TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza: 64.203,61 Ft (tonna)
Napraforgómag: 140.553,90 Ft (tonna)
Takarmánykukorica: 60.021,85 Ft (tonna)
Takarmányárpa: 55.089,02 Ft (tonna)
Repcemag: 159.621,06 Ft (tonna)
Full-fat szója: 210.961,02 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára: 653 Ft
Benzin ára: 643 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR: 393,4
USD: 369,7
CHF: 406,26
GBP: 461,09
Hirdetés
Beszéljünk a napraforgóról! – Hibrideket és termésnövelő megoldásokat egyaránt kínál a Corteva

Beszéljünk a napraforgóról! – Hibrideket és termésnövelő megoldásokat egyaránt kínál a Corteva

Növénytermesztés - 2022.04.10

Útjára indult a Corteva Agriscience™ szezonnyitó online konferenciasorozata, amelyen fejlesztéseinek legújabb eredményeit, innovatív növényvédelmi megoldásait és fajtakínálatát mutatja be, így segítve 2022-ben is a gazdálkodók munkáját.

Megnyitójában Borsos László ügyvezető elmondta, a Corteva tovább erősíti a napraforgó-termesztésben felhasználható termékeinek kínálatát, amelyben új Pioneer®-hibrideket és növényvédelmi eljárásokat egyaránt találhatnak a gazdálkodók. Kiemelte, partnereik egy új termékkel is találkozhatnak a Pioneer® napraforgó-vetőmagokon, a Lumisena® gombaölő csávázószerrel. Az idei évben kereskedelmi forgalomba kerülő vetőmagtételeken már ez az új hatóanyagot tartalmazó készítmény biztosítja az állomány napraforgó-peronoszpórával szembeni védelmét. Felhasználásával tovább fokozható a hibridek nemesítés során kialakított genetikai ellenálló képessége, maximális biztonságot nyújtva ezzel a kórokozó elleni védekezésben.

Új napraforgóhibridek a kínálatban

A Corteva, az általa forgalmazott, közkedvelt Pioneer® hibrideknek köszönhetően, meghatározó szereplője a hazai napraforgó-termesztésnek. 
A cég a piaci súlyát az idei évben tovább növeli azzal, hogy a herbicidtoleráns szegmens új területére belépve imazamoxtoleráns, CLP technológiá­ban alkalmazható napraforgó-vetőmag is megjelenik termékkínálatában. Az egyik ilyen a linolsavas P64LP170 hibrid, amely erős szárának köszönhetően megdőlésre annak ellenére sem hajlamos, hogy habitusa felfelé törekvő, magas növekedésű. Jellegzetessége, hogy lecsüngő állású tányérjai nagyon nagy méretűek. Betegségekkel szembeni ellenálló képessége kiemelkedően jó, különösen a napra­forgó-peronoszpóra és a fe­hér­penészes szár- és tá­nyér­­rothadás kór­oko­zó­já­val szemben. A hibrid rendkívüli adaptációs ké­pes­séggel rendelkezik, ezért az ország bármely területén biztonságosan és eredményesen ter­meszthető.

Ugyancsak új, linolsavas, CLP technológiával gyomirtható a P64LP180, amely egy erős szárú, alacsony növekedésű, megdőlésre egyáltalán nem hajlamos hibrid. Kórtani tulajdonságai kedvezőek, mind a napraforgó-peronoszpórával, mind a fehérpenészes megbetegedés szártövet és tányért érintő fertőzésével szemben magas szintű ellenállóságot mutat. A hibrid kiemelkedő termőképességű, ami a korai virágzásnak, valamint a rendkívül hosszú generatív fázisnak köszönhető. Kompakt állományképzésével, egyöntetű növénymagasságával meg­könnyí­ti a hidas per­me­te­ző­be­ren­de­zé­sek munkáját a növényvédelmi be­avat­ko­zá­sok­kor vagy az ál­lo­mány­szá­­rí­tás elvégzése során. A Corteva napraforgóvetőmag-kínálatában a ma-
gas olajsavtartalmú hibridek is fontos szerepet töltenek be. Közös tulajdonságuk, hogy stabilan magas, 90% feletti olajsavtartalom jellemzi őket.

A P64HE133 a portfólió összes hibridjét tekintve a legmagasabb olajtartalommal rendelke­zik, amihez kimagasló ter-
mésszint párosul. Jellemzője a középmagas habitus, a nagy tányérméret, valamint a félig bókoló tányérállás. Kórtani tulajdonságai kiemelkedőek, ugyanis a napraforgó-peronosz­pó­­rán
 és a fehérpenészes meg­be­te­gedésen túl az egyre gyakrabban jelentkező verticilliumos fer­tő­zés ellen is erős toleranciával rendelkezik. Kedvező agronómiai tulajdonságainak köszönhetően az ország egész területén, bármely termőtájon sikerrel termeszthető.

A P64HE144 magas olajsavas hibrid esetében a kiemelkedő olajsavtartalom kiugróan magas termőképességgel párosul, amit fejlesztői kísérletek sora bizonyít. Kedvező kórtani tulajdonságai a HO kategória egyik, ha nem a legjobb hibridjévé teszik. Kompakt növekedésének köszönhetően lehetőséget ad a tőszám emelésére, a besűrítést jól tolerálja, aminek kihasználásával a hozam tovább fokozható.

