A magyar gazdálkodók szakmai közössége
Corteva Queen 2023. ápr. 1-15

Jelentős változások a hazai földforgalomban

Jelentős változások a hazai földforgalomban

Agrárgazdaság - 2023.01.27

Előnyben a helyiek, az állattenyésztők és az osztatlan közös tulajdont megszüntetők

Jelentős változások a hazai földforgalomban


Módosította az Országgyűlés a 2022. évi LXVII. törvény egyes földügyi tárgyú törvényeit, melyek jelentős változásokat hoznak a hazai földforgalomban. Az új szabályozások egy része január elsejével lépett hatályba, más része pedig május elsejei dátummal fog.

A törvénycsomag tizenegy törvény módosítását tartalmazta. Sokakat érint majd a helyben lakó fogalmának változása. A módosítással az életvitelszerű lakóhely fogalmát váltja fel az életvitelszerű lakáshasználat fogalma.

Szigorítások a helyben lakást illetően

A földforgalmi törvény az elővásárlási, előhaszonbérleti jog helyben lakáshoz kötődő eseteihez kifejezetten az életvitelszerű, tényleges ottlakás feltételét írja elő. Szintén a helyben lakó fogalmát érinti az a módosítás, melynek köszönhetően az ugyanazon hegyközséghez tartozó településeken lakó jogosultakat ezentúl megilletik a helyben lakáshoz fűződő jogok. Szigorítást jelent, hogy a helyben lakó szomszéd tulajdonában vagy használatában álló föld, amelyre alapozza a szomszédságot, már legalább egy éve a tulajdonában vagy a használatában kell, hogy legyen.

A termőföld forgalombiztonságát szolgálja az az intézkedés is, mely előírja, hogy a jövőben a szerződésnek tartalmaznia kell a földhasználat időtartamára és ellenértékére vonatkozó tájékoztatást, függetlenül attól, hogy az hatályos vagy a szerződéskötés időpontjában még hatályba nem lépett földhasználati szerződés.

Szintén a földforgalom átláthatóságát kívánja előmozdítani az a szabály, mely szerint ha a hatóság a 15 napos úgynevezett előzetes vizsgálata után megállapítja a szerződés közzétételre való alkalmasságát és elrendeli a közzétételt, ezzel egyidejűleg megkeresi a föld fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságot is a föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtásának feljegyzése érdekében. Ha azonban a hatósági eljárás nem jóváhagyással zárul, akkor a mezőgazdasági igazgatási szerv a döntésével egyidejűleg megkeresi a föld fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságot a tényfeljegyzés törlése érdekében.

Előnyhöz jutnak az állattenyésztők

A közeljövőben változik az elővásárlásra jogosultak sorrendje is. A módosítás értelmében a földforgalmi tv. 18. § (2) bekezdésében foglalt személyi kör nemcsak a helyben lakó, hanem a helyben lakó szomszéd földműveseket is megelőzi az elővásárlási sorrendben. E csoportban található – többek között – a legalább 3 éve állattartó helyben lakó földműves, akinek a tulajdonszerzésével az állattartásához szükséges és azzal arányban álló takarmányszükséglet biztosítása a célja. Ehhez meghatározott állatsűrűséggel kell rendelkeznie, illetve szántó esetében még takarmányvállalkozásnak is kell lennie. Ugyanezen jogosulti csoportban van a legalább 3 éve 20 kilométeren belül lakó földműves is, aki azért kíván földe(ke)t vásárolni, hogy azo(ko)n oltalom alatt álló terméket állítson elő, vagy ökológiai gazdálkodást folytasson.

A helyben lakó szomszéd földműveseket is megelőzi az elővásárlási sorrendben – többek között – a legalább 3 éve állattartó helyben lakó földműves, akinek a tulajdonszerzésével az állattartásához szükséges takarmányszükséglet biztosítása a célja.

