TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza: 64.226,90 Ft (tonna)
Napraforgómag: 140.307,36 Ft (tonna)
Takarmánykukorica: 63.149,46 Ft (tonna)
Takarmányárpa: 58.062,74 Ft (tonna)
Repcemag: 152.374,56 Ft (tonna)
Full-fat szója: 214.278,20 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára: 601 Ft
Benzin ára: 604 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR: 385,91
USD: 355,12
CHF: 390,24
GBP: 451,39
Hirdetés
A szója teljesítménye 2022-ben

A szója teljesítménye 2022-ben

Növénytermesztés - 2023.03.09

Az aszály miatt kevés volt a termés, de vajon hogyan alakultak a minőségi paraméterek?

A növénytermesztők számára a szójabab értékét a termés mennyisége jelenti, ezzel szemben a takarmánykeverék-gyártóknak a szójabab-feldolgozóktól vásárolt extrahált szójadara és full-fat szója nyersfehérje- és olajtartalma, illetve aminosav-összetétele számít.

A takarmánykeverék-gyártók a költségoptimalizáló receptúraszoftverek segítségével számos más, belföldön termesztett vagy importált alapanyagból, illetve takarmánykiegészítő felhasználásával képesek az állatok számára takarmányt előállítani. A feldolgozott szójabab mégis rendkívüli jelentőséggel bír nagy fehérjetartalma és kiváló biológiai értéke révén. A szójabab és származékainak sokoldalú felhasználhatóságából adódóan az értékláncuk igen összetett. Vajon a jelen gazdasági helyzet és a fenntarthatósági kihívások összefogásra késztetik a jövőben az értéklánc szereplőit a minőségi alapanyag-előállítás (szójabab és származékai) érdekében?

Várakozásokat felülíró időjárás

Évszázados aszályként is emlegetik a 2022. évi magyarországi időjárást, amely a csapadékhiányt és a hőmérsékletet tekintve is drasztikus volt és különösen a keleti országrész tavaszi vetésű növényeit sújtotta. Eleve csapadékszegényen indult a szezon, 2021 őszétől jelentősen kevesebb eső hullott a megszokottnál, egészen 2022. április–májusig, amikor a szója kelését segítették a kedvezőre forduló csapadékviszonyok. Ezt követően azonban állandósult a szárazság, amit a nyár folyamán két extrém hőhullám is kísért, így a szója virágzása és szemtelítődése is forró, aszályos körülmények között ment végbe. Noha a valaha volt 3. legnagyobb termőterületen, azaz 67,3 ezer hektáron takarítottak be szóját Magyarországon 2022-ben (2021: 62,1 ezer hektár), a 127,6 ezer tonna össztermés 2014 óta a legkisebb mennyiségnek számít (2021: 156,6 ezer tonna). Az 1,9 tonnához hasonlóan gyenge országos hektáronkénti termésátlagot legutóbb 2013-ban tapasztalhattak a szójatermesztők, és bár a 2022. évi eredmény 30%-kal elmarad az előző öt év átlagától, az időjárási körülményeket tekintve mégis jónak mondható.

Ami a területi egységeket illeti, az időjárás a nyugat-dunántúli régióban volt a legkíméletesebb: itt az egy évvel korábbinál mindössze 5%-kal kisebb termésátlagot (2,22 tonna/hektár) kompenzálta a szója területének 20%-os növekedése. Így ez az egyetlen olyan régió Magyarországon, ahol az előző évinél több szójababot, összesen 55,5 ezer tonnát (+14%) takarítottak be 2022-ben. Ezzel szemben a többi régióban kivétel nélkül csökkent a termésmennyiség az egy évvel korábbihoz képest, ennek mértéke 20-63% között változott, a termésátlagok pedig 27-56%-kal lettek gyengébbek, 1,1-2,1 tonna/hektár között alakultak (1. táblázat).

A szója teljesítménye 2022-ben

Noha a valaha volt 3. legnagyobb termőterületen, 67,3 ezer hektáron takarítottak be szóját Magyarországon 2022-ben, a 127,6 ezer tonna össztermés 2014 óta a legkisebb mennyiségnek számít.