A ­Corteva Agriscience™ legújabb CLP hibridjei­vel a herbicidtoleráns gyomirtási technológia új szegmensébe lép be.

Viballa™, a napraforgó-gyomirtás megkerülhetetlen eleme

Az eredményes napraforgó-termesztés nem képzelhető el a gyomnövényekkel szembeni hatékony védekezés nélkül. Több nehezen irtható magról kelő kétszikű gyom is komoly gondot okozhat a napraforgó-termesztők­nek, így a parlagfű, a fehér libatop, a selyemmályva, a szerbtövisfajok, valamint a vadkender. Ez a fontos növénykultúra a sorok záró­dásáig fokozottan érzékeny a gyomkonkurenciára, a vízért és a tápanyagért folytatott versengés ebben az időszakban okozhatja a legnagyobb problémát. A vegetáció későbbi szakaszában már érvényesül gyomelnyomó hatása, azonban az alacsonyabb tőállományú, bármilyen ok miatt kiritkult területekre ez csak korlátozottan igaz. Ezért felértékelődnek azok a készítmények, amelyek felhasználása mind a gyomnövények, mind a kultúrnövény szempontjából ru­galmasan időzíthető.Ilyen a napraforgó gyom­ir­tá­sá­ban ma már megkerülhetetlen Viballa™, amely a napraforgó hatleveles állapotától a csillagbimbós fejlettségig kockázatmentesen juttatható ki. Ugyanez a rugalmasság jellemző a gyomirtó hatásra is, ugyanis az Arylex hatóanyag egyaránt hatékony a parlagfű 6-8 leveles állapotú és túlfejlett példányai ellen is, ezen túl felhasználása a fentiekben említett gyomnövények mindegyike el­len eredményes. Nagy elő­­­nye, hogy bármely her­bi­ci­­­­d­to­le­ráns hibridben alkalmazható, de akár hagyományos fajtákban is kijuttatható. A készítmény már biztosan felhasználható az idei évben az engedélyező ható­­ság által kiadott szükséghelyzeti en­gedéllyel, de az sem zárható ki, hogy a gyom­irtási szezon kezdetéig a végleges engedély is megszületik.

A napraforgó-termesztők a gyomszabályozás so­­rán számíthatnak még az Encarit® preemergens technoló­giában használható készítményre is, amely a magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen egyaránt hatékony. Hatása már kisebb mennyiségű bemosó csapadékkal érvényre jut, ezért biztos alapot nyújt a hatékony gyomirtáshoz. Az ima­za­mox­to­leráns CLP nap­­­raforgóhibridek gyomszabályozására alkalmas a Relay®, amely főként a magról kelő kétszikű gyom­nö­vényekkel fertőzött terü­leteken ajánlott. Széles hatásspektrumának köszönhetően akár a teljes vegetációs időszakban biztosítható a gyomkonkurencia kiiktatása, a gyommentes növény­állomány.

Viballa™ ma már megkerülhetetlen eleme a napraforgó-gyom­irtásá­nak.

Vitalitás és védelem, Optimo® Care

A napraforgó a szántóföldi növénykultúrák közül a leginkább veszélyeztetett a gombabetegségek kártétele által, ezért termesztése során nem lehet eltekinteni a fungicidek használatától. A Corteva termékkínálatából erre a célra az Optimo® Care készítményét ajánlja, amelynek hatóanyaga, a piraklostrobin, a legerősebb strobilurinok közé tartozik. Széles spektrumú ­gombaölő szer, amely  
hatását több ponton is kifejti, egyaránt gátolja sejtlégzést, valamint a spórák csírázását. A készítmény meghatározó tulajdonsága az erős élettani hatás, amellyel a kultúrnövényt segíti a környezeti vagy technológiai okok miatt bekövetkező stresszhatások leküzdésében. Ennek során nő a növény fotoszintetikus aktivitása, fokozódik a tápanyag-, így a nitrogénfelvétel, egyben intenzívebbé válik a tartalék tápanyagok képzése. Hatására az antioxidáns hatású vegyületek nagyobb mennyiségben képződnek, ugyanakkor mérséklődik a sejtek öregedését kiváltó etilén szintézise, ezért direkt módon csökkenti a stresszhatások növénykárosító hatásait. Felhaszná­lá­sát a 6-8 levélpáros, valamint a csil­lagbimbós fejlettségi állapotra idő­zítve akár több levélemelet levélzetét őrizhetik meg, tarthatják aktív állapotban a napraforgó-termesztők, terméstöbbletet és javuló minőséget érve el ezzel.

A Corteva Agriscience™ új nemesítésű hibridjeivel, a növényvédelem területén végzett fejlesztéseivel a továbbiakban is arra törekszik, hogy kiemelkedő jövedelemhez segítse partnereit, a napraforgó-termesztőket.   

 
Szerző: AgrárUnió

Címkék: napraforgó, hibrid, napraforgóhibrid, Corteva Agriscience™
Friss hírek
Kiemelt hírek

Ezt olvasta már?

Mit figyel az új uniós megfigyelőközpont?

A belga uniós elnökség több intézkedéssel és javaslatcsomaggal reagált a gazdák Brüsszelből induló, majd Európa ...