (tonna)
Repcemag: 164.386,21 Ft (tonna)
Full-fat szója: 211.508,15 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára: 596 Ft
Benzin ára: 590 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR: 394,66000
USD: 367,23000
CHF: 409,53000
GBP: 468,51000
Hirdetés
Visszatekintés – Az őszi káposztarepce termesztésének növényvédelmi kihívásai 2022-ben

Visszatekintés – Az őszi káposztarepce termesztésének növényvédelmi kihívásai 2022-ben

Növénytermesztés - 2023.05.09

A repcetermesztés megelőző évi tapasztalatainak taglalásánál nem hagyható el a vegetációs időszak szinte egésze alatt fennálló vízhiány hatásainak említése, amelyek növényvédelmi problémákhoz is vezettek.

A megelőző év repcetermesztési szezonja 2021 őszén kezdődött, amelynek időjárása korántsem volt kedvező e kultúrnövény számára. Az augusztus végén érkező csapadékhullám ugyan segítette a korai vetésű állományok kelését és kezdeti fejlődését, azonban a szeptemberben és októberben kialakult vízhiány nem biztosított ideális körülményeket. Sajnos a száraz kezdetet az ország jelentős részén szárazság és vízhiány követte, ami a növények fejlődését majd minden fázisában hátráltatta. A téli időjárás a sikeres áttelelés szempontjából nem jelentett komolyabb kihívást, azonban a várt, a talajokból hiányzó vízmennyiség pótlásához elegendő csapadék végül nem érkezett meg, mind a január, mind a február, sőt a tavasz első hónapja, a március is rendkívül száraznak bizonyult. Ezért nem véletlen, hogy ahol erre lehetőség adódott, már a kora tavaszi időszakban megkezdődött a repcetáblák öntözése (1. kép).

Visszatekintés – Az őszi káposztarepce termesztésének növényvédelmi kihívásai 2022-ben

1. kép: Repcetábla öntözése március közepén

A csapadékhiány megmutatkozott a növények szárba indulásán is, az oldalhajtások képzése zavart szenvedett, azok sok esetben fejletlenek maradtak, érdemben nem járultak hozzá a terméshez. A betakarításhoz közeledve egyre gyakrabban láthattunk az érés jeleit túlzottan korán mutató repcetáblákat, a száraz viszonyok miatt jellemzővé vált az állományok kényszerérése. Emiatt, valamint egyes rovarkártevők miatt magas betakarítási veszteség mellett lehetett az érintett területeket learatni, aminek mértékére akkor döbbenhettünk rá, amikor az augusztus végi esőket követően megjelent az árvakelésű növények tömege (2. kép). Összességében elmondható, hogy az ország egyes termőtájain a repce teljes vegetációs időszaka alatt kedvezőtlenül alakultak a környezeti körülmények, így nem kell csodálkozni azon, hogy nem egy tábla került kiművelésre a gyenge tőállomány vagy a mélyen az elvárt szint alatti terméskilátások miatt.

Visszatekintés – Az őszi káposztarepce termesztésének növényvédelmi kihívásai 2022-ben

2. kép: Tömeges repce árvakelés

Rovarkártevők ősszel és tavasszal

A repcét úgy tartjuk nyilván, mint a rovarkártevők által leginkább kedvelt szántóföldi növényünket. Erre a címre az elmúlt termesztési szezonban teljes mértékben rá is szolgált! Már az őszi időszakban megjelentek a megszokott kártevői, igaz, azok egyedszáma és így kártétele általában alatta maradt a korábbi években tapasztaltaknak. Ez igaz volt a földibolhákra és a nagy repcebolhára, a repcedarázs-álhernyóra (3. kép), a kis káposztalégy, valamint a káposztamoly lárváira is.

Visszatekintés – Az őszi káposztarepce termesztésének növényvédelmi kihívásai 2022-ben

3. kép: Repcedarázs fiatal álhernyói a levélfonákon

Fertőzésük mértéke gyakran elmaradt a védekezési küszöbértéktől. Van azonban egy kártevő, amely nem tartozik ugyan a repce tipikus kártevői közé, azonban a hosszan tartó enyhe, sőt meleg őszi időjárás miatt egyre gyakrabban károsítja a fiatal növényeket. Ez a kártevő a gyapottok-bagolylepke (4. kép), amelynek lárváit 2021 őszén is megtalálhattuk egy-egy repcetáblán, időnként nem elhanyagolható kártételükkel egyetemben.

Visszatekintés – Az őszi káposztarepce termesztésének növényvédelmi kihívásai 2022-ben

4. kép: Gyapottok-bagolylepke hernyója és kártétele

Csak a kora tavasszal már elvégzett rovarölő szeres kezelés védte meg érdemben az állományokat.

