TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza: 64.203,61 Ft (tonna)
Napraforgómag: 140.553,90 Ft (tonna)
Takarmánykukorica: 60.021,85 Ft (tonna)
Takarmányárpa: 55.089,02 Ft (tonna)
Repcemag: 159.621,06 Ft (tonna)
Full-fat szója: 210.961,02 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára: 653 Ft
Benzin ára: 643 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR: 393,4
USD: 369,7
CHF: 406,26
GBP: 461,09
Hirdetés
Első tapasztalatok a földmegosztásról – Az eljárás megindult, de mit várhatunk a bíróságoktól?

Első tapasztalatok a földmegosztásról – Az eljárás megindult, de mit várhatunk a bíróságoktól?

Agrárgazdaság - 2022.01.21

Tavaly nyáron nyújtották be az első kérelmeket a földhivatalokhoz az osztatlan földek megosztása érdekében. Cikkünkben az ügyvéd oldaláról mutatjuk be a jogszabály hiányosságait és a gyakorlatban felmerülő nehézségeket.

cereretigabiDr. Czére-Réti Gabriella

 

Maga az eljárás megindítása viszonylag egyszerű. A földhivatal.hu oldalról is letölthető kérelem kitöltése és 15 000 forint megfizetése mellett el is indítható. Kecsegtető is ez az egyszerűség, azonban sok akadályba ütközhet az, aki nem gondolja végig a folyamatot előzőleg. A 2021-ben benyújtott kérelmekkel kapcsolatban elmondható, hogy 
a kérelem benyújtása után hosszú ideig nem történt semmi, volt olyan földhivatal, ahol „viszonylag hamar”, 30-40 napon belül megérkezett a határozat, de volt olyan kérelem is, amelyre négy hónap elteltével kaptunk választ. 

Érdemes előzőleg alaposan felkészülni

A  kérelem elutasításának eddigi leggyakoribb oka az volt, hogy az ingatlannal kapcsolatban már valamilyen eljárás megindult. Nem elég tehát a tulajdoni lapot lekérni a ké­relem benyújtását megelőzően, hanem a hirdetmenyek.gov.hu oldalon is érdemes megnézni, nincs-e az ingatlan vonatkozásában valamilyen kifüggesztés. Ha nem találunk semmit, igazából akkor sem nyugodhatunk meg, ugyanis a Foktftv. 4.§ (3) d) pontja alapján a kérelmet akkor is vissza kell utasítani, ha az érintett ingatlan valamely tulajdoni hányadára vonatkozóan tulajdonátruházás hatósági jóváhagyása iránti eljárás van folyamatban. Ez pedig nyilvános adatbázisban nem ellen­őrizhető le. Így ha esetleg van ilyen eljárás folyamatban, akkor 15 000 forintunk bánja, és meg kell várni, míg az érintett eljárás lezárul, hogy újra elindíthassuk a folyamatot.

Álláspontom szerint rendkívül fontos, hogy a kérelem beadása előtt vagy a földhivatali határozatra várakozás alatt pontosan elkészítsük a cselekvési tervünket, hiszen a 90 napos határidő tapasztalatok szerint rendkívül kevés.

Sok értelmezési vita volt/van abban a tekintetben, hogy a tulajdonostársaknak milyen tartalmú tájékoztató levelet kell kiküldeni. A vita oka a jogszabály szűkszavúsága, ugyanis csak annyit tartalmaz, hogy „a megosztási folyamat megkezdéséről írásban, igazolt módon kell értesítenie valamennyi, az ingatlanban tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostársat, továbbá az ingatlan földhasználati nyilvántartásba vagy erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett valamennyi használóját”. Mivel a jogszabály nem ír elő a tájékoztatással kapcsolatban semmilyen kötelező tartalmi elemet, így nem is kell másnak szerepelnie abban!

Az értesített tulajdonostársak vagy semmit nem reagálnak a megkeresésre, vagy különböző formában válaszolnak rá (e-mail, saját kezűleg írt levél, gépelt levél, ügyvédi levél stb.). A levelek tartalmát tekintve is igen sokféle válasz érkezik: nem járul hozzá, feltételhez köti a megosztást, vagy ha a területe bekebelezésre kerül, megküldi a bankszámlaszámát. Látható, hogy a hiányos jogi szabályozás miatt sokan értik félre a lehetőségeiket, jogaikat.

Nagyon fontos azonban tisztázni, hogy ezek a válaszüzenetek legtöbb esetben gyakorlatilag nem sokat érnek, ugyanis a jogszabály nem tartalmaz olyan elvárást, kötelezettséget az eljárást kezdeményezőtől, hogy ezeket 
a leveleket figyelembe kellene vennie. Sőt! Véleményem szerint szabályozás hiányában nem is veheti figyelembe!

