TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza: 65.972,12 Ft (tonna)
Napraforgómag: 146.274,96 Ft (tonna)
Takarmánykukorica: 58.281,03 Ft (tonna)
Takarmányárpa: 54.759,70 Ft (tonna)
Repcemag: 163.971,57 Ft (tonna)
Full-fat szója: 216.932,13 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára: 657 Ft
Benzin ára: 618 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR: 389,34
USD: 359,17
CHF: 408,24
GBP: 455,43
Hirdetés
Földmegosztási eljárások – Rávilágítunk a régi és az új ügymenet közötti különbségekre

Földmegosztási eljárások – Rávilágítunk a régi és az új ügymenet közötti különbségekre

Agrárgazdaság - 2022.04.02

Az elmúlt hetekben több értesítőt postáztak az illetékes földhivatalok a részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló hatósági eljárás megindításáról. Mi is ez az értesítő? Ez most ugyanaz az eljárás, amit mostanában vezettek be? Lehet ebben az eljárásban bekebelezni? – vetődik fel számtalan kérdés, amelyekre cikkünkben igyekszünk választ adni.

Hirdetés

Az első és legfontosabb tudnivaló: két, egymástól teljesen eltérő megosztási eljárás van jelenleg hatályban. Az egyiket hívjuk a részaránykiadás során keletkezett osztatlan föld megosztása iránti eljárásnak (továbbiakban az egyszerűség kedvéért régi típus), a másik pedig az új, 2020. évi törvény által szabályozott megosztási eljárás.

Kevesen éltek 2012-ben a lehetőséggel

cere Reti Gabriella 08 18Az osztatlan közös területek keletkezésük szerint részarány-földkiadás, kárpótlás vagy egyéb jogcím (például öröklés) útján jöttek létre. A régi típusú eljárást még egy 2012-ben elfogadott rendelkezés szabályozta. A szabály értelmében 2012. június 1-jéig lehetett kérni az illetékes földhivataltól, hogy a részarány-földkiadási eljárás eredményeként létrejött osztatlan közös tulajdont önálló ingatlanként alakítsák ki.

A kérelmezési arány a Vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint mindössze 16%-os volt, ezeket az eljárásokat hét ütemben szerették volna lefolytatni. Ez a típusú eljárás azonban csak korlátozott lehetőséget biztosít az osztatlan földek felszámolására, hiszen egyrészt kizárólag a részaránykiadás során keletkezett osztatlan földek megosztására van lehetőség, ami az összes osztatlan földterületnek mindössze 22%-át teszi ki, másrészt aki 2012. június 1-jéig nem adta be a kérelmet, annak az érintett területe/területrésze továbbra is osztatlan közös tulajdonban marad.

Az osztatlan földek kialakulása és a földterületek egyre nagyobb mértékű aprózódása az öröklések miatt tovább folytatódott, ezért fontos volt egy olyan új, komplexebb rendszert kialakítani, melynek segítségével valamennyi osztatlan föld megosztására lehetőség nyílik. Így került sor az új típusú megosztási eljárás kialakítására.

Ez az új eljárás a koronavírus-járvány miatt kicsit később indult meg a vártnál, így 2021 nyarától van lehetőség a kérelmek benyújtására valamennyi földnek minősülő ingatlan esetében, függetlenül attól, hogy az osztatlan föld kialakulására hogyan került sor.

Két értesítést kapott? Választhat közülük!

A zűrzavart az okozza, hogy ez az új, 2020. évi törvény szabályozza mostantól a régi eljárást is, és a régi eljárás lefolytatására eredetileg betervezett hét ütem megcsúszott az időközben felmerült nehézségek és a Covid következtében.

Így 2021 második felétől lényegében egyszerre kaphatott valaki értesítést arról, hogy megindult a részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti eljárás, és arról is, hogy valamelyik tulajdonostárs megindította az új típusú megosztási eljárást.

