A magyar gazdálkodók szakmai közössége
Corteva Pioneer 15 éves nyeremény

Vizsgáztak a búza- és repcefajták – Egyenlő esélyek, hiteles eredmények segítik a gazdák döntését

Növénytermesztés - 2021.11.10

Az idei évben is alapos elemzésnek vetették alá az őszibúza- és repcefajták teljesítményét az immáron hosszú évek óta zajló posztregisztrációs vizsgálat során, amelynek eredményei már hozzáférhetők a gazdálkodók számára.

Vizsgáztak a búza- és repcefajták – Egyenlő esélyek, hiteles eredmények segítik a gazdák döntését


A Gabonatermesztők Országos Szövetsége, a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara posztregisztrációs fajtakísérletében összesen 48 őszibúza-fajtát és 27 őszi káposztarepcét teszteltek ebben az évben is az ország különböző pontjain. Időjárási viszonyaink változása miatt egyre szélsőségesebb körülmények között kell a termesztett fajtáknak megállniuk a helyüket, ezért minden egyes információ, amelyet azok objektív teljesítményéről kaphatnak a gazdálkodók, óriási segítséget jelent a számukra.

Őszibúza-eredmények

Ezt felismerve indult el tizennégy évvel ezelőtt az őszibúza-fajták ilyen típusú értékelése. Ezúttal kilenc helyszínen került a kísérlet beállításra, amelyek kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy általuk kellően reprezentált legyen az ország összes fontos termőtája. Tizenegy fajtatulajdonos 47 fajtája került elvetésre, amelyből 27 korai, 21 pedig a középérésű csoportba tartozott. Az összehasonlíthatóság kedvéért minden egyes fajta 550 csíra/m2 vetőmagnormával került elvetésre. Az értékelés végül nyolc kísérleti helyszín eredményein alapul, ugyanis egy területet az erős vadkár miatt kizártak. Az értékelés az összes agronómiai szempontból fontos paraméterre kiterjedt, így a termés mennyiségén túl az állóképességre, a télállóságra, az ezerszemtömegre és a hl-tömegre is.

Az adatokat vizsgálva igen szép termésmennyiségeket láthatunk, hiszen a korai éréscsoport átlaga 8,62 t/ha, ami a fajtaátlagot tekintve a legalacsonyabb 7,82 t/ha és a legmagasabb 9,25 t/ha értékek között szórt. Ebben a csoportban a legnagyobb termés 11 tonna felett volt egy hektárra vetítve. Ha megnézzük, hogyan alakultak a terméseredmények a középérésű fajták csoportjában, akkor ott 8,37 t/ha átlagos hozamot találunk, ami a fajtaátlagot tekintve a legalacsonyabb 7,51 t/ha és a legmagasabb 9,53 t/ha értékek között alakult. Ebben az éréscsoportban a legnagyobb termésmennyiség meghaladta a hektáronkénti 12 tonnát.

A minőségi paraméterek közül a nedvessikér- és nyersfehérje-tartalmon túl más, fontos értékmérő tulajdonság is az értékelés alapjául szolgált. Ha a fajták teljesítményét vizsgáljuk, a korai éréscsoport esetében az átlagos nedvessikér-tartalom 28,58%, míg a nyersfehérje-tartalom 12,89% volt. Ugyanezen paraméterek esetében a középérésű fajtáknál a vizsgálatok 29,99% átlagos nedvessikér- és 13,38% átlagos nyersfehérje-tartalmat mutattak.

A kísérletsorozat értékelésének részletei a Vetőmag Szövetség honlapján (vszt.hu) minden érdeklődő számára hozzáférhető. Az egyes fajták többéves teljesítményének adatait böngészve igazolást nyer a gabonatermesztők azon érzése, hogy az idei évjárat összességében nem az őszi búza éve volt. Bár minőségi szempontból jobb eredmények születtek, mint az előző évben, a betakarított mennyiség általában elmaradt az akkor mértektől, sőt, a gazdálkodók várakozásaitól is.

