TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza: 68.094,20 Ft (tonna)
Napraforgómag: 155.194,32 Ft (tonna)
Takarmánykukorica: 66.682,42 Ft (tonna)
Takarmányárpa: 53.633,74 Ft (tonna)
Repcemag: 167.114,95 Ft (tonna)
Full-fat szója: 212.655,20 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára: 623 Ft
Benzin ára: 616 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR: 392,92
USD: 360,91
CHF: 402,89
GBP: 467,23
Hirdetés
A Rancona i-Mix és a Rancona 15 ME jótékony mellékhatásai

A Rancona i-Mix és a Rancona 15 ME jótékony mellékhatásai

Hírek - 2022.08.03

A vetőmagok nagyüzemi csávázása, mint növényvédelmi eljárás több évtizedes múltra tekint vissza. A kiforrott technológiának és a széles hatásspektrumú hatóanyagoknak köszönhetően a csávázószerek igen jó hatásfokkal védenek a talajlakó kártevőkkel és a patogén gombákkal szemben a növények kelése és kezdeti fejlődésének kritikus időszaka alatt.

A csávázószer értékét javítja továbbá, ha növénykórtani megbízhatósága mellett jótékony növényélettani mellékhatásként kedvezően hat a szántóföldi kelésre, a csíranövények fejlődésére, valamint közvetve a termésbiztonságra.

A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szeged-Öthalmon található Növénytermesztési és Agrotechnikai Kutatóállomásán több éve foglalkozunk őszi búza csávázószerek vizsgálatával. A csávázószerek kórtani hatékonyságának vizsgálata mellett célunk továbbá, hogy megfigyeljük és tanulmányozzuk élettani hatásaikat is. 2020. őszén a Rancona i-Mix ipkonazol és imazalil, valamint a Rancona 15 ME ipkonazol hatóanyagú szisztemikus hatású fungicid csávázószerekkel 4 ismétléses kisparcellás kísérletet állítottunk be növényélettani hatásuk vizsgálatára őszi búza kultúrában. A kísérleti területen mélyben sós réti csernozjom talajtípus található, amelynek szerves anyag tartalma 2,8-3,2 %, nitrogén szolgáltató képessége közepes, foszfor és kálium ellátottsága jó, kémhatása gyengén lúgos (7,9 pH). A vetés ideje 2020. október 21. volt. A 2020/2021. termesztési év meteorológiai adatait az 1. ábra foglalja össze. A kísérlet során vizsgáltuk a csávázószerek hatását a növények gyökér- és hajtás tömegére, a bokrosodásra, a kalászok számára, valamint a szemtermésre.

rancona1

1. ábra: A 2020/2021. termesztési év meteorológiai adatai (forrás: KSH, saját szerkesztés)

Mielőtt a vizsgált csávázószerek növényélettani hatásainak ismertetésére térünk, fontos megjegyezni, hogy a 2020/2021. év időjárása nem kedvezett a kórokozók megjelenésének. A kísérletben kora tavasszal sporadikusan fordult elő lisztharmat és levélrozsda fertőzés. A betegség felvételezések során a fertőzési százalék 0-1 % között változott, amely nem befolyásolta negatív irányban a növények fejlődését.

A Rancona i-Mix és a Rancona 15 ME csávázószerek hatásának vizsgálatát a növények korai fejlődésére a bokrosodás kezdetekor végeztük el. Az egységnyi területről származó gyökér- és hajtástömeget vizsgálva a kezeletlen kontroll növényekhez viszonyítva a Rancona i-Mix csávázószerrel kezelt parcellákon 26 %-kal, míg a Rancona 15 ME csávázószerrel kezelt mintákon 23 %-kal nagyobb hajtástömeget mértünk. A gyökértömeg növekedés 16 és 9 % volt (2. és 3. ábra). Az eredmények alapján megállapítottuk, hogy a Rancona i-Mix és a Rancona 15 ME egyaránt segíti a növények gyorsabb, erőteljesebb kezdeti fejlődését. A nagyobb gyökértömeg lehetővé teszi a tápanyagok hatékonyabb felvételét, csökkenti az esetleges vízhiány okozta stressz mértékét. 

