TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza: 64.203,61 Ft (tonna)
Napraforgómag: 140.553,90 Ft (tonna)
Takarmánykukorica: 60.021,85 Ft (tonna)
Takarmányárpa: 55.089,02 Ft (tonna)
Repcemag: 159.621,06 Ft (tonna)
Full-fat szója: 210.961,02 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára: 647 Ft
Benzin ára: 650 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR: 395,06
USD: 371,09
CHF: 408,46
GBP: 461,67
Hirdetés
Használatban az elektronikus permetezési napló

Használatban az elektronikus permetezési napló

Növénytermesztés - 2023.08.30

Avagy az érem másik oldala: a gazdálkodók gyakorlati tapasztalatai

Zajlanak a munkák a szántóföldeken, itt a nyári munkacsúcs, de a megszokott gondokon túl a gazdálkodóknak egy másik problémával is meg kell küzdeniük, egyre több esetben válik ugyanis kötelezővé gazdálkodásuk elektronikus úton történő dokumentálása. Ennek része az elektronikus permetezési napló használata is.

A témával már találkozhattak olvasóink itt, az AgrárUnió Magazin oldalain. Akkor hatósági oldalról közelítettük meg a kérdést, jöjjön most az érem másik oldala, mit tapasztalnak azon gazdálkodók, akik máris használatba vették a felületet.

Az elektronikus permetezési napló vezetése

A növényvédelmi tevékenység dokumentálása már régóta kötelező, papíralapú változatának vezetése minden gazdálkodó kötelessége. Elektronikus formában történő használata bizonyos esetekben, művelési ágtól, területmérettől és a beavatkozás jellegétől függően már ettől az évtől kötelező. Azonban fontos tudni, hogy ha jelenleg még nem is kell az elektronikus felületen rögzíteniük a növényvédelmi beavatkozások mindegyikét, 2024. január 31-ig ezt visszamenőleg is meg kell tenniük. Ezért, bár jelenleg még nem sokan mélyedtek bele az erre a célra szolgáló felület megismerésébe, azt előbb vagy utóbb meg kell tenniük.

Az eddigi tapasztalatok

Mindenféle túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ha az elektronikus permetezési napló vezetésével kapcsolatos eddigi tapasztalatok iránt érdeklődünk, minden egyes felhasználóból ömlik a panasz. Ezek az észrevételek a koncepcionális problémáktól kezdve a rendszer gyakorlat számára érthetetlen kialakításán keresztül a bosszantó működési nehézségekig igen széles skálán mozognak. Példákat minderre nehéz hozni, hiszen egy állandó változásban lévő rendszerről beszélünk, ami e sorok írásának pillanatában is módosul. Próbáljuk meg mégis sorba venni a visszajelzések egy részét, amelyek a problémákat sorolják az elektronikus permetezési napló használatakor.

Az első, egyben legnagyobb probléma, hogy egyes növényvédelmi beavatkozások elektronikus permetezési naplóban történő kötelező rögzítését 2023. január 1. óta egy olyan rendszerben kellene elvégezniük az érintetteknek, amelyik még e sorok írásakor – július első dekádja – is fejlesztés alatt áll. De azt sem túlzás kijelenteni, hogy a rendszer a látottak alapján nem alkalmas a munkavégzésre. Természetesen méltánylandó a jogalkotó azon törekvése, hogy alkalmat ad a rendszer megismerésére azzal, hogy nem teszi máris kötelezővé a teljes növényvédelmi tevékenység elektronikus formában történő rögzítését. Az azonban nehezen fogadható el, hogy a rovarölő szeres védekezések kötelező rögzítését egy korántsem kiforrott, alapos tesztelési fázison átesett és működőképes, hanem egy komoly működési problémákkal küzdő felületen várja el.

A kezelés módját, helyét és még számtalan részletet egy nehezen átlátható felületen kellene rögzíteni

A felhasználókból ömlik a panasz: az észrevételek a koncepcionális problémáktól kezdve a rendszer érthetetlen kialakításán keresztül a bosszantó működési nehézségekig igen széles skálán mozognak.

