TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza: 75.123,94 Ft (tonna)
Napraforgómag: 145.473,72 Ft (tonna)
Takarmánykukorica: 72.407,87 Ft (tonna)
Takarmányárpa: 59.387,20 Ft (tonna)
Repcemag: 164.386,21 Ft (tonna)
Full-fat szója: 211.508,15 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára: 596 Ft
Benzin ára: 590 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR: 394,66000
USD: 367,23000
CHF: 409,53000
GBP: 468,51000
Hirdetés
Vízitársulatok: kell-e fizetni?

Vízitársulatok: kell-e fizetni?

Agrárgazdaság - 2020.10.30

Több gazda kapott váratlan felszólítást a tagi hozzájárulásról A törvényt többször módosították, cikkünkben a jelenleg érvényes szabályozást tisztázzuk, valamint azt, hogy mit tegyünk, ha fizetési felszólítást kapunk 
a vízitársulattól.

jobbagy krisztaDr. Jobbágy Krisztina

 

2012 novemberében foglalkoztam már 
a témával, amelyről nagyon sok megkeresést és kérdést kaptam. Az akkori cikkem címe az volt: „Kötelező-e a vízitársulatok által meghatározott és a gazdáknak kiküldött egyéb támogatás jogcímen hozzájárulást fizetni?”
Akkoriban, 2012 tavaszán és nyarán a legtöbb gazdálkodó meglepve és döbbenten tapasztalta, hogy a vízitársulat fizetési felszólítást küldött neki azzal, hogy fizetnie kell erdő-, gyep-, rét- vagy legelőterület után 250 Ft/ha; szántó és egyéb terület esetében 500 Ft/ha összegben úgynevezett egyéb támogatást. A le­­­­vélben arra is felhívták a figyelmet, hogy aki határidőig nem fizet, azzal szemben fizetési meghagyást fognak benyújtani. 
A fizetési felszólítás leginkább azért lepett meg mindenkit, mert úgy tudták, hogy 2011. január 1-től megszűnt a társulati hozzájárulás, amely egyébként adók módjára behajtandó köztartozásnak is minősült, ha az nem került megfizetésre.

Miért kellett 2012-ben fizetni?

2011. január 1-től megszüntették a vízitársulatoknak kötelezően befizetendő társulati hozzájárulást és ezáltal befizetésének állami kikényszeríthetőségét is. Az akkori rendelkezések alapján a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozott az egyéb támogatások jellegének és mértékének meghatározása. Ez alapján a társulat küldöttgyűlése határozta meg, hogy mit jelent az adott társulat esetében az egyéb támogatás, és annak mekkora a mértéke vagy összege. Fentiek miatt számos vízitársulat 2012 tavaszától egészen december 27. napjáig küldöttgyűlést hívott össze, és egyéb támogatás jogcímén megszavazták a „ta­­gi hozzájárulást vagy tagi alap-hozzájárulást”. Ennek az összegnek a megfizetése a tagoknak, a vízitársulat alapszabálya alapján, kötelező. A küldöttgyűlés által elfogadott és a gazdáknak kiküldött tagi hozzájárulás megfizetése közhatalommal, tehát köztartozás behajtásaként nem kényszeríthető ki, de polgári peres és nem peres (fizetési meghagyás) úton igen. A jogalkotó törvénymódosítással 2012. december 28. napjától hozta létre a közgyűlést mint a vízitársulat legfőbb szervét, amelynek a hatáskörébe került „a tagok fizetési kötelezettsége mértékének és felhasználásának meghatározása a társulati feladatok ellátása érdekében”, a küldöttgyűlés hatáskörébe pedig a törvény módosítása alapján az „önkéntes befizetésekből származó támogatások felhasználásának” meghatározása került.

2019-től újabb változások

2018-ban ismét törvénymódosításra ke­­rült sor, amelynek alapján 2019. január 11. napjától vezették be azokat a rendelkezéseket, amelyek szerint „a taggal szemben csak olyan fizetési kötelezettség teljesítése miatti eljárás indítható, a taggal szemben csak olyan fizetési kötelezettség állapítható meg, vagy a tag a társulat részére csak olyan fizetési kötelezettséget köteles teljesíteni, amely a közgyűlés határozatán alapszik”. A módosítás szerint a fenti rendelkezéseket a folyamatban levő bírósági, valamint végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kellett azzal, hogy a tag által a 2012. december 27. napját megelőzően hozott küldöttgyűlési határozat alapján a társulat részére már teljesített fizetés nem követelhető vissza. A törvény vonatkozó rendelkezése – indokolása szerint – „[a]zt az ellentmondást kívánja feloldani, hogy amíg a jogalkotó 2012. december 27. napjától a társulati tagok fizetési kötelezettségének a megállapítását a közgyűlés kizárólag hatáskörébe utalta, addig még jelenleg is hatályban vannak azok a tagok fizetési kötelezettségét lényegében határidő nélkül megállapító döntések, amelyeket még 2012. december 27. előtt a küldöttgyűlések során – sok esetbe vitatható körülmények között – hoztak meg. A törvény e rendelkezéssel 
a lényegében hat évvel ezelőtti jogalkotói döntésnek kíván érvényt szerezni.”