rancona2 

2. ábra: A kezeletlen kontroll, valamint a Rancona i-Mix és Rancona 15 ME csávázószerrel kezelt növényi minták

 

rancona3

3. ábra: A hajtás és a gyökértömeg növekedés a Rancona i-Mix (narancssárga) és a Rancona 15 ME (kék) szisztemikus fungicid csávázószerek hatására a kezeletlen kontroll növényekhez (szürke) viszonyítva

Az őszi búza termésmennyiségét befolyásoló terméselemek közül a bokrosodás mértéke az egyik legfontosabbnak tekinthető, hiszen szoros összefüggést mutat a növényenkénti kalászok számával. Bár a bokrosodási hajlam alapvetően a növény genetikailag meghatározott tulajdonsága, azonban kis mértékben befolyásolható a növekedési erély támogatásával. Általánosságban igaz, hogy a levelek számának kezdeti növekedésével nő a bokrosodási csomók száma, amely az oldalhajtások fejlődésének kedvez. Az előzőekben ismertetett eredmények alapján látszott, hogy a Rancona i-Mix és a Rancona 15 ME csávázószer pozitívan befolyásolta a levelek és a gyökérzet fejlődését, ezért fontosnak tartottuk a bokrosodási erély vizsgálatát is. A bokrosodás végén és az aratás előtt vett növényi minták növényenkénti hajtásának száma a Rancona i-Mix hatására 30 %-os, míg a Rancona 15 ME hatására 14 %-os növekedést mutatott (4. ábra).

rancona4 

4. ábra: A Rancona i-Mix és a Rancona 15 ME fungicid hatású csávázószer hatása a hajtások számára a kezeletlen kontroll növényekhez képest

A búza növényélettani folyamatai során a bokrosodás azért is nagyon fontos fejlődési fázis, mert a kalászok száma mellett áttételesen a kalászok hossza, és a bennük később fejlődő virágkezdemények száma is végleg kialakul. Ez azonban ebben a kora tavaszi időszakban még szemmel nem látható. Számszerűsíteni a gyakorlatban a betakarítás előtti termésbecslés időszakában lehet, amikor az egységnyi területen képződött kalászok számát és szemtömegét vizsgáljuk, ekkor azonban befolyásolni már nem tudjuk. Vizsgálataink során a kísérletben tapasztalt kezdeti fejlődési előny a tenyészidőszak végéig megmaradt, amely hosszabb kalászokat, nagyobb kalásztömeget és több kalászonkénti szemszámot eredményezett (5. ábra).

rancona5
5. ábra: A Rancona i-Mix és a Rancona 15 ME csávázószerek hatása a terméselemekre

A Rancona i-Mix és a Rancona 15 ME csávázószerek pozitív mellékhatásai végül a terméshozamban realizálódtak. A legmagasabb terméseredményt a Rancona i-Mix (7,96 t/ha) csávázószerrel kezelt parcellákon kaptuk, míg a leggyengébben a kezeletlen kontroll (7,04 t/ha) szerepelt (6. ábra). Megállapítottuk tehát, hogy a kezdeti fejlődés és annak támogatása alapvetően befolyásolja a terméshozamot.

rancona6

6. ábra: A Rancona i-Mix és a Rancona 15 ME csávázószerek hatása a terméseredményre

Összefoglalva a 2020/2021 év kísérleti eredményei rávilágítottak arra, hogy a Rancona i-Mix és a Rancona 15 ME csávázószerek mintegy jótékony mellékhatásként pozitívan befolyásolják a búza növények korai gyökér- és hajtásfejlődését, valamint a bokrosodást. Ez az előny a tenyészidőszak során egészen az aratásig megmaradt, amely jelentős hektáronkénti terméstöbbletet eredményezett.

dr. Tar Melinda
NAIK

Címkék: vetőmag, csávázás, csávázószer, UPL Hungary, UPL, Rancona
Friss hírek
Kiemelt hírek

Ezt olvasta már?

A kukorica kártevői nyáron sem pihennek – Főbb és kisebb ...

Mi kell az eredményes gazdálkodáshoz? Számtalan tényező határozza azt meg, de sok gazdálkodó esetében erre ...