Koncepcionális problémák

A növényvédelmi tevékenység dokumentálása terén régóta elvárás, hogy az elvégzett beavatkozásokat 24 órán belül rögzíteni kellett a permetezési naplóban. Be kell látnunk, hogy a papíralapú dokumentáció alkalmat adott a gyakorlatban dolgozó növényvédelmi szakembereknek és gazdálkodóknak arra, hogy a kezelés elvégzését esetenként utólag, az esetleges munkacsúcsot követően végezzék el. Ez ugyan szorosan véve nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, azonban csupán időbeli eltérést eredményezett, magát a növényvédelmi tevékenység szakszerű dokumentálását nem befolyásolta. Ellenben a permetezési napló elektronikus felületen történő kötelező vezetésével ez a fajta rugalmasság elvész, a rendszerből kinyerhető információk percre pontosan fogják mutatni az adatok rögzítésének időpontját. A hazai hatósági gyakorlaton edződött magyar állampolgárok már pontosan tudják, hogy mit jelent a jogszabálytól eltérő módon történő, netán késve elvégzett adminisztráció. Bírságot, büntetést! Azonban ebben az esetben nem törvényszerű, hogy a jogszabálytól való eltérés mögött gondatlanság, netán nemtörődömség állna. Képzeljünk el egy gazdálkodót, aki a tavaszi munkacsúcsban állandóan a földjein dolgozik, és ha nem a kalászos gabonáját gombaölőzi, akkor a kukoricáját gyomirtja vagy a kalászos gabonáját védi a vetésfehérítő kártételétől, miközben a vetőgépről ül át a permetezőbe vagy a permetezőgépről szerel át tápkultivátorra. Ő vajon mikor fogja elvégezni a szükséges dokumentációt?

Vagy képzeljünk el egy nagy felületen gazdálkodó vállalkozást, ahol egy szombati napon akár két-három permetezőbrigád is dolgozhat, több kultúrában, több táblában, szerte a határban. Az ő munkavégzésüket a jelenlegi előírások szerint vasárnap mindenképpen fel kell vezetni az elektronikus felületre. A kérdés az, hogy kötelezhető-e a vállalkozás érintett munkatársa a vasárnapi munkavégzésre, és kötelezhető-e arra az említett vállalkozás, hogy ennek pótlékokkal alaposan megnövelt költségét vállalja?

De mindez akár még elvégezhető is lenne, ha egy, a gyakorlat logikáját követő, kifogástalanul működő, a felhasználást megkönnyítő szemlélettel felépített rendszerben mindezt rövid idő alatt meg lehetne tenni. Ez azonban a jelenlegi állapot szerint korántsem mondható el!

A rendszer felépítése, logikája

Az elektronikus permetezési napló jelenleg az elektronikus gazdálkodási napló részét képezi, amelynek minden bizonnyal összetett elvárásoknak kell megfelelnie támogatási, hatósági és egyéb oldalról. Ezt a szántóföld széléről nézve nehéz megítélni, a felhasználók azonban akár még el is fogadhatják azt, ha ezek miatt némileg más logika szerint kerül felépítésre, mint ami a gyakorlati szakemberek számára könnyen értelmezhető és befogadható. Ez azonban nem kellene, hogy azt jelentse, a rendszer logikája csakis a fenti szempontokat, esetleg az onnan kinyerhető adatokhoz való hozzáférést szolgálja, ráadásul mindezt kizárólag hatósági és informatikai logika szerint felépítve. Ami nagyon sok leendő felhasználó számára egyáltalán nem vagy csak nagy nehézségek árán értelmezhető.