Felmerül a kérdés, van-e Önnek mint tulajdonosnak választása, hogy melyik eljárás szerint osszák meg a földjét, ha a régi típusú hatósági eljárásról szóló értesítést már kézhez kapta.

A válasz: van.

Az alábbi táblázatban bemutatjuk, milyen szempontokat érdemes mérlegelni annak eldöntése érdekében, hogy melyik eljárás kedvezőbb az érintett tulajdonos számára:

 

 

Részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló hatósági eljárás (régi típusú eljárás)

Földeken fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti eljárás (új típusú eljárás)

Mely területek kerülnek megosztásra?

 

Halastó és erdő művelési ágú területek nem oszthatóak meg, ha az érintett földterület ilyen alrészletet is tartalmaz, az önálló ingatlanként kerül kialakításra, és továbbra is osztatlan területben marad.

Csak szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágú területekre kérhető (más megnevezést nem tartalmazhat az ingatlan, kivéve út, árok, és csatorna).

Megosztás kiindulási helye és iránya

 

Főszabály szerint az ingatlanügyi hatóság határozza meg. Ha a tulajdonostársak között van használati megosztásról szóló megállapodás, akkor azt kell figyelembe venni, vagy a tulajdonostársak teljes körű (valamennyien) egyezséget köthetnek.

Az egyezségben részt vevők döntenek (50%+1 tulajdoni hányaddal rendelkező 
tulajdonostárs/ak dönt/enek).

Kialakítandó új, önálló földrészlet nagysága

 

Minimum 3000 m2, 
zártkert esetén 1500 m2 .

Minimum szőlő, kert, gyümölcsös, nádas művelési ág esetén 3000 m2, szántó, rét, legelő, erdő és fásított terület művelés ág esetén 10 000 m2.

Kialakuló területek tulajdonosi összetétele

 

Akik nem kérték 2012. június 1-ig az önálló földjük kialakítását, azoknak 
a területe továbbra is osztatlan 
közös tulajdonban marad.

Minden tulajdonosnak önálló földterület kerül kialakításra, osztatlan közös tulajdon kialakítása csak kifejezett kéréssel 
lehetséges.

Tulajdonszerzési lehetőség

 

Nincs.

Bekebelezési lehetőség a területi minimumot el nem érő tulajdonostársak tulajdoni hányadára.

Ha a fenti szempontok vizsgálatát követően az Ön számára az új típusú eljárás a kedvezőbb, de már értesítést kapott arról, hogy az illetékes földhivatal megindította a régi típusú eljárást, aggodalomra semmi ok. Mindaddig beadható ugyanis az osztatlan föld megosztása iránti kérelem a 2020. évi törvény által szabályozottak szerint, amíg a régi típusú eljárás során a sorsolásra vagy az egyezség megkötésére nem került sor.

Amennyiben tehát már kapott értesítést a földhivataltól arról, hogy intézkedik a részarány-földkiadás eredményeként keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről, még lehetősége van beadni a másik, új típusú eljárás iránti kérelmet. A földhivatal a kérelem befogadásával egyidejűleg intézkedik a régi típusú eljárás felfüggesztéséről is.

Amennyiben megosztásra kerül az érintett terület, a részarány-földkiadás eredményeként keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti eljárást megszüntetik.

Mindaddig beadható az osztatlan föld megosztása iránti kérelem a 2020. évi törvény által szabályozott ak szerint, amíg a régi típusú eljárás során a sorsolásra vagy az egyezség megkötésére nem kerül sor. 

Kérdés, kérés esetén forduljanak bizalommal ügyvédi irodánkhoz:

www.drreti.huCZERE RETI logo

info@osztatlanfold.hu

+36 20 210-9939

Címkék: föld, termőföld, osztatlan közös földtulajdon, földmegosztás
Friss hírek
Kiemelt hírek

Ezt olvasta már?

Mélyponton a traktorpiac

A digitális megoldásokra, technológiai fejlesztésekre szívesebben költik a pénzüket a gazdálkodók