TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza: 61.258,27 Ft (tonna)
Napraforgómag: 143.418,12 Ft (tonna)
Takarmánykukorica: 59.214,59 Ft (tonna)
Takarmányárpa: 49.109,96 Ft (tonna)
Repcemag: 155.080,64 Ft (tonna)
Full-fat szója: 203.957,95 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára: 647 Ft
Benzin ára: 650 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR: 394,26
USD: 369,47
CHF: 405,17
GBP: 457,03
Hirdetés
Tátongó űrt tölt be a gazdaságátadási szerződés

Tátongó űrt tölt be a gazdaságátadási szerződés

Agrárgazdaság - 2023.02.22

Érvénybe lépett a törvény, amivel a nyugdíj előtt állók rendezni tudják gazdaságuk jövőjét.

Mai cikkemben egy teljesen új, az agráriumban tevékenykedők életét meghatározó szerződésről, illetve annak feltételeiről, tartalmáról szeretnék Önöknek áttekintést nyújtani. Ez a gazdaságátadási szerződés, amely hiánypótló a magyar agráriumban, a jogalkotó egy nagyon régi adósságát rója le a gazdáknak a szerződéstípus létrehozásával.

Ez a szerződéstípus kifejezetten a kis agrárgazdaságok átadására vonatkozik. Az igény arra, hogy a nyugdíjaskorba lépő gazdák a saját maguk által létrehozott és működtetett gazdaságot átadják, már régóta felmerült, de olyan adminisztratív akadályokba ütközött, amelyek ezt nem tették lehetővé (például haszonbérleti szerződések, pályázok vagy hitelszerződések átadása). Ezeket a problémákat küszöböli ki az új, gazdaságátadásról szóló 2021. évi CXLIII. törvény, ami 2023. január 1-jén lépett hatályba. Ilyen típusú szerződések csak közokiratban köthetők (tehát közjegyző előtt készített okiratban), vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratban foglaltan.

Alapfogalmak

A gazdaság, amelyet át lehet adni: a gazdaság működtetését szolgáló, a gazdaságátadó tulajdonában vagy használatában álló:

  1. a földforgalmi törvény hatálya alatt lévő földek, ideértve a tanyát is;
  2.  a gazdaságátadó tulajdonában vagy használatában álló, mező- és erdőgazdasági tevékenység folytatásához szükséges egyéb ingatlanok és ingó dolgok;
  3. a gazdaságátadót illető vagy terhelő, mező- és erdőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok;
  4. egyéb vagyonelemekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek.

Gazdaságátadó lehet az az öregségi nyugdíjkorhatárt elért vagy a szerződés megkötésétől számítva legfeljebb 5 éven belül elérő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki legalább 10 éve saját nevében és saját kockázatára folytat mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet és ebből igazoltan árbevétele származott. Feltétel az is, hogy a gazdaságátadási szerződésben meghatározott (földforgalmi törvénynek megfelelő) hasznosítású föld területe több mint háromnegyedének a földhasználati nyilvántartásba legalább 5 éve bejegyzett használója, erdőgazdálkodói nyilvántartásba legalább 5 éve bejegyzett erdőgazdálkodója vagy az akként bejegyzett gazdasági társaság tulajdonosa legyen.

Gazdaságátvevő az a gazdaságátadónál legalább tíz évvel fiatalabb, az 50. életévét el nem érő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki az átvenni kívánt gazdaság működtetésére a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel, és aki

  1. a gazdaságátadó a családi gazdaságokról szóló törvényben meghatározottak szerint hozzátartozójának minősül; vagy
  2.  a gazdaságátadóval legalább 7 éve munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Gazdaságátvevő csak hozzátartozó vagy a gazdaságátadóval legalább 7 éve munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy lehet.

Legfontosabb rendelkezések

Az átadás nem kifüggesztésköteles, de hatósági jóváhagyás iránt be kell küldeni a hatóságnak (megyei kormányhivatal), aminek az eljárási ideje 60 nap. Kifejezetten őstermelő, illetve egyéni vállalkozó által működtetett gazdaságot lehet átadni. A gazdaságátadó több személy is lehet (például édesanya és édesapa együtt vagy nagyszülők). Csak egy személy lehet viszont a gazdaságátvevő, aki az 50. életévét nem töltheti be, és őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként tevékenykedik. Kezdő őstermelő vagy egyéni vállalkozó is lehet a gazdaságátvevő személy.

Ha valaki átadta a gazdaságát, akkor őt a földműves-nyilvántartásból törölni kell, tehát az ő számára újabb földterületek szerzését nem teszi lehetővé a jogszabály, illetve a FELIR rendszerből is törölni kell, azaz innentől kezdve őstermelői (családi gazdaságban) tevékenyéget nem végezhet. A szerződésben minden ingatlant, ingóságot, vagyoni értékű jogot, céges részesedést, pályázatokat, hiteleket és engedélyeket meg kell nevezni. A vagyonelemek értékét minden esetben meg kell határozni tételesen a szerződésben, akkor is, ha ingyenes az átruházás (tehát például ajándékozás útján történik). Teljes átadásról kell rendelkezni, tehát az átadónak valamennyi, az agrárgazdaság működtetésére szolgáló vagyonelemet (ingatlant, ingóságot, hitelt, pályázatokat) át kell adnia az átvevőnek. Minden olyan elemet fel kell tüntetni a szerződésben, amiről hatósági nyilvántartás van vezetve, amiről nincs nyilvántartás, az opcionális.