Az elektronikus permetezési napló használata a rendszerbe történő, többlépcsős, ügyfélkapun keresztüli belépéssel kezdhető meg. A gyanútlan felhasználó itt ütközhet az első problémába. Lehetséges, hogy két percen belül sikerrel jár, de az is megeshet, hogy akár tíz-tizenöt perc elteltével is még csak várakozik. Amennyiben sikerül is eljutnia a felületre, időnként elbizonytalanodhat, hogy éppen hol is tartózkodik azon belül, erről ugyanis nem kap információt. A munkát tovább nehezíti, hogy a rendszer használatára tizenöt perc áll a rendelkezésére. Ez az időkorlát ugyan lényegi változtatás vagy adatfelvitel esetén újraindul, azonban ha valami miatt a munkavégzés szünetel, és a felületet használó elmulasztotta az „ideiglenes mentés” gombra történő kattintást, az addig végzett munkája az időkorlát leteltével elvész, ugyanis kiléptetésre kerül a rendszerből. Automatikus mentést a rendszer nem végez, így ez teljes adatvesztést, az addig végzett munka újrakezdését jelenti.

Sajnos az elektronikus permetezési napló jelenlegi kialakítása nem véd a véletlen hibák elkövetése ellen. Egy figyelmetlen vagy véletlen gombnyomással adatok veszhetnek el, vagy adatok kerülhetnek véglegesítésre, amely nyomán új adatfelvitelre, esetleg törlés utáni újbóli adatfelvitelre van szükség. Használata olyan fajta tudatosságot és olyan biztos számítógépes felhasználói ismereteket feltételez, amelyekkel a vezetésére kötelezettek túlnyomó része egészen egyszerűen nem rendelkezik. Sajnálatos módon ez a törekvés, az egyszerűsítés, a „bolondbiztos” kialakítás semmilyen módon sem jelenik meg, sem a rendszer felépítésének logikájában, sem pedig a használatában.

Sajnálatos módon az egyszerűsítésre törekvés, a „bolondbiztos” kialakítás semmilyen módon sem jelenik meg, sem a rendszer felépítésének logikájában, sem pedig a használatában.

Növényvédelemmel kapcsolatos adatok rögzítése

Ha a felhasználó átküzdené magát a belépés, a táblaadatok felvitele és egyéb kihívások garmadáján, elérkezik a növényvédelmi adatok felviteléhez. Azonban a táblaadatoknál időzzünk el még egy pillanatig! Ha az elektronikus permetezési napló vezetésére kötelezettnek nincs szerencséje, akkor a kezelt terület két (vagy több) településhez tartozik, több helyrajzi számmal, aminek a rögzítésére nincs lehetősége. Így maradnak a „házi” megoldások, például az adatok hosszas felsorolása a tábla megnevezésében.

A konkrét növényvédelmi tevékenység rögzítésénél újra érkezhetnek meglepetések, nincs ugyanis lehetőség tankkombinációk egyszerű rögzítésére. Ez a komoly hiányosság alaposan próbára fogja tenni az elektronikus permetezési napló használóinak türelmét, ugyanis a tankkombináció minden egyes elemét külön-külön kell rögzítenie.

Egyes növényvédő készítmények felvitele ismételten fejtörést fog okozni, már a kiválasztásuk sem egyszerű a felugró listából, ugyanis sok készítmény ugyanazon adatokkal ugyan, de duplán szerepel benne. Ha ezen a problémán átlendültünk, máris érkezik a következő, jelen esetben azoknál, amelyeknél az engedélyezett dózis gramm/hektárban van megadva. A felhasználó ilyet ugyanis nem fog találni a felugró listában, azt nem fogja tudni kiválasztani. Ellenben átszámolhatja kilogramm/hektár, gramm/folyóméter vagy gramm/négyzetméter dózisra, mert más módon azt rögzíteni nem tudja.

A legnehezebb helyzetben talán az találja majd magát az elektronikus permetezési napló kitöltésekor, aki integrációban művelt területen végzett növényvédelmi tevékenységet kíván majd rögzíteni a felületen. Ilyenkor ugyanis kizárólag úgy tud eleget tenni kötelezettségének, ha az adott táblában tulajdonnal rendelkező személyekhez külön-külön viszi fel a rögzítendő adatokat. Ami mindegyik esetében a felületre történő külön meghatalmazással történő belépést jelent, eltérő növénykultúrák, valamint tankkombinációk alkalmazása esetén többkörös adatfelvitelt.

