TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza: 75.123,94 Ft (tonna)
Napraforgómag: 145.473,72 Ft (tonna)
Takarmánykukorica: 72.407,87 Ft (tonna)
Takarmányárpa: 59.387,20 Ft (tonna)
Repcemag: 164.386,21 Ft (tonna)
Full-fat szója: 211.508,15 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára: 601 Ft
Benzin ára: 594 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR: 397,66
USD: 371,92
CHF: 416,86
GBP: 473,16
Hirdetés
A csapból is pénz folyik

A csapból is pénz folyik

Agrárgazdaság - 2020.12.28

Megjelent az agrárminiszter 49/2020. (X. 14.) AM rendelete a 2020. évi egységes területalapú támogatás, valamint 
az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról a Magyar Közlönyben. Az emelkedés mértéke tetemes.

1. 
Egységes területalapú támogatás

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszíro-zott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet szerinti egységes területalapú támogatás keretösszege 265 757 855 440 forint.

Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet szerinti támogatás hektáronkénti értéke az előző bekezdés szerinti keretösszeg és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet alapján benyújtott egységes kérelmek ellenőrzését követően megállapított támogatható területek hektárban kifejezett nagyságának hányadosa.

Az így támogatható terület nagysága legfeljebb 4 979 485 hektár. A támogatásból 2020. október 16. napjától kifizethető előleg mértéke hektáronként legfeljebb 36 383 forint.

2. 
Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás

Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint -a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatás keretösszege 146 020 649 175 forint. A 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. §-a szerinti számítás során a támogatható terület nagysága legfeljebb 4 979 485 hektár. A támogatásból 2020. október 16. napjától kifizethető előleg mértéke hektáronként legfeljebb 20 527 forint.

3. Termeléshez kötött közvetlen támogatás

A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján támogatási jogcímenként hektár- és állategyedalapon kell a kifizetést teljesíteni. A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 6. §-a szerinti állategyed-alapú támogatások esetében a Magyar Államkincstár által elfogadott és a támogatási feltételeknek megfelelő állatlétszám vehető figyelembe. A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése alapján meghatározott fajlagos támogatás összegéből 2020. október 16. napjától kifizethető előleg mértéke legfeljebb az 1. mellékletben meghatározott összeg.

4. Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása

A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti támogatás keretösszege 4 888 949 568 forint.

A 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti tá-mogatási összeg meghatározásakor legfeljebb 196 980 hektár támogatható területmérték vehető figyelembe.

A támogatásból 2020. október 16. napjától hektáronként kifizethető előleg mértéke legfeljebb 17 374 forint.

További részletek:
www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20224.pdf

 

Címkék: támogatás, egységes területalapú támogatás
Friss hírek
Kiemelt hírek

Ezt olvasta már?

A hatékony vetőmagkezelés hozzájárul a növények egészséges ...

Míg a gazdálkodók új módszereket keresnek a kártevők és kórokozók elleni hatékony védelemre és a környezeti stressz ...