A magyar gazdálkodók szakmai közössége
Corteva Pioneer 15 éves nyeremény

A jövedelmező kukorica és napraforgó termesztés alapja a szakszerű PK-kijuttatás!

Növénytermesztés - 2022.03.31

Az élelmiszerekkel és takarmányokkal szembeni fokozott igény, a nem várt nemzetközi események, valamint az azok okozta árnövekedés szükségszerűvé teszi a növénytermesztés intenzifikálását, a racionális inputanyag-felhasználást, az ellátás biztosítása és a jövedelmező gazdálkodás érdekében.

A jövedelmező kukorica és napraforgó termesztés alapja a szakszerű PK-kijuttatás!


A fentiek együtt járnak a nagyobb termőképességű fajták/hibridek alkalmazásával, a növény igényének minél tökéletesebb kielégítésével, a megfelelő dózisú és harmonikus tápanyag-utánpótlással, szem előtt tartva talajaink termőképességének megőrzését, a fenntartható gazdálkodás iránymutatásait. A biológiai alapokban rejlő genetikai potenciált csak akkor tudjuk kihasználni, ha az adott ökológiai viszonyok között biztosítjuk a megfelelő mennyiségű és arányú tápelem-felvételt. Ennek hiányában a drága pénzen megvásárolt hibrid nem fogja hozni az elvárt hozamot és jövedelmet. Az intenzív gazdálkodás bár magasabb költségekkel jár, nagyobb hozamot, biztonságos ellátást és végeredményében nagyobb jövedelmet is biztosít. A nagy hozamoktól talán csak egyvalami értékelődött fel nagyobb mértékben az elmúlt időszakban, nevezetesen a termésbiztonság, termésstabilitás. Vagyis az, hogy az egymást követő gazdasági években lehetőleg közel azonos hozamokat érjünk el, amivel a gazdálkodás kiegyensúlyozottá, a bevételek tervezhetővé válnak, megteremtve ezzel az elkövetkező évek beruházásainak anyagi alapjait.

Az egyes haszonnövények igényeinek leginkább megfelelő technológia előnyeit a napraforgó és a kukorica példáján keresztül szeretnénk szemléltetni. A vizsgálat során (2012-től 2019-ig) olyan nagytáblás (>3 ha) kísérletet végeztünk nagyobb területen (>300 ha) gazdálkodó termelőkkel közösen, melyben meglátásunk szerint a növény igényeihez és a talaj tápanyag-ellátottságához jobban igazodó PK-trágyázás és gyakorlatilag azonos mennyiségű nitrogén hatóanyag kijuttatása mellett vizsgáltuk az elért termés és annak gazdaságosságát. A tápanyag-utánpótlás gyakorlata az volt, hogy az adott tábla egyik felét a gazda műtrágyázta a saját elképzelése szerint, a másik felét pedig a Magyar Tudományos Akadémia által kifejlesztett alkalmazás és a begyűjtött gyakorlati tapasztalatok alapján kialakított Genezis Technológia szerint műtrágyáztuk.

E helyen 49 kukorica és 31 napraforgó kísérlet átlagában mutatjuk be tapasztalatainkat, ajánlásainkat.

nmkukorica

1.táblázat: Kukoricában alkalmazott technológiák és termésátlagok nmtablkukorica

Kukoricában 6/35/57 kg/ha NPK többlettel 1,18 t/ha terméstöbbletet értünk el. Ezt a többlet hatóanyagot kb. 379 kg/ha 8-15-15 NPK-val lehet fedezni, aminek a költsége 94 750 Ft/ha, míg az elért többlet árbevétel, 130 000 Ft/t áron számolva, 154 169 Ft/ha. Így a többlet jövedelem 59 419 Ft/ha.

nmnapra

2. táblázat: Napraforgóban alkalmazott technológiák és termésátlagoknmtablnapra 

Mindkét kultúrában végzett kísérletek tanulsága szerint az üzemi technológiához képest kijuttatott többlet foszfor és kálium műtrágya nagyobb termésátlagokat és magasabb jövedelmet eredményezett, azaz a talajvizsgálatra alapozott okszerűen kijuttatott többlet komplex NPK műtrágya gazdaságossága jelen körülmények és árszintek mellett is beigazolódott!A napraforgó, bár kisebb többlethozammal reagál, a többlet 4/30/29 kg/ha NPK többlettel 393 kg/ha terméstöbbletet értünk el. Ezt a többlet hatóanyagot kb. 200 kg/ha 8-15-15 NPK-val lehet fedezni, aminek a költsége 50 000 Ft/ha, míg az elért többlet árbevétel, 335 000 Ft/t áron számolva, 131 590 Ft/ha. Így a többlet jövedelem 81 590 Ft/ha.

                  NM logo         genezis


Címkék: műtrágya, napraforgó, kukorica, Genezis, tápanyag-utánpótlás, Nitrogénművek Zrt.

LEGOLVASOTTABB HÍREK

2023.01.28

Ukrán gabona, uniós fejfájás

TOVÁBB OLVASOM...

2023.01.27

Nemcsak olcsó gabona, hanem silány liszt is érkezik Ukrajnából

TOVÁBB OLVASOM...

2023.01.25

Videón, ahogy az autó felborít egy pótkocsis traktort

TOVÁBB OLVASOM...

2023.01.24

Páratlan technológiai újítás a Huntractornál

TOVÁBB OLVASOM...
TOVÁBB A HÍREK OLDALRA...