2022. július 1. óta biztosított a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara számára annak lehetősége, hogy az aránytalannak ítélt haszonbérleti díjak esetében nyilatkozatot tegyen a hatósági jóváhagyási eljárás során. A mostani módosítással – melynek kezdeményezésében a kamarának kiemelt szerepe van – lényegében ezen aránytalansági szabály alkalmazására kerülhet sor az adásvételek esetében is. Ennek eredményeként 2023. május 1-től a kamara megvizsgál(hat)ja, hogy a föld ügylet szerinti ellenértéke alapos indok nélkül ne haladja meg erdőnek nem minősülő föld esetén 10 százaléknál nagyobb mértékben a kamara által honlapján nyilvánosságra hozott, a szerződéskötés évét megelőző naptári évben kialakult helyben szokásos átlagos forgalmi értéket. A kamara ezt a helyben szokásos átlagos forgalmi értéket az általa véleményezett hatósági jóváhagyáshoz kötött ügyletek adataiból reprezentativitást biztosító módon határozza meg. A vételárat – a haszonbérleteknél már alkalmazott szabály analógiájára – aránytalannak kell tekinteni, ha a föld nem rendelkezik olyan előnyös tulajdonságokkal, amelyek a helyben szokásos vételár mértékétől való eltérést indokolják. Előnyös tulajdonságként lehet figyelembe venni a föld művelhetőség szempontjából kedvező alakját, fekvését, elhelyezkedését, megközelíthetőségét, kedvező domborzati és lejtésviszonyait, vízjárási rendezettségét, jó kultúrállapotát, öntözhetőségét, kerítettségét. Az átlagos vételártól való eltérés esetén annak okát a szerződésben igazolni kell, de a jóváhagyási eljárásban a földhivatal felhívására az eladó vagy megbízása alapján a vevő köteles bizonyítani a vételár értékének arányosságát.

Az úgynevezett spekulatív földszerzések visszaszorítása érdekében a szerződések vizsgálatakor a jövőben azt is meg kell nézni, hogy a vevő vagy az elővásárlásra jogosult milyen mértékben rendelkezik a föld megműveléséhez szükséges mezőgazdasági termelőeszközökkel, továbbá meg kell vizsgálni, hogy részükről a föld megszerzése – a már használatában álló földterületek elhelyezkedésére figyelemmel – elsősorban nem a továbbiakban előnyös elővásárlási vagy előhaszonbérleti jogosultság megszerzésére irányul-e.

2023. május 1-től a kamara megvizsgál(hat)ja, hogy a föld ügylet szerinti ellenértéke alapos indok nélkül ne haladja meg 10 százaléknál nagyobb mértékben a szerződéskötést megelőző naptári évben kialakult átlagos forgalmi értéket.

Osztozkodás az osztatlanon

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvényt érintő változás, hogy a tényfeljegyzéstől a megosztás átvezetése iránti kérelem benyújtásáig az eddigi 90 nap helyett 120 nap áll rendelkezésükre a tulajdonostársaknak, hogy mindent elintézzenek, minden dokumentumot beszerezzenek, amit végül a földhivatalhoz majd be kell nyújtani az ingatlan megosztásának átvezetéséhez. A módosítás azt kívánja elősegíteni, hogy minél több megosztási kísérlet vezessen eredményre, és a bonyolultabb, összetettebb ügyeket is meg lehessen oldani, ezzel a teljes megosztási folyamat újrakezdésével járó többletterhektől mentesüljenek a tulajdonostársak. A tapasztalatok szerint a végrehajtási joggal terhelt tulajdoni hányadok belebelezése akadályoztatva volt, ezt a problémát orvosolja az az előírás, hogy ezek után a végrehajtással terhelt ingatlan esetén az ellenérték a követelés kielégítését kell, hogy szolgálja, így az ezt a tulajdoni hányadot megszerző tulajdonostárs végrehajtási jogtól mentes tulajdonhoz juthat.
Szerző: AgrárUnió


Címkék: földforgalom, föld, termőföld

LEGOLVASOTTABB HÍREK

2023.03.05

ZÖLDSÉGFÉLÉK TÁPANYAGIGÉNYE

TOVÁBB OLVASOM...

2023.02.19

Mit ültessek a kert árnyékos oldalára?

TOVÁBB OLVASOM...

2023.02.17

Miért válasszunk magyar burgonyafajtákat?

TOVÁBB OLVASOM...

2023.01.28

Ukrán gabona, uniós fejfájás

TOVÁBB OLVASOM...

2023.01.27

Nemcsak olcsó gabona, hanem silány liszt is érkezik Ukrajnából

TOVÁBB OLVASOM...

2023.01.25

Videón, ahogy az autó felborít egy pótkocsis traktort

TOVÁBB OLVASOM...

2023.01.24

Páratlan technológiai újítás a Huntractornál

TOVÁBB OLVASOM...
TOVÁBB A HÍREK OLDALRA...