Összefoglalva: a 2019. január 11. napjától hatályba lépett törvénymódosítás alapján nem lehetett volna a 2012. de­cember 27. napját megelőzően meghozott küldöttgyűlési határozat alapján 
a vízitársulat tagjával szemben fizetési kötelezettség iránt eljárást indítani, magyarán 
a 2012. december 27. előtt meghozott küldöttgyűlési határozat alapján nem kellett volna fizetniük a gazdáknak.


2020: másképp döntött 
az Alkotmánybíróság

Ehhez képest a karanténidőszak alatt egy­re több gazda kérdezte tőlem, hogy most akkor kell-e fizetniük a vízitársulatnak vagy sem, mert fizetési felszólítást kaptak. Így újra elővettem a vonatkozó jogszabályokat, és kiderült, hogy a 2019. január 11. napjáig esedékes tagi hozzájárulásokat, amelyeket 2012. december 27. előtt jogszerűen meghozott döntéssel állapított meg az akkori küldöttgyűlés, ki kell fizetniük a gazdáknak. Ugyanis az Alkotmánybíróság 2020. január 20. napján meghozott 4/2020. (I.29.) számú határozata ebben az ügyben és a 2019. január 11. napjától hatályos törvénymódosítás vonatkozásában kimondta, hogy amennyiben a küldöttgyűlés 2012. december 27. előtt jogszerűen döntött a tagi hozzájárulás fizetési kötelezettségről, annak érvényesítését lehetővé kell tenni. Hogy a tagokat terhelő fizetési kötelezettségek megfelelnek-e a vízitársulatokra 2012. december 27. napját megelőzően hatályos rendelkezéseknek, és ezáltal jogszerűnek tekinthetők-e, annak megállapítására minden esetben bírósági eljárás szükséges. 2019. január 11. után azonban, ha a vízitársulat továbbra is fizetési kötelezettséget szeretne előírni a tagoknak, akkor azt már nem teheti meg a 2012. december 27. előtt meghozott küldöttgyűlési határozata alapján, hanem közgyűlést kell összehívnia, és ebben a kérdésben is a közgyűlésnek kell határoznia.

Így ha most kapnak felszólító levelet a gazdák a vízitársulattól, hogy fizessék meg a 2012. december 27. előtt meghozott közgyűlési határozat alapján megállapított tagi hozzájárulást, akkor sajnos azt a 2019. január 11. napjáig terjedő időszakra meg kell tenniük. Kivéve, ha bíróság előtt tudják bizonyítani, hogy a kérdéses közgyűlési határo­zat nem felelt meg az akkor hatályos jogszabályi előírásoknak, vagy ha a követelés már el­­évült. Nagyon fontos figyelni arra, hogy ha a ví­­zitársulat fizetési meghagyást nyújt be, akkor az ellen 15 napon belül akkor is ellentmondást kell benyújtani, ha a vízitársulat követelése nem jogos, vagy ha 
a követelése elévült! Különben az jogerőre és végrehajthatóvá fog emelkedni, és jön a bírósági végrehajtás, amit egyáltalán nem vagy nagyon nehezen lehet elkerülni!

Ha felszólító levelet kapnak a gazdák 
a vízitársulattól, hogy fizessék meg 
a 2012. december 27. előtt meghozott közgyűlési határozat alapján megállapított tagi hozzájárulást, akkor azt a 2019. január 11. napjáig terjedő időszakra meg kell tenniük.

 

Dr. Jobbágy Krisztina

www.drjobbagykrisztina.hu 

 

Címkék: vízitársulatok
Friss hírek
Kiemelt hírek

Ezt olvasta már?

A lombtrágyázás alapjai

A lombtrágyázás valamennyi növénykultúrában elterjedt tápelem-utánpótlási technika. Bár minden termelő hallott ...