TERMÉNYFELVÁSÁRLÁSI ÁRAK:
Étkezési búza: 61.258,27 Ft (tonna)
Napraforgómag: 143.418,12 Ft (tonna)
Takarmánykukorica: 59.214,59 Ft (tonna)
Takarmányárpa: 49.109,96 Ft (tonna)
Repcemag: 155.080,64 Ft (tonna)
Full-fat szója: 203.957,95 Ft (tonna)
ÜZEMANYAGÁRAK:
Gázolaj ára: 647 Ft
Benzin ára: 650 Ft
DEVIZA KÖZÉPÁRFOLYAM:
EUR: 394,83000
USD: 370,49000
CHF: 406,73000
GBP: 458,15000
Hirdetés
Ez vár ránk a rezsivel kapcsolatban, „forró” telünk lesz

Ez vár ránk a rezsivel kapcsolatban, „forró” telünk lesz

Hírek - 2022.08.02

Ugyan nem kifejezetten agrárszakmai témáról szól a következő cikk, de magánemberként és gazdálkodóként is érint mindannyiunkat. Dr. Szabó Iván ügyvédi irodája összefoglalta, mit kell tudni a rezsicsökkentés változásairól.

A tudnivalókat az ügyvédi iroda munkatársa, dr. Szabó Sándor ügyvédjelölt gyűjtötte egybe, öntötte közérthető formába és tette közzé a Facebook-on. Íme:

„Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelettel a korábbi, rezsicsökkentésnek megfelelő, kedvezményes áron elszámolt villamosenergia és földgáz lakossági felhasználása megváltozik 2022. augusztus 1. napjával. Ez a lakossági felhasználás esetén az alábbi elszámolást jelenti:

Mind a villamosenergia, mind a fölgáz esetén az elszámolás alapját a rendelet által megállapított éves kedvezményes fogyasztási mennyiség képezi, amelynek túllépése esetén a (kedvezményes) rezsicsökkentett ár helyett a túlfogyasztási mennyiséget piaci áron kell fizetni. A meghatározott éves kedvezményes mennyiség:

– villamosenergia esetén 2.523 kWh/és/mérési pont;

– földgáz esetén 1.729 m3/év/mérési pont (ami 59.132 MJ/év/mérési pont energiamennyiségnek felel meg).

A meghatározott mennyiség mérési pontokra vonatkozik, tehát független egy adott lakásban vagy házban lakók számától, illetve az épületek számától, tehát pl. egy olyan telek esetén, ahol több ház is található, azonban csak egy mérőóra van a telken, az egy mérési pontnak minősül és így a teljes telekre vonatkozik az éves kedvezményes fogyasztási korlát.

Az egyes havi számlák kiszámítása esetén a kedvezményes mennyiség meghatározása arányosítással történik az alábbiak szerint: Az egy napra jutó kedvezményes mennyiség az éves mennyiség 1/365-öd része, ami az adott havi számla esetén a hónap napjainak számával kerül felszorzásra. A napi kedvezményes mennyiség ez alapján villamosenergia esetén 6,912 kWh/nap, valamint földgáz esetén 4,737 m3/nap. Ezek szerint a havi elszámolható kedvezményes mennyiség pl.:

– január hónapban (31 napra számolva) villamosenergia esetén 214 kWh

– február hónapban (28 napra számolva) villamosenergia esetén 194 kWh

– január hónapban (31 napra számolva) földgáz esetén 147 m3 (5.022 MJ)

– február hónapban (28 napra számolva) földgáz esetén 133 m3 (4.536 MJ)

A villamosenergia esetén a havi kedvezményes mennyiség minden elszámolás mellett ugyanígy számolandó, azonban földgáz esetén a havi kedvezményes mennyiség kiszámítása függ az elszámolás módjától is.

Földgáz esetén, amennyiben azonos mennyiségű havi átalány fizetése történik (évente egyszeri szolgáltató általi leolvasás – nem pedig havi azonos mennyiség bediktálása – alapján meghatározott fogyasztásból számított és az alapján kiállított számlák, amely összege és fogyasztási mennyisége minden hónapra megegyezik), akkor a villamosenergia elszámolásához azonosan történik a kedvezményes mennyiség kiszámítása (lásd a fenti példát). Ezzel szemben minden más földgáz elszámolási mód esetén (havi bediktált mennyiség; havi leolvasás; szolgáltató általi havi becslés leolvasás hiányában; éves átalány meghatározása, ahol az egyes havi részszámlák mennyisége és összege eltérő) a havi kedvezményes mennyiséget a fogyasztási jelleggörbével korrigáltan kell figyelembe venni.