Repceeredmények

Az őszi búza és a kukorica mellett az őszi káposztarepce a harmadik növény, amely ebben a nagyszabású posztregisztrációs vizsgálatsorozatban szerepel. E növénykultúra az idei évben másodjára került értékelésre. A vizsgált fajták sora a 2021-ben állami elismertekből, valamint a nemesítőházanként benevezett két-két fajtából állt össze. Ennek köszönhetően összesen tizenhárom fajtatulajdonos huszonhét fajtájának teljesítménye került elemzésre, amiből húsz a középérésűek közé, hét pedig a korai éréscsoportba tartozott. A parcellák elvetésére kilenc helyszínen került sor, amelyek kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy az ott tapasztalható körülmények jól reprezentáljanak egy-egy repcetermesztő régiót.

repce min

A repcefajták teljesítményének értékelése végül nyolc helyszín adatai alapján történt meg, mert egy kísérleti területet a fokozott vadkár miatt ki kellett zárni. A vizsgálat a termésen túl a gazdálkodók számára rendkívül fontos agronómai paraméterekre is kitért, mint amilyen a kezdeti fejlődés erőssége, az állóképesség, a pergési hajlam, a betakarításkori víztartalom. Amennyiben a hozamadatokat közelebbről nézzük, a korai fajtáknál 3,82 t/ha termésátlagot találunk, ami a fajtaátlagot tekintve a legalacsonyabb 3,61 t/ha, valamint 
a legmagasabb 4,09 t/ha értékek között alakult. A legmagasabb betakarított termésmennyiség 5,83 tonna volt egy hektárra vetítve. Ugyenezt vizsgálva a középérésű fajtáknál 3,95 
t/ha átlagos terméshozamot láthatunk, ami fajtaátlagot tekintve a legkisebb 3,45 t/ha, valamint a legnagyobb 4,43 t/ha értékek között szórt. A legnagyobb, egyben kiugró termésmennyiség egy hektárra vetítve 6,25 tonna volt. Ezen túl a termés minőségére utaló olajtartalom is a vizsgálat tárgyát képezte, amely átlagosan a korai érésű fajtáknál 46,76%, míg a középérésű fajtáknál 46,72% értéket mutatott. Ezek a nagyon hasznos információk a Vetőmag Szövetség (vtsz.hu) honlapján mindenki számára hozzáférhetők.

A hazai szántóföldi növénytermesztés egyik jellegzetessége, hogy például őszi búzából a gazdálkodók rendkívül sok fajtát termesztenek. Szakmai alapon lehet azon vitakozni, hogy ennek inkább előnyei vagy hátrányai vannak-e inkább, de az tény, hogy a vegyes fajtaösszetételből és eltérő termesztéstechnológiából származó vegyes minőségi paraméterekkel bíró tételek bizonyos esetekben piaci hátrányt szenvednek el a nemzetközi kereskedelemben. Abban, hogy ez megváltozzon, nagy szerepe van a fentiekben ismertetett posztregisztrációs vizsgálatoknak, amely során objektív értékelés születik az egyes fajtákról és hibridekről, jó alapot nyújtva arra, hogy valóban a legértékesebbek maradhassanak meg a köztermesztésben. Minden gazdálkodó elemi érdeke, hogy ezeket a vizsgálatokat, valamint azok eredményeit figyelemmel kísérje, a termesztendő fajta kiválasztása során gondosan mérlegelje és hasznosítsa.

 
Szerző: AgrárUnió


Címkék: repce, búza, őszi búza

LEGOLVASOTTABB HÍREK

2023.01.28

Ukrán gabona, uniós fejfájás

TOVÁBB OLVASOM...

2023.01.27

Nemcsak olcsó gabona, hanem silány liszt is érkezik Ukrajnából

TOVÁBB OLVASOM...

2023.01.25

Videón, ahogy az autó felborít egy pótkocsis traktort

TOVÁBB OLVASOM...

2023.01.24

Páratlan technológiai újítás a Huntractornál

TOVÁBB OLVASOM...
TOVÁBB A HÍREK OLDALRA...