TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza: 67.768,08 Ft (tonna)
Takarmánybúza: 61.464,14 Ft (tonna)
Napraforgómag: 126.616,67 Ft (tonna)
Takarmánykukorica: 53.939,78 Ft (tonna)
Takarmányárpa: 50.883,02 Ft (tonna)
Repcemag: 162.255,39 Ft (tonna)
Full-fat szója: 200.238,99 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára: 604 Ft
Benzin ára: 577 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR: 380,17
USD: 348,84
CHF: 399,18
GBP: 441,91
Hirdetés
Használjuk jól az elektronikus permetezési naplót!

Használjuk jól az elektronikus permetezési naplót!

Növénytermesztés - 2023.07.08

Kötelezettség, felelősség, fejlesztések és lehetőségek az új rendszerben

Komoly változás zajlik a növényvédelmi tevékenység dokumentálásában, megkezdődött az átállás a hagyományosról az új, digitális nyilvántartásra. Az elektronikus permetezési napló vezetésével kapcsolatos kérdésekről, az abban rejlő lehetőségekről Várszegi Gábor, a Nébih Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóságának igazgatója nyilatkozott lapunknak.

Bevezetésének célja, menete

A növényvédelmi tevékenység naprakész, elektronikus nyilvántartásának bevezetése egyaránt szolgálja az Európai Unió ilyen irányú elveit, a támogatáspolitikával összefüggő elvárásokat, valamint a hazai szakmai igényeket. A peszticidek fenntartható használatáról szóló rendelettervezet (SUR), amelynek megjelenése után automatikusan be kell majd épülnie az összes tagállam joganyagába, kötelezővé fogja tenni minden földhasználónak, hogy növényvédelmi tevékenységéről naprakész elektronikus nyilvántartást vezessen. Ezért az elektronikus gazdálkodási napló, valamint az abba integrált elektronikus permetezési napló bevezetése nem kerülhető meg.

Azonban a jogalkotó tisztában van azzal, hogy egy ilyen nagy volumenű változáshoz kellő időt kell biztosítania. Ezért a növényvédelmi tevékenység jelenlegi, papíralapú nyilvántartásának elektronikus módon történő, naprakész rögzítésére való átállást több lépcsőben kívánja elérni. Jelenleg csupán a 10 hektárt meghaladó méretű gazdaságok esetében, kizárólag a szántó művelési ágba tartozó területeken végzett rovarölő szeres védekezéseket kötelező a kijuttatást követő 24 órán belül rögzíteni az elektronikus permetezési napló felületén. Az összes egyéb növényvédelmi célú kezelés dokumentálása az eddigi módon, papíralapú nyilvántartásban is történhet. Azonban ezeket a beavatkozásokat a földhasználó utólag a tárgyévet követő év január 31-ig köteles felvezetni az elektronikus permetezési napló felületére.

A hagyományos, papíralapon vezetett permetezési napló hosszabb távú jövőjével kapcsolatban még nem született döntés. Ezért azt ebben a pillanatban nem lehet megmondani, hogy annak vezetésére lesz-e lehetőség a jövőben a fenti korlátozások alá nem eső gazdálkodók és beavatkozások esetében. Bár ez még nyitott kérdés, a használatát előíró jogszabályi rendelkezések továbbra is érvényben vannak, azok figyelembevételével kell megtörténnie minden – a növényvédelemmel kapcsolatos – tevékenység dokumentálásának.

Vezetése, felelősségi kérdések

Az elektronikus permetezési napló vezetésével kapcsolatos gyakori kérdés, hogy kinek a kötelessége annak vezetése, és ki felel annak tartalmáért.

Az alapvető megközelítés az, hogy az elektronikus permetezési napló vezetésének kötelezettsége a földhasználót terheli, és ugyanez vonatkozik a felelősségi kérdésekre is. Azonban a rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy mindez átruházható legyen akár családtagra, szaktanácsadóra, avagy növényorvosra, számukra meghatalmazás adható a felülethez való hozzáféréshez. E meghatalmazás alapját célszerűen egy olyan megállapodásnak, mindkét fél által aláírt dokumentumnak kell adnia, amely meghatározza az elvégzendő feladatokat, és szabályozza a felelőségi kérdéseket. Ilyen módon a földhasználó érvényesíteni tudja szerződő partnerével szemben azt az esetleges kárigényét, amely az elektronikus permetezési napló nem megfelelő vezetéséből fakad.