A fogyasztási jelleggörbe az éven belüli átlagos fogyasztásokból számolt mennyiségi görbe, amely alapján az egyes hónapokban eltérő a lakosság földgázfogyasztása (pl. a téli hónapokban a fűtésből adódóan magasabb mint a nyári hónapokban). Az általános fogyasztási jelleggörbét a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 13. számú melléklete tartalmazza, azonban az egyes földgázszolgáltatók ettől eltérő jelleggörbét is meghatározhatnak és alkalmazhatnak, amennyiben az az üzletszabályzatukban szerepel, ezért ezt minden szolgáltatási helyen az adott időszakra és szolgáltatóra érvényes fogyasztási jelleggörbe alapján kell számolni.

Az általános (rendelet szerinti) fogyasztási jelleggörbével számolt kedvezményes havi mennyiségek az alábbiak szerint alakulnak:

Hónap Kedvezményes átlagmennyiség

január 336 m3 (11.488 MJ)

február 283 m3 (9.683 MJ)

március 242 m3 (8.283 MJ)

április 140 m3 (4.780 MJ)

május 50 m3 (1.698 MJ)

június 17 m3 (590 MJ)

július 14 m3 (476 MJ)

augusztus 15 m3 (525 MJ)

szeptember 30 m3 (1.030 MJ)

október 101 m3 (3.460 MJ)

november 204 m3 (6.959 MJ)

december 297 m3 (10.161 MJ)

Olyan társasházak és lakásszövetkezetek esetén, amelyek lakossági fogyasztónak minősülnek és ahol több lakás található, azonban csak egy közös földgázmérő van (pl. házközponti fűtéssel rendelkező társasházak), ott a kedvezményes éves mennyiség az önálló lakások (a nem lakás célú helyiségek nem számolhatók) számával felszorzottan számolandó (pl. egy 8 lakásos társasház esetén az éves kedvezményes mennyiség 13.832 m3).

A kedvezményes mennyiséget túllépő mértékű fogyasztás elszámolása piaci áron történik amely meghatározása negyedévente történik a következő időszakra vonatkozóan. A meghatározott árat a MEKH állapítja meg rendeletében. A jelenleg érvényes árakat az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett földgáz versenypiaci költségeket tükröző árának meghatározásáról szóló 6/2022. (VII. 21.) MEKH rendelet és az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes szolgáltatás keretében vételezett villamos energia lakossági piaci árának meghatározásáról szóló 7/2022. (VII. 21.) MEKH rendelet határozza meg, amelyek az alábbiak:

– földgáz esetén 2022. augusztus–szeptember időszakban: 21,416 Ft/MJ

– földgáz esetén 2022. október–december időszakban: 22,002 Ft/MJ

– villamosenergia esetén 2022. augusztus–december időszakban A1 és A2 árszabás (általános egy és két zónaidős) esetén: 70,104 Ft/kWh

– villamosenergia esetén 2022. augusztus–december időszakban B árszabás (időszakos) esetén: 62,884 Ft/kWh

A 2023. január 1. napjával induló következő időszakra a piaci árak meghatározása 2022. december 30. napján fog történni.

A fenti elszámolásokat 2022. augusztus 1. napjától kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy az így meghatározott és kiszámolt értékek első alkalommal szeptember hónapban, az augusztus hónapra vonatkozó számlákban kerülnek elszámolásra.

Az egyes tényleges számlaérték-változásokat egyedileg, az adott mérési helyhez tartozó fogyasztási értékek és elszámolási egységek (árszabás), illetve a szolgáltatók üzletszabályzata alapján lehetséges kiszámolni a fentiek alapján. Az alábbiakban a számítást könnyítendő példák találhatók:

– villamosenergia, havi állandó átalány alapján megállapított számla 150 kWh/hó fogyasztással – a számlaérték nem változik, minden hónapban a kedvezményes árat kell fizetni;

– villamosenergia, havi állandó átalány alapján megállapított számla 200 kWh/hó fogyasztással – augusztus hónapban nincs túlfogyasztás, a teljes számla a kedvezményes ár alapján számolt, nincs változás az értékében, azonban februárban ez már 6 kWh túlfogyasztást jelent, ami a túlfogyasztott mennyiségre vonatkozóan általános árazás esetén 421 Ft számlaértéket jelent a túlfogyasztott részre;

– földgáz, havi állandó, azonos mennyiségű és összegű átalányként megállapított számla 100 m3/hó fogyasztással – a számlaérték nem változik, minden hónapban a kedvezményes árat kell fizetni;

– földgáz, havi állandó 100 m3 bediktálása – november hónapban nincs túlfogyasztás, a számlaérték az eddigi kedvezményes érték, azonban pl. szeptember hónapban ez 70 m3 túlfogyasztást jelent, ami 51.270,- Ft számlaérték lesz a túlfogyasztott részre.”

Címkék: földgáz, rezsi, villamosenergia
Friss hírek
Kiemelt hírek

Ezt olvasta már?

Lehet hideg, problémás vagy száraz a talaj, GreenFert ...

Komoly vállalással mutatta be 2023-ban GreenFert tápanyagait az IKR Agrár a termelőknek 2022 derekán: olyan ...