A gazdaságátadási szerződés típusai

a) gazdaságátadási adásvételi szerződés (amikor az átruházás vételár ellenében történik);

b) gazdaságátadási ajándékozási szerződés;

c) gazdaságátadási tartási szerződés;

d) gazdaságátadási életjáradéki szerződés.

A gazdaságátruházás során termőföld tulajdonjogának átruházásra csak és kizárólag közeli hozzátartozó esetében lehetséges. Gazdaságátadási ajándékozási, tartási vagy életjáradéki szerződést csak közeli hozzátartozók köthetnek. Közeli hozzátartozónak tekinthető a házastárs, az egyenes ági rokon, az örökbefogadott, a mostoha és a nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha és a nevelőszülő és a testvér. Amennyiben az ajándékozási szerződésben az átadó úgy vállalja a gazdaság átadását, hogy az az osztályra bocsátás kötelezettsége nélkül történjen meg, akkor ezzel egy későbbi hagyatéki jogvitában nem okozhat problémát.

Lehetőség van az azonnal átadásra, ami a szerződés megkötése, a kormányhivatal jóváhagyása, majd a bejegyzés után azonnal végrehajthatóvá válik, de lehetőség van arra is, hogy legfeljebb 5 évig együtt gazdálkodjon az átadó és az átvevő. Ha így állapodnak meg a szerződésben, és egyéb rendelkezést nem tesznek, akkor a nyereség és a költségek egyenlő arányban oszlanak el közöttük, és minden jog kizárólag az együttműködési időszak végén száll át az átvevőre. Az együttműködési időszak lehet kevesebb is, mint 5 év, erről is rendelkezni kell.

Lehetőség van az azonnal átadásra, de arra is, hogy legfeljebb 5 évig együtt gazdálkodjon az átadó és az átvevő.

A termőföldek átadása

Kizárólag közeli hozzátartozónak lehet a termőföldet átadni. A birtokmaximumok (tulajdonszerzésnél 300 ha; használat esetében 1200 ha) az átvevő esetében is irányadók és kötelezően alkalmazandók. Ezért egy jó tanács: a gazdaság átadása előtt mindenképpen úgy kell a jogügyleteket lebonyolítani, hogy az átvevő az addig tulajdonában lévő földeket átadja közeli hozzátartozójának, hogy át tudja venni a gazdaságátadásban meglévő földterületeket a birtokmaximum átlépése nélkül.

A termőföldek tulajdonjogát nem kötelező átadni, elegendő azoknak csak a használatát átengedni. Ugyanakkor jelenleg a 2015 után az államtól vásárolt termőföldek tulajdonjogát nem lehet átengedni.

A haszonbérletek átadása

Az adott termőföldre megkötött haszonbérleti szerződések jogutódlással szállnak át az átvevőre, ehhez nincs szükség a haszonbérlő hozzájárulására. A szerződések (lízing, hitel stb.) átadására is a jogutódlással történő átruházás az irányadó, de szükséges, illetve javasolt a másik fél tájékoztatása és az érintett szerződések módosítása.

A hitelszerződés is szerződésátruházással száll át a jogutódra, viszont itt jelentkezhet elidegenítési tilalom vagy egyéb biztosíték merülhet fel, és annak átadása már az érintett pénzintézet jóváhagyásához van kötve. Ha megtörténik az átadás, akkor, ha módosításra kerül a hiteljogviszony és a kötelezetti oldalon az átadó helyébe az átvevő lép, ehhez nincsen szükség közjegyzői hitelesítésre vagy közjegyzői közokiratban foglalásra. Ettől függetlenül a hiteles esetében erősen ajánlott az érintett pénzintézetekkel történő előzetes egyeztetés a későbbi jogviták elkerülése érdekben.

Ha az átadó ÖCSG tagja vagy vezetője (és a nyilvántartásból az átadás révén törölni kell), akkor őt mint kiseső tagot pótolni kell.

A gazdaságátadással átadott vagyonelemek az átvevő személye esetében különvagyonnak minősülnek, de szintén a későbbi jogviták (például házastársi vagyonközösség felbomlása) elkerülése érdekében javasolt erről is kifejezetten rendelkezni a szerződésben.

Ha gazdaságátadáson gondolkodnak, először üljenek le és gondolják végig, hogy konkrétan mit szeretnének, vegyék végig a családdal a gazdaságuk elemeit, írják össze azokat. Amennyiben segítségre lenne szükségük, nyugodtan keressenek!

Dr. Jobbágy Krisztina

www.drjobbagykrisztina.hu

iroda@drjobbagykrisztina.hu

+36 30 6825-009

Címkék: gazdaságátadási szerződés, gazdaság
Friss hírek
Kiemelt hírek

Ezt olvasta már?

A választás az Ön kezében van - HerbBacto-Vital

Magyarország ismét bizonyítja innovációs erejét egy új, hazai fejlesztésű, mikrobiológiai termékcsalád révén.