Az integrált növényvédelem elveinek megfelelően a földhasználónak kötelező olyan megfigyelési naplót vezetnie, amelyben megindokolja az elvégzett beavatkozás szükségességét. Ennek vezetése formailag pillanatnyilag nem meghatározott, azonban az az elektronikus permetezési napló felületén is megtehető. Megtehető, de nem egyszerű. Egy adott károsító szerepelhet tudományos (latin) megnevezéssel, az általánosan ismert szakmai megnevezéssel, de akár tájnyelven is. Ez sokaknak adja majd fel a leckét és vezet majd a károsítók téves megnevezéséhez.

Használatban az elektronikus permetezési napló

Permetezés csúcsra járatva – a gyakorlati munkákban a gazdálkodók 100%-ot nyújtanak, de az adatrögzítéssel megküzdenek, pláne, ha az ezt a célt szolgáló elektronikus felület is ellenük dolgozik

Hogyan tovább?

A fentiekben felsorolt problémák minden bizonnyal csupán a jéghegy csúcsát jelentik, számtalan ponton bizonytalanodhat el az, aki az elektronikus permetezési naplót vezeti. A nagy kérdés, hogy hogyan tovább, mit tehet az, aki bármilyen okból kifolyólag, de nem fogja tudni elvégezni a permetezési adatok rögzítését.

Az első lehetséges megoldás, hogy megállapodik a növényvédelmi szakirányítójával vagy szaktanácsadójával annak vezetéséről. Ez azonban nem minden esetben nyújt majd megoldást, ugyanis növényvédelmi szaktanácsadók sora jelezte máris, hogy nem kívánja elvállalni ezt a munkát.

A másik megoldás az, hogy a földhasználó csatlakozik egy olyan, piaci alapon működő adminisztrációs rendszerhez, amely kapcsolatban áll a Nébih rendszerével, így egy felhasználóbarát felületen felvitt adatokon keresztül teljesíti az elektronikus permetezési napló vezetésének kötelezettségét. Ez azonban természetesen további költséget jelent majd, használata a terület méretétől és gazdálkodás jellegétől függő díjtétel ellenében lehetséges.

Természetesen, mivel az elektronikus nyilvántartások kötelező érvényű vezetése egyfajta piaci igényként jelenik meg, minden bizonnyal rövid időn belül megjelennek majd olyan szolgáltatók, amelyek ezt az igényt kielégítik. Azonban ezek a piaci szereplők természetesen szolgáltatási díjért fogják ezt a tevékenységet végezni, és az sem könnyíti meg a gazdálkodó dolgát, hogy számukra felvitelre kész módon és formában kell biztosítania gazdálkodásának adatait.

A gazdálkodási adatok elektronikus úton történő vezetése olyan kötelezettség, amely alól hosszabb távon nem vonhatják ki magukat a gazdálkodók. Az azonban korántsem mellékes, hogy ezt milyen színvonalú és fejlettségű rendszerben kell megtenniük. Jelenleg olyan felületen kell kötelező jelleggel dolgozniuk, amelynek kialakításából teljes mértékben hiányzik a gyakorlati használhatóság szempontja, és amelynek fejlesztése jelenleg is zajlik, mivel még messze nem tekinthető befejezettnek. Az, hogy az idejét semmibe véve kényszerítik rá a felhasználót egy olyan felület használatára, amely a munkavégzésre alkalmatlan, érthetetlen és nehezen védhető. A jelenleg tapasztalható, alapvető működési problémákat látva érdemes lenne megfontolni a rendszer kialakításának felfüggesztését, amit a szakmai szervezetekkel történő valódi egyeztetést követően felhasználóbarát szemlélettel lehetne újrakezdeni.

Az, hogy az idejét semmibe véve kényszerítik rá a felhasználót egy olyan felület használatára, amely a munkavégzésre alkalmatlan, érthetetlen és nehezen védhető.

Címkék: elektronikus permetezési napló
Friss hírek
Kiemelt hírek

Ezt olvasta már?

Dopping a napraforgónak, avagy a Biotrinsic™ i280 FP ...

A KITE Zrt. innovatív fejlesztéseinek kiemelt területe az új, biológiai növényvédelmi és növényi vitalitást, ...