Milyen szankciók érvényesíthetők a földhasználóval szemben az elektronikus permetezési napló nem megfelelő kitöltése miatt? Ezen a területen nincs különbség a hagyományos módon vagy az elektronikus formában vezetett permetezési napló között. Amennyiben abban hiányosságot állapítanak meg, növényvédelmi bírság szabható ki, amely a probléma súlyától függően 15 000-től akár több millió forintig is terjedhet. Azonban a nyilvántartás nem megfelelő vezetése esetén támogatási oldalról is érheti szankció a gazdálkodót. Annak módját, mértékét minden esetben az adott támogatás pályázati felhívása határozza meg.

Jelenlegi alkalmazása

Az elektronikus permetezési napló vezetése a fentiekben meghatározott gazdálkodói kör számára kötelező. Azonban azok számára is ajánlott növényvédelmi tevékenységük ilyen módon történő rögzítése, akik nem tartoznak a kötelezettek közé. Így elkerülhetik a kettős adminisztrációt, hiszen a jelenleg érvényben lévő jogszabályok is előírják az összes növényvédelmi kezelés naprakész rögzítését, amelyet a papíralapú nyilvántartásból 2024. január 31-ig át kell vezetni az elektronikus permetezési naplóba. Ezért a munkák elvégzésének folyamatos, elektronikus felületen történő vezetése mentesíti őket a majdani tömeges adatfelvitel, a kampányszerű kitöltés alól. Erre a felület máris lehetőséget biztosít számukra.

A jelenleg hatályos, a növényvédelmi tevékenységről szóló jogszabályok előírják az integrált növényvédelem elveinek kötelező alkalmazását. Ez magában foglalja a beavatkozások növényvédelmi megfigyelésekkel, előrejelzésekkel történő megalapozását. Az elektronikus permetezési napló felülete máris lehetőséget biztosít ezek rögzítésére, így használói ilyen módon is eleget tehetnek jogszabályi kötelezettségüknek.

A mezőgazdasági üzemek nagy része alkalmaz olyan, piaci alapú üzemirányítási programot, amelyben gazdálkodásának adatait rögzíti, feldolgozza. A Nébih lehetőséget biztosít számukra arra, hogy az ilyen programok központi adatbázissal történő közvetlen összekapcsolásával, a megszokott felület használatával többletadminisztráció nélkül is eleget tehessenek adatszolgáltatási kötelezettségüknek.

Az elektronikus napló használata mindenkinek ajánlott, hiszen így elkerülhetjük a kettős adminisztrációt: ugyanis a papíralapú nyilvántartást 2024. január 31-ig át kell vezetni az online felületre.

További fejlesztések

Az elektronikus permetezési napló felülete jelenleg is fejlesztés alatt áll, több olyan praktikus kényelmi funkció érkezése várható, amelyek megkönnyítik a felhasználói dolgát. Ezek a lehetőségek folyamatosan nyílnak majd meg, jelentős részük már a nyár során elérhető és alkalmazható lesz.

Egyik ilyen funkció az „ősfeltöltés”. Ennek során a hatóság lehetőséget biztosít arra, hogy a földhasználó a 2023. évi egységes kérelemben beadott területének adatai egyszerűen betölthetők legyenek az elektronikus gazdálkodási naplóba. Ilyen módon elkerülhető az ismételt adatfelvitel, a már rögzített területi adatok hozzáférhetők lesznek számukra.

Jelenleg is fejlesztés alatt álló funkció a „másolás”, amely lehetővé teszi a felvitt adatok átvitelét. Ezt – többek között – ugyanazon növénykultúra azonos növényvédelmi kezelésénél alkalmazhatják a gazdálkodók, amikor tábláik közül kiválasztva azokat, amelyeken ugyanolyan beavatkozás történt, ismételt adatbevitel nélkül rögzíthetik a szükséges adatokat. Ez a funkció alkalmazható a táblát érintő művelési adatok összességére is, amelynek során a növényvédelmi beavatkozásokon túl az agrotechnikai műveletek is átmásolhatók.