A rovarkártevők okozta igazi problémák azonban a tavaszi időszakban jelentkeztek. Visszaemlékezve a tél végi, kora tavaszi időjárásra, leginkább annak hektikussága juthat az eszünkbe. Már a februárban mért hőmérsékleti értékek is magasan a sokévi átlag felett alakultak, ezért korán megkezdődhetett a szárat károsító ormányosok, a nagy repceormányos, valamint a repceszárormányos állományokba történő betelepedése. Ebben a korai időszakban sok repcetermesztő várt ki az első rovarölő kezelés elvégzésével, ami – utólag értékelve a történteket – nem volt szerencsés döntés. Aki ugyanis ebben az első hullámban nem kezdte el a kártevők gyérítését, az komoly fertőzéssel és kártétellel szembesülhetett a későbbiekben (5. kép). Az első tojások ugyanis már február végén lerakásra kerültek, ami akkor még nem érte el a tömeges szintet, de március elején az is bekövetkezett. Mindez attól függetlenül történt így, hogy az időjárási körülmények akkorra kedvezőtlenebbekké váltak, ami miatt sok területen nem is történt növényvédelmi beavatkozás. A hőmérséklet hektikus, nagy kilengéseket hozó változásai miatt az említett kártevők több hullámban települtek be a repcetáblákba, az ellenük történő védekezés nem volt egyszerű, még a kezelések többszöri megismétlése ellenére is sok területen alakulhatott ki jelentős kártételük.

Visszatekintés – Az őszi káposztarepce termesztésének növényvédelmi kihívásai 2022-ben

5. kép: Szárat károsító ormányosok súlyos kártétele

Nem kellett sokáig várni a következő, nagy kártételi potenciállal bíró kártevő, a repce-fénybogár (6. kép) megjelenésére sem.

Visszatekintés – Az őszi káposztarepce termesztésének növényvédelmi kihívásai 2022-ben

6. kép: Repce-fénybogarak a virágbimbók között

Betelepedésük már március utolsó dekádjában megkezdődött, így a hónap végére máris nagy számban voltak jelen, aminek eredménye a virágbimbókat érő jelentős károsodás lett. A bimbók károsításában egy újabb kártevő is szerepet kapott, ráadásul olyan, amely esetében nem is ezt a kártételt szoktuk elsősorban kiemelni. Ez a repcebecő-ormányos (7. kép) volt, amelynek egyedei április első napjaiban már nagy számban jelentek meg a repcenövények virágzatán. Kártételük ekkor még nem a szaporodásukhoz, hanem a táplálkozásukhoz kötődött, amelynek során a bimbók károsításával hozzájárultak azok sérüléséhez, elhalásához.

Visszatekintés – Az őszi káposztarepce termesztésének növényvédelmi kihívásai 2022-ben

7. kép: Repcebecő-ormányosok és kártételük a virágbimbókon

A későbbiekben nagy számban láthattunk a repcebecőszúnyog lárvái által károsított becőket is, amelyek jellegzetes torzulásukkal mutatták a kártevő jelenlétét. Apró, fehér, nyüzsgő lárváit (8. kép) is tömegesen találhattuk meg a becőkben, amelyek a kártétel következtében felnyíltak, nagy szemveszteséget okozva az egyébként is szenvedő, vízhiány miatt kényszerérő állományokban.

Visszatekintés – Az őszi káposztarepce termesztésének növényvédelmi kihívásai 2022-ben

8. kép: Repcebecőszúnyog lárvái a kártételük miatt torzuló becőbenGombabetegségek

Az elmúlt repcetermesztési szezon az ország jelentős részén a csapadékhiány jegyében telt el, amiből következően a gombabetegségek alig jelentettek problémát. Az őszi állományokban, majd a kitavaszodáskor találkozhattunk ugyan a fómás levélfoltosság és szárrák (9. kép) kórokozójának levéltüneteivel, azonban végül fertőzésének mértéke nem érte el a megszokott szintet. A száraz és meleg körülmények nem tették lehetővé a repce nagy károkozásra képes kórokozójának, a fehérpenészes rothadásnak a fertőzését és károsítását sem, ezért az aszály által érintett országrészekben gyakorlatilag nem találhattunk általa megbetegített növényt. Ugyanez volt igaz az alternáriás megbetegedés, a repcebecőrontó esetében is, a felnyíló becők nem fertőzésnek, hanem rovarkártételnek voltak a következményei.

Visszatekintés – Az őszi káposztarepce termesztésének növényvédelmi kihívásai 2022-ben

9. kép: Fómás tünetek a telelő repceállományban

A gombakórokozók nem jelentettek komoly problémát 2022-ben, ám ez sajnos nem biztosította a sikeres szezont a repcetermesztőknek.