A bírói letét jelentősége

És elérkeztünk az egyik legérdekesebb jogvitához az el­­járással kapcsolatban. A bekebelezett tulajdonostársak részére a bekebelező csak és kizárólag bírói letétbe helyezheti az összeget. Nincs lehetősége arra, hogy egy megküldött bankszámlaszámra utalja el az ellenértéket. Tapasztalatunk alapján ezt nagyon sokan félreértik, hiszen milyen egyszerűnek tűnik, hogy az érintett megírja a bankszámlaszámát, és oda utalja a bekebelező az ellenértéket. A szigorú szabályozás véleményem szerint azonban ért­hető, hiszen így formai követelményekhez nem kötött válaszlevélben bárki megírhatna egy bankszámlaszámot, amelyre történő kifizetéssel a bekebelező megszerzi a bekebelezett tulajdonát. Ez komoly visszaélésekre adhatna okot, hiszen a válaszlevelet író és küldő személye nem beazonosítható, az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény által elvárt formai követelményeknek sem felel meg (ügyvéd által ellenjegyzett okirat). Gondoljunk bele, hogy itt lényegében egy ingatlan tulajdonjogának megváltozásáról van szó, melynek földhivatali átvezetésére ügyvéd által ellenjegyzett okirattal van lehetőség adásvételi szerződés esetében is.

A bírói letétbe helyezéssel kapcsolatos eljárás viszont időigényesebb és nehézkesebb, mint gondolnánk, vagy mint a jogalkotó gondolta volna. Minden egyes bekebelezett esetében ugyanis külön-külön kérelmet kell beadni az illetékes bírósághoz, aminek szintén díja van, a letétbe helyezendő összeg 3%-a, de minimum 5000 forint. Itt muszáj kritikával élnem, ugyanis volt olyan bíróság, amely a letétbe helyezést nem akarta elfogadni, mondván, utaljuk el az érintettnek közvetlenül, vagy küldjük el csekken. Erre azonban a jogszabály – ahogy a fentiekben is utaltam rá – nem ad lehetőséget. Az illetékes földhivatal is határozottan azon az állásponton van, hogy ők csak és kizárólag a bírói letétbe helyezést fogadják el a Vht. 21.§ f) pontja szerint. Az egyezségi okiratban ugyanis a bekebelezőnek nyilatkoznia kell 
a hivatkozott jogszabály alapján, hogy az egyezségben részt nem vevő részére a bekebelezési ellenértéket letétbe helyezte. Nyilvánvalóan egy ügyvéd által ellenjegyzett okiratban ilyen nyilatkozatot csak akkor tud tenni, ha valóban bírói letétbe helyezte az összeget, és nem elutalta valahova. Érdekes megfogalmazása a jogszabálynak, hogy az egyezségi megállapodás aláírásakor már arról kell nyilatkoznia a bekebelezőnek, hogy letétbe helyezte az ellenértéket, azaz elméletileg már azt megelőzően a bírói letéti számlára kell utalni az összeget, hogy egyezség megkötésére sor került volna.

Kevés a 90 nap

Figyelni kell arra, hogy a letétet utaló személye és a kérelmező egyezzen, mert előfordult olyan is, hogy „nem találták” az eljárási díjat, ami értékes napokat vett el az eljárásból. Ezután a letét befogadásáról az illetékes járásbíróság végzést hoz, majd meg kell várni, amíg az jogerősítésre kerül, ugyanis a földhivatal részére a jogerős végzést kell megküldeni. 
A fentiek alapján látható, hogy nagyon gyorsan el tud telni az a 90 nap, melybe a fentieken túl még az egyezségben részt vevő tulajdonostársakkal történő egyeztetéseknek, a térkép véglegesítésének és az egyezségi megállapodás aláírásának is bele kell férnie.

A megosztás folyamatával részletesen az alábbi weboldalunkon ismerkedhet: osztatlanfold.hu

Kérdés, kérés esetén forduljanak bizalommal ügyvédi irodánkhoz:

 

dr. Czére-Réti Ügyvédi Iroda
elérhetőségeink:
honlap: www.drreti.hu
e-mail: info@osztatlanfold.hu
telefon: +3620/210-9939 

Címkék: föld, termőföld, osztatlan közös tulajdon, osztatlan közös földtulajdon, földmegosztás, földelosztás
Friss hírek
Kiemelt hírek

Ezt olvasta már?

Miért szeretjük a Benevia® rovarölő szert? - Önök mondták

Mindig nehéz egy olyan termékről írni, ami már évek óta piacon van. Méghozzá sikerrel. Mi lehet az a tulajdonság, ...