Minőségvizsgálat

A nyers szójabab minőségi tulajdonságai megismerésének gyors és olcsó módja a közeli infravörös (NIR) spektroszkópia. Az AKI Agrárközgazdasági Intézet a Horizon Europe program által finanszírozott FOODCoST projekt keretében a Magyar Szója Nonprofit Kft. (mintagyűjtés) és a Galldorf Zrt. (NIR-vizsgálat elvégzése) közreműködésével az ország fő szójatermesztő körzeteinek 2022. évi terméséből, 40 helyszínről 208 mintát gyűjtött be és küldött vizsgálatra (1. ábra). A NIR-vizsgálatok az Evonik Operations GmbH kalibrációjával a főbb táplálóanyag-tartalmi paramétereken túl az esszenciális és a nem esszenciális aminosavakra, a neutrális detergens rostra (NDF), a savdetergens rostra (ADF) és a foszfortartalomra terjedtek ki. Ezzel egy időben a sertés- és baromfitakarmányok formulázásához szükséges energiaértékeket is megállapították.

A szója teljesítménye 2022-ben

A szójaminták mellett azok származási helyére vonatkozóan termesztéstechnológiai információkat is gyűjtöttünk. Az egyedi terület- és hozamadatok alapján, megyei súlyszámok képzésével biztosítottuk az átlageredmények regionális szintű reprezentativitását. A reprezentativitás megvalósulásához végül 208 helyett 198 minta eredményét tudtuk figyelembe venni az összesítés során. Az eredmények egységes értékelhetősége érdekében az országos átlagértéket, a paraméterek változékonyságának mértékét (CV%), a minimum- és maximumértékeket 88 százalékos szárazanyag-tartalomra vetítve mutatjuk be.

Nyersfehérje-tartalom és lizin

A 2022. évi magyarországi üzemi termesztésből származó szójababminták 88 százalékos szárazanyag-tartalomra vonatkoztatott átlagos nyersfehérje-tartalma 35,6% volt, 2,0 százalékponttal haladta meg a 2021. évit. Az egyedi értékek 26,2% (minimum) és 43,3% (maximum) közötti terjedelemben mozogtak, a maximumérték több év eredményét tekintve is kimagaslónak számít (2. táblázat).

Feldolgozói szemmel nézve a szélsőértékek közötti különbség nagynak mondható (17,1 százalékpont), statisztikai értelemben viszont az alacsony szórásérték miatt (2,8%) az üzemi termesztésből származó nyers szójababok nyersfehérje-tartalma nem tekinthető változékony (CV=7,7%) paraméternek.

A hazai szójabab-feldolgozók minimumkritériumként 88% szárazanyagra vonatkoztatva 32–33%, sőt az extrahálóüzemek (az olaj kivonásával a klasszikus szójadarát előállítók) 34% nyersfehérje-tartalmat határoznak meg átvételi kritériumként. A 2022. évi termésből származó 198 üzemi minta 81%-ában (2021: 67%) volt magasabb a nyersfehérje-tartalom 33%-nál, és a minták 8%-ánál (2021: 23%) maradt 32% alatt. A minták 12%-ának (2021: 10%) volt 32-33% közötti nyersfehérje-tartalma.

A monogasztrikusok számára a fehérjéket felépítő, első limitáló esszenciális aminosav, a lizin 88 százalékos szárazanyag-tartalomra vonatkoztatott átlagértéke 2,3% volt a 2022. évi üzemi termesztésből származó mintákban (2021: 2,2%). A mért értékek a 2021. évi mintákénál is szélesebb, 1,8–2,7% közötti tartományban mozogtak. Statisztikai értelemben véve azonban a lizintartalom változékonysága (CV=6,2%) is alacsonynak tekinthető.