Gyomnövények

A repce termesztéstechnológiájának egyre hangsúlyosabb eleme az őszi gyomirtás, amelyet nem csupán az ősszel és télen kelő, majd áttelelő gyomnövényekkel szemben alkalmaznak. Sok esetben erre a fagymentes, meleg őszi időjárás miatt kikelő egynyári, melegkedvelő gyomok tömeges megjelenése miatt is szükség lehet. A 2021 őszén beköszöntő száraz viszonyok ez utóbbi gyomnövények kelését visszafogták ugyan, azonban a később megérkező csapadék hatására az olyan, ősszel tipikusan megjelenő gyomok, mint amilyen a tyúkhúr (10. kép) is, tömegesen keltek. Ezért az ősz utolsó hónapjára ezek a gyomnövények a területi adottságoktól függően jelentős borítást érhettek el.

Visszatekintés – Az őszi káposztarepce termesztésének növényvédelmi kihívásai 2022-ben

10. kép: Repcenövények tömegesen kelő tyúkhúrral körülvéve

Nem volt egyszerű a repcetermesztők dolga az elmúlt szezonban, a súlyos aszály miatt elszenvedett terméskiesés, a növekvő termelési költségek ugyanúgy rontották e növény pozícióját, mint a – még a megszokotthoz képest is nehezebben kiszámítható – piaci folyamatok. Azonban e növénykultúra fontos szerepet tölt be a vetésforgóban, így abban kell reménykednünk, hogy termesztése nem lehetetlenül el hosszabb távon.

A kiszámíthatatlanság és a szélsőségesen száraz időjárás jellemezte a tavalyi évet a termesztők számára.

Pictor®, minden körülmény között a legjobb

Az elmúlt két évben a száraz, tél végi, kora tavaszi időszakban rendkívül kevés csapadék hullott, ezt követően viszont, a repce körülbelül négyhetes virágzási időszakában az ország bizonyos részein jelentős mennyiségű eső esett, kedvező körülményeket teremtve a virágzás időszakában károsító gombabetegségek felszaporodásához. Így történt ez beledi kísérleti helyszínünkön is, ahol a szoros vetésforgónak (repce, búza, repce), valamint az időjárási körülményeknek köszönhetően minden adott volt egy rendkívül erős szklerotíniafertőzéshez.

Szerencsére ezekre a helyzetekre is van megoldás a kezünkben, az olajos növények gombaölő szeres védelmére kifejlesztett Pictor® hosszú évek óta bizonyítja kiemelkedő hatékonyságát és rugalmasságát.

Kísérletünkben modelleztünk olyan üzemi szituációkat is, mikor arra számítunk, hogy nem lesz szükséges a virágzáskori védekezés a száraz időszaknak köszönhetően, majd, amikor megérkezik a csapadék, akkor bár kissé megkésve, mégis a permetezés mellett döntünk, vagy azt gondolhatjuk, hogy a csökkentett dózis is elegendő lesz. Az ilyen döntéseknek, amennyiben egy komolyabb betegségnyomás lép fel a későbbi időszakban, természetesen már ára van, hiszen még a legjobb gombaölő szer hatékonysága is megsínyli ezeket a szituációkat, de a Pictor® esetében ez az ár, azaz a terméscsökkenés mértéke lényegesen kisebb, mint a versenytársaknál. (1. ábra)

Visszatekintés – Az őszi káposztarepce termesztésének növényvédelmi kihívásai 2022-ben

  1. ábra: A Pictor® hatékonysága a versenytársakkal szemben optimálistól eltérő körülmények között

A Pictor® 0,5 l/ha ajánlott dózisával, ideálisan a virágzás közepén kijuttatva +160 kg (+5,6%) termésmennyiséget értünk el a versenytárs 1 1,0 l/ha ajánlatával szemben, melyet szintén optimálisan, a virágzás közepén juttattunk ki.

Ha a kezelések elcsúsznak a virágzás végét jelentő időszakra, akkor a különbség a Pictor® javára +280 kg-ra növekszik, ami már több mint 10% terméstöbblet. Hasonló a helyzet, ha valami miatt a dózis csökkentésére kényszerülünk, hiszen ebben az esetben a Pictor® és a versenytárs 1 termék csökkentett dózisú kijuttatásai között 340 kg a különbség a Pictor® javára, ugyanakkor jól látszik, hogy a legbiztonságosabb és legjövedelmezőbb megoldás továbbra is a Pictor® 0,5 l/ha-os ajánlott dózisa, amennyiben egyszeri védekezéssel tervezünk.

Összességében elmondható, hogy a Pictor®-ra minden körülmény között bizton számíthatunk!

Németh Balázs

fejlesztőmérnök, BASF Hungária Kft.
Szerző: AgrárUnió

Címkék: repce, repcetermesztés, rovarkártevők, őszi káposztarepce, gyapottok-bagolylepk, repcebecő-ormányos, gombabetegségek, gyomnövények, pictor
Friss hírek
Kiemelt hírek

Ezt olvasta már?

A szójabab és a repcemag termelői ára meghaladta a tavalyit

Magyarországon az AKI PÁIR adatai szerint átlagosan 72,9 ezer forint/tonna áfa és szállítási költség nélküli ...