Sokak számára jelenthet majd segítséget az „adatexport” funkció, amellyel a már felvitt adatokat a gazdálkodó Excel-táblázat formájában kinyerheti a rendszerből. Ez akár táblaszinten, de akár a teljes gazdálkodási napló esetében is megtehető. Ezzel kielégíthető a megtermelt áru felvásárlójának esetleges adatigénye, ami irányulhat például az adott növénykultúrában elvégzett növényvédelmi beavatkozásokra. Fontos, hogy az ilyen módon kinyert adatok érvényesítéséhez nem lesz szükség növényorvosi pecsétre vagy aláírásra, ezek nélkül is érvényes.

Valószínűleg sok felhasználó számára jelent majd megkönnyebbülést a „módosítás” funkció kialakítása. Ennek segítségével a már rögzített és véglegesített adatok is módosíthatók. Ilyen lehetőség máris van a rendszerben, azonban a kialakítása nem felhasználóbarát, azzal jelenleg egy teljes kezelés, esetleg tábla adatainak törlésére van csupán lehetőség. A jövőben viszont lehetőség nyílik majd az egyes információk vagy adatok törlésére, módosítására is, így elkerülhető az újbóli nagy mennyiségű adatfelvitel. Az esetleges hibákat, tévedéseket így egyszerűen és felhasználóbarát módon korrigálhatják. A funkció kialakítását az tette lehetővé, hogy a rendszert már a kezdetektől úgy építették fel, hogy az mindent, ami a felületen történik, naplóz. Ezáltal nyomon követhető, hogy ki, mikor, milyen adatot milyen értékről milyen értékre módosított.

Támogatás a felhasználók számára

A hatóság az elektronikus permetezési napló több lépcsőben történő bevezetésével, a nagy tömegű adatbevitel kezdeti elkerülésével alkalmat kívánt adni arra, hogy a felhasználók kellő jártasságot szerezhessenek a felület használatában. Ehhez több módon igyekeznek támogatást nyújtani, ezért a Nébih weboldalán (https://portal.nebih.gov.hu/) máris elérhetők olyan kitöltést segítő útmutatók, segédletek, de YouTube-videó is, amelyek megkönnyítik a felület vezetésére való felkészülést. Ezen kívül számtalan tájékoztatóra került már sor a témában, amelyeket többek között a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara közreműködésével tartottak az érintettek számára.

A felület használói közvetlen segítséghez juthatnak az elektronikus permetezési napló felületén is. Ott a kurzort a kitöltendő cellák melletti információs gombokra navigálva tájékoztatást kaphatnak a cella elvárt tartalmáról, annak formájáról.

A Nébih folyamatosan fejleszti az elérhető funkciókat, amelyek a rendszer használatát megkönnyítik, és fontos információkat szolgáltatnak a felhasználónak a gazdaság működéséről.

Segítség a jövőben

Az elektronikus permetezési napló alkalmazása, együttesen az elektronikus gazdálkodási napló vezetésével, nem csupán nehézséget jelent, egyúttal segítséget is nyújt a gazdálkodók számára. Hosszabb távon, amikor kötelező alkalmazásuk miatt jelentős adattartalom halmozódik fel, különböző szűrések, listázások révén sokféle adathoz fognak hozzáférni. Ezzel kvázi egy üzemirányítási programot kapnak, amelyből információkhoz juthatnak a terület korábbi használatáról, egymást követő növénykultúráikról, tápanyag-gazdálkodásáról, az alkalmazott növényvédelmi beavatkozásokról, technológiákról stb. Ezért az esetleges kezdeti nehézségeken túl pozitív hozadéka is lesz az elektronikus permetezési napló és gazdálkodási napló bevezetésének, hiszen egy könnyen kezelhető, gyors adathozzáférést biztosító eszközt kapnak a kezükbe.

Az elektronikus formában vezetett permetezési napló nagy változást jelent a korábbi nyilvántartási formához képest, azonban bevezetése az Európai Unió jogalkotása, valamint a hazai szakmai elvárások miatt elkerülhetetlen. Bevezetése során a földhasználók számíthatnak arra, hogy mind az irányító hatóság, mind technikai oldalról a Nébih részéről minden szükséges támogatást megkapnak.
Szerző: AgrárUnió

Címkék: elektronikus permetezési napló, nébih
Friss hírek
Kiemelt hírek

Ezt olvasta már?

Szélsőségek a kukorica árában: továbbra is nagy a ...

Nagyon emlékezetes év lesz 2023 a magyar gazdálkodók számára. Egy év alatt a tények és remények mondhatni megjárták a ...