Nyerszsír-, nyersrost és hamutartalom

Az üzemi szójababminták 20,2%-os átlagos nyerszsírtartalma (sz.a. 88%) alig haladja meg a 2021. évi eredményt. Ezzel szemben a minimum- és maximumértékek – amelyek 16,3% és 23,7% közötti tartományban változtak – közül az utóbbi 1,1 százalékponttal volt magasabb az előző évinél (2. táblázat). A relatív szórás 5,5%-os értéke nem jelez változékonyságot ennél a paraméternél sem, noha a szélsőértékek közötti terjedelem növekedett az előző évihez képest. A minták 1%-ánál nem érte csak el a nyerszsírtartalom a feldolgozóüzemek 18%-os átvételi küszöbértékét.

A szója teljesítménye 2022-ben

A nyers szójababok nyersrosttartalmának átlagértéke 6,5% (sz.a. 88%), nyershamutartalmának átlageredménye 4,8% és keményítőtartalmának átlagértéke 1,1% volt (2. táblázat). Ezek közül a nyershamutartalom nem változó paraméter (CV=4,9%), míg a nyersrosttartalomnál közepes (CV=14,1%), a keményítőtartalomnál pedig erős (CV=24,0%) változékonyságot lehetett megállapítani. Ugyanakkor a keményítő marginális mennyisége miatt a magasabb CV-értékeknek nincs takarmányozási szempontból jelentősége.

Elégedettek lehetünk a minőséggel?

A 2022. évi üzemi termesztésből származó nyers szójababok NIR spektroszkópos vizsgálatának átlageredményei a fehérjetakarmány-alapanyag „nagyon jó” minőségéről tanúskodnak. A szójababminták 88 százalékos szárazanyag-tartalomra vonatkoztatott, az átlagot tekintve 35,6%-os nyersfehérje-tartalma, 20,2%-os nyerszsírtartalma és 2,3%-os lizintartalma a feldolgozóüzemek számára kedvező. Az egyedi eredmények ugyanakkor igen eltérők, amit a minimum- és a maximumértékek közötti széles tartomány jelez. A nyersfehérje-értékek az átlaghoz képest 9 százalékponttal alacsonyabb és 7 százalékponttal magasabb sávban mozognak, ugyanez a zsírtartalom esetén –4 és +4 százalékpont, a lizinnél pedig –0,5 és +0,4 százalékpont eltérést jelent!

A szója „nagyon jó” minőségűnek bizonyult. A 88%-os szárazanyag-tartalomra vonatkoztatott 35,6%-os nyersfehérje-, 20,2%-os nyerszsír- és 2,3%-os lizintartalom a feldolgozóüzemek számára kedvező.

Mire van szükség?

A belföldi feldolgozóüzemek tehát még mindig igen heterogén alapanyagot tudnak felvásárolni a magyarországi termelőktől. A takarmánygyártók keresletében a magyarországi full-fat szója és az extrahált szójadara legalább a Dél-Amerikából vagy az USA-ból érkező extrahált szójadarával versenyez. A takarmánykeverékek árképzésében ugyanis az egyéb fehérje-alapanyagok (búza, napraforgódara, DDGS, CGM stb.), a szintetikus aminosavak és a takarmányzsírok, növényi olajok árszintje is befolyásoló hatással bír. Ez fogja meghatározni a szójafeldolgozók által éves szinten felvásárolt magyarországi szójabab mennyiségét.

Összességében az említett tényezők a minőségi szempontokat szem előtt tartó fajtaválasztás és a termesztéstechnológia javításának szükségességére hívják fel a figyelmet! Törekedni kell arra, hogy a gyengébb eredményeket elérő gazdálkodók is sikerre vihessék szójatermesztésüket, és minél homogénebb alapanyag álljon rendelkezésre. Ehhez a szójatermesztők, a növénynemesítők, a vetőmag-forgalmazók és a szaktanácsadók, a Magyar Szója és Fehérjenövény Egyesület, illetve az AKI hosszú távon kitartó munkájára lesz szükség.
Szerző: Dr. Tikász Ildikó Edit, Varga Edina, AKI Agrárközgazdasági Intézet

Címkék: szója, szójatermesztés
Friss hírek
Kiemelt hírek

Ezt olvasta már?

Megjelent az új, állati genetikai erőforrások megőrzésének ...

Megjelent az állati genetikai erőforrások ex situ és in vitro megőrzésének, és szakmai támogató tevékenység ...