TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza: 64.226,90 Ft (tonna)
Napraforgómag: 140.307,36 Ft (tonna)
Takarmánykukorica: 63.149,46 Ft (tonna)
Takarmányárpa: 58.062,74 Ft (tonna)
Repcemag: 152.374,56 Ft (tonna)
Full-fat szója: 214.278,20 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára: 601 Ft
Benzin ára: 604 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR: 385,91
USD: 355,12
CHF: 390,24
GBP: 451,39
Hirdetés
Történelmi korú növényvédő szer hulladékok begyűjtése Hajdú-Bihar megyében

Történelmi korú növényvédő szer hulladékok begyűjtése Hajdú-Bihar megyében

Hírek - 2022.10.07

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott akciójának keretében 25,18 tonna a környezetünkre potenciálisan súlyosan kockázatot jelentő veszélyes hulladéknak számító történelmi korú növényvédő szer maradvány került elszállításra és megsemmisítésre Hajdú-Bihar megyéből 2022. június 9. és 21. között.

A növényvédő szerek a mezőgazdaságban használt olyan kémiai anyagok, amelyek nélkülözhetetlenek a károsítók elleni védekezésben. Kijelenthető, hogy nélkülük nem lenne lehetséges biztosítani a növényi termékeket, illetve feldolgozott élelmiszerek növényi alapanyagait a fogyasztók által igényelt mennyiségben és minőségben. A növényvédő szerek kifejezetten veszélyes kémiai anyagok, ezért felhasználásukat Magyarországon világviszonylatban is a legszigorúbbak közé tartozó jogszabályi keret határozza meg. Az európai uniós irányelveket is figyelembe véve, valamint a hazai élelmiszerbiztonság, környezet és természetvédelem igényeinek fokozott érvényesítése céljából a növényvédelem jelene az úgynevezett integrált növényvédelem. Ennek lényege, hogy a veszélyes kémiai növényvédő szereket a mezőgazdaság csak a szükséges minimális mennyiségben használja, és a technológiába integrál minden további lehetséges nem kémiai növényvédelmi eljárást. Ez a növényvédelem fenntarthatóságának is a biztosítéka. Az élelmiszerbiztonság, a környezet és a természet védelme érdekében a növényvédő szer használatot csökkentjük addig a szintig, amíg más eljárásokkal ezeket az anyagokat ki tudjuk váltani, de a termésbiztonság érdekében alkalmazzuk ezeket a szereket azokban az esetekben, amikor nincs más védekezési lehetőség. A növényvédő szer használatot csakis a kifejezetten szigorú jogszabályok betartása mellett, megfelelő szakmai tudással és ezt igazoló végzettséggel, fokozott felelősség vállalással a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagságához tartozó növényorvos irányítása mellett lehet végezni Magyarországon. Ez a garanciája annak, hogy a jelenlegi minimálisra csökkentett, de nélkülözhetetlen kémiai növényvédelem Magyarországon biztonságos, a használatukkal előállított hazai növényi termékek egészségügyi kockázatot nem jelentenek.

Nem volt ez mindig így. A második világháborút követően a fejlett mezőgazdasággal rendelkező országokban intenzív kemizálás történt, és a hetvenes évek környékére gyakorlatilag mindent kémiai úton oldottak meg az agráriumban (nemcsak a szocialista világ országaiban). Ez nagyon hamar felszínre hozta a növényvédő szerek használatának kockázatait. Számos hatóanyagról hamar kiderült, hogy alkalmazásuk elfogadhatatlan humánegészségügyi és egyéb kockázattal jár, ezért azt be kell szüntetni. Először Magyarországon tiltottak be növényvédő szer hatóanyagot, a DDT-t 1968-ban. Ennek az anyagnak a használata óriási humánegészségügyi veszéllyel jár. Ennek ellenére ezt a hatóanyagot a világ számos országában (Európán kívül) még ma is alkalmazzák a mezőgazdaságban, és a harmadik világból származó mezőgazdasági import termékekben alkalmanként bizony ez is előfordulhat. A hazai és európai növényvédő szer használatban a mögöttünk hagyott évtizedekben óriási változás következett be, és az elfogadhatatlanul kockázatos hatóanyagok tucatjai kivonásra kerültek a forgalmazásból és felhasználásból. Ennek eredményeként elmondható, hogy a ma forgalomban lévő hatóanyagok alkalmazásának kockázati szintje sokkal alacsonyabb, használatuk a szigorú szabályok betartása mellett biztonságosnak nevezhető.

A növényvédő szerek maradékai, hulladékai, göngyölegei veszélyes hulladéknak számítanak. Ezek kezelése napjainkban szigorúan csak az erre vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartása mellett történhet. Ugyanakkor Magyarország területén nagy mennyiségű, a múltból, néha több évtizedes múltból (még TSz időszakból) megmaradt lejárt szavatosságú, betiltott növényvédő szer hulladékok voltak nagy mennyiségben fellelhetők, amelyek, mint veszélyes hulladékok kifejezetten nagy környezeti kockázatot jelentettek. Szakmai egyeztetéseken megállapításra került, hogy Magyarország területén feltételezhetően még a közelmúltban is találhatók voltak régmúltból itt maradt lejárt, forgalomból kivont hatóanyagú vagy nem azonosítható növényvédő szerek illegális raktárakban, elhagyott tárolókban, mezőgazdasági épületekben, egyéb helyeken. Egy 2003-ban készült felmérés szerint az országban több száz tonna ilyen növényvédő szer hulladék volt. Egy 2010-es részleges felmérés szerint is nagy mennyiségben találhatók voltak még ilyen régi veszélyes hulladéknak számító növényvédő szer készletek.

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara többször kezdeményezte e történelminek nevezhető növényvédő szer hulladékok szakszerű felszámolását. 2017. június 26-án a Földművelésügyi Minisztérium (FM) szakmai egyeztetést kezdeményezett a Kamarával a történelmi növényvédő szerek teljes országos szintű felszámolásával kapcsolatban. Az FM akkori illetékes képviselői kijelentették, hogy fontosnak tartják a probléma végleges megoldását, és akciót indítanak a lejárt szavatosságú régi, elsősorban történelminek nevezhető növényvédő szer hulladékok felmérésére, térítésmentes begyűjtésére és szakszerű megsemmisíttetésére. A minisztérium 2017. október 2-án megbízta a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarát a történelmi növényvédő szer hulladékok országos felmérésével. Az akció első részeként a Kamara a feladatot elvégezte, és jelentését a felmérésről 2018. januárjában átadta az FM részére. A Kamara felmérése szerint több, mint 300 tonna régi növényvédő szer hulladék került országosan felderítésre, és listára vételre a Földművelésügyi Minisztérium által tervezett begyűjtési és megsemmisítési programra. Az akció második része a felmért veszélyes hulladék tételek felszámolása, begyűjtése és megsemmisíttetése volt. Ez a tervek szerint ez a Földművelésügyi Minisztérium szervezésében, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara területi szervezeteinek együttműködésével történt volna meg, amelyhez a pénzügyi fedezetet biztosítását a minisztérium vállalta. A felméréstől kezdődően a növényvédő szer hulladék készletek az ország minden megyéjében számos helyszínen hol eredeti helyeiken, hol már részben elmozdítva, különböző helyeken összegyűjtve várták az elszállíttatást és a végleges felszámolást. Ezek a készletek óriási környezeti és természeti kockázatot rejtettek magukban, felszámolásuk az ország alapvető érdeke volt.

A 2018. évi országgyűlési választásokat követő minisztériumi változások kicsit megtörték a tervezett akció megvalósításának lendületét, mivel a szakterülettel foglalkozó minisztériumi osztály más minisztériumba, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) illetékességébe került, és az egész folyamatot újra kellett tárgyalni. Az ITM és a Kamara több fordulós tárgyalásainak eredményeképpen 2021-re sikerült az akciót a megvalósítás következő szakaszába léptetni. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a 2021. évi költségvetésében 300 millió forintot biztosított a feladat teljesítésére, amelynek végrehajtásával megbízta a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarát. A szükséges előkészítési feladatok után a Kamara a felmért történelmi növényvédő szer készletek tényleges begyűjtését 2022. tavaszán tudta megkezdeni, az akció folyamatban van, és várhatóan az év őszére az ország minden megyéjéből elszállításra és biztonságos megsemmisítésre kerülnek ezek a környezetünket fokozottan veszélyeztető mérgező anyagok.

A Kamara Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete a megye számos településén több tucat több tonnát kitevő kisebb-nagyobb mennyiségű történelmi növényvédő szer tételt vett listájára, és várta az elszállítás végrehajtását. A szerek elszállíttatása az országos kamara koordinálásában a megyei kamara helyszíni közreműködése mellett 2022. június 9. és 21. között Hajdú-Bihar megyéből megtörtént. Az elszállítást és a megsemmisítést megyénk területéről a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara által hivatalosan megbízott Envirotrade Kft. végezte el. Hajdú-Bihar megye területéről a hivatalos adatok szerint összesen 25,18 tonna történelmi növényvédő szer hulladék került begyűjtésre és a készletek kezelői számára térítésmentesen megsemmisíttetésre.

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara által végrehajtott, a Földművelésügyi Minisztérium közreműködésével előkészített, az Innovációs és Technológiai Minisztérium által segített és finanszírozott növényvédő szer hulladék begyűjtési és megsemmisítési akció országos szinten, ezen belül Hajdú-Bihar megyében is kiemelten jelentősen hozzájárul környezetünk és természetünk megóvásához a nagy kockázatot jelentő veszélyes kémiai hulladékoktól.

                       

                                   Dr. Tarcali Gábor  

                                            elnök     

    Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

                         HBM-i Területi Szervezete

                            

Címkék: növényvédő szer, hulladékok begyűjtése
Friss hírek
Kiemelt hírek

Ezt olvasta már?

Tovább erősítette relatív pozícióját a MATE a QS agrártudományi ...

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem az idei esztendőben is 151-200. helyezést ért el a világ egyik ...