TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza: 75.123,94 Ft (tonna)
Napraforgómag: 145.473,72 Ft (tonna)
Takarmánykukorica: 72.407,87 Ft (tonna)
Takarmányárpa: 59.387,20 Ft (tonna)
Repcemag: 164.386,21 Ft (tonna)
Full-fat szója: 211.508,15 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára: 596 Ft
Benzin ára: 590 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR: 394,66000
USD: 367,23000
CHF: 409,53000
GBP: 468,51000
Hirdetés
Új KAP-időszak, új feltételek

Új KAP-időszak, új feltételek

Agrárgazdaság - 2022.12.21

A kormányzat jelentős nemzeti társfinanszírozással segíti a vidéket

Január elsejével nagy változások lépnek életbe a Közös Agrárpolitika (KAP) és az Agro-ökológiai Program vonatkozásában, ami újfajta szemléletmódot követel meg a termelőktől is.

A módosításokkal kapcsolatosan a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökétől, Győrffy Balázstól kértünk és kaptunk információkat.

Új KAP-időszak, új feltételekGyőrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke Fotó: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

– Az Európai Bizottság elfogadta Magyarország KAP Stratégiai Tervét, amely meghatározza az agrárium, élelmiszeripar területén nyújtható támogatások kereteit a 2023 és 2027 közötti időszakra – bocsátotta előre Győrffy Balázs. – A döntéssel zöld utat kapott a magyar agrárium érdekeinek megfelelő támogatáspolitika, ami megteremti a hazai agrár-élelmiszeripar fejlesztésének és versenyképességének alapjait. A tervben foglaltak mentén több mint 5300 milliárd forintnyi támogatás kifizetésére nyílik lehetőség a jövő évtől. A NAK – az együttműködő szakmai szervezetekkel egyeztetve – aktívan részt vett a terv kialakításában annak érdekében, hogy az intézkedések megfeleljenek a szektor elvárásainak. A november 7-i jóváhagyással a bizottság elismerte, hogy Magyarország KAP Stratégiai Terve elég ambiciózus ahhoz, hogy teljesítse a KAP célkitűzéseit és az uniós környezetvédelmi és éghajlatváltozási kötelezettségvállalásokat.

Több mint 5300 milliárd forintnyi támogatás kifizetésére nyílik lehetőség a jövő évtől.

Bővül a támogatható területek köre

Mit jelent ez összegszerűen és milyen kötelezettségeket ró a termelőkre?

A stratégiai terv 2485 milliárd forintnyi közvetlen és ágazati agrártámogatás, valamint a nemzeti hozzájárulással együtt 2891 milliárd forintnyi vidékfejlesztési forrás felhasználásának feltételeit tartalmazza – válaszolt Győrffy Balázs. – Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy egyáltalán nem brüsszeli kegyelemkenyérről van szó, hiszen az ötéves költségvetés csaknem fele hazai forrás, amit a magyar kormány biztosít. A II. pillér teljes forrása majdnem eléri a 8 milliárd eurót, és annak az összegnek közel 80%-át a hazai költségvetés adja. A kormányzat ezzel a jelentős nemzeti társfinanszírozással is a vidéket segíti. Az új ciklusban a területalapú támogatások egymásra épülnek. A piramis legalsó szintjén a támogatható terület fogalmának bővülése helyezkedik el. Ez a változás lehetőséget ad, hogy olyan területek is beszámíthatók legyenek a gazdálkodók számára a támogatásba, amelyek eddig vagy eleve nem voltak jelölhetők az egységes kérelemben, vagy a helyszíni ellenőrzés során kerültek kizárásra a támogatható területből. Ilyenek például a mezővédő erdősávok, a fás-cserjés sávok, a belvízzel borított területek.

Az alaptámogatást, hivatalos nevén „a fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatást” kapják első körben kifizetésként a gazdálkodók. Ennek összege hektáronként 147 euró (400 forintos euróval számolva csaknem 60 ezer forint), amihez olyan átfogó fenntarthatósági feltételrendszer társul, amely ötvözi a kölcsönös megfeleltetést és a zöldítés bizonyos elemeit. Nem mennék bele a bonyolult szakmai kategóriákba, csupán néhány ilyet említenék: állandó gyep fenntartása meghatározott arányban, a vizes élőhelyek és a tőzeges területek védelme, szántóföldi tarlóégetés tilalma, vízfolyások mentén védelmi sávok kialakítása; a talajművelés, a talajromlás és erózió kockázatának csökkentése, figyelembe véve a lejtőmeredekséget is; minimális talajborítás a csupasz talaj elkerülése érdekében a legérzékenyebb időszakokban; szántóföldi vetésforgó; nem termelő területek és tájképi elemek minimálisan előírt aránya szántókon; valamennyi mezőgazdasági terület tekintetében a tájképi elemek megőrzése. A kamara honlapján már megtalálhatóak ezek részletes leírásai.

AÖP a környezettudatosabb gazdálkodásért

A gazdálkodóknak egy új fogalommal, az Agro-ökológiai Programmal is meg kell ismerkedniük. Mit jelent ez?

Az Agro-ökológiai Program (AÖP) a környezet és klíma szempontjából még ambiciózusabb önkéntes többletvállalásokat jutalmaz, nagyjából 81 euró (több mint 32 ezer forint) hektáronkénti támogatással – jelentette ki a kamara elnöke. – Fontos kiemelni, hogy önkéntesen választható támogatásról van szó, amellyel ha élünk, úgy a teljes üzemméret után vagyunk jogosultak rá. Amennyiben élni szeretnénk az AÖP-vel, úgy a teljes üzemméretre és az ottani összes földhasználati módra (szántó, gyep, ültetvény) vállalni kell földhasználati kategóriánként két-két pont értékben előírást. A kötelezettségvállalás egy évre szól, és minden évben az egységes kérelemben kell nyilatkozni róla. A vállalások mellé kötelező gazdálkodási napló vezetése és elektronikus beküldése.

Az AÖP-nél a küszöbértékeket kell észben tartani. Ez azt jelenti, hogy ha az üzemen belül az adott földhasználati mód nem éri el az alsó határt, akkor arra a területre mentesül a teljes üzemméretre vonatkozó választási kötelezettség alól, azonban ezekre területekre automatikusan nem jár támogatás. Külön kell nyilatkoznunk, hogy bár kis területekről van szó, mi akkor is szeretnénk rájuk előírást vállalni, s így e területekre is megkaphatjuk az AÖP-kifizetéseket. A küszöbértékek szántó esetében öt hektár, gyep esetében öt hektár, ültetvény esetében egy hektár. A gyepek esetében a területméret meghatározásánál a nem Natura 2000 gyepek számolandók bele. Ha Natura 2000-es területeket is az AÖP-be szeretnénk vonni, azokra külön kell vállalni az előírásokat, ebben az esetben figyelnünk kell a vállalások helyes megválasztására.

Fiatalok és kisebbek is elkezdhetik

A fiatal gazdák további támogatásokra lesznek jogosultak.

Így van, számukra kiegészítő jövedelemtámogatást lesz biztosított az indulás nehéz időszakában, ezzel is ösztönözve a fiatalokat arra, hogy minél többen válasszák élethivatásukként a mezőgazdaságot. A 40 év alatti fiatal termelők hektáronkénti támogatása az eddigi összeg két-két és félszeresére emelkedik, és a területi felső korlát is 300 hektárra módosul a korábbi 90-ről. Hektáronként nagyjából 157 euró támogatáshoz lehet jutni. A kifizetés az alaptámogatás összegén felül jár a fiatal gazdáknak. Az alaptámogatási kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek legalább 18 évesnek kell lennie és legfeljebb 40 éves lehet. A támogatás maximum 5 évig igényelhető. Az alaptámogatási kérelmét első alkalommal benyújtó termelőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a mezőgazdasági tevékenységet legkorábban rövid idővel a kérelem benyújtása előtt kezdte meg. Mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel kell rendelkezni, de ez minimum 2 év releváns mezőgazdasági szakmai gyakorlattal kiváltható. A támogatást már 2023 előtt is igénylő, de az 5 éves maximális időtartamot még nem letöltő 40 év alatti fiatal gazdák a fennmaradó években továbbra is igényelhetik a támogatást, de már az új, emelt szintű összegekre lesznek jogosultak, 300 hektárig.

A fiatal gazdák hektáronként nagyjából 157 euró támogatáshoz juthatnak, ami az alaptámogatás összegén felül jár, maximum öt évig.

Komoly többlettámogatásban részesülhetnek a kisgazdaságok is.

Az úgynevezett újraelosztó, vagy – „csúnyább” nevén – redisztributív támogatás a kis- és közepes méretű gazdaságok megemelt támogatását célozza, a közvetlen kifizetések 10 százalékát „újraelosztva” az 1200 hektár alatti gazdaságok számára. A támogatás maximum 150 hektárra vehető igénybe, és sávosan: 1-től 10 hektárig hektáronként 80 euró (32 ezer forint) kerül kifizetésre, 10-től 150 hektárig pedig hektáronként 40 euró (16 ezer forint). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy példaként egy 200 hektáros gazdálkodó az első sávban 10-szer 80 eurós kifizetést kap, míg a második sávban 140-szer 40 eurós kifizetést. A 150 hektár feletti 50 hektárra pedig nem jár újraelosztó kifizetés. Összességében tehát azt tudom mondani: valóban új időszak kezdődik, új feltételekkel, de a kamara falugazdászai, munkatársai a jövőben is segíteni fogják mindennek megértését és az ehhez való alkalmazkodást, az eredményes forráslehívást. A gazdák a NAK honlapján már most is számos információt találhatnak az agrártámogatásokról, illetve a későbbiekben is részletes információkat adunk az új támogatási formák feltételeiről. Készítünk a honlapra egy KAP-kalkulátort is, amellyel a termelők legfrissebb információk alapján tudják majd kiszámítani, hogy vállalásaik fejében milyen várható támogatási összeggel kalkulálhatnak.
Szerző: AgrárUnió

Címkék: kap, támogatás, pályázat
Friss hírek
Kiemelt hírek

Ezt olvasta már?

Indulnak az agrár pályázatok, mezőgazdasági beruházási ...

A Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv mentén elindult az mezőgazdasági pályázatok társadalmi